คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น พจน์


 

ประพจน์

อธิบายเรื่อง ประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

การเชื่อมประพจน์และตารางค่าความจริง

อธิบายเรื่อง การเชื่อมประพจน์และตารางค่าความจริง ค่าความจริง ตัวเชื่อมประพจน์ ตารางค่าความจริง พร้อมตัวอย่าง


 

การหาค่าความจริงของประพจน์

อธิบายเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

การหาค่าความจริงของประพจน์ ตัวอย่างที่ 3-6

อธิบายเรื่อง การวิเคราะห์ค่าความจริงของกลุ่มประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

ประพจน์ที่สมมูลกัน

อธิบายเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกัน รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน การสลับที่ การเปลี่ยนกลุ่ม การกระจาย กฎของ De Morgan กฎเปลี่ยนรูป พร้อมตัวอย่าง


 

นิเสธของประพจน์

อธิบายเรื่อง นิเสธของประพจน์ วิธีการหานิเสธของประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์

vdo สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์นี้สอนเรื่อง ประพจน์ ประโยคเปิด ตารางค่าความจริง ประพจน์ที่สมมูลกัน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์

vdo สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง สัจนิรันดร์ นิเสธของประพจน์ ตัวบ่งปริมาณและการหาค่าความจริง นิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ ข้อความที่สมเหตุสมผล พร้อมตัวอย่าง


 

ตัวอย่างคอร์สเพิ่มเกรด เรื่องตรรกศาสตร์

อธิบายเรื่อง ประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

การแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 1

เนื้อหาเรื่องวิธีที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ กรณีที่1 พจน์แรกมีสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งและพจน์ท้ายเป็นบวก อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น พจน์


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 4


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกัน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง นิเสธของประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง นิเสธของประพจน์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับพจน์


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

ถามเรื่องยกกำลังฐานติดลบ เลขชี้ก็ติดลบค่ะ

เช่น (-7)ยกกำลัง -2 ค่ะ กับ -7 ยกกำลัง -2 ค่ะ (-7)-2 = 1(-7)2 = 1(-7) x (-7) = 149 ----------------------- -7-2 = -172 = -17 x 7 = -149 ------------------------------- ตามนี้ค่ะ ไม่อธิบายนะ ให้ไปเรียนเอง มีคลิปสอนแล้วค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/92-basic-power-number/...

โดเมนและเรนจ์ ของความสัมพันธ์

Q-726 คำถาม: (p q) r กับ (p r) (q r) เป็นประพจน์ที่สมมูลกันหรือไม่

ลำดับเรขาคณิต

ลำดับเรขาคณิตทีี่มีผลบวกและผลคูณของสามพจน์แรกเปน -3และ8 ตามลำดับ จงหาสามพจน์แรก จาก โจทย์ จะได้ a1+a1r+a1rr =-3 เปน สมการที่ 1 a1*a1r*a1rr* = 8 เปนสมการที่ 2 เมื่อแก้ สมการที่ 2 จะได...

การทำผลสำเร็จเลขยกกำลัง

ช่วยน่อยนะคะ ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ข้อ 1 ต้องบวกเศษส่วน เราก็ทำส่วนให้เท่ากันค่ะ ดังนั้นทำส่วนเป็น 3 ทุกตัวค่ะ พจน์ตรงกลาง อยากให้ส่วนเป็น 3 ให้คูณ 3 เข้าไปทั้...

ถามโจทย์ ลำดับและอนุกรมค่าาา

เลข 4 จำนวน เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต ถ้าผลบวกของ 4 จำนวนนี้ เป็น 28 และ ผลบวกของกำลังสองของแต่ละจำนวนเป็น 216 แล้ว ผลคูณของเลขทั้ง 4 จำนวนนี้มีค่าเท่าใด ขอวิธีทำด...

ลำดับเรขาคณิต

ข้อ4กับ5ช่วยอธิบายให้ทีน้าพี่โต๋ ขอบคุณล่วงหน้าค่า ข้อ 4 โจทย์บอกว่าเป็นลำดับเรขาคณิตค่ะ r = -62 = -3 สูตรพจน์ทั่วไป ของลำดับเรขาคณิต an = a1rn - 1 รู้ว่า พจน์สุดท้ายคือ 162 แ...

หาผลบวกของอนุกรมอนันต์

พี่โต๋ ถามการบ้านหน่อยค่ะ อนุกรมอนันต์แบบเครื่องหมายลบกับบวกอย่างงี้หายังไงหรอคะ แล้วค่า r ได้เท่าไหร่อ่ะคะ เอามาหาแล้วมันไม่ตรงกันค่ะ ช่วยสอนหน่อยเน่อ ...

การหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ค่าอนันต์

ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยค่ะ หรือจะแสดงตัวอย่างให้ดูสักข้อหนึ่งก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะข้อ 1 อยู่ในรูปเศษส่วนพหุนาม อยู่ดีๆ กระจายลิมิตเข้าไปไม่ได้ เพราะบางตัวยัง...

โจทย์อนุกรมเลขคณิตค่า

ถ้าผลบวกของ5พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตอนุกรมหนึ่งเป็น25และผลบวก5พจน์ถัดไป เป็น75จงหาผลบวกของอนุกรมนี้ตั้งแต่พจน์ที่10ถึงพจน์ที่15 (วีธีทำ)อนุกรมเลขคณิตอนุกรมหน...

ช่วยแสดงวิธีทำเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต ให้หน่วยค่ะ

ตอบข้อ 2ค่ะ ตามไปดูกระทู้นี้เลย ข้อนี้เคยเฉลยไว้แล้วค่ะ โจทย์คลาสสิคมาก https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=3875...

สมการกำลังสองสองตัวแปร

2x2 - 15a2 = ax 2x2 - ax - 15a2 = 0 สังเกตดูว่า เป็นพจน์ที่มี x2 , x แล้วก็ไม่มี x ให้แยกตัวประกอบเอาเลยค่ะ (2x + 5a)(x - 3a) = 0 จับแต่วงเล็บ = 0 2x + 5a = 0 x = - 5a2 ---- x - 3a =0 x = 3a

เลขยกกำลัง ทำให้เป็นรูปอย่างง่าย

ต้องการทำให้เป็นรูปอย่างง่าย ตรงเลขชี้กำลังเศษส่วน สามารถเขียนเป็น ติดรากได้ ตัวส่วน คือ อันดับของรากค่ะ นอกจากพวกรากแล้ว 1600 เขียนใหม่เป็น 402 ได้ ดังนั้นจาก...

อนุกรมเลขคณิต

พี่คะ หาผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต โดย a1= 24 a2 =23 a3= 22 ต้องนำมาทำเปนสามสมการไหมคะ

อนุพันธ์อันดับสูง

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่า T3T ดิฟระยะทาง(s)ได้ ความเร็ว (v) ดิฟความเร็ว ได้ความเร่ง (a) ค่ะ ข้อนี้โจทย์ให้ระยะทางมาแล้ว ดิฟเลยค่ะ s = t22 + 4tt+1 พจน์แรกดิฟปกติเลย พี่เขียน ส...

ช่วยอธิบายวิธีทำโจทย์เรื่องจำนวนเชิงซัอนหน่อยค่ะ

ส่วนจินตภาพ คือ พจน์ที่มี i ค่ะ ไม่ใช่ดูจาก a หรือ b เทียบแล้วต้องได้เป็น a + b = 5 ----- สมการที่ 1 -2ab = -12 ------ สมการที่ 2

ลำดับเลขคณิต

หาพจน์กลาง 5 พจน์ ของลำดับเลขคณิตที่อยู่ระหว่าง 25 และ 1325 , a, b, c, d, e, 13 จากโจทย์จะเป็นแบบนี้ รู้ว่า a1 = 25 และรู้ว่า a7 = a1 + 6d แทนค่า a1 กับ a7 13 = 25 + 6d แก้สมการจะได้ ค่า d จะหา 5 พจน์ที่อ...

ถามการบ้านลำดับอนันต์หน่อยค่ะ

ข้อ4กับ5ค่ะ วิธีหาลิมิตอนันต์ มีสูตรลัดอยู่ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจมาก่อนเลย แนะนำให้ไปเรียนก่อนนะคะ มีรายละเอียดเยอะค่ะ เรื่องลำดับอนันต์มีคลิปสอนที่นี่ค่ะ https://www...

ช่วยการบ้านคณิตหน่อยค่ะ

14. ผลบวกของลำดับเลขคณิต 3 จำนวนที่เรียงจากน้อยไปหามากมีค่าเท่ากับ 21 และผลคูณของเลข 3 จำนวนนี้มีค่าเท่ากับ 280 จงหาพจน์สุดท้ายของเลขชุดนี้

ถามการบ้านค่ะ

ถามการบ้านหน่อนนะค่ะ ถามการบ้านอ่านกระทู้นี้ด้วยค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2568...

โจทย์ลำดับและอนุกรม คิดไงอ่าครับ

คือ ผมทำแบบฝึกหัดข้อนึงอะครับเรื่องลำดับและอนุกรม a1 = 14 d= 13 จงหา 4พจน์แรก ก. 8 ,11,13,17 ข. 8 ,10,14,17 ค. 8,11,14,19 ง. 8,11,14,17 จากตัวเลือกอะครับ a1 มันเท่ากับ 8 ทุกข้อเลยใช่มั้ยครับ -* -ขอแก้ไขน...

ลำดับและอนุกรม

พี่โต๋ ช่วยทำข้อนี้ให้ทีครับ ผมทำไม่เป็นอะ ทำเป็นแต่ an แล้วหา sn 555 กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของลำดับเลขคณิต ถ้า S5=90 S10=5 แล้ว a11 เท่ากับเท่าใด

ถามโจทย์แยกตัวประกอบครับ

ขอสอบถามโจทย์คณิตศาสตร์ข้อ 4 กับข้อ 5 ครับ ว่าทำอย่างไรครับ ทำไม่เป็นเลยครับ คิดมาตั้ง 2 วันแล้ว พรุ่งนี้ก็ต้องส่งครู ขอรบกวนสอบถามนะครับ อยากจะรู้วิธีคิดคร...

โจทย์ log และอนุกรมเลขคณิต

ข้อ 12 13 ครับไม่เข้าใจเลยอธิบายหน่อยครับ ...

ถามการบ้าน เรื่องบวก ลบ เลขยกกกำลังค่ะ

(3x^3-2x^2+8x+9)-(2x^3+5x^2+2x-1) (3x3 - 2x2 + 8x + 9 ) - (2x3 + 5x2 + 2x - 1 ) ถอดวงเล็บก่อน วงเล็บแรกไม่มีเครื่องหมายอยู่ข้างหน้า แปลว่าเป็นบวก ถอดทิ้งได้เลย วงเล็บหลังมีเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บ เวล...

ถามการบ้าน สัญลักษณ์แทนการบวกค่ะ

ถามการบ้าน สัญลักษณ์แทนการบวกค่ะ ข้อ 4 เขียนในรูปซิกมาได้เป็น 2n+1n=1 n2 แล้วกระจายตามสูตร n2เลย -------------------------- เขียนสูตรก่อนนะ n2 = n(n+1)(2n+1)6 --------------------------- แทนแล้วจะได้ 2n+1n=1 n2 = (2n+1)(2n+1+1)[2(2n+1...

ถามการบ้านครับ​ 3.2การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์​

แบบฝึกหัด​3.2​ข​ ข้อ3ใหญ่​ ข้อ​ 1กับ7 ข้อ 1 2x(x - 1) = 3 คูณกระจายค่ะ 2x2 - 2x = 3 ย้ายมาไว้ข้างเดียวกัน 2x2 - 2x - 3 = 0 -------------------------------------- แก้โดยวิธีใช้สูตร จริงๆ ใช้สูตรเลยจะง่ายกว่าไปจัดรู...

ลำดับเลขคณิต ม.6

1.จงหาลำดับของจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง 100และ500 ซึ่ง 9 หารลงตัวกี่พจน์ 2.จงหาพจน์กลาง 5 พจน์ของลำดับเลขคณิตซึ่งอยู่ระหว่าง 25 และ 13ข้อ 2 ตอบแล้วที่นี่ค่ะ https://www.dektalent.com/board/...

เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ม.2

56+a15a+aกำลังสองโจทย์ 56 + 15a + a2 อยากแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บนะ เขียนเรียงใหม่ก่อน a2 + 15a + 56 เขียนสองวงเล็บรอไว้ก่อน = ( )( ) พจน์แรกที่เป็น a2 แยกได้แบบเดียวคือ a กับ a เขียนแบบ...

แยกตัวประกอบพหุนามได้ยังไงค่ะ

เราจะแยกตัวประกอบพหุนามได้ยังไงค่ะช่วยเเสดงวิธีทำให้ดูหน่อยน่ะค่ะข้อ1 2y2 - 8y + 3 ข้อ2 2x2 + 7x -15 2 ข้อนี้ ดูรูปแบบจะเห็นเป็น 3 พจน์ พจน์แรก ตัวเเปรเป็น y2 พจน์กลาง ดีกรีจะ...

ถามเรื่องอนุกรมเลขคณิตค่ะ

ถามการบ้านเรื่องอนุกรมเลขคณิตค่ะ ข้อ 8 ใช้สูตรหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตเลยค่ะ Sn = n2(2a1 + (n - 1)d) ผลบวกโจทย์บอกแล้ว คือ 1630 n คือ สิ่งที่หาอยู่ a1 = 205 d = 192 - 205 = -13 แทนค่าแล้วแก้สมก...

ถามโจทย์อนุกรมเลขาอนันต์

งงว่า วิธีทำ..? ใช้สูตรผลบวกอนุกรมเรขาอนันต์ค่ะ s = a11 - r สมมติให้ อนุกรม an มีพจน์แรกเป็น a1 อนุกรม bn มีพจน์แรกเป็น b1 จากที่โจทย์บอกมาจะได้ 2 สมการ ตามนี้ จาก an = 2 แทนสูตร ...

โจทย์ข้อนี้คิดยังไง

ไม่ได้ค่ะ เลขคี่ต้องสูตรนี้ ผลบวกเลขคี่ n พจน์แรก = n2 อย่างข้อที่เอามาถาม เราต้องไปหามาก่อนว่า 1 + 3 + 5 + 9 + … + 99 มีกี่จำนวนที่เอามาบวกกัน คิดง่ายๆ แบบนี้ค่ะ เติมให้ตัวสุดท้ายเป็นเลขคู่ จะได้ 100 ใน 100 ตัว มีจำนวนคี่อยู่ครึ่งนึง ให้เอา 100 2 = 50 สรุปมี 50 จำนวนค่ะ แล้วไปหาผลบวกต่อ สรุป 1+3+5+9+…+99 = 502 = 50 50 = 2500 ตอบค่ะ

ถามการบ้านสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับ

เริ่มผิดตั้งแต่บรรทัดที่ 2 เอา 4 คูณตลอด ต้องคูณทุกพจน์ค่ะ ดูตัวอย่างตามคลิปด้านล่างค่ะ มีโจทย์ที่ต้องกำจัดส่วน แก้สมการทำยังไง ดูคลิปที่นี่ได้ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/173-basic-equation-solving/ ของ ม.ปลายก็มีนะ https://www.dektalent.com/lesson/91-basic-equation-solving/ ลองศึกษาดูนะคะ เผื่อจะช่วยได้

ถามโจทย์แยกตัวประกอบค่า

เราสามารถแยกตัวประกอบของข้อนี้ได้อย่างไรคะ x2-2x-15 ขอบคุณค่ะ x2 - 2x - 15 หน้าตาแบบนี้จะแยกแบบสองวงเล็บค่ะ เขียนวงเล็บรอไว้ก่อนแบบนี้ = ( )( ) ต่อไปดูว่า พจน์แรก x2 แบ่งได้...

ลำดับเรขาคณิต

คำถามจากน้อง Gift จงหา 5 พจน์แรก ของลำดับเรขาคณิตที่กำหนดค่าต่างๆ ให้ต่อไปนี้ 1) a = 3, r = 2 วิธีที่ 1 ถ้าเข้าใจว่า ลำดับเรขาคณิต คือ เอา r คูณพจน์ก่อนหน้าไปเรื่อยๆ ก็จะง...

รบกวนถามโจทย์ลำดับเรขาคณิต ม.5 ค่ะ

ไม่ต้องหา r เดี่ยวๆ ก็ได้ค่ะ เพราะโจทย์ถาม xyz เฉพาะ ค่า r ของสามพจน์นี้คือ r6 ค่ะ ถ้าหา r6 ก็ใช้เลย

ถามการบ้านการหาพจน์ เลขคณิต ม.5ค่ะ

รบกวนช่วยอธิบายวิธีทำหน่อยค่ะ

ถามการบ้านค่ะ

ถามการบ้านค่ะ ถามการบ้านอ่านกระทู้นี้ด้วยค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2568...

เเยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ให้เป็นผลสำเร็จ ม.3

xยกกำลัง2+12+11 ทำไงค่ะทำให้ดูหน่อยx2 + 12x + 11 โจทย์น่าจะแบบนี้นะคะ จะแยกแบบสองวงเล็บ = ( )( ) ขั้นแรก แบ่งพจน์แรกได้ = (x )(x ) พจน์ท้ายเป็นบวก เครื่องหมายจะเป็นตามพจน์กลาง = (x + )(x...

ถามการบ้านเรื่องลำดับเรขาคณิต

ถามการบ้านค่ะเรื่องลำดับเรขาคณิต จากสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต an = a1rn - 1 และที่รู้ว่า a2 = 3 จะได้ a1r = 3 ---------(1) และรู้ว่า a5 = 818 จะได้ a1r4 = 818 ---------(2) แก้ระบบสมการ เอา (2) (1) จะได้ ...

วิชาคณิตศาสตร์ ครับ

ข้อนี้ทำวิธีทำยังไงครับ มุม 30 , 45, 60 เราหาค่าตรีโกณได้อยู่แล้ว จะหาโดยใช้มือ หรือจำตาราง หรือใช้รูปสามเหลี่ยมก็ได้ค่ะ ดังนั้นค่า y แทนค่าตรีโกณฯ ของแต่ละตัวลง...

แก้สมการกำลังสอง

มีน้องถามมาใน Facebook ค่ะ เอามาทำให้ดูกัน น้องเค้าถามข้อ 6 - 7 นะคะ ข้ออื่นๆ ใครอยากลองทำก็ได้เลย ข้อ 6 25x2 + 4 = 20x ย้ายมาไว้ข้างเดียวกันให้หมดค่ะ ให้อีกข้างเป็น 0 25x2 - 20x + 4 = 0 ต...

โจทย์ลำดับเลขคณิต

10 , x, x+d, x+2d, 34 เป็นลำดับเลขคณิต แต่ละพจน์ที่มากขึ้นก็บวก d ไปเรื่อยๆ นะคะ ดังนั้น 10 = x-d x - d = 10 ---(1) x + 3d = 34 ---(2) (2)-(1) 4d = 24 d = 6 แทนค่าจะได้ x = 16 ดังนั้นได้ลำดับเลขคณิต 10, 16, 22, 28, 34 3 พจน์ตรงกลางคือ 16, 22, 28 น้องจะทำด้วยวิธีอื่นก็ได้ แต่ให้สมมติตัวแปรให้ได้ก่อน เอาแค่ 2 ตัวพอ จะได้แก้ด้วยระบบสมการได้ค่ะ จะใช้เรื่องผลต่างร่วมก็ได้ (ค่า d) a2 - a1 = a4 - a3 >>> ประมาณนี้ค่ะ

ลำดับและอนุกรม (อนุกรมอนันต์)

โจทย์ ไม้กองหนึ่งวางซ้อนกันในแนวระดับเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีจำนวนไม้มากกว่าชั่นถัดไปอยู่ 4 ท่อน ถ้าจำนวนไม้ชั้นบนสุดมี 61 ท่อน และชั้นล่างสุดมี 257 ท่อน จงหาว่า...

แก้สมการหา k

ถ้าสมการ x^2-2kx+3k-2=0มีคำตอบเเป็นจำนวนจริง 2 คำตอบแล้วค่าของ k อยู่ในช่วงไหน เราหาอะไรก่อนค่ะ ตอบยังไงค่ะx2 - 2kx + 3k - 2 = 0 เป็นสมการกำลังสอง เข้าตามรูปนี้ ax2 + bx + c = 0 ที่ทำสีไว้ ค...

การบ้านตรีโกณมิติค้าบบบ

อ๋ออเพิ่งเห็น ว่ามีข้อข้างล่างด้วย ยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยค่ะ มันจะติดรูทที่พจน์กลาง ทำไปเรื่อยๆ จะต้องมียกกำลังอีกทีเพื่อให้รูทหมด พอทำเสร็จก็ตรวจคำตอบด้วยค่ะ เพราะว่าเราแก้สมการจากการยกกำลัง

ถามหน่อยครับ

คือว่าการโอนบัญชีกรุงไทยรหัสในกรอบเทาเปล่าครับใช่ค่ะ ตัวเลขที่ชมพูเข้มๆ ตัวใหญ่ๆ เลขบัญชี 052-x-xxxxx-4 ...

ถามการบ้านคณิต เรื่องลำดับ ม.6ค่ะ

1. ลำดับเลขคณิตชุดหนึ่ง มีจำนวนพจน์เป็นจำนวนคี่ ผลบวกของทุกพจน์ของลำดับนี้มีค่าเป็น 250 เท่าของพจน์แรก และพจน์กลางของลำดับนี้มีค่าเป็น 10 เท่าของของพจน์แรก แ...

ลำดับเรขาคณิต

จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง -8 และ -12 ที่ทำให้ทั้งสามจำนวนเรียงกันในลำดับเรขาคณิต.............

เรื่องลำดับอนุกรมค่ะ

ตรง a3 แทนสูตร พจน์ทั่วไปของลำดับของเรขาคณิต ค่ะ ตรง S3 แทนสูตร อนุกรมเรขาคณิต (สูตรผลบวกน่ะ) ทั้งสองสมการจะติด a1 กับ r แก้ระบบสมการก็ออกจ้า (ถ้าลองบวกลบ 2 สมการแล้วไม่ออก ให้ลองเอามาหารดูค่ะ ลองดูนะ)

Q-5242 ,Q-5265 แก้ระบบสมการ ม.3

Q-5242 หาคำตอบของระบบสมการ โจทย์ให้สมการมาตามนี้ x2 + y2 + 2xy - 10x - 10y + 25 = 0 ------ (1) xy = 6 ------ (2) จาก สมการที่ 1 จัดรูปหน่อยนะคะ ดึงตัวร่วมตรง -10x - 10y และเอา +2xy ขยับที่มาเป็นพจน์ที่ 2 x2 + 2xy + y2 - 10(x + y) ...

จะเปลี่ยนอีกแล้ว! ปรับ O-NET เป็นองค์ประกอบแอดมิชชั่น ไม่ต้องนำมาคิดคะแนน

จะเปลี่ยนอีกแล้วหรือ O-NET ปรับเป็นองค์ประกอบแอดมิชชั่น แล้วไม่นำมาคิดคะแนนด้วย อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงโครงการของ รมช.ศึกษาธิการ ยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่...

แบบฝึกหัดเรื่องลำดับและอนุกรม

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ///ขอบคุณค่ะ โจทย์บรรทัดที่ 3 น่าจะเป็น 65 + ar + a3r + a5r + ... = r + a2r + ... มากกว่านะ ลองไปเช็คโจทย์มาใหม่ค่ะ ...

โจทย์อนุกรมค่ะ

ลองทำข้อแรกให้ดูก่อนนะ ให้หารูปแบบก่อนค่ะ ที่โจทย์ให้ 8 ,9 ,64 ,25 ,216, ... ลองเขียนใหม่ จะได้ 23 , 32 , 43, 52 , 63, ... จะเห็นว่า สามารถเขียนเป็นเลขยกกำลัง และฐานของเลขยกกำลังก็เรียงกัน เริ่มที่ 2,3,4,5,6,... ตัวถัดไปก็ต้อง 7 แน่ๆ แล้วก็เลขชี้กำลังก็ เรียงสลับกัน 3 2 3 2 ไปเรื่อยๆ จะได้พจน์ต่อไป คือ 72 = 49 ตอบค่ะ ข้ออื่นก็ประมาณนี้ ลองทำดูนะ ค่ำๆ พี่มาตอบให้อีกทีจ้า ^^

วิธืหาผลสำเร็จ ทำยไงครับ

ติดข้อนี้ครับ ต้องเข้าใจเรื่องถอดรากที่สองของจำนวนอตรรกยะก่อนค่ะ มีคลิปสอนอยู่ที่นี่ https://www.dektalent.com/vdo/67-square-root-of-irrational-numbers/ ในคลิปอธิบายละเอียดอยู่แล้วนะ จะไม่ได้อธิ...

พี่โต๋เพิ่มโจทย์ ลิมิตให้หนูด้ไหมค่ะหรือหาให้ในทู้ก็ได้

หนูชอบทำ มันสนุกดี แต่บางทีก็ไม่สนุก หนูอยากฝึก ทำพี่โต๋ค่ะ ดีใจจัง หนูเรียนรู้เรื่องด้วย 55 จริงๆมันก็ไม่อยากหลอก อนุกรมเรียนตั้งแต่ ป6 แต่มาเคาะสนิมใหม่ไป...

ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x^4 - 30x^2 + 289 = 0 ทำไงคะ

ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4 - 30x2 + 289 = 0 ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยนะคะตอบน้อง chopstickjung จากโจทย์ x4 - 30x2 + 289 ข้อนี้สังเกตว่า ตัวหลัง เป็น 172 ดังนั้นจะทำโดยใช้วิธีเพิ่มพจน์กลา...

ตัวอย่างที่ 2 สมการพหุนามที่มากกว่ากำลังสอง

ตัวท้ายของแต่ละวงเล็บต้องคูณกับ สปส ข้างหน้าแล้วได้เท่ากับ พจน์ที่ไม่มี x ในที่นี้ก็คือ พจน์สุดท้ายของโจทย์ค่ะ (1)

อนุกรมผสม ม.ปลาย

มีคนเอาข้อนี้มาถามค่ะ ลองทำเล่นๆ มั้ย จงหาค่าของ 1710 + 11013 + 11316 + 11619 +11922 + ... + 1298301 สังเกตที่ส่วน ที่คูณกัน ตัวแรกของทุกพจน์ จะเป็นลำดับเลขคณิต 7, 10, 13, ..., 298 มี a1 = 7 ,d = 3 ตัวหลังจะเป็...

Q-1101 แบบฝึกหัดข้อสอบลำดับและอนุกรม ครับ

แทนสูตรของพจน์ทั่วไปผิดครับ แง้ๆๆ ขอบคุณพี่โต๋มากนะครับ

เรื่องลำดับเลขคณิตค่ะ

1. ถ้า -1,a,b,27,c เป็นพจน์ 5 พจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a,b,c 2. ภ้า 6a + 9 , 5a , a เป็นพจน์สามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a 3.ถ้า 2a – 5 , a - 1 , 2a + 3 เป็นสามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a 4. ถ้า k , 3k , 6k + 2 เป็นสามพจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต มีพจน์แรกเป็น -7k จงหาว่าพจน์ที่ 50 มีค่าเท่าใด 5. ลำดับเลขคณิตที่มีผลบวกสามพจน์แรกเท่ากับ 15 และผลบวกของกำลังสามของแต่ละพจน์ใน 3 พจน์แรกเท่ากับ 645 จงหาพจน์ที่ 10 ช่วยหน่อยค่ะ ที่อาจารย์สอนน่ะง่ายมาก แต่แบบฝึกหัดนี่ยากสุดๆๆ TT

co-function

ขอวิธีการเปลี่ยน co function หน่อยครับ แล้วก็วิธีทำโจทย์ข้อนี้ด้วยครับ sin(180+)cos(90+) ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับเพิ่มอีกข้อนะครับ cos^2 73 + cos^2 47 + cos73cos47 เท่ากับเท่าไหร่อ่ะค...

รบกวนแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยค่ะ

จากข้อ 1 ถึง 5 เป็นประพจน์ที่สมมูลกันหรือไม่ แปลงเป็นโค้ดที่อ่านง่ายกว่านี้ให้นะครับ 1. p(qr) q(pr) 2. p ( qq ) p 3. p (q r) (pq) (p r) 4. (pq)r (pr) (qr) 5. (pp) q q เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ชุดนี้จะอยู...

แสดงวิธีทำลำดับและอนุกรม

ถ้าลำดับเลขคณิตคือ a,a+7,a+14,a+21... จงหา ผลต่างรวม พจน์ที่26 พจน์ที่15 พจน์ที่ n คือหนูไม่เข้าใจว่าจะแสดงวิธีทำยังไงดี ช่วยหน่อยนะคะ

ถามโจทย์เรื่อง"จำนวนเชิงซ้อน"ครับ

คือ เราเอาโจทย์ไปเขียนให้เป็นรูปเชิงขั้ว ซึ่งรูปเชิงขั้วที่เราเขียนโจทย์ให้มาว่ามีค่าเท่ากับ 1 ค่ะ 1 = 1 + 0i >> เขียนแบบนี้ได้ ก็เลยได้ว่า พจน์หลัง isin45n = 0 ค่ะ หรือจะคิดอีกแบบก็คือ 1 เป็นส่วนจริงเท่านั้น ส่วนจินตภาพ ก็ต้องเป็น 0 ไป ถึงจะได้ค่าออกมา = 1 ตามที่โจทย์บอกค่ะ เข้าใจขึ้นป่าวคะ ถ้ายังถามอีกได้นะ

ถามโจทย์ลำดับเลขคณิต

ถ้า a1,a2,a3, ... เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่ง a2+a3+ ...+a9 = 100 แล้ว S10 = a1+a2+...+a10 มีค่าเท่าใด ในหนังสือเขียนว่า a2+a3+ ...+a9 = 8a1+(1+2+3+...+8)d = 8a1 + 36d 100 = 8a1 + 36d บลา ๆๆๆๆๆๆๆๆ ต่อ ๆๆ ไปไม่ งง คำตอบ คือ 125 แต่ งง ตรง a2+a3+ ...+a9 = 8a1+...

ช่วยแสดงวิธีบวกเศษส่วน ที่ส่วนยกกำลังสองให้ผมดูหน่อยครับ

ข้อที่4 นะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ นี่เป็นเรื่องอนุกรมค่ะ บวกธรรมดา ไปไม่รอดนะ จาก A = 1 + 132 + 152 + 172 + ... จัดรูปก่อนนะ แล้วใส่พจน์ที่ n เข้าไปด้วยค่ะ ตรงพจน์ที่ n หาได้ง่า...

การบ้านรร.เรื่องอนุกรมเลขทำไม่เป็นครับ

1.จงหาผลบวก50พจน์กลางของอนุกรมเลขคณิต ซึ่งอยู่ระหว่าง20และ120 2.อนุกรมอนุกรมหนึ่งมีพจน์บวก5พจน์แรกเท่ากับ7 และผลบวก5พจน์สุดท้ายเท่ากับ12 จงหาพจน์แรกและผลต่างร่วม ขอวิธีทำด้วยน่ะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

มีเครื่องหมายลบข้างหน้า แยกตัวประกอบยังไง

เอาโจทย์แยกตัวประกอบมาฝากค่ะ คราวนี้ขอพลิกแพลงหน่อย มีเครื่องหมายลบอยู่หน้าพจน์แรก แล้วจะแยกยังไง พี่ทำให้ดูค่ะ โจทย์ -x2 - 14x + 120 จากโจทย์เราสามารถดึงเครื่อง...

แบบทดสอบ รากที่สอง

ยังไม่ได้ค่า x เลยค่ะ แก้ด้วยการยกกำลังสองอีกรอบ (เอาสองหารตลอดครั้งนึงก่อนนะ จะได้เลขน้อยลง) แล้วเอาพจน์ที่มี  x  ไปไว้ตัวเดียวข้างนึงไปเลย เวลายกกำลังสอง จะได้หมดไปค่ะ ทำเสร็จตรวจคำตอบด้วย เพราะแก้ด้วยการยกกำลัง สองข้อข้างบน งงตรงไหนคะ ติดช่วงไหนบอกมาเลยค่ะ

[Logic week] ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

เรามารู้จักประพจน์กันค่ะ ความหมายของประพจน์ ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ ประพจน์ หมายถึง ข้อความหรือประโยคที่ต้องตัดสินได้ ว่าจริง หรือ เท็จ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่น จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่น้อยที่สุด       เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตดังนั้น พวกสุภาษิต คำขอร้อง ประโยคคำสั่ง คำอุทานถือว่าไม่เป็นประพจน์ค่ะ

ทำไม่เป็นอ่ะค่ะข้อ2-4-6-8-9-10 ช่วยหน่อยค่ะ

ทำไม่เป็นค่ะ..ปวดหัวมากๆข้อ 2 493 x-4 y2 z74 x(y-1 z2)2 [7xy2]2(x2y-3)-1z จัดรูป 493 = (72)3 = 7 23 = 76 และก็ จัดการพวกเลขชี้กำลังซ้อนกันก่อนค่ะ กระจายเข้ามาในวงเล็บให้หมดค่ะ อันนี้ต้องรู้สูตรของเ...

[logic week] วีคนี้มาดูเรื่องตรรกศาสตร์กันนะ

ประพจน์ คือ ประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฎิเสธที่มีค่า ความจริงเป็นจริง หรือ เป็นเท็จ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ประเด็นคือ ต้องตัดสินค่าความจริงได้นะคะ

แจ้งข้อผิดค่ะ !!!

1.คลิปที่พบว่าผิด: C2 2.นาทีที่ผิด: 02.48-02.58 3.สิ่งที่ผิด: คำตอบของสมการ จาก {8} เพราะเงื่อนไขบอกว่าเป็นจำนวนเต็ม ไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวก 4.แก้เป็น: {-4,8} แต่ตอบว่าไม่เ...

พี่โต๋ช่วยด้วยครับ โจทย์ตรรกศาสตร์

โจทย์ผิดหรือป่าว น่าจะเป็นอันนี้นะ ให้ประพจน์ A , B , C เป็นจริง ประพจน์ X , Y เป็นเท็จ และประพจน์ P , Q ไม่ทราบค่าความจริง จงหาค่าความจริงของประพจน์ (P Q) (P Q)

ถามโจทย์อนุกรมเรขาคณิตครับ

ให้ผลบวก4พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิตเท่ากับ15และผลบวกของกำลังสองของแต่ละพจน์เท่ากับ85 จงหาผลคูณของ4พจน์แรกของอนุกรมดังกล่าว

นิเสธของประพจน์

ตรงแบบฝึกหัดท้ายบท10ข้ออ่ะค่ะ ที่ให้หานิเสธของกลุ่มประพจน์ คืือพอคิดแล้วเฉลยมันตรงกับตอนที่ยังไม่ได้ทำเป็นนิเสธทีอ่ะค่ะ ทำให้หนูงงมาก หรือว่าหนูอาจคิดผิดเองอ่า่ค่ะ

เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

ผลบวกสองพจน์แรกของอนุกรมเรขามีค่าเท่ากับ 3 และผลบวกของพจน์ที่ 5 และพจน์ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 48 จงหาผลบวก 7พจน์แรกของอนุกรมนี้

Q-5248 แก้ระบบสมการ

แก้ระบบสมการนะ x3 - y3 = 56 ---------(1) x2y - xy2 = 16 ---------(2) ข้อนี้สังเกตก่อนว่า สมการที่ 2 ถ้าจัดรูปโดยการคูณ -3 เข้าไป มันจะหน้าตาเหมือน 2 พจน์ตรงกลางของสูตรกำลังสามสมบูรณ์ พี่เขียนส...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com พจน์ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.122 วินาที