คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น พจน์


 

ประพจน์

อธิบายเรื่อง ประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

การเชื่อมประพจน์และตารางค่าความจริง

อธิบายเรื่อง การเชื่อมประพจน์และตารางค่าความจริง ค่าความจริง ตัวเชื่อมประพจน์ ตารางค่าความจริง พร้อมตัวอย่าง


 

การหาค่าความจริงของประพจน์

อธิบายเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

การหาค่าความจริงของประพจน์ ตัวอย่างที่ 3-6

อธิบายเรื่อง การวิเคราะห์ค่าความจริงของกลุ่มประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

ประพจน์ที่สมมูลกัน

อธิบายเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกัน รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน การสลับที่ การเปลี่ยนกลุ่ม การกระจาย กฎของ De Morgan กฎเปลี่ยนรูป พร้อมตัวอย่าง


 

นิเสธของประพจน์

อธิบายเรื่อง นิเสธของประพจน์ วิธีการหานิเสธของประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์

vdo สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์นี้สอนเรื่อง ประพจน์ ประโยคเปิด ตารางค่าความจริง ประพจน์ที่สมมูลกัน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์

vdo สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง สัจนิรันดร์ นิเสธของประพจน์ ตัวบ่งปริมาณและการหาค่าความจริง นิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ ข้อความที่สมเหตุสมผล พร้อมตัวอย่าง


 

ตัวอย่างคอร์สเพิ่มเกรด เรื่องตรรกศาสตร์

อธิบายเรื่อง ประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

การแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 1

เนื้อหาเรื่องวิธีที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ กรณีที่1 พจน์แรกมีสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งและพจน์ท้ายเป็นบวก อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น พจน์


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ ชุดที่ 4


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกัน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง นิเสธของประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง นิเสธของประพจน์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับพจน์


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

ถามเรื่องยกกำลังฐานติดลบ เลขชี้ก็ติดลบค่ะ

เช่น (-7)ยกกำลัง -2 ค่ะ กับ -7 ยกกำลัง -2 ค่ะ (-7)-2 = 1(-7)2 = 1(-7) x (-7) = 149 ----------------------- -7-2 = -172 = -17 x 7 = -149 ------------------------------- ตามนี้ค่ะ ไม่อธิบายนะ ให้ไปเรียนเอง มีคลิปสอนแล้วค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/92-basic-power-number/...

โดเมนและเรนจ์ ของความสัมพันธ์

Q-726 คำถาม: (p q) r กับ (p r) (q r) เป็นประพจน์ที่สมมูลกันหรือไม่

ลำดับเรขาคณิต

ลำดับเรขาคณิตทีี่มีผลบวกและผลคูณของสามพจน์แรกเปน -3และ8 ตามลำดับ จงหาสามพจน์แรก จาก โจทย์ จะได้ a1+a1r+a1rr =-3 เปน สมการที่ 1 a1*a1r*a1rr* = 8 เปนสมการที่ 2 เมื่อแก้ สมการที่ 2 จะได...

การทำผลสำเร็จเลขยกกำลัง

ช่วยน่อยนะคะ ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ข้อ 1 ต้องบวกเศษส่วน เราก็ทำส่วนให้เท่ากันค่ะ ดังนั้นทำส่วนเป็น 3 ทุกตัวค่ะ พจน์ตรงกลาง อยากให้ส่วนเป็น 3 ให้คูณ 3 เข้าไปทั้...

ลำดับเรขาคณิต

ข้อ4กับ5ช่วยอธิบายให้ทีน้าพี่โต๋ ขอบคุณล่วงหน้าค่า ข้อ 4 โจทย์บอกว่าเป็นลำดับเรขาคณิตค่ะ r = -62 = -3 สูตรพจน์ทั่วไป ของลำดับเรขาคณิต an = a1rn - 1 รู้ว่า พจน์สุดท้ายคือ 162 แ...

หาผลบวกของอนุกรมอนันต์

พี่โต๋ ถามการบ้านหน่อยค่ะ อนุกรมอนันต์แบบเครื่องหมายลบกับบวกอย่างงี้หายังไงหรอคะ แล้วค่า r ได้เท่าไหร่อ่ะคะ เอามาหาแล้วมันไม่ตรงกันค่ะ ช่วยสอนหน่อยเน่อ ...

การหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ค่าอนันต์

ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยค่ะ หรือจะแสดงตัวอย่างให้ดูสักข้อหนึ่งก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะข้อ 1 อยู่ในรูปเศษส่วนพหุนาม อยู่ดีๆ กระจายลิมิตเข้าไปไม่ได้ เพราะบางตัวยัง...

โจทย์อนุกรมเลขคณิตค่า

ถ้าผลบวกของ5พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตอนุกรมหนึ่งเป็น25และผลบวก5พจน์ถัดไป เป็น75จงหาผลบวกของอนุกรมนี้ตั้งแต่พจน์ที่10ถึงพจน์ที่15 (วีธีทำ)อนุกรมเลขคณิตอนุกรมหน...

ถามโจทย์ ลำดับและอนุกรมค่าาา

เลข 4 จำนวน เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต ถ้าผลบวกของ 4 จำนวนนี้ เป็น 28 และ ผลบวกของกำลังสองของแต่ละจำนวนเป็น 216 แล้ว ผลคูณของเลขทั้ง 4 จำนวนนี้มีค่าเท่าใด ขอวิธีทำด...

สมการกำลังสองสองตัวแปร

2x2 - 15a2 = ax 2x2 - ax - 15a2 = 0 สังเกตดูว่า เป็นพจน์ที่มี x2 , x แล้วก็ไม่มี x ให้แยกตัวประกอบเอาเลยค่ะ (2x + 5a)(x - 3a) = 0 จับแต่วงเล็บ = 0 2x + 5a = 0 x = - 5a2 ---- x - 3a =0 x = 3a

อนุพันธ์อันดับสูง

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่า T3T ดิฟระยะทาง(s)ได้ ความเร็ว (v) ดิฟความเร็ว ได้ความเร่ง (a) ค่ะ ข้อนี้โจทย์ให้ระยะทางมาแล้ว ดิฟเลยค่ะ s = t22 + 4tt+1 พจน์แรกดิฟปกติเลย พี่เขียน ส...

อนุกรมเลขคณิต

พี่คะ หาผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต โดย a1= 24 a2 =23 a3= 22 ต้องนำมาทำเปนสามสมการไหมคะ

โจทย์ลำดับและอนุกรม คิดไงอ่าครับ

คือ ผมทำแบบฝึกหัดข้อนึงอะครับเรื่องลำดับและอนุกรม a1 = 14 d= 13 จงหา 4พจน์แรก ก. 8 ,11,13,17 ข. 8 ,10,14,17 ค. 8,11,14,19 ง. 8,11,14,17 จากตัวเลือกอะครับ a1 มันเท่ากับ 8 ทุกข้อเลยใช่มั้ยครับ -* -ขอแก้ไขน...

ลำดับและอนุกรม

พี่โต๋ ช่วยทำข้อนี้ให้ทีครับ ผมทำไม่เป็นอะ ทำเป็นแต่ an แล้วหา sn 555 กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของลำดับเลขคณิต ถ้า S5=90 S10=5 แล้ว a11 เท่ากับเท่าใด

ช่วยอธิบายวิธีทำโจทย์เรื่องจำนวนเชิงซัอนหน่อยค่ะ

ส่วนจินตภาพ คือ พจน์ที่มี i ค่ะ ไม่ใช่ดูจาก a หรือ b เทียบแล้วต้องได้เป็น a + b = 5 ----- สมการที่ 1 -2ab = -12 ------ สมการที่ 2

โจทย์ลำดับเลขคณิต

10 , x, x+d, x+2d, 34 เป็นลำดับเลขคณิต แต่ละพจน์ที่มากขึ้นก็บวก d ไปเรื่อยๆ นะคะ ดังนั้น 10 = x-d x - d = 10 ---(1) x + 3d = 34 ---(2) (2)-(1) 4d = 24 d = 6 แทนค่าจะได้ x = 16 ดังนั้นได้ลำดับเลขคณิต 10, 16, 22, 28, 34 3 พจน์ตรงกลางคือ 16, 22, 28 น้องจะทำด้วยวิธีอื่นก็ได้ แต่ให้สมมติตัวแปรให้ได้ก่อน เอาแค่ 2 ตัวพอ จะได้แก้ด้วยระบบสมการได้ค่ะ จะใช้เรื่องผลต่างร่วมก็ได้ (ค่า d) a2 - a1 = a4 - a3 >>> ประมาณนี้ค่ะ

โจทย์ log และอนุกรมเลขคณิต

ข้อ 12 13 ครับไม่เข้าใจเลยอธิบายหน่อยครับ ...

ถามหน่อยครับ

คือว่าการโอนบัญชีกรุงไทยรหัสในกรอบเทาเปล่าครับใช่ค่ะ ตัวเลขที่ชมพูเข้มๆ ตัวใหญ่ๆ เลขบัญชี 052-x-xxxxx-4 ...

เลขยกกำลัง ทำให้เป็นรูปอย่างง่าย

ต้องการทำให้เป็นรูปอย่างง่าย ตรงเลขชี้กำลังเศษส่วน สามารถเขียนเป็น ติดรากได้ ตัวส่วน คือ อันดับของรากค่ะ นอกจากพวกรากแล้ว 1600 เขียนใหม่เป็น 402 ได้ ดังนั้นจาก...

จะเปลี่ยนอีกแล้ว! ปรับ O-NET เป็นองค์ประกอบแอดมิชชั่น ไม่ต้องนำมาคิดคะแนน

จะเปลี่ยนอีกแล้วหรือ O-NET ปรับเป็นองค์ประกอบแอดมิชชั่น แล้วไม่นำมาคิดคะแนนด้วย อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงโครงการของ รมช.ศึกษาธิการ ยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่...

เรื่องลำดับอนุกรมค่ะ

ตรง a3 แทนสูตร พจน์ทั่วไปของลำดับของเรขาคณิต ค่ะ ตรง S3 แทนสูตร อนุกรมเรขาคณิต (สูตรผลบวกน่ะ) ทั้งสองสมการจะติด a1 กับ r แก้ระบบสมการก็ออกจ้า (ถ้าลองบวกลบ 2 สมการแล้วไม่ออก ให้ลองเอามาหารดูค่ะ ลองดูนะ)

โจทย์อนุกรมค่ะ

ลองทำข้อแรกให้ดูก่อนนะ ให้หารูปแบบก่อนค่ะ ที่โจทย์ให้ 8 ,9 ,64 ,25 ,216, ... ลองเขียนใหม่ จะได้ 23 , 32 , 43, 52 , 63, ... จะเห็นว่า สามารถเขียนเป็นเลขยกกำลัง และฐานของเลขยกกำลังก็เรียงกัน เริ่มที่ 2,3,4,5,6,... ตัวถัดไปก็ต้อง 7 แน่ๆ แล้วก็เลขชี้กำลังก็ เรียงสลับกัน 3 2 3 2 ไปเรื่อยๆ จะได้พจน์ต่อไป คือ 72 = 49 ตอบค่ะ ข้ออื่นก็ประมาณนี้ ลองทำดูนะ ค่ำๆ พี่มาตอบให้อีกทีจ้า ^^

พี่โต๋เพิ่มโจทย์ ลิมิตให้หนูด้ไหมค่ะหรือหาให้ในทู้ก็ได้

หนูชอบทำ มันสนุกดี แต่บางทีก็ไม่สนุก หนูอยากฝึก ทำพี่โต๋ค่ะ ดีใจจัง หนูเรียนรู้เรื่องด้วย 55 จริงๆมันก็ไม่อยากหลอก อนุกรมเรียนตั้งแต่ ป6 แต่มาเคาะสนิมใหม่ไป...

Q-1101 แบบฝึกหัดข้อสอบลำดับและอนุกรม ครับ

แทนสูตรของพจน์ทั่วไปผิดครับ แง้ๆๆ ขอบคุณพี่โต๋มากนะครับ

การบ้านตรีโกณมิติค้าบบบ

อ๋ออเพิ่งเห็น ว่ามีข้อข้างล่างด้วย ยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยค่ะ มันจะติดรูทที่พจน์กลาง ทำไปเรื่อยๆ จะต้องมียกกำลังอีกทีเพื่อให้รูทหมด พอทำเสร็จก็ตรวจคำตอบด้วยค่ะ เพราะว่าเราแก้สมการจากการยกกำลัง

ตัวอย่างที่ 2 สมการพหุนามที่มากกว่ากำลังสอง

ตัวท้ายของแต่ละวงเล็บต้องคูณกับ สปส ข้างหน้าแล้วได้เท่ากับ พจน์ที่ไม่มี x ในที่นี้ก็คือ พจน์สุดท้ายของโจทย์ค่ะ (1)

ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x^4 - 30x^2 + 289 = 0 ทำไงคะ

ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4 - 30x2 + 289 = 0 ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยนะคะตอบน้อง chopstickjung จากโจทย์ x4 - 30x2 + 289 ข้อนี้สังเกตว่า ตัวหลัง เป็น 172 ดังนั้นจะทำโดยใช้วิธีเพิ่มพจน์กลา...

แสดงวิธีทำลำดับและอนุกรม

ถ้าลำดับเลขคณิตคือ a,a+7,a+14,a+21... จงหา ผลต่างรวม พจน์ที่26 พจน์ที่15 พจน์ที่ n คือหนูไม่เข้าใจว่าจะแสดงวิธีทำยังไงดี ช่วยหน่อยนะคะ

รบกวนแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยค่ะ

จากข้อ 1 ถึง 5 เป็นประพจน์ที่สมมูลกันหรือไม่ แปลงเป็นโค้ดที่อ่านง่ายกว่านี้ให้นะครับ 1. p(qr) q(pr) 2. p ( qq ) p 3. p (q r) (pq) (p r) 4. (pq)r (pr) (qr) 5. (pp) q q เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ชุดนี้จะอยู...

เรื่องลำดับเลขคณิตค่ะ

1. ถ้า -1,a,b,27,c เป็นพจน์ 5 พจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a,b,c 2. ภ้า 6a + 9 , 5a , a เป็นพจน์สามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a 3.ถ้า 2a – 5 , a - 1 , 2a + 3 เป็นสามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a 4. ถ้า k , 3k , 6k + 2 เป็นสามพจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต มีพจน์แรกเป็น -7k จงหาว่าพจน์ที่ 50 มีค่าเท่าใด 5. ลำดับเลขคณิตที่มีผลบวกสามพจน์แรกเท่ากับ 15 และผลบวกของกำลังสามของแต่ละพจน์ใน 3 พจน์แรกเท่ากับ 645 จงหาพจน์ที่ 10 ช่วยหน่อยค่ะ ที่อาจารย์สอนน่ะง่ายมาก แต่แบบฝึกหัดนี่ยากสุดๆๆ TT

ถามโจทย์ลำดับเลขคณิต

ถ้า a1,a2,a3, ... เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่ง a2+a3+ ...+a9 = 100 แล้ว S10 = a1+a2+...+a10 มีค่าเท่าใด ในหนังสือเขียนว่า a2+a3+ ...+a9 = 8a1+(1+2+3+...+8)d = 8a1 + 36d 100 = 8a1 + 36d บลา ๆๆๆๆๆๆๆๆ ต่อ ๆๆ ไปไม่ งง คำตอบ คือ 125 แต่ งง ตรง a2+a3+ ...+a9 = 8a1+...

ถามโจทย์เรื่อง"จำนวนเชิงซ้อน"ครับ

คือ เราเอาโจทย์ไปเขียนให้เป็นรูปเชิงขั้ว ซึ่งรูปเชิงขั้วที่เราเขียนโจทย์ให้มาว่ามีค่าเท่ากับ 1 ค่ะ 1 = 1 + 0i >> เขียนแบบนี้ได้ ก็เลยได้ว่า พจน์หลัง isin45n = 0 ค่ะ หรือจะคิดอีกแบบก็คือ 1 เป็นส่วนจริงเท่านั้น ส่วนจินตภาพ ก็ต้องเป็น 0 ไป ถึงจะได้ค่าออกมา = 1 ตามที่โจทย์บอกค่ะ เข้าใจขึ้นป่าวคะ ถ้ายังถามอีกได้นะ

แยกตัวประกอบพหุนามได้ยังไงค่ะ

เราจะแยกตัวประกอบพหุนามได้ยังไงค่ะช่วยเเสดงวิธีทำให้ดูหน่อยน่ะค่ะข้อ1 2y2 - 8y + 3 ข้อ2 2x2 + 7x -15 2 ข้อนี้ ดูรูปแบบจะเห็นเป็น 3 พจน์ พจน์แรก ตัวเเปรเป็น y2 พจน์กลาง ดีกรีจะ...

co-function

ขอวิธีการเปลี่ยน co function หน่อยครับ แล้วก็วิธีทำโจทย์ข้อนี้ด้วยครับ sin(180+)cos(90+) ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับเพิ่มอีกข้อนะครับ cos^2 73 + cos^2 47 + cos73cos47 เท่ากับเท่าไหร่อ่ะค...

แบบทดสอบ รากที่สอง

ยังไม่ได้ค่า x เลยค่ะ แก้ด้วยการยกกำลังสองอีกรอบ (เอาสองหารตลอดครั้งนึงก่อนนะ จะได้เลขน้อยลง) แล้วเอาพจน์ที่มี  x  ไปไว้ตัวเดียวข้างนึงไปเลย เวลายกกำลังสอง จะได้หมดไปค่ะ ทำเสร็จตรวจคำตอบด้วย เพราะแก้ด้วยการยกกำลัง สองข้อข้างบน งงตรงไหนคะ ติดช่วงไหนบอกมาเลยค่ะ

พี่โต๋ช่วยด้วยครับ โจทย์ตรรกศาสตร์

โจทย์ผิดหรือป่าว น่าจะเป็นอันนี้นะ ให้ประพจน์ A , B , C เป็นจริง ประพจน์ X , Y เป็นเท็จ และประพจน์ P , Q ไม่ทราบค่าความจริง จงหาค่าความจริงของประพจน์ (P Q) (P Q)

การบ้านรร.เรื่องอนุกรมเลขทำไม่เป็นครับ

1.จงหาผลบวก50พจน์กลางของอนุกรมเลขคณิต ซึ่งอยู่ระหว่าง20และ120 2.อนุกรมอนุกรมหนึ่งมีพจน์บวก5พจน์แรกเท่ากับ7 และผลบวก5พจน์สุดท้ายเท่ากับ12 จงหาพจน์แรกและผลต่างร่วม ขอวิธีทำด้วยน่ะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

แจ้งข้อผิดค่ะ !!!

1.คลิปที่พบว่าผิด: C2 2.นาทีที่ผิด: 02.48-02.58 3.สิ่งที่ผิด: คำตอบของสมการ จาก {8} เพราะเงื่อนไขบอกว่าเป็นจำนวนเต็ม ไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวก 4.แก้เป็น: {-4,8} แต่ตอบว่าไม่เ...

นิเสธของประพจน์

ตรงแบบฝึกหัดท้ายบท10ข้ออ่ะค่ะ ที่ให้หานิเสธของกลุ่มประพจน์ คืือพอคิดแล้วเฉลยมันตรงกับตอนที่ยังไม่ได้ทำเป็นนิเสธทีอ่ะค่ะ ทำให้หนูงงมาก หรือว่าหนูอาจคิดผิดเองอ่า่ค่ะ

[Logic week] ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

เรามารู้จักประพจน์กันค่ะ ความหมายของประพจน์ ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ ประพจน์ หมายถึง ข้อความหรือประโยคที่ต้องตัดสินได้ ว่าจริง หรือ เท็จ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่น จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่น้อยที่สุด       เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตดังนั้น พวกสุภาษิต คำขอร้อง ประโยคคำสั่ง คำอุทานถือว่าไม่เป็นประพจน์ค่ะ

[logic week] วีคนี้มาดูเรื่องตรรกศาสตร์กันนะ

ประพจน์ คือ ประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฎิเสธที่มีค่า ความจริงเป็นจริง หรือ เป็นเท็จ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ประเด็นคือ ต้องตัดสินค่าความจริงได้นะคะ

ลำดับและอนุกรม (อนุกรมอนันต์)

โจทย์ ไม้กองหนึ่งวางซ้อนกันในแนวระดับเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีจำนวนไม้มากกว่าชั่นถัดไปอยู่ 4 ท่อน ถ้าจำนวนไม้ชั้นบนสุดมี 61 ท่อน และชั้นล่างสุดมี 257 ท่อน จงหาว่า...

ถามการบ้านคณิต เรื่องลำดับ ม.6ค่ะ

1. ลำดับเลขคณิตชุดหนึ่ง มีจำนวนพจน์เป็นจำนวนคี่ ผลบวกของทุกพจน์ของลำดับนี้มีค่าเป็น 250 เท่าของพจน์แรก และพจน์กลางของลำดับนี้มีค่าเป็น 10 เท่าของของพจน์แรก แ...

ถามการบ้านคณิตศาสตร์ค่ะ

2พจน์คูณกันเท่ากับ0สรุปได้ว่าอะไรค่ะ ช่วยตอบหน่อย

แก้สมการกำลังสอง

มีน้องถามมาใน Facebook ค่ะ เอามาทำให้ดูกัน น้องเค้าถามข้อ 6 - 7 นะคะ ข้ออื่นๆ ใครอยากลองทำก็ได้เลย ข้อ 6 25x2 + 4 = 20x ย้ายมาไว้ข้างเดียวกันให้หมดค่ะ ให้อีกข้างเป็น 0 25x2 - 20x + 4 = 0 ต...

ทวินาม

ต้องเดาให้ได้ก่อนว่า พจน์ที่มี x5 คือ พจน์ที่เท่าไหร่ โดยการลองเขียนดูเลยค่ะ ถ้าเดาได้แล้วจะทำให้รู้ค่า r ก็มาเข้ารูป Tr+1 ค่ะ โจทย์ถาม สปส คิดให้เสร็จก่อนก็เอาเฉพาะ สปส มาตอบค่ะ พี่มีสอนไว้หลายข้อนะคะ ลองดูตัวอย่างของพี่ก็ได้

การแก้อสมการ

ข้อเก้าทำยังไงคะ กำจัดส่วนก่อน โดยการคูณด้วย ครน. ค่ะ เอา 3, 9 , 5 มาหา ครน. จะได้ 45 ดังนั้นเอา 45 คูณตลอด จะได้ 453 - 2x3 - 455 - 454 - 5x9 + 457x + 115 450 45 ที่เอามาคูณ บางพจน์จะตัดกันได้ค่ะ ตัด...

ช่วยอธิบายด้วยค่ะ ผลบวกของอนุกรมเลขคณิต

ใช้สูตร Sn ค่ะ เป็นอนุกรมเลขคณิต ก็มีอยู่ 2 สูตร เลือกใช้ตามตัวแปรที่ต้องการได้เลยค่ะ อันนี้น่าจะใช้อันที่มี a1 กับ d พจน์ที่10 ของอนุกรมนี้เท่ากับ 79 >> จากประโยคนี้ตั้งได้อีกสมการนึงค่ะ ตั้งได้จากรูปพจน์ทั่วไป a10 = a1 + 9d แทนค่าเข้าไปเลยจ้า มี 2 สมการ 2 ตัวแปร ก็จะได้ตัวที่น้องอยากได้แล้วค่ะ

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

Q-1020 Q-1027 คือว่าทำไมหาคำตอบไม่ตรงอย่างที่เฉลยเลยค่ะ ช่วยเฉลยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ อีกข้อนะคะ Q-1046 ทำไมคำตอบมันเป็นบวกลบล่ะคะ มันน่าจะเป็นลบอย่างเดียวหนิคะ ...

เรื่อง ตรรกศาสตร์

เป็นเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกันและเรื่องการวิเคราะห์ค่าความจริงของกลุ่มประพจน์ อยากให้พี่โต๋ช่วยทำแบบฝึกหัดให้เยอะกว่านี้ให้ดูหน่อยสิค่ะ คือตอนที่หนูทำแบบฝึกหัดจะทำไม่ค่อยได้เลย อยากให้พี่ช่วยตอบแบบฝึกหัดหลายๆข้อยิ่งดีเลยค่ะ จะได้ฝึกทำตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจ 2 ข้อนี่ดีเท่าไหร่ ยิ่งเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกันยิ่งทำไม่ค่อยได้เลย ขอบคุณค่ะ^^

เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

ผลบวกสองพจน์แรกของอนุกรมเรขามีค่าเท่ากับ 3 และผลบวกของพจน์ที่ 5 และพจน์ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 48 จงหาผลบวก 7พจน์แรกของอนุกรมนี้

ศรชัยและศรรามทำธุรกิจค้าขายอย่างหนึ่ง...

ศรชัยและศรรามทำธุรกิจค้าขายอย่างหนึ่ง ซึ่งศรชัยมียอดขายสินค้าต่อชิ้นต่อวันในอบ31วันเป็นดังนี้3,6,9,12,...ส่วนศรรามมียอดขายสินค้าต่อชิ้นต่อวันในรอบ10วันเป็น 3,9,27,....

เจอปัญหาอีกแล้วครับ พี่โต๋

เพราะว่าแยกตัวประกอบไม่ได้ค่ะ จึงต้องหาวิธีอื่นมาช่วย ในที่นี้ใช้การทำให้เป็นกำลังสองสัมบูรณ์ สูตรกำลังสองสัมบูรณ์ (นล)2 = น2 2นล + ล2 เลยมาจัดรูปให้เป็นตามสูตรนี้ค่ะ โดยคงพจน์กลางไว้เหมือนเดิม แล้วคิดว่าต้องเอาอะไรมาเติมตรงพจน์ท้าย แต่ก็ยังมีความยากแฝงอยู่อีกหน่อย ตอนจะตอบค่ะ เพราะว่า ข้อนี้พอจัดรูปแล้วได้เป็นบวกเสมอ แต่ตามสมการต้อง < 0 จึงตอบเป็นเซตว่างค่ะ

โจทย์การหาค่าความจริงของประพจน์

กำหนดให้ p เป็นจริง จงหาค่าความจริงของประพจน์ (q→r)→(q→p) อยากทราบว่าต้องหาค่าq,r อย่างไรอ่ะค่ะ

ต้องการคำอธิบาย

ใช้วิธีเปลี่ยนรูปค่ะ ส่วนใหญ่ที่ใช้คือ pq pq ลองดูคลิปเรื่องประพจน์ที่สมมูลกัน อยู่ในบทตรรกศาสตร์ค่ะ

ถามหน่อยนะครับพี่โต๋ หลายๆๆเรื่องอะ

1.ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC เมื่อ a b c มีพิกัด (0,0,0),(3,2,1),(4,3,2)ตามลำดับ ข้อ 2.นะครับ จากลำดับ -3,-2,2,9,19,...แล้วพจน์ที่40เท่ากับข้อใด 1.ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปพื้นท...

พี่โต๋ครับ อยากถามการบ้านเรื่องลำดับเลขคณิตหน่อยครับ

โจทย์นะครับ ในลำดับเลขคณิต ถ้าพจน์ที่ m=n และพจน์ที่ n=m จงหา am+n รบกวนหน่อยนะครับพี่ เพราะเห็นอาจารย์บอกว่าออกสอบแบบนี้ในมิดเทอมด้วยอ่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ช่วยเฉลยข้อ Q-817,Q-819,Q-820,Q-821

Q-821 ข้อนี้ไม่ยากนะ แต่ดูเยอะ เริ่มจาก กำจัดส่วนซะก่อน เอา log(x-1) คูณตลอด แล้วย้ายทุกอย่างมาอยู่ข้างเดียวกัน จะมีทั้งหมด 4 พจน์ ลองนับดูนะว่าครบป่าว เสร็จแล้วใช้วิธีแยกตัวประกอบแบบจับคู่ ดึงตัวร่วม (เคยเรียนกันมาแล้วสมัย ม.ต้น กับ ม.4 ถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ว่าทำยังไงให้เปิดดู คลิปแถมโปรโมชั่นซู่ซ่าเรื่องแยกตัวประกอบค่ะ พี่สอนไว้จ้า) น่านแหล่ะแยกตัวประกอบให้ได้ ก็หาคำตอบได้แล้ว ลองดูค่ะ ไม่ได้มาบอกเดี๋ยวพี่ช่ววย

ลำดับเรขาคณิต

คำถามจากน้อง Gift จงหา 5 พจน์แรก ของลำดับเรขาคณิตที่กำหนดค่าต่างๆ ให้ต่อไปนี้ 1) a = 3, r = 2 วิธีที่ 1 ถ้าเข้าใจว่า ลำดับเรขาคณิต คือ เอา r คูณพจน์ก่อนหน้าไปเรื่อยๆ ก็จะง...

ถามเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์

พี่ๆคะ ข้อสอบชุด Q-701 มันคิดยังไงหรอคะ? ถึงได้คำตอบออกมาเป็น T

ข้อนี้คิดยังไงหรอคะ

สลับที่ตัวส่วน ให้เลขในรูทที่มากกว่าอยู่หน้า จะได้ไม่ต้องหังวลเรื่องเครื่องหมาย แล้วแต่ละพจน์คูณด้วยสังยุคของส่วนค่ะ ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะ ทีนี้พอคูณแล้ว ที่ส่วนจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์หมดเลย เท่าที่ดูจะได้ส่วนเป็น 1 หมดเลยค่ะ ก็จะเหลือแต่เศษแล้วนะ ลองทำดูค่ะ ตามที่บอก ติดตรงไหนมาถามค่ะ

Q-945 ครับ

an = (-1)nn - 7 หา 5 พจน์แรก แทนค่า n = 1,2,3,4,5 ค่ะ a1 = (-1)1(1) - 7 = -1-7 = -8 a2 = (-1)2(2) - 7 = 2 - 7 = -5 a3 = (-1)3(3) - 7 = -3 - 7 = -10 a4 = (-1)4(4) - 7 = 4 - 7 = -3 a5 = (-1)5(5) - 7 = -5 - 7 = -12 (-1)n >> ตัวนี้ถ้าเลขชี้กำลังเป็น เลขคู่ จะได้ = 1 เสมอค่ะ ถ้าเลขคี่ก็ได้ -1 ค่ะ

การบ้านอนุกรมอนันต์

ถ้าผลบวกอนุกรมอนันต์เรขาคณิตชุดหนึ่งมีค่าเป็น 3 และผลบวกกำลังสองของมันมีค่าเท่ากับ 3 จงเขียน 3 พจน์แรกของอนุกรมชุดนี้ถ้าผลบวก 2 พจน์แรกอนุกรมอนันต์รวมกันไ...

ช่วยข้อนี้ทีครับเรื่อง Log

ถ้า 2x+3 = 3x-2 แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 3 log 2 - 2 log 3 _____________ log 3 - log 2 2. 3 log 2 - 2 log 3 _____________ log 3 + log 2 3. 3 log 2 + 2 log 3 _____________ log 3 - log 2 4. 3 log 2 + 2 log 3 _____________ log 3 + log 2take log ฐาน 10 เข้าไปทั้งสองข้างค่ะ จะได้เป็น log102x+3 = log103x-2...

ถามโจทย์ลำดับหน่อยครับ

1.กำหนดลำดับ1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,...,n,n,n,...nมีnพจน์แล้วพจน์ที่ 2554 คือจำนวนใด (ปล.)งงมากเลยอ่ะครับพี่โต๋ทำไมเค้าถึงตอบ 71 อะครับพี่ช่วยหน่อยนะครับจากโจทย์ สามารถเขียนได้แบบนี้ 1 1 พ...

ถามเรื่องการแยกตัวประกอบครับ

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าโจทย์ไหนควรใช้สูตรอะไรในการแยกตัวประกอบครับ ถ้ามีแนวการสังเกตช่วยบอกที่ครับ - ส่วนใหญ่ทำวิธีง่ายสุดก่อนค่ะ คือ ดึงตัวร่วม ใช้ร่วมก...

โจทย์ PAT1 เรื่องลิมิต ตรีโกณ อนุกรมครับ

1.กำหนด an = n2 + 16n + 3 - n2 + 2 เมื่อ n = 1,2,3, ... ค่าของ limn 3 an เท่ากับเท่าใด 2.กำหนด an = sin(n-2) - cos n สำหรับ n = 1,2,3, ... และ bn = 6cos(2n-3) สำหรับ n = 1,2,3, ... ผลบวกอนุกรมของ a1b1 + (a2b2)2 + (a3b3)3 + ... + (anbn)n + ... เท่ากับเท่าใด 3. สำหรับ n = 1,2,3...

โจทย์สองข้อเรื่องลำดับครับ

ข้อ 2 เวลาเจอลำดับเรขาคณิต แล้วบอกว่า เป็น 3 พจน์เรียงกัน ให้สมมุติแบบนี้ค่ะ พจน์ที่ 1 เป็น ar พจน์ที่ 2 เป็น a พจน์ที่ 3 เป็น ar เวลาเอามาคูณกันมันจะจัดรูปง่ายขึ้น ลองทำดูก่อนนะคะ

ลำดับเรขาคณิต

อธิบายให้หน่อยน้าค้าพี่โต๋ ...

ช่วยการบ้าน ม.4 หน่อยครับ

พี่ครับ ช่วยการบ้านหน่อยครับ จงพิสูจน์ว่า รูปแบบประพจน์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้สมมูลกัน 1. ~(pและ~p)→(q→r) กับ ~qหรือr 2. pก็ต่อเมื่อ(qก็ต่อเมื่อ~p) กับ ~q

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรม

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ เขียนสูตรให้ดูก่อนค่ะ ค่าคงที่ = ค่าคงที่จำนวนข้อมูล ni=1i = n(n+1)2 ni=1(i2) = n(n+1)(2n+1)6 -------------------------------------------- ข้อนี้ ลองสังเกตที่เลขเริ่มต้น(เช่น i = ...

แบบฝึกหัดเรื่องลำดับและอนุกรม

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ///ขอบคุณค่ะ โจทย์บรรทัดที่ 3 น่าจะเป็น 65 + ar + a3r + a5r + ... = r + a2r + ... มากกว่านะ ลองไปเช็คโจทย์มาใหม่ค่ะ ...

Q-1008 สงสัยค้ะ

ขอบคุณค่าาาาQ-1008 โจทย์บอกว่า ลำดับเลขคณิต อย่างนั้นต้องรู้ 2 อย่างก่อนเลย คือ a1 กับ d มาดูที่ค่า d ก่อนนะ d คือ เอาพจน์ที่ n + 1 - พจน์ที่ n พูดง่ายๆ คือ เอาพจน์ที่ 2 - พจน์ท...

อยากให้ช่วยดูข้อ Q 717 ถึง Q 720 ให้หน่อยอ่าค่ะ

เรื่อง ประพจน์ที่สมมูลอ่าค่ะ พอมาสมมูลกับตัวเดียว เดี่ยว ๆ แล้วงง อ่าค่ะ อยากให้ช่วย แสดงวิธีคิด ให้ดูซักข้อสองข้อนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

การแยกตัวประกอบ โดยทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

ผมอยากรู้ว่า เหมือนมันมี อยู่สองพจน์เราจะทำยังไงครับ เช่น - มันคิดยังไงครับ

รบกวนถามตรรกศาสตร์หน่อยนะค้า

จริงๆ สูตรไม่เยอะนะ ดูดีๆ การกระจายนิเสธ สมมติกระจายไปเจอ x ก็จะได้ x ค่ะ กลับกันแค่นี้เองจริงๆ ส่วนตัวประพจน์ด้านใน ก็เปลี่ยนตามหลักการกระจายนิเสธเลยจ้าา ไว้เอาโจทย์มาถามดีมั๊ย จะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

คลิปผิด (รึป่าว)

1.คลิปที่พบว่าผิด: C00024 2.นาทีที่ผิด: ประมาณช่วง 12.50 3.สิ่งที่ผิด: แยกตัวประกอบผิด โดยแยก x^2 - x + 2 เป็น (x-2)(x+1)จะเห็นว่า พจน์ท้ายคูณกันได้ -2 ซึ่งไม่เท่ากับ +2

ช่วยหน่อยครับ เรื่่องลำดับอนุกรมครับ

สังเกตดูที่ส่วนก่อนนะ มันจะแทนด้วยสูตร n ได้ n =n(n+1)2 จะเขียนได้เป็น 1n(n+1)2 = 2n(n+1) พอรู้อย่างนี้แล้วก็เขียนแต่ละพจน์ใหม่ จะได้เป็น 16 + 110 + 115 + ... + 14950 = 212 + 220 + 230 + ... + 29900 = 23x4 + 24x5 + 25x6 + ... + 299 x 100 ...

ถูกรึเปล่าคะ

ช่วยตรวจให้หน่อยนะคะ ...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 29 มกราคม 2563   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com พจน์ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.161 วินาที