Download เอกสาร


ชีทคอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์

ชีทสำหรับเรียนควบคู่กับคอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ค่ะ ซึ่งเป็นคอร์สเรียนฟรีสำหรับให้ทดลองเรียนกับ dektalent.com น้องๆสามารถ download ชีทชุดนี้เพื่อเรียนกับคอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ได้ฟรีค่ะ สำหรัยชีทชุดนี้ไม่มีรวมเล่มเป็นหนังสือค่ะ


ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.4 คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้สำหรับเตรียมสอบได้เลย แยกเป็นบทละไฟล์ค่ะ ต้องการบทไหนก็เลือก download ได้เฉพาะบทนั้นค่ะ ชีทชุดนี้แจกฟรีสำหรับสมาชิก dektalent.com ทุกคนค่ะ


ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.1 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.2 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.3 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.4 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.5 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.6 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.456

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.456 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.456 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน ชีทชุดนี้เป็นชุดเดียวกันกับคอร์สเพิ่มเกรดแบบแยก ม. ค่ะ สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันครับ


ชีทคอร์สคณิตศิลป์ภาษา ม.456

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สศิลป์ภาษา ม.456 ค่ะ (มีเฉพาะคณิตศาสตร์พื้นฐาน) ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


ชีทคอร์สอินเทนซีฟ

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สอินเทนซีฟ ค่ะ สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ

สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 24 มิถุนายน 2560   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com Download เอกสาร - Dektalent.com Page Load Time: 0.003 วินาที