Download เอกสาร


เลือก download เอกสารประกอบการเรียนการสอนในเว็บไซท์ dektalent.com ได้เลยค่ะ พี่ทีมงานได้จัดหมวดหมู่ชีทเอาไว้ให้แล้ว สำหรับน้องที่ซื้อคอร์สเรียน ให้ login ด้วยไอดีที่มีคอร์สเรียนก่อน แล้วค่อย download ชีทในคอร์สเรียนของตัวเองได้เลยครับ สำหรับชีทของคอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ และชีทชุดสรุปสูตรคณิต เปิดให้ download กันได้ฟรีค่ะ download เสร็จแล้วให้ใช้โปรแกรม Adobe Reader เปิดอ่านได้เลยค่ะ ส่วนน้องที่ใช้ iPhone หรือ Android ก็ให้ใช้แอพที่เปิดอ่านไฟล์ pdf ได้นะคะ แต่ยังไงก็แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์โหลดจะดีที่สุดค่ะ


...

ชีทคอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์

ชีทสำหรับเรียนควบคู่กับคอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ค่ะ ซึ่งเป็นคอร์สเรียนฟรีสำหรับให้ทดลองเรียนกับ dektalent.com น้องๆสามารถ download ชีทชุดนี้เพื่อเรียนกับคอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ได้ฟรีค่ะ สำหรัยชีทชุดนี้ไม่มีรวมเล่มเป็นหนังสือค่ะ


...

ชีทคอร์สคณิตเบสิค ม.ต้น

ชีทสำหรับเรียนควบคู่กับคอร์สคณิตเบสิคม.ต้นค่ะ ซึ่งเป็นคอร์สเรียนฟรีสำหรับให้ทดลองเรียนกับ dektalent.com น้องๆสามารถ download ชีทชุดนี้เพื่อเรียนกับคอร์สคณิตเบสิคม.ต้นได้ฟรีค่ะ สำหรัยชีทชุดนี้ไม่มีรวมเล่มเป็นหนังสือค่ะ


...

ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.4 คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้สำหรับเตรียมสอบได้เลย แยกเป็นบทละไฟล์ค่ะ ต้องการบทไหนก็เลือก download ได้เฉพาะบทนั้นค่ะ ชีทชุดนี้แจกฟรีสำหรับสมาชิก dektalent.com ทุกคนค่ะ


...

ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.1 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


...

ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.2 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


...

ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.3 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


...

ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.4 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


...

ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.5 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


...

ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.6 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


...

ชีทคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.456

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.456 ค่ะ รวมเนื้อหาคณิต ม.456 ทั้งเทอมต้นและปลาย คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน ชีทชุดนี้เป็นชุดเดียวกันกับคอร์สเพิ่มเกรดแบบแยก ม. ค่ะ สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันครับ


...

ชีทคอร์สคณิตศิลป์ภาษา ม.456

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สศิลป์ภาษา ม.456 ค่ะ (มีเฉพาะคณิตศาสตร์พื้นฐาน) ใช้เรียนควบคู่กับคอร์สเรียน สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ


...

ชีทคอร์สอินเทนซีฟ

ชีทสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สอินเทนซีฟ ค่ะ สามารถ download ได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนแล้วนะคะ หากไม่สะดวก Download สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้ โดยเนื้อหาในชีทและหนังสือจะเหมือนกันค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 มีนาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com Download เอกสาร - Dektalent.com Page Load Time: 0.003 วินาที