บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น พาราโบลา


พาราโบลา ม.3

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องพาราโบลา ซึ่งในชั้น ม.3 นี้จะเรียนเฉพาะพาราโบลาคว่ำ และพาราโบลาหงาย เน้นการหาจุดยอด สมการแกนสมมาตร จุดสูงสุด จุดต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของพาราโบลา นอกจากนี้จะได้ฝึกวาดกราฟพาราโบลาคร่าวๆ เพื่อช่วยในการทำโจทย์ และยังนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับพาราโบลาได้


สรุปพาราโบลา ม.ต้น

สรุปพาราโบลา ม.ต้น พาราโบลาคือสมการเส้นโค้งชนิดหนึ่ง มีรูปสมการที่แน่นอน ซึ่งในระบบม.ต้น เราเรียนเพียงแค่ชนิดเดียวเท่านั้น คือ พาราโบลาคว่ำ-หงาย สิ่งสำคัญของพาราโบลาคือการจัดรูปสมการ หากจัดรูปได้ จะสามารถตอบได้เกือบทุกคำถาม สมการพาราโบลาจะได้เรียนอีกครั้งตอน ม.ปลาย


พาราโบลา ม.3

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องพาราโบลา ซึ่งในชั้น ม.3 นี้จะเรียนเฉพาะพาราโบลาคว่ำ และพาราโบลาหงาย เน้นการหาจุดยอด สมการแกนสมมาตร จุดสูงสุด จุดต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของพาราโบลา นอกจากนี้จะได้ฝึกวาดกราฟพาราโบลาคร่าวๆ เพื่อช่วยในการทำโจทย์ และยังนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับพาราโบลาได้

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น พาราโบลา


 

พาราโบลา

คลิปวีดีโอสอนเรื่อง พาราโบลา พร้อมตัวอย่าง นิยามของพาราโบลา สมการของพาราโบลา คว่ำ-หงาย การเลื่อนแกนของพาราโบลา เมื่อแกนของพาราโบลาขนานกับแกน X และ Y จุดยอดและจุดโฟกัส


 

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

อธิบายเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน แบบเส้นตรง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน แบบพาราโบลา ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน แบบเอกซ์โปแนนเชียล สรุปความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง การเลื่อนแกน วงกลม พาราโบลา พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล แบบเส้นตรง พาราโบลา เอกซ์โปเนนเชียล อนุกรมเวลา พร้อมตัวอย่าง


 

สมการพาราโบลา

เนื้อหาเรื่องพาราโบลา สมบัติของพาราโบลา อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

ตัวอย่างพาราโบลา ข้อ1-4

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของพาราโบลา ข้อ1-4 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องพาราโบลา ข้อ1-4ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


 

ตัวอย่างพาราโบลา ข้อ5-7

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของพาราโบลา ข้อ5-7 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องพาราโบลา ข้อ5-7ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


 

ตัวอย่างพาราโบลา ข้อ8-10

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของพาราโบลา ข้อ8-10 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องพาราโบลา ข้อ8-10ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพาราโบลา

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพาราโบลา พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพาราโบลาก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


 

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง การเลื่อนแกน วงกลม พาราโบลา พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น พาราโบลา


 

แบบฝึกหัดเรื่อง สมการพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง สมการพาราโบลา ชุดที่ 1


 

ข้อสอบพาราโบลา ชุดที่ 1

ข้อสอบพาราโบลา ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาพาราโบลา ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับพาราโบลา


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

หาจุดตัดของกราฟสมการ

จงหาพิกัดของจุดตัดพาราโบลา y=xกำลัง2 กับเส้นตรง y=x+3 หายังไงคะ

โจทย์ปัญหาเรื่องเซตค่ะ

จงหาสมการกราฟพาราโบลาที่มีโฟกัสอยู่ทึ่ (0,2) จุดยอดอยู่บนเส้นตรง x + y - 4 = 0 และไดเรคตริกซ์ คือเส้นตรงที่ชนานกับแกน y - รบกวนด้วยค่ะ -

ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด พาราโบลา

คำถามจากกระทู้อื่น จงหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1. y = x2 + 2x - 3 2. y = 6 + x - x2 อย่างนี้ทำอย่างไรคะ? รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ----------------- 1. y = x2 + 2x - 3 หน้าตาแบบ...

โจทย์โดเมนและเร้นจ์

รบกวนช่วยยสอนหน่อยน่าค้ะ ยังไม่ค่อยget เลย 1 r={(x,y)ly=(x-1)ยกกำลังสอง} 2 r={(x,y)NXN ly=lxl 3.r=(x,y)ly= xเวลาหาโดเมน จัด y ในเทอม x แล้วดูเงื่อนไขว่า ติดรูท หรือเป็นเศษส่วนหรือป่าวค่ะ ข้อ 1 y = (x - ...

โจทย์ปัญหาฟังก์ชันแบบที่ว่า มากที่สุดเท่าไหร่ สูงสุดเท่าไหร่

ถ้าใช้เรื่องฟังก์ชันก็คือ ให้ตั้งเป็นสมการค่ะ โจทย์ลักษณะนี้เป็นสมการกำลังสอง หรือพาราโบลานั่นเองค่ะ น้องจะวาดกราฟช่วยเพื่อหาคำตอบก็ได้ ง่ายเหมือนกันค่ะ

จะเรียนแคลคูลัสต้องมีพื้นฐานเรื่องอะไรบ้างครับ

พวกฟังก์ชัน จำนวนจริง แก้สมการ แยกตัวประกอบ ภาคตัดกรวย(ส่วนของพาราโบลา) ค่ะ แล้วก็มีพวกลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันด้วยค่ะ เรื่องแคลคูลัสนี้ส่วนใหญ่เรียน ม.6 ก็จะใช้พื้นฐานจากหลายเรื่องค่ะ และคณะทางสายวิทย์ส่วนใหญ่เรียนไปยันปี 3-4 เลยจ้าาา

โจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน ครับ

โรงงานผลิตเสื้อสำเร็จรูปโรงงานหนึ่ง ผลิตเสื้อเพื่อจำหน่ายในราคาตัวละ 150 บาท ถ้าในวันหนึ่งโรงงานผลิตเสื้อได้ x ตัว และส่งจำหน่ายหมดในแต่ละวัน ถ้าต้นทุนการ...

หาจุดยอดของพาราโบลา

วันนี้เอาโจทย์เกี่ยวกับพาราโบลามาฝากให้คิดกันค่ะ พาราโบลา มี 4 แบบ - พาราโบลาหงาย - พาราโบลาคว่ำ - พาราโบลาตะแคงขวา - พาราโบลาตะแคงซ้าย จะดูว่าเป็นพาราโบลาแบบ...

พาราโบลา จุดตัดแกน X พื้นฐาน

ยิ่งทำยิ่งสับสน ที่ทำไปก็ไม่มั่นใจเลยคะ รบกสนด้วยนะคะ

Q-5829, Q-5840 จุดตัดแกนพาราโบลา

Q-5840 ถ้าพาราโบลา y = 2x2 + 9x - 5 ตัดแกน x ที่จุด (a , 0) และ (b , 0) แล้ว a + b มีค่าตรงกับข้อใด สรุปคือให้หาจุดตัดแกน x นั่นเอง จะหาจุดตัดแกน x ให้สมมติ y = 0 y = 2x2 + 9x - 5 จะได้ 0 = 2x2 + 9x - 5 แยกตัวประกอบ ...

ถามการบ้าน​

เจ้าของหอพักแห่งหนึ่งพบว่าผลกำไรมีความสัมพันธ์กับจำนวนห้องดังนี้​ p=20s+ 880s เมื่อ​ pเป็นกำไร​ s เป็นจำนวนห้อง​ จงหาจำนวนห้องที่ทำให่กิจการหอพักมีดำไรสูงสุด ข้...

พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

ทำยังไงอะคับ จงหาพื่นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y=x^2+4x กับแกน x จาก x = -5 ถึง. x = 1 จากสมการ y = x2 + 4x เป็นพาราโบลาหงาย (ดูจากสัมประสิทธิ์หน้า x2) เวลาทำพื้นที่ปิดล้อม ที่สำคั...

Q-5822, Q-5824 พาราโบลา

Q-5822 ข้อใดกล่าวถึงลักษณะกราฟซึ่งกำหนดด้วยสมการ y = -3(x2+5) - 4 ไม่ถูกต้อง เอาสมการที่โจทย์ให้มาจัดรูปอีกหน่อย คูณกระจาย -3 เข้าไปในวงเล็บ y = -3x2 - 15 - 4 ย้ายพวกตัวเลขไปฝั่งตร...

มีคำถามค่ะ

พาราโบลามีสมการเส้นตรง y=6 เป็น ไดเรกตริกซ์ จุดยอดอยู่บนเส้นตรงy=x/2 เเละเเกนของพาราโบลา มีระยะตัดเเกนxเท่ากับ5 จุดโฟกัสห่างจากไดเรกตริกซ์เท่าใด

โจทย์แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6

ข้อ 2 เส้นโค้งเป็นพาราโบลาค่ะ รู้จากรูปสมการเป็น สมการกกำลังสอง ข้อนี้เป็นพาราโบลาหงาย ไปหาจุดตัดแกน x มาค่ะ จะได้วาดรูปได้ถูก หาจุดตัดแกน x โดยให้ y= 0 จะได้ 0 = x2 - 3x + 2 0 = (x - 2)(x - 1) จะได้ x = 2, 1 แปลว่า ตัดแกน x ที่ x = 2, 1 วาดรูปคร่าวๆ นะคะ แล้วดูว่า พื้นที่ตั้งแต่ x = 0 ถึง x = 2 คือตรงไหนบ้าง แล้วหาแค่พื้นที่ส่วนเหนือแกน x จะได้คำตอบแล้วค่ะ

ถามหน่อยครับ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาครับ

อ๋ออถ้ายังอยู่ ม.4 งั้นใช้อีกวิธีค่ะ พอเราได้สมการแล้ว สมการจะเป็นสมการกำลังสอง หรือว่าก็คือ พาราโบลา นั่นเอง ให้จัดรูปสมการแล้ววาดรูป หาจุดยอด ค่า x ตรงจุดยอดนี่ล่ะ ก็คือ ต้องผลิตกี่ตัวจึงจะได้กำไรมากสุดค่ะ

โจทย์ไฮเพอร์โบลา

ช่วยเฉลย โจทย์ไฮเพอร์โบลา ข้อนี้ให้หน่อยค่ะ ถ้า F เป็นจุด โฟกัสของไฮเพอร์โพลา 6x^2-10y^2-12x-40y-94=0 อยู่ในควอดรันตร์ที่สี่ แล้วสมการของพาราโบลาที่มีจุดยอดที่ F และมีแกนสังยุคของไฮเพอร์โบลาเป็นเส้นไดเรกติกซ์ เขียนให้อยู่ในรูปสมการได้อย่างไร หนูเห็นในเฉลย แล้วมีจุดนึงที่เค้า เฉลยแล้ว งง น่ะคะ [(x-1)^2/10]-[(y-2)^2/6]=1 เอามาจากตรงไหนอ่ะ ทำไม เฉลยเค้า ได้ในส่วนนี้ หนู งง

โจทย์เรื่องพีชคณิตของฟังก์ชั่นครับ

หา fg ก่อนค่ะ ก็เอา f(x) กับ g(x) คูณกันเลยแบบนี้ >> (2x – 1)(x + 2)=?? หน้าตาที่ได้จะเป็นสมการกำลังสอง ก็คือพาราโบลานั่นเอง ลองวาดรูปดู วาดเสร็จแล้วเอาโดเมนเขียนใส่ลงไปค่ะ โดเมน fg ได้มาจาก เอา Df Dg พอวาดโดเมนลงไปก็ดูว่าค่า y เป็นไปได้ช่วงไหนบ้าง นั่นคือค่าเรนจ์แล้วค่ะ ลองทำดูตามที่บอก ติดตรงไหนมาว่ากันต่อค่ะ ^^

ฟังชันอ่าคับ หา Domain และ Range

คือผม อยากถามว่า (x)= 3x2+5x-2 หา Domain และRange ยังไงอ่า แล้วก็ คิดหา -1(x) ยังไง อ่าคับ แล้วสุดท้าย Domain ของ -1(x) เท่ากับทะไหร่ง่า ช่วยผมหน่อยค๊าบลืมบอกปายว่า เขากำหนด x0 มาด้วยอ่าคั...

โจทย์ปัญหาฟังก์ชันม.4่ค่ะ

ชายคนหนึ่งมีเชือกยาว100เมตร ถ้าเขาต้องการนำเชือกเส้นนี้มากั้นเป็นคอกรูปสี่เหลี่่ยมมุมฉาก โดยมีด้านหนึ่งติดอยู่ริมรั้วไม่ต้องขึงเชือก 5.1จงหาความสัมพันธ์...

เป็นโจทย์การประยุกต์ของฟังก์ชันกำลังสอง ม.4ค่ะ

นกต้องการล้อมรั้วที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อปลูกกุหลาบ โดยด้านหนึ่งของที่ดินอยู่ติดคลองซึ่งไม่ต้องมีรั้วกั้น ถ้าเขามีลวดหนามยาว 180เมตร เขาจะล้อ...

โจทย์ปัญหาฟังก์ชัน

ใช้เรื่องฟังก์ชันกำลังสอง เรียกง่ายๆ ก็พาราโบลาแหล่ะค่ะ วาดรูปดูค่ะ จากโจทย์จะเป็นพาราโบลาคว่ำ โจทย์ถามข้าวสารจะราคาแพงที่สุดถุงละกี่บาท ก็หมายถึงตรงจุดยอดค่ะ

พี่โต๋เพิ่มโจทย์ ลิมิตให้หนูด้ไหมค่ะหรือหาให้ในทู้ก็ได้

หนูชอบทำ มันสนุกดี แต่บางทีก็ไม่สนุก หนูอยากฝึก ทำพี่โต๋ค่ะ ดีใจจัง หนูเรียนรู้เรื่องด้วย 55 จริงๆมันก็ไม่อยากหลอก อนุกรมเรียนตั้งแต่ ป6 แต่มาเคาะสนิมใหม่ไป...

โจทย์พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ม.6

โจทย์มีอยู่ว่า จงหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง f(x) = 3x^2+6x-3 จาก x = -1 ถึง x = 5 หาพื้นที่ใต้แกนและบนแกนต้องวาดกราฟก่อนค่ะ จะได้รู้ว่าพื้นที่ที่จะหาอยู่ตรงไหน f(x) = 3x2 + 6x - 3 เป...

ภาคตัดกรวยพาราโบลา

หาความชัน m ค่ะ 3x-2y+5=0 ทำไมถึงได้ m=-2/3 แทน 3/2 หรอค่ะ หนูงงตรงนี้

ถามการบ้าน พาราโบลาค่ะ

1.จงหาสมการกราฟพาราโบลาที่มีโฟกัสอยู่ทึ่ (0,2) จุดยอดอยู่บนเส้นตรง x + y - 4 = 0 และไดเรคตริกซ์ คือเส้นตรงที่ชนานกับแกน y 2.จบหาสมการพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดกำเนิด แกนสมการอยู่บนเส้นตรง y = 0 และระยะระหว่างโฟกัส และเส้นไดเรคตริกซ์เท่ากับ 8 หน่วย

แก้โจทย์ให้หน่อยครับ ความสัมพันธ์ และการหาเรนจ์

ความสัมพันธ์จาก R ไป R คือ ในคู่อันดับ สมาชิกตัวหน้าและหลังเป็น จำนวนจริง ค่ะ หาเรนจ์ จากสมการ y = x2 + 1 y - 1 = x2 x2 0 เสมอ y-1 0 ด้วย คิดค่า y ต่อก็จะได้เรนจ์แล้วค่ะ ข้อนี้จะใช้วิธีวาดรูปก็ได้ค่ะ สมการเป็นพาราโบลา

โจทย์พาราโบลา

จงหาจุดยอด โฟกัส และไดเรกติกซ์ของพาราโบลา แล้วเขียนกราฟ 1. -4 ( x + เศษ 1 ส่วน 2 ) ทั้งหมดยกกำลัง 2 = y 2. X ยกกำลัง 2 = 4 ( y + 2x) 3. 4y ยกกำลังสอง - 4y -8x + 9 = 0 4. ( x - 3 ) ทั้งหมดยกกำลัง 2 = 8 ( y + 2 )

ฟังชั่นครับ

กำหนด f(x) = 2x – 1 , –3 < x < 1 และ g(x) = x + 2 , –2 x < 3 จงหา เรนจ์ของ fgหาช่วง ของ โดเมน ก่อนครับ แล้วไป กำหนด เรนจ์ ของ fg ...

กราฟครึ่งพาราโบลา

ช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าถูกต้องไหม ผิดตรงไหนบอกด้วยนะคะ

พาราโบลา ม.3

คำถามจากน้อง ม. 3 ค่ะ คำถาม : จุดยอดของพาราโบลา y = 3(x - 5)2 + 4 และ y = -7(x + 2)2 + 4 ห่างกันกี่หน่วย เราไปหาจุดยอดของแต่ละพาราโบลามาก่อน จะหาโดยการจุดรูปค่ะ y = 3(x - 5)2 + 4 y - 4 = 3(x - 5)2 จะได้จุ...

หลักสูตร ม.3

พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกำลังสอง พาราโบลา นี่คือหลักสูตรกระทรวงฯ บางโรงเรียนไม่เป็นตามนี้ ขึ้นอยู่กับโรงเรียนด้วยค่ะ

พาราโบลา จุดต่ำ,สูงสุด

Y = (x-3)² พอเอาข้อนี้มาหาอะค่ะ ใช้สูตร X -3 = 0 เราจะได้h ที่นี้Kอะค่ะมันจะเป็นเท่าไหร่หรอคะ 0 ฟรือเปล่าคะหนูไม่เข้าใจค่ะ

โดเมนของพาราโบลา

จะให้ช่วยดูหน่อยค่ะว่าหนูทำผิดตรงไหนบ้างจะได้แก้ ก่อนส่งครู

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเอกโพแนนเชียล

หาสมการทำนายจำนวนสินค้าที่ผลิต ถ้าต้นทุน/หน่วย คือ 12 บาท ลองกลับรูปก่อน เดี๋ยวมาทำให้นะ ยาวเลยแต่ไม่ยาก ...

ถามการบ้าน calculus ครับ

กำหนดให้ f(x)=ax^2+12bx เมื่อ a,b เป็นจำนวนจริงและสัมผัสเส้นโค้ง y=f(x) ที่จุด(-2,16) ขนานกันแกน x จงหาช่วงที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันลดวาดรูปคร่าวๆ ก่อนค่ะ โจทย์บอก เส้นสัมผัสโค้ง ข...

พาราโบลา จุดต่ำ,สูงสุด

Y = (x-3)² พอเอาข้อนี้มาหาอะค่ะ ใช้สูตร X -3 = 0 เราจะได้h ที่นี้Kอะค่ะมันจะเป็นเท่าไหร่หรอคะ 0 ฟรือเปล่าคะหนูไม่เข้าใจค่ะ

3.ฟังก์ชันจาก A ไป B ไม่มีตัวอย่างที่5 หรอค่ะ ในคลิป อะไม่มี

ใช้เรื่องพาราโบลาค่ะ ลองวาดรูป+ จัดรูปดู ตามโจทย์เป็นพาราโบลาคว่ำ ตรงจุดยอดค่า y คือ ข้าวสารที่ราคาแพงสุด

เรื่องฟังก์ชั่น

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ f(x) ดูจากรูปสมการค่ะ เป็นพาราโบลาคว่ำ สามารถเอาไปเขียนแบบนี้ได้ y = -x2 + 6x - 5 พอดีว่าเป็นพาราโบลาคว่ำ ตรงจุดยอด คือ จุดที่สูงสุด ...

ก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชัน

ไม่ต้องก็ได้ค่ะ เนื้อหาของฟังก์ชัน ที่พูดถึงพาราโบลาเพราะว่า สมการเป็นฟังก์ชันกำลังสอง ซึ่งพาราโบลาเราจะเรียนมาตอน ม.ต้นแล้ว แต่ถ้าลืมไปหมดแล้วก็ไปเรียนก่อนได้ค่ะ

บทความสัมพันธ์ เริ่มไม่ถูก

พาราโบลา หาดูได้ในบทเรียนเรื่อง ภาคตัดกรวยค่ะ เรื่องกราฟในความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นนะ แต่ว่าช่วงแรกๆ ต้องมีดูกราฟเป็นบ้าง เช่น รู้ว่าสมการแบบไหน เป็นกราฟเส้นตรง หริอ กราฟเส้นโค้งค่ะ ถ้าแบบเส้นตรงก็หาดูได้จากเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ แต่ถ้าเป็นพวกเส้นโค้งลองดูที่ภาคตัดกรวยค่ะ

เรื่อง Dr Rr

หา Dr และ Rr ของความสัมพันธ์นี้ค่ะ { (x,y) R×R / x=y2-4y }สมการน่าจะเป็นแบบนี้นะ x = y2 - 4y ข้อนี้เราใช้วาดกราฟช่วยหา โดเมน เรนจ์ได้นะ จะง่ายกว่า จากรูปสมการเป็นพาราโบลาค่ะ ดูจาก...

กราฟของพาราโบลา

จะให้ช่วยดูหน่อยค่ะว่าหนูทำผิดตรงไหนบ้างจะได้แก้ ก่อนส่งครู

พาราโบลา จุดตัดแกน X พื้นฐาน

ยิ่งทำยิ่งสับสน ที่ทำไปก็ไม่มั่นใจเลยคะ รบกสนด้วยนะคะ

ถามการบ้าน เรื่องฟังก์ชันค่ะ

พี่คะ หนูไม่รู้จะทำโจทย์ 2 ข้อนี้ยังไงดีค่ะTT 1.ตรวจสอบว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน1-1 จาก R ไปทั่วถึง R h(x) = x^2-4x+2 2.ถ้า f(x) = x^2+3x-5 จงหา f(-1),f(a) และ f(x+h)-f(x)/h เมื่อ h ไม่เท่ากับ 0ข้อ 1 h(x) = x2 - 4x + 2 ท...

ฟังก์ชัน ม.4

หาคำตอบของสมการยังไงคะ ข้อ6นะคะ อธิบายแบบละเอียดหน่อยนะคะ ช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะ ...

รบกวนถามโจทย์ฟังก์ชั่น ม.4 ทีครับ

ผมลองทำด้วยตัวเองแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้อง 100% ไหมอะครับ เลยอยากทราบวิธีทำข้อนี้อะครับ ขอบคุณครับ หา f+g ก่อน จาก f(x) = x2 - 3 จากสมการนี้โดเมนเป็นจำนวนจริงนะ และ D f...

ถามการบ้านดรื่องวงกลมและพาราโบลาค่ะ

โจทย์ตามรูปข้างล่างนี้เลยค่ะ

ถามข้อ25คับ เรื่องพื้นที่คับพี่โต๋

เดี๋ยวพี่มาทำให้ดูนะคะ มันยาว...

บอกผมหน่อยครับพี่โต๋เกีย่วกับรูปสมการของกราฟต่างๆ

ผมจำไม่ค่อยด้านตรงรุปทรงสมการ กราฟพาราโบลา ไฮเพอร์ ค่าสมบูรณ์หรืออะไรนอกจากนี้อะครับจำไม่ได้ว่ามีอีกรึป่าว

ถามการบ้านหน่อยค่ะ เรื่องพาราโบลา

หนูไม่เข้าใจค่ะ ไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือป่าวค่ะ

ช่วยหน่อยค่ะ ใกล้สอบชิงทุนแล้วยังทำไม่ได้เลย 2

รบกวนข้อ7ด้วยค่ะ สมการนี้เป็น พาราโบลาคว่ำ จุดที่สูงสุด จะเป็นจุดยอดพอดี ตรงค่า f(x) ที่สูงสุดได้ 4 นั่นคือ บอกว่า y = 4 ตรงจุดยอดค่ะ เริ่มจากแทน f(1) = 3 ก่อน จะได้ 3 = -1 - 2a + ...

พาราโบลางงนิดหน่อยค่ะ

จงหาจุดยอด โฟกัส และไดเรกติกซ์ของพาราโบลา แล้วเขียนกราฟ 2x + 6x + 5y + 10 = 0 ทำยังไงค่ะ

โจทย์: จุดโฟกัสของพาราโบลา

โจทย์ท้าทายของวันนี้มาแล้วครับ เป็นเรื่องพาราโบลาจากคณิต ม.ต้น ให้หาจุดโฟกัสของพาราโบลานี้ x2+12y=0 ให้หาจุดโฟกัสนะครับ ไม่ใช่จุดยอด ลองทำกันดูครับ

ถามการบ้านหน่อยค่ะ เรื่องพาราโบลา

จัดรูปนะ สมการพาราโบลามีหลายรูป ข้อนี้เป็นพวก y2 ก็จะเป็นรูปนี้ค่ะ (y-k)2 = 4c(x-h) --------------------- y2 + 4x = 8          y2 = -4x + 8          y2 = -4(x - 2)    (y-0)2 = 4(-1)(x - 2) ได้แล้วนะ จุดยอดคือ (2,0) จุดโฟกัสไปวาดรูปแล้วคิดต่อเองนะ จากสมการได้ c = -1 ค่ะ

แบบฝึกหัดพื้นที่ปิดล้อม

กราฟ f(x) = x2 เป็น พาราโบลาหงายค่ะ จุดยอดอยู่ที่ (0,0) จากช่วงที่โจทย์กำหนด กราฟอยู่บนแกน X ทั้งหมดค่ะ ข้อนี้น่าจะให้รูปมาด้วยนะจะได้รู้ว่า A1 , A2 คือพื้นที่ตรงไหนค่ะ ลองไปเช็คโจทย์อีกที

ดูยังไงว่าเป็นสมการนี้มีเเกนxหรือเเกนyเป็นเเกนสมการเหรอคับ(พาลาโบลา)

ดูจากสมการค่ะ เรื่องพาราโบลามีสอนอยู่ที่นี่แล้วค่ะ https://www.dektalent.com/vdo/72-parabola-equations/

ถามการบ้านเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ม.6 ค่ะ

นี่คือ ต้นทุนในการผลิต x ใบ C(x) = 0.05x2 - 20x + 320 สังเกตตัวสมการค่ะ จะเป็นเส้นโค้งแบบพาราโบลาหงาย ดังนั้น จะมีจุดยอดเป็น จุดต่ำสุด ค่า y ตรงจุดยอดก็คือ ต้นทุนต่ำสุดนั่นเอง และค่า x ตรงจุดยอด คือ จำนวนกระเป๋าที่ผลิดแล้วได้ต้นทุนต่ำสุดค่ะ (โจทย์ถามอันนี้) สรุปคือ ให้หา x ที่จุดยอดค่ะ

Q-5827 พาราโบลา ม.ต้น

Q-5827 ถ้ากราฟของสมการ y = ax2+ bx + c ผ่านจุด (0 , 0) และ (6 , 0) และตัดเส้นตรง y = 2x - 12 ที่จุด A และที่จุด (1 , -10) แล้วจุด A ตรงกับข้อใด เวลาโจทย์บอกว่า กราฟผ่านจุด อะไร ให้เอาจุดแทนในสมการค...

พี่โต๋ช่วยทำข้อ 18 22 26 หน่อยค่ะ

พี่โต๋ช่วยทำข้อ 18 22 26 หน่อยค่ะ พี่โต๋ช่วยทำข้อ 18 22 26 หน่อยค่ะ ...

Q-5845 โจทย์พาราโบลา ม.ต้น

Q-5845 ค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์ดอกไม้ x ช่อต่อวัน เป็นเงิน 14x2+ 35x + 25 บาท และราคาขายดอกไม้ช่อละ 50 - 12x บาท แล้วจะต้องประดิษฐ์ดอกไม้วันละกี่ช่อ จึงจะได้กำไรสูงสุด ตั้งสมก...

Q-5838 พาราโบลา

ข้อนี้ถามว่า จุดยอดของกราฟในข้อใด อยู่ที่จตุภาคที่ 2 อธิบายเรื่องจตุภาคก่อนค่ะ เส้นจำนวน 2 เส้นตัดกันที่จุด (0,0) เราจะเรียก แกนแนวตั้งว่า แกน Y แกนแนวนอน เรียกว...

Q-5832, Q-5835 พาราโบลา ม.3

Q-5832 ค่ามากที่สุดของฟังก์ชัน y = 3 + 4x - 4x2 คือจำนวนใด ดูจากสมการ สัมประสิทธิ์ของ x2 เป็นลบ แปลว่า เป็นกราฟพาราโบลาคว่ำ จุดยอด จะเป็นจุดสูงสุด และ ค่า y ที่จุดยอด คือ ค่า...

Q-5842 พาราโบลา ม.ต้น

Q-5842 ถ้า C เป็นจุดยอดของพาราโบลา y = x2 - 4x - 12 และ กราฟตัดเเกน x ที่จุด A และ B แล้วพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เป็นกี่ตารางหน่วย หาจุด C ก่อนนะ จุด C คือจุดยอด โจทย์บอกมา จากสมการ y = x2 -...

สอบถามเเบบฝึกหัดข้อQ-1980

พี่โต๋ครับสงสัยคลิปเฉลยตั้งเเต่นาทีที่ 0.50ครับ มีวิธีหายังไงครับตัวที่จะมาเติมให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ เเล้วก็ทำไมพอได้4มาเเล้วต้องเขียน-4อีกฝั่งนึงด้วยคร...

เนื้อหาม.2 3ต่างกันแค่ไหน

พี่โต๋ครับ ผมอยากรู้ว่าเนื้อหาม.2และม.3ต่างกันมากแต่ไหนครับ -มีเรื่องอะไรที่เรียนตอนม.3แต่ไม่มีในม.2 -เรื่องไหนเรียนต่อยอดเพิ่มจากเดิม -เรื่องไหนในม.3ที่เรียน...

Q-5828, Q-5837 พาราโบลา ม.ต้น

Q-5828 ถ้ากราฟของสมการ y = ax2 + bx + c ตัดแกน x ที่จุด (1 , 0) และ (-3 , 0) แล้ว ข้อใดกล่าวถึงค่า a และ b ที่โจทย์บอก จุดตัดแกน x มา เอามาแทนลงในสมการพาราโบลาได้ค่ะ จาก y = ax2 + bx + c แทนจุด (1,0) จะไ...

Q-5861, Q-5867 พาราโบลา

Q-5861 พาราโบลา y =2x2- 11x - 6 ตัดแกน x ที่จุด (a , 0) และ (b , 0) แล้ว a + b มีค่าเท่าใด ข้อนี้คือให้หาจุดตัดแกน X นั่นเอง ตรงจุดตัดแกน X ค่า y จะเป็น 0 ค่ะ แทนค่าเลยค่ะ จะได้ y = 2x2- 11x - 6 0 = 2x2- 11x - 6 แก้...

Q-5826, Q-5830 พาราโบลา ม.ต้น

Q-5826 กราฟของสมการในข้อใดที่มีจุดยอดอยู่ที่เดียวกับกราฟ ของสมการ y = (-x + 3)2 - 1 จัดรูปก่อน y = (-x + 3)2 - 1 y + 1 = (-x)2 + 2(-x)(3) + 32 y + 1 = x2 - 6x + 9 y + 1 = (x - 3)2 จากรูปสมการ บอกได้ว่า มีจุดยอด (3, -1) แล้วดูว่าช...

ถามการบ้าน ม.4 กราฟพาราโบลา 2 ข้อค่ะ

ข้อ 2 {(x,y) | x = [-(y - 1)]2 -2 } ทำแบบเดียวกับข้างบน แต่ว่า ข้อนี้ สมการอยู่ในรูป x = y2 จะเป็นพวกพาราโบลาตะแคงค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com พาราโบลา - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.129 วินาที