คอร์สเรียนออนไลน์ > > พาราโบลา ม.3

พาราโบลา ม.3

วีดีโอ 6 บทเรียน (199 นาที) แบบฝึกหัด 40 ข้อ

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องพาราโบลา ซึ่งในชั้น ม.3 นี้จะเรียนเฉพาะพาราโบลาคว่ำ และพาราโบลาหงาย เน้นการหาจุดยอด สมการแกนสมมาตร จุดสูงสุด จุดต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของพาราโบลา นอกจากนี้จะได้ฝึกวาดกราฟพาราโบลาคร่าวๆ เพื่อช่วยในการทำโจทย์ และยังนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับพาราโบลาได้

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สมการพาราโบลา

วีดีโอ 9.14 นาที

เนื้อหาเรื่องพาราโบลา สมบัติของพาราโบลา อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การหาจุดตัดแกน

วีดีโอ 16.48 นาที

เนื้อหาเรื่องการหาจุดตัดแกน การหาจุดตัดแกน X การหาจุดตัดแกน Y อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการหาจุดตัดแกน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหาจุดตัดแกน ชุดที่ 1


ตัวอย่างพาราโบลา ข้อ1-4

วีดีโอ 9.08 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของพาราโบลา ข้อ1-4 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องพาราโบลา ข้อ1-4ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1


ตัวอย่างพาราโบลา ข้อ5-7

วีดีโอ 8.55 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของพาราโบลา ข้อ5-7 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องพาราโบลา ข้อ5-7ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1


ตัวอย่างพาราโบลา ข้อ8-10

วีดีโอ 11.59 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของพาราโบลา ข้อ8-10 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องพาราโบลา ข้อ8-10ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของพาราโบลา ชุดที่ 1


โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพาราโบลา

วีดีโอ 14.05 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพาราโบลา พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพาราโบลาก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาพาราโบลา ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพาราโบลา ชุดที่ 3

พาราโบลา ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง พาราโบลา ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนพาราโบลา ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนพาราโบลา ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.116 วินาที