บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น เรขาคณิต


เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4

เรขาคณิตวิเคราะห์ เป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานก่อนการเรื่องภาคตัดกรวย เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นสูตรต่างๆ ได้แก่ ระยะระหว่างจุด 2 จุด จุดกึ่งกลาง จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m: n ความชันของเส้นตรง สมการของเส้นตรง ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง และระยะระหว่างเส้นขนาน


สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์

สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์ เป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานก่อนการเรื่องภาคตัดกรวย เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการทบทวนสูตรต่างๆ ได้แก่ ระยะระหว่างจุด 2 จุด จุดกึ่งกลาง จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m: n ความชันของเส้นตรง สมการของเส้นตรง ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง และระยะระหว่างเส้นขนาน พร้อมฝึกทำข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์


สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์ PAT1

สรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์แบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทเรขาคณิตวิเคราะห์ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.1

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องรูปเขาคณิตต่างๆ ตั้งแต่รูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติและ 3 มิติ เช่น เมื่อให้รูป 2 มิติมา สามารถวาดเป็นรูปทรง 3 มิติได้ บทนี้ต้องอาศัยการวาดรูป และจินตนาการค่ะต้องลงมือวาดจริงๆ จะได้ชำนาญมากขึ้นค่ะ


การแปลงทางเรขาคณิต ม.2

การแปลงทางเรขาคณิต คือ การเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตนั่นเอง ในบทนี้เราจะได้เรียนการแปลงทางเรขาคณิต 3 แบบ คือ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน นอกจากนี้ยังมีการแปลงที่ซับซ้อนขึ้น คือ การสะท้อนแบบเลื่อน สำหรับคนที่ชอบวาดรูป จะชอบบทนี้ค่ะ ได้ใช้อุปกรณ์เสริม คือ วงเวียนด้วยค่ะ


สรุปเรขาคณิต ม.ต้น

สรุปเรขาคณิต ม.ต้น เนื้อหาบทนี้ได้รวบรวมเรื่องเรขาคณิตที่ได้เรียนตอน ม.ต้น ได้แก่ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยม ความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนาน และทฤษฎีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้าย พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบในรูปแบบต่างๆ


สรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.ต้น

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องรูปเขาคณิตต่างๆ ตั้งแต่รูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติและ 3 มิติ เช่น เมื่อให้รูป 2 มิติมา สามารถวาดเป็นรูปทรง 3 มิติได้ บทนี้ต้องอาศัยการวาดรูป และจินตนาการค่ะต้องลงมือวาดจริงๆ จะได้ชำนาญมากขึ้นค่ะ


สรุปการแปลงทางเรขาคณิต ม.ต้น

การแปลงทางเรขาคณิต คือ การเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตนั่นเอง ในบทนี้เราจะได้เรียนการแปลงทางเรขาคณิต 3 แบบ คือ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน นอกจากนี้ยังมีการแปลงที่ซับซ้อนขึ้น คือ การสะท้อนแบบเลื่อน สำหรับคนที่ชอบวาดรูป จะชอบบทนี้ค่ะ ได้ใช้อุปกรณ์เสริม คือ วงเวียนด้วยค่ะ


ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.1

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องรูปเขาคณิตต่างๆ ตั้งแต่รูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติและ 3 มิติ เช่น เมื่อให้รูป 2 มิติมา สามารถวาดเป็นรูปทรง 3 มิติได้ บทนี้ต้องอาศัยการวาดรูป และจินตนาการค่ะต้องลงมือวาดจริงๆ จะได้ชำนาญมากขึ้นค่ะ


การแปลงทางเรขาคณิต ม.2

การแปลงทางเรขาคณิต คือ การเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตนั่นเอง ในบทนี้เราจะได้เรียนการแปลงทางเรขาคณิต 3 แบบ คือ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน นอกจากนี้ยังมีการแปลงที่ซับซ้อนขึ้น คือ การสะท้อนแบบเลื่อน สำหรับคนที่ชอบวาดรูป จะชอบบทนี้ค่ะ ได้ใช้อุปกรณ์เสริม คือ วงเวียนด้วยค่ะ

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น เรขาคณิต


 

ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence)

อธิบายเรื่อง นิยามลำดับเรขาคณิต พร้อมตัวอย่าง


 

อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series)

อธิบายเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต พร้อมตัวอย่าง


 

อนุกรมผสม เลขคณิต-เรขาคณิต

ดูวีดีโอในหัวข้อ อนุกรมผสม เลขคณิต-เรขาคณิต เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน อนุกรมผสม เลขคณิต-เรขาคณิต เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.6 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 22:09 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean)

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์

vdo สรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์นี้สอนเรื่อง สรุปสูตรเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


 

แสดงวิธีทำข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด A

vdo เฉลยข้อสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด A ข้อ 1-5 ข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด B

vdo เฉลยข้อสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด B ข้อ 6-10 ข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด C

vdo เฉลยข้อสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด C ข้อ 11-15 ข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง การหาค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค (H.M.) ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (G.M.) ค่ากึ่งกลางพิสัย สมบัติที่สำคัญของค่ากลาง พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาลำดับ-อนุกรม

vdo สรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ความหมายของลำดับ ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence) ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence) ความหมายของอนุกรม อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series) อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series) สัญลักษณ์แทนการบวก (Sigma) พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น เรขาคณิต


 

ข้อสอบเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence) ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence) ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence) ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series) ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรขาคณิต ชุดที่ 1

ข้อสอบเรขาคณิต ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับเรขาคณิต


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

มาแล้ว! ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ version.2

Download ชีทเป็น PDF รวมทุกบท คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 จะสอบบทไหนเลือก print เฉพาะบทนั้นได้เลย แจกฟรีครับ ^^ ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหา: คณิตพื้นฐาน * คณิตเพิ่มเติม * ม.4 * ม.5 * ม.6...

ลำดับเรขาคณิต

ลำดับเรขาคณิตทีี่มีผลบวกและผลคูณของสามพจน์แรกเปน -3และ8 ตามลำดับ จงหาสามพจน์แรก จาก โจทย์ จะได้ a1+a1r+a1rr =-3 เปน สมการที่ 1 a1*a1r*a1rr* = 8 เปนสมการที่ 2 เมื่อแก้ สมการที่ 2 จะได้ค่า a1 = 2/r รึป่าวค่ะ แล้ว แทนค่า a1 ในสมการที่ 1 จะได้ 2/r + 2 + 2r = -3 แล้ว ยังไงต่อค่ะ

ลำดับเรขาคณิต

ข้อ4กับ5ช่วยอธิบายให้ทีน้าพี่โต๋ ขอบคุณล่วงหน้าค่า ข้อ 4 โจทย์บอกว่าเป็นลำดับเรขาคณิตค่ะ r = -62 = -3 สูตรพจน์ทั่วไป ของลำดับเรขาคณิต an = a1rn - 1 รู้ว่า พจน์สุดท้ายคือ 162 แ...

หาผลบวกของอนุกรมอนันต์

พี่โต๋ ถามการบ้านหน่อยค่ะ อนุกรมอนันต์แบบเครื่องหมายลบกับบวกอย่างงี้หายังไงหรอคะ แล้วค่า r ได้เท่าไหร่อ่ะคะ เอามาหาแล้วมันไม่ตรงกันค่ะ ช่วยสอนหน่อยเน่อ ...

ถามโจทย์ ลำดับและอนุกรมค่าาา

หนูอยากทราบว่าโจทย์ทำอย่างไรคะ โจทย์คือเลขสามจำนวนเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตโดยมีผลบวกของพจน์แรกและพจน์ที่ 3 เป็น 12 และผลคูณของพจน์แรกและพจน์ที่ 2 เป็น 24 แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเลข 3 จำนวนนี้

โจทย์เรขาคณิตวิเคราะห์ 2 ข้อนี้ครับ

เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ โจทย์ ข้อ 1 จงหาจุดตัดของวงกลม x^2+y^2-x-3y = 0 และ เส้นตรง x+y = 1 ข้อ 2 จงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง x-7y-11=0 และผ่านจุดที่เส้นตรง x-7y-11=0 ตัดกับเส้นตรง 3x+5y-7=0 ขอบคุณครับ :)

อนุกรมเลขคณิต

พี่คะเวลาทำข้อสอบเราจะรุ้ได้ยังไงคะว่าโจทย์ข้อนี้จะต้องทำเปน อนุกรมเลขคณิต ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต และลำดับอนุกรมเรขาคณิต ดุจากอะไรคะ

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ม.2 ค่ะ

ช่วยแสดงวิธีตามข้อที่วงไว้ให้หน่อยค่ะ ข้อ 13 จากที่บอกเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ให้วาดรูปตามนะคะ แล้วหามุมที่เหลืออีก 2 มุมได้ค่ะ และเรามีทฤษฎีบทนึง บอกว่า ใน...

โจทย์ลำดับและอนุกรม คิดไงอ่าครับ

คือ ผมทำแบบฝึกหัดข้อนึงอะครับเรื่องลำดับและอนุกรม a1 = 14 d= 13 จงหา 4พจน์แรก ก. 8 ,11,13,17 ข. 8 ,10,14,17 ค. 8,11,14,19 ง. 8,11,14,17 จากตัวเลือกอะครับ a1 มันเท่ากับ 8 ทุกข้อเลยใช่มั้ยครับ -* -ขอแก้ไขน...

ประวัตินักคณิตศาสตร์ ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์

ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ (Pierre de Fermat) คริสตศักราช 1601-1665 ประวัติปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ Pierreเกิดติดเมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1601 และสิ้นชีวิตที่เมือง Castres ในปี 1665 บิดาเป็นคนค้าขายเ...

ถามการบ้านเรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ม.2 ค่ะ

โจทย์คือ 15. กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ที่มีด้านAB ขนานกับ DC เส้นทแยงมุม BDยาวเท่ากับ AD AD^B มีขนาดเป็นสองเท่าของBA^D ถ้าAD เท่ากับ 4 หน่วย จงหา 1)ความยาวของ เส้นตรงAB 2) ขนาดของBD^C

ถามการบ้านเรื่องลำดับเรขาคณิต

ถามการบ้านค่ะเรื่องลำดับเรขาคณิต

ถามการบ้านเรื่องลำดับเรขาคณิต

ถามการบ้านค่ะเรื่องลำดับเรขาคณิต

ช่วยการบ้านคณิตหน่อยค่ะ

13. ลำดับเรขาคณิตชุดหนึ่งมี 4 จำนวนและมีอัตราส่วนร่วมเป็นค่าบวกทั้ง 2 พจน์แรกรวมกันมีค่าเท่ากับ 8 และสองพจน์ถัดมารวมกันมีค่าเท่ากับ 72 แล้วมัธยฐานของเลขชุดนี้มีค่าเท่ากับข้อใด

รบกวนถามโจทย์ลำดับเรขาคณิต ม.5 ค่ะ

กำหนดให้ -8, x, y, z, -12 เรียงกันในลำดับเรขาคณิต จงหา xyz หนูลองตั้งสมการอัตราส่วนร่วมแล้วใช้ระบบสมการแก้แล้ว แต่ติดรากที่ 6 ต้องใช้เครื่องคิดเลขช่วย อยากทราบว่ามีวิธีอื่นที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องคิดเลขมั้ยคะ

ถามการบ้านค่ะ

ถามการบ้านค่ะ ถามการบ้านอ่านกระทู้นี้ด้วยค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2568...

ถามการบ้านค่ะ

ถามการบ้านค่ะ ข้อ4 โจทย์บอกเป็นลำดับเรขาคณิต ดังนั้น พวก a1 , r ต่างๆ ใช้สูตรแบบลำดับเรขาคณิตทั้งหมดค่ะ 4.1 ต้องหา a1 กับ r มาค่ะ ก็จะหา x, y, z ได้ x คือ a2 = a1r y คือ a3 = a1r2 z คือ a4 = a1r3 --...

ถามการบ้านค่ะ

ข้อ13 14 15 16 ค่ะ ถามการบ้านอ่านกระทู้นี้ด้วยค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2568...

โจทย์ log และอนุกรมเลขคณิต

3. กำหนดให้ a,b,c เป็น 3 พจน์เรียงติดกันในเรขาคณิตมีผลคูณเป็น 27 ถ้า a,b+3,c+2 เป็น 3 พจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิตแล้ว a+b+c มีค่าเท่าใด

โจมเรขาคณิตวิเคราะห์ค่ะ

ถ้าจุด A(x , 3) , B(6 ,9) , C(–2 , –3) อยู่บนเส้นตรงเดียวกันแล้ว จงหาค่าของ x2 + 5 ทำยังไงคะ

ถามหน่อยครับ

คือว่าการโอนบัญชีกรุงไทยรหัสในกรอบเทาเปล่าครับใช่ค่ะ ตัวเลขที่ชมพูเข้มๆ ตัวใหญ่ๆ เลขบัญชี 052-x-xxxxx-4 ...

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4

โจทย์บอกว่า จงหาความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งจุด A มีพิกัดเป็น (3,4) จุด B มีพิกัดเป็น (7,8) และจุด C มีพิกัดเป็น (-1,-2) ต้องทำยังไงหรอคะ ?

เรื่องลำดับอนุกรมค่ะ

ตรง a3 แทนสูตร พจน์ทั่วไปของลำดับของเรขาคณิต ค่ะ ตรง S3 แทนสูตร อนุกรมเรขาคณิต (สูตรผลบวกน่ะ) ทั้งสองสมการจะติด a1 กับ r แก้ระบบสมการก็ออกจ้า (ถ้าลองบวกลบ 2 สมการแล้วไม่ออก ให้ลองเอามาหารดูค่ะ ลองดูนะ)

Q-1101 แบบฝึกหัดข้อสอบลำดับและอนุกรม ครับ

ใช้สูตรผิดหรือป่าวคะ ข้อนี้เป็น ลำดับเรขาคณิต นะ ต้องเป็นอัตราส่วนร่วม (ค่า r) พจน์ทั่วไป จะได้ an = a1rn-1

มีติวสอบ smart 1 ไหมคะ

มีสอน มีติว ที่จะสอบเข้า smart 1 ไหมคะ ??? ตอนนี้ยังไม่มีคอร์สเฉพาะสำหรับ SMART I ครับ เพราะว่า SMART I จะมีทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แต่ Dektalent เทพเฉพาะคณิตศาสตร์ ยังไม...

เรขาคณิตวิเคราะห์ การสร้างสมการเส้นตร

จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด(7,5) และขนานกับเส้นตรง x + 2y +12 = 0 ช่วยแสดงวิธีคิดให้ดูหน่อยนะค่ะพี่โต๋

ลำดับและอนุกรม (อนุกรมอนันต์)

จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิต 10,-5,5ส่วนสอง #ช่วยอธิบายวิธีทำหน่อยได้มั้ยคะ

มีเรื่องอยากถามเกี่ยวกับเนื้อหา ที่เกี่ยวข่อง กับวิชา คณิตอะครับ

การแปลง จะเน้นพวกการเลื่อน การขนาน ค่ะ ต้องดูด้วยว่าอาจารย์เค้าเอาลึกแค่ไหน เรขาคณิต ตอน ม 4 นี่สูตรอย่างเดียวเลยค่ะ

ถามการบ้านคณิต เรื่องลำดับ ม.6ค่ะ

1. ลำดับเลขคณิตชุดหนึ่ง มีจำนวนพจน์เป็นจำนวนคี่ ผลบวกของทุกพจน์ของลำดับนี้มีค่าเป็น 250 เท่าของพจน์แรก และพจน์กลางของลำดับนี้มีค่าเป็น 10 เท่าของของพจน์แรก แ...

มีคำถามเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ค่ะ

หลายข้อหน่อยนะคะ 1. จงหาสมการเส้นตรงที่ 1.1 ผ่านจุด (2,5) และขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด (-3,-2) และ (1,4) 1.2 ผ่านจุดตัดของเส้นตรง x+3y-2=0 และ 4x-5y-2=0 และผ่านจุด (1,5) 1.3 มีผลบวกส่วนตัดแกน x แ...

ขอถามการบ้านคณิตศาสตร์ ม.ต้นหน่อยนะคะ

2ข้อนี้งงมากเลยค้ะพี่สมการเรขาคณิตวิเคราะ

Q-1103 อนุกรมเรขาคณิต

อนุกรมเรขาคณิตมี a4 = 12, a7 = 96 จงหา S10 ข้อนี้ค่า หนูคิดแล้วมันเป็นแบบนี้ a4 = 12 a7 = 96 = a4r6 a4r6= 8 12r6= 8 r6= 812 r6= 23 r = 6 23 พอมาถึงตรงนี้ก็ จุด จุด จุด คิดไม่ออกเลยค่า ไม่รู้ว่าคิดวิธียังไง หรื...

ลำดับเรขาคณิต

คำถามจากน้อง Gift จงหา 5 พจน์แรก ของลำดับเรขาคณิตที่กำหนดค่าต่างๆ ให้ต่อไปนี้ 1) a = 3, r = 2 วิธีที่ 1 ถ้าเข้าใจว่า ลำดับเรขาคณิต คือ เอา r คูณพจน์ก่อนหน้าไปเรื่อยๆ ก็จะง...

เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

ผลบวกสองพจน์แรกของอนุกรมเรขามีค่าเท่ากับ 3 และผลบวกของพจน์ที่ 5 และพจน์ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 48 จงหาผลบวก 7พจน์แรกของอนุกรมนี้

ศรชัยและศรรามทำธุรกิจค้าขายอย่างหนึ่ง...

ร้านศรราม ลองคิดดูนะ ต่างกันตรงที่เป็น ลำดับเรขาคณิตค่ะ

ม.4 เทอม2 แนวทางการดูเริ่มจากบทไหน

จะเรียนก่อนเปิดเทอม2ค่ะแต่ไม่รู้ต้องเริ่มดูเรื่องไหนก่อน แนะนำหน่อยค้าถ้าตามหลักสูตรปกตินะคะ ความสัมพันธ์ > ฟังก์ชัน > เรขาคณิตวิเคราะห์ > ภาคตัดกรวย > ...

ถามโจทย์เรขาคณิตวิเคราะห์

1.กำหนด A(a,0)ซึ่งอยู่ห่างจากจุด B(4,-5) เป็นระยะ13หน่วย จงหาค่า a 2.จงหาพิกัดของจุดA(x,3)ซึ่งอยู่ห่างจากจุดB(10,12)เป็นระยะทาง15หน่วย อยากรู้วิธีทำของสองข้อนี้ครับว่าทำยังไง

ถามเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ครับ

จากรูปครับ สงสัยว่า y=13 เนี่ย ทำไมมันไม่เป็น -13 อะครับ

เกิดปัญหาที่ Q-1102 ครับ

ลืมไปครับ มันเป็นอนุกรมเรขาคณิต จึงมีแต่ค่า r ^^

อยากให้มีคลิปการพิสูจน์เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ค่ะ

เช่นนะคะ จงแสดงว่าจุด (อ,ฮ) , (พ,ฟ) และ (ล,ร) เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ

การบ้านอนุกรมอนันต์

ถ้าผลบวกอนุกรมอนันต์เรขาคณิตชุดหนึ่งมีค่าเป็น 3 และผลบวกกำลังสองของมันมีค่าเท่ากับ 3 จงเขียน 3 พจน์แรกของอนุกรมชุดนี้ถ้าผลบวก 2 พจน์แรกอนุกรมอนันต์รวมกันไ...

โจทย์ PAT1 เรื่องลิมิต ตรีโกณ อนุกรมครับ

1.กำหนด an = n2 + 16n + 3 - n2 + 2 เมื่อ n = 1,2,3, ... ค่าของ limn 3 an เท่ากับเท่าใด 2.กำหนด an = sin(n-2) - cos n สำหรับ n = 1,2,3, ... และ bn = 6cos(2n-3) สำหรับ n = 1,2,3, ... ผลบวกอนุกรมของ a1b1 + (a2b2)2 + (a3b3)3 + ... + (anbn)n + ... เท่ากับเท่าใด 3. สำหรับ n = 1,2,3...

แบบฝึกหัดเรื่องลำดับและอนุกรม

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ///ขอบคุณค่ะ โจทย์บรรทัดที่ 3 น่าจะเป็น 65 + ar + a3r + a5r + ... = r + a2r + ... มากกว่านะ ลองไปเช็คโจทย์มาใหม่ค่ะ ...

โจทย์สองข้อเรื่องลำดับครับ

ข้อ 2 เวลาเจอลำดับเรขาคณิต แล้วบอกว่า เป็น 3 พจน์เรียงกัน ให้สมมุติแบบนี้ค่ะ พจน์ที่ 1 เป็น ar พจน์ที่ 2 เป็น a พจน์ที่ 3 เป็น ar เวลาเอามาคูณกันมันจะจัดรูปง่ายขึ้น ลองทำดูก่อนนะคะ

ลำดับเรขาคณิต

อธิบายให้หน่อยน้าค้าพี่โต๋ ...

ช่วยหาผลบวกอนุกรมหน่อยค่ะ

1.ผลบวกของแนุกรม 1+4/5+7/25+10/125+....เท่ากับเท่าไร 2.ผลบวกของอนุกรม2+9+28+65+...+1332 ข้อ 1 สังเกตว่าเป็นอนุกรมผสม เลขคณิต- เรขาคณิต ใช้วิธีลบทะแยงค่ะ Sn = 1 + 45 + 725 + 10125 + ... ----- (1) ดูที่ส่วน อัตราส่...

ถามหน่อยค่ะ Q1716

เพราะว่า จุด C กับ D อยุ่บนแกน y เหมือนกันเลยเอามาลบกันได้ค่ะ (ถ้าน้องไปเจอ จุดที่อยู่บนแกน x เหมือนกัน ก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกัน มันก็คือระยะห่างน่ะค่ะ) จริงๆ แล้วก็มาจากสูตรระยะระหว่างจุด ในเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ ค่ะ

เมตริก

Ten โพสต์: ขอถามเรื่อง ภาคตัดกรวยหน่อยครับ คือเกี่ยวกับหา ศูนย์กลาง+รัศมี คือผมไม่เข้าใจสมการ การเท่ากันอะครับ ว่ามันมีอะไรบ้าง มันอยู่ในบทไหนหรอครับ ก่อนเรียนภาคตัดกรวย พี่แนะนำให้เรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ก่อนนะคะ น้องลองยกตัวอย่างซักข้อก็ได้ค่ะว่าเป็นช่วงไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจ พี่จะได้ช่วยดูว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะ บอกเป็นเลขคลิป (Cxxx) แล้วบอกนาที ที่เท่าไหร่ ถึงเท่าไหร่ แบบนี้ก็ได้จ้า

ถามการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ค่ะ

หายังไงหรอค่ะจัดรูปก่อน ให้อยู่ในรูป 3 ยกกำลังให้หมดค่ะ จะได้เป็น 3133293327 ... เลขยกกำลังคูณกัน ฐานเหมือนกัน เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ 313 + 29 + 327+ ... ดูที่เลขชี้กำลัง จะ...

Q-1321, Q-1322, Q1323 เเคลคูลัส

Q-1321 สมการเส้นโค้งคือ y = 2x3 - 4x + 2 ให้หาสมการเส้นสัมผัสที่ขนานกับ 2x - y - 5 = 0 สมการเส้นสัมผัสเป็นเส้นตรง ดังนั้นต้องรู้จุด และความชัน ---- ขนานกับเส้นนี้ 2x - y - 5 = 0 ดังนั้นความช...

อนุกรมเรขาคณิตค่ะ

ข้อนี้คิดไม่ได้จริงค่ะ ช่วยหน่อยได้มั้ยค่ะ

เรขาคณิตวิเคราะห์ - ระยะระหว่างจุด

1. ระยะทางระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุด (3,-5) จุดเริ่มต้นนี่คงหมายถึง จุดกำเนิด (0,0) ค่ะ ใช้สูตรระยะระหว่างจุดค่ะ หาระยะระหว่าง (3,-5) กับ (0,0) 2.ระยะทางระหว่างจุด (-4,-5) กับแกน X วาดรูปช่วยนะ แล้วจากจุดลากมาที่แกน x ดูว่าจุดนั้นห่างแกน x ไปกี่ช่อง แค่นี้ก็จะได้คำตอบเลย ไม่ต้องใช้สูตรก็ได้ 3.จุด (-4,3) อยู่ห่างจากแกน y เป็นระยะทางเท่าใด เหมือนข้อบน แต่ลากมาที่แกน y ค่ะ

ก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชัน

พี่ครับ ก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชัน ควรเรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะ์ และ ภาคตัดกรวยก่อนไหมครับ เห็นพี่พูดถึงเกี่ยวกับพาราโบลาด้วย

แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

สมการม.4ค่ะช่วยหน่อยนะค้ะมึนมากเลยค้ะ

สมการม.4ค้ะเรขาคณิตวิเคราะ

ลำดับเรขาคณิต

จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง -8 และ -12 ที่ทำให้ทั้งสามจำนวนเรียงกันในลำดับเรขาคณิต

บทความสัมพันธ์ เริ่มไม่ถูก

พาราโบลา หาดูได้ในบทเรียนเรื่อง ภาคตัดกรวยค่ะ เรื่องกราฟในความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นนะ แต่ว่าช่วงแรกๆ ต้องมีดูกราฟเป็นบ้าง เช่น รู้ว่าสมการแบบไหน เป็นกราฟเส้นตรง หริอ กราฟเส้นโค้งค่ะ ถ้าแบบเส้นตรงก็หาดูได้จากเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ แต่ถ้าเป็นพวกเส้นโค้งลองดูที่ภาคตัดกรวยค่ะ

การบ้านเรื่องลำดับและอนุกรม

เป็นลำดับเรขาคณิตอนันต์ค่ะ ใช้สูตรนี้ s = a11 - r แทนค่าออกเลยค่ะ ลองดูนะ

โจทย์คณิต เรื่องลำดับเรขาคณิต

1. ถ้าพจน์ที่ 1 ของลำดับเรขาคณิตคือ 8 มีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ 32 ถามว่า 7298 เป็นพจน์ที่เท่าไร 2. ลำดับเรขาคณิตมี n พจน์สามพจน์สุดท้ายรวมกันได้ 1024 เท่าของสามพจน์แรกรวม...

ถามโจทย์เรขาคณิต 1 ข้อค่ะ

ข้อ2). งงตรง (8/10a)^2 เป็น(16/25)a^2 ยังไงคะ งงแค่16/25 ค่ะ โจทย์:วงรีรูปหนึ่งมีจุดศูนกลางที่จุดกำเนิดและแกนเอกอยู่บนแกน y ความยาวแกนโทเท่ากับ 6 และความเยื้อฃศูนย์กลางเท่ากับ 0.8 จงหาความชัน m>0 ของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดโฟกัสหนึ่งของวงรีกับจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลา 2x^2-y^2-8x+2y+5=0

รบกวรช่วยแก้โจทย์นี้ให้หน่อยครับ ม.5 เรขาคณิต

Given that the circumcenter of acute triangle ABC is D,the circle passing through A,B,D intersects AC and BC at M and N respectively.Prove that the radius of the circumcircle of MNC is equal to the radius of the circumcircle of ABD

Help Me ^^ อนุกรมเรขาคณิต

โจทย์ อนุกรมเรขาคณิตอนุกรมหนึ่งมีพจน์ที่สองเท่ากับ 4 และมีผลบวกของอนุกรมเท่ากับ 16 แล้วผลบวก 3 พจน์แรกของอนุกรมนี้เท่ากับเท่าใด

เรขาคณิตวิเคราะห์ม.4

ข้อ3ย่อย หนูสามารถนำx-intercept = 3 และ y-intercept = -4 ไปเปลี่ยนเป็น (3,0)กับ(0,-4) ได้เลยหรือเปล่าค่ะ ข้อ4ย่อยด้วยค่ะสามารถเปลี่ยนได้เลยหรือเปล่า หรือว่าต้องเอาไปทำอะไรก่อนไหมค่ะ

โจทย์ประเภท หุ้นกันซื้อของ ต้องออกเงินคนละเท่าไหร่

ขอแก้ครับ ถามผิดข้อ จะถามคือข้อ1 แต่ข้อ2ขอเปลี่ยนโจทย์เป็นจะถามโจทย์ว่า ถ้า5,a,b,c,516เป็นห้าพจน์ที่เรียงกันในลำดับเรขาคณิตแล้วabcจะมีค่าเท่าใด คือผมจำไมไ่ด้ถ้าเจอโจทย์แบบนี้จะหาค่ายังไงครับ

Q-1094และQ-1096

Q-1094 เข้าสูตร Sn ของอนุกรมเรขาคณิตได้เลยค่ะ a1 = 24 r = 1224 = 12 n = 6 ลองไปดูสูตรแล้วแทนเลยนะ

เรขาคณิตวิเคราะห์ หน้า125 ตัวอย่างที่1 ข้อ6ค่ะ

พี่โต๋คะ ตอนเรียนกับพี่โต๋ พอดีว่าหนูทำไปก่อนพี่โต๋ แต่ตอนที่พี่โต๋เฉลย พี่โต๋เฉลยอีกวิธีหนึ่ง ซึ่ง คำตอบของพี่โต๋กับหนูมันไม่เหมือนกัน หนูอยากทราบว่าหนูจะสามารถใช้วิธีนี้ในโจทย์ลักษณะนี้ได้มั้ยคะ

เรี่องอนุกรมครับ

ช่วยด้วยนะครับ ขอบคุณครับ อันนี้ด้วยนะครับ ...

เรขาคณิตครับ

ช่วยหน่อยนะครับT__Tไม่รู้จะเริ่มยังไง

ถามการบ้านค่ะ

ข้อ2กับข้อ6 ทำให้ดูได้ไหมค่ะ คือทำไม่เป็นค่ะ ข้อ 2 หาลำดับเรขาคณิตให้ได้ก่อนค่ะ จากข้อมูลที่ให้มาเราจะหา r ได้ มี a1 กับ r ก็จะหาตัวอื่นๆ ได้ค่ะ 2, a, b, c , 162 จะได้ a1 = 2 จะไ...

ลำดับเลขอนุกรมค่ะพี่

ลำดับแบบนี้ มันเพิ่มไม่เป็น เลขคณิต หรือ เรขาคณิต ต้องสังเกตเอาเองค่ะ ว่าจัดรูปได้แบบไหน โจทย์ที่ให้มา เอาแต่ละพจน์เอามาเขียนแบบใหม่ได้แบบนี้ a1 = 2 a2 = 2 + 5 a3 = 2 + 5 + 10 a4 = 2 + 5 + 10 + 15 ..... พอเห็นรูปแบบมั้ย an = ??? ลองคิดต่อเองนะ

เรื่องลำดับ

รบกวนพี่โต๋ช่วยทีน้าค้า (หาพจน์ทั่วไป) ...

ถามโจทย์อนุกรมเรขาคณิตครับ

ให้ผลบวก4พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิตเท่ากับ15และผลบวกของกำลังสองของแต่ละพจน์เท่ากับ85 จงหาผลคูณของ4พจน์แรกของอนุกรมดังกล่าว

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4

ช่วยอธิบายข้อ15และ16ทีค่ะ

คณิตศาสตร์

x+2y-5=0 1.มีความชัน ? 2.ผ่านจุด ? 3.ตัด x ที่ ? 4.ตัด y ที่ ? 5.ผ่านจตุภาคที่ ? ข้อนี้ทำยังไงค่ะ ...

ถามโจทย์ Q-1099

พี่โต๋คะ Q-1099 มันไม่มีเฉลยอะคะ พี่ช่วยเฉลยให้หน่อยได้มั้ยคะ ^^จงหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต 243 + 162 + 108 + ... + 32 จากโจทย์จะได้ a1 = 243 , r = 162243 ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำ จะได้ r = 23 ต้องห...

ช่วยแก้โจทย์อนุกรมข้อนี้หน่อยค่ะ

จงหาผลบวกของพจน์ที่ n ของลำดับอนุกรม 1x2 + 3x4 + 5x8 + 7x16 +...หา an มาก่อน เขียนแยกออกมา ตัวแรกของแต่ละพจน์จะเป็น 1, 3, 5 , 7 ,... นี่เป็นลำดับเลขคณิต d = 2, a1 = 1 เอาไปเข้าสูตรพจน์ทั่วไปของ...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 03 เมษายน 2563   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com เรขาคณิต - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.134 วินาที