คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ > สรุปเรขาคณิต ม.ต้น

สรุปเรขาคณิต ม.ต้น

วีดีโอ 5 บทเรียน (94 นาที) แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปเรขาคณิต ม.ต้น เนื้อหาบทนี้ได้รวบรวมเรื่องเรขาคณิตที่ได้เรียนตอน ม.ต้น ได้แก่ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยม ความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนาน และทฤษฎีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้าย พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบในรูปแบบต่างๆ

 

 

สรุปเรขาคณิต ม.ต้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปเรขาคณิต ม.ต้น?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปเรขาคณิต ม.ต้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 23 สิงหาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปเรขาคณิต ม.ต้น - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที