คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปการแปลงทางเรขาคณิต ม.ต้น

สรุปการแปลงทางเรขาคณิต ม.ต้น

วีดีโอ 9 บทเรียน (101 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

การแปลงทางเรขาคณิต คือ การเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตนั่นเอง ในบทนี้เราจะได้เรียนการแปลงทางเรขาคณิต 3 แบบ คือ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน นอกจากนี้ยังมีการแปลงที่ซับซ้อนขึ้น คือ การสะท้อนแบบเลื่อน สำหรับคนที่ชอบวาดรูป จะชอบบทนี้ค่ะ ได้ใช้อุปกรณ์เสริม คือ วงเวียนด้วยค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การเลื่อนขนาน

วีดีโอ 14.10 นาที

เนื้อหาเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การสะท้อน

วีดีโอ 15.09 นาที

เนื้อหาเรื่องการสะท้อน เงื่อนไขการแปลงด้วยการสะท้อน สรุปเรื่องการสะท้อน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการสะท้อน

วีดีโอ 4.28 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการสะท้อน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการสะท้อนก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การหมุน

วีดีโอ 11.53 นาที

เนื้อหาเรื่องการหมุน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการหมุน

วีดีโอ 7.55 นาที

เนื้อหาเรื่องสรุปเรื่องการหมุน 90 องศา สรุปเรื่องการหมุน 180 องศา อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


จุดหมุน ทิศทางการหมุน และขนาดของมุม

วีดีโอ 13.41 นาที

เนื้อหาเรื่องจุดหมุน ทิศทางการหมุน และขนาดของมุม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการหมุนรูปตามมุมที่กำหนด

วีดีโอ 9.17 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการหมุนรูปตามมุมที่กำหนด พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการหมุนรูปตามมุมที่กำหนดก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ตัวอย่างจุดหมุน ทิศทางการหมุน และขนาดของมุม

วีดีโอ 18.42 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของจุดหมุน ทิศทางการหมุน และขนาดของมุม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องจุดหมุน ทิศทางการหมุน และขนาดของมุมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การสะท้อนแบบเลื่อน

วีดีโอ 7.30 นาที

เนื้อหาเรื่องการสะท้อนแบบเลื่อน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

สรุปการแปลงทางเรขาคณิต ม.ต้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปการแปลงทางเรขาคณิต ม.ต้น?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปการแปลงทางเรขาคณิต ม.ต้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปการแปลงทางเรขาคณิต ม.ต้น ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.087 วินาที