คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 > เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4

วีดีโอ 7 บทเรียน (262 นาที) แบบฝึกหัด 58 ข้อ

เรขาคณิตวิเคราะห์ เป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานก่อนการเรื่องภาคตัดกรวย เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นสูตรต่างๆ ได้แก่ ระยะระหว่างจุด 2 จุด จุดกึ่งกลาง จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m: n ความชันของเส้นตรง สมการของเส้นตรง ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง และระยะระหว่างเส้นขนาน

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ระยะระหว่างจุด 2 จุด

วีดีโอ 18.10 นาที 44,181

อธิบายเรื่อง ความหมายของระยะระหว่างจุด 2 จุด พร้อมตัวอย่าง


จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด

วีดีโอ 5.00 นาที 43,740

อธิบายเรื่อง ความหมายของจุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด พร้อมตัวอย่าง


จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m:n

วีดีโอ 7.55 นาที 34,587

อธิบายเรื่อง ความหายของจุดแบ่งภายในอัตราส่วน m : n พร้อมตัวอย่าง


ความชันของเส้นตรง (slope)

วีดีโอ 24.06 นาที 27,631

อธิบายเรื่อง ความหมายของความชันของเส้นตรง ข้อสังเกตเรื่องความชันของเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


สมการเส้นตรง

วีดีโอ 30.01 นาที 51,666

อธิบายเรื่อง สมการเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง

วีดีโอ 18.06 นาที 40,865

อธิบายเรื่อง ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน

วีดีโอ 27.05 นาที 53,048

อธิบายเรื่อง ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนเรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนเรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4 - DekTalent.com Page Load Time: 0.007 วินาที