คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรด > เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4

วีดีโอ 7 บทเรียน (262 นาที) แบบฝึกหัด 58 ข้อ

เรขาคณิตวิเคราะห์ เป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานก่อนการเรื่องภาคตัดกรวย เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นสูตรต่างๆ ได้แก่ ระยะระหว่างจุด 2 จุด จุดกึ่งกลาง จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m: n ความชันของเส้นตรง สมการของเส้นตรง ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง และระยะระหว่างเส้นขนาน

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ระยะระหว่างจุด 2 จุด

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 18.10นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/6]

อธิบายเรื่อง ความหมายของระยะระหว่างจุด 2 จุด พร้อมตัวอย่าง


จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 5.00นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/5]

อธิบายเรื่อง ความหมายของจุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด พร้อมตัวอย่าง


จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m:n

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 7.55นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/5]

อธิบายเรื่อง ความหายของจุดแบ่งภายในอัตราส่วน m : n พร้อมตัวอย่าง


ความชันของเส้นตรง (slope)

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 24.06นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/6]

อธิบายเรื่อง ความหมายของความชันของเส้นตรง ข้อสังเกตเรื่องความชันของเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


สมการเส้นตรง

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 30.01นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/6]

อธิบายเรื่อง สมการเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 18.06นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/5]

อธิบายเรื่อง ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 27.05นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/5]

อธิบายเรื่อง ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ [คะแนน 0/10]

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ [คะแนน 0/10]

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนเรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 03 ธันวาคม 2559   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2559 DekTalent.com บทเรียนเรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4 - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที