คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.1

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.1

วีดีโอ 5 บทเรียน (52 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องรูปเขาคณิตต่างๆ ตั้งแต่รูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติและ 3 มิติ เช่น เมื่อให้รูป 2 มิติมา สามารถวาดเป็นรูปทรง 3 มิติได้ บทนี้ต้องอาศัยการวาดรูป และจินตนาการค่ะต้องลงมือวาดจริงๆ จะได้ชำนาญมากขึ้นค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

วีดีโอ 9.26 นาที 18,361

เนื้อหาเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ส่วนประกอบของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การคลี่รูปเรขาคณิต

วีดีโอ 7.14 นาที 23,164

เนื้อหาเรื่องการคลี่รูปเรขาคณิต อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

วีดีโอ 16.45 นาที 31,157

เนื้อหาเรื่องรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การเขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากมุมมองต่างๆ

วีดีโอ 9.28 นาที 16,786

เนื้อหาเรื่องการเขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากมุมมองต่างๆ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการเขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากมุมมองต่างๆ

วีดีโอ 9.40 นาที 17,735

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการเขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากมุมมองต่างๆ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการเขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากมุมมองต่างๆก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 25 มิถุนายน 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที