คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.ต้น

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.ต้น

วีดีโอ 5 บทเรียน (52 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องรูปเขาคณิตต่างๆ ตั้งแต่รูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติและ 3 มิติ เช่น เมื่อให้รูป 2 มิติมา สามารถวาดเป็นรูปทรง 3 มิติได้ บทนี้ต้องอาศัยการวาดรูป และจินตนาการค่ะต้องลงมือวาดจริงๆ จะได้ชำนาญมากขึ้นค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

วีดีโอ 9.26 นาที

เนื้อหาเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ส่วนประกอบของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การคลี่รูปเรขาคณิต

วีดีโอ 7.14 นาที

เนื้อหาเรื่องการคลี่รูปเรขาคณิต อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

วีดีโอ 16.45 นาที

เนื้อหาเรื่องรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การเขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากมุมมองต่างๆ

วีดีโอ 9.28 นาที

เนื้อหาเรื่องการเขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากมุมมองต่างๆ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการเขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากมุมมองต่างๆ

วีดีโอ 9.40 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการเขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากมุมมองต่างๆ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการเขียนรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากมุมมองต่างๆก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.ต้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.ต้น?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.ต้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.ต้น ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.065 วินาที