คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์

สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์

วีดีโอ 4 บทเรียน (116 นาที) แบบฝึกหัด 8 ข้อ

สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์ เป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานก่อนการเรื่องภาคตัดกรวย เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการทบทวนสูตรต่างๆ ได้แก่ ระยะระหว่างจุด 2 จุด จุดกึ่งกลาง จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m: n ความชันของเส้นตรง สมการของเส้นตรง ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง และระยะระหว่างเส้นขนาน พร้อมฝึกทำข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์

วีดีโอ 22.56 นาที

vdo สรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์นี้สอนเรื่อง สรุปสูตรเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


แสดงวิธีทำข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด A

วีดีโอ 11.10 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด A ข้อ 1-5 ข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด B

วีดีโอ 13.46 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด B ข้อ 6-10 ข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด C

วีดีโอ 20.11 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุด C ข้อ 11-15 ข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

ข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2 จำนวน 3 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ

สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปเรขาคณิตวิเคราะห์ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปเรขาคณิตวิเคราะห์ ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.077 วินาที