บทสนทนาเกี่ยวกับเเทนค่า


โจทย์ลิมิต

พี่โต๋ช่วยทำวิธีทำโจทย์ลิมิตอันนี้ให้้ดูหน่อยได้ไหมค่ะว่ามันทำยังไง คือหนูลองทำแล้วค่ะ แต่ งงๆ อยากให้เฉลยให้ที ค่ะ ในบทเรียน มีสอนการดิฟ ไหมคะ นี่ด้วยน...

ความแปรปรวน

โจทย์บอกว่า มีจำนวนข้อมูล (N) = 20 , ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (เดิม) = 38 ความแปรปรวน(เดิม) = 15 แล้วโจทย์ก็บอกว่า ค่าเฉลี่ยเดิมผิด ที่ถูกคือ ค่าเฉลี่ย = 35 แล้วถามว่า ความแปรปรวนเป...

ฟังก์ชัน อินเวอร์ส

คือไม่เข้าใจ ช่วยอธิบายทีค่ะว่าต้องทำยังไง ขอบคุณค่ะf-1(2x - 5) = x + 3 กระโดด f-1 ข้ามไปฝั่งตรงข้ามจะได้ f ธรรมดา 2x - 5 = f(x + 3) ขอสลับที่นิดนึง f(x + 3) = 2x - 5 หา f(x) สมมติ x + 3 = a จะได้ x = a - 3 จะไ...

แบบฝึกหัดเลขเสริม ค่ะ

1.น้ำส้ม50 % ผสมน้ำส้ม30 % รวมกัน=200ลิตร เมื่อผสมแล้วได้น้ำส้มคั้น35% ขายไปลิตรละ55บาทได้กำไร10% จงหาคำตอบ1.ผสมน้ำส้ม50%และ30%ในอัตราส่วนเท่าไร และอย่างละกี่ลิตร ข้อ2.ถ้าท...

ลำดับเรขาคณิต

ข้อ4กับ5ช่วยอธิบายให้ทีน้าพี่โต๋ ขอบคุณล่วงหน้าค่า ข้อ 4 โจทย์บอกว่าเป็นลำดับเรขาคณิตค่ะ r = -62 = -3 สูตรพจน์ทั่วไป ของลำดับเรขาคณิต an = a1rn - 1 รู้ว่า พจน์สุดท้ายคือ 162 แ...

ถามโจทย์เลขหน่อยคับ อินเวอร์สการคูณ

ข้อ 1 จะตอบแบบไหน ก็แล้วแต่ว่า โจทย์สั่งยังไงค่ะ ถ้าโจทย์บอกว่า เอาเป็นแบบทศนิยม ก็แทนค่าเลยค่ะ ข้อ 2 ถูกต้องแล้วค่ะ

โจทย์โดเมนและเรนจ์

โดเมนหาแบบที่พี่ทำเลยค่ะ x เป็น 0 ได้ ไม่เชื่อลองแทนค่าดูค่ะ แต่ที่บอกว่าเป็นช่วงปิด [-4,4] ไม่ได้แน่นอนค่ะ ต้องเป็นช่วงเปิด เพราะว่าตัวรูทอยู่ที่ส่วน ลองแทน x = 4 , -4 จะทำให้ส่วนเป็นศูนย์ค่ะ ใช้ไม่ได้ค่ะ

โจทย์อนุกรมเลขคณิตค่า

ถ้า S10 มากกว่า S9 อยู่ 37 ประโยคนี้เขียนเป็น สมการได้ว่า S10 - S9 = 37 แทนสูตร Sn และใส่ค่า a1 = 1 ลงไปด้วย (โจทย์ให้มา) จะติดแค่ค่า d ตัวเดียวค่ะ แก้สมการ หาค่า d ออกมา โจทย์ถาม S30 ก็เอา a1 กับ d ที่ได้ไปแทนค่า จะได้คำตอบแล้วค่ะ

ข้อนี้คิดยังไงค่ะ รากของสมการ

1.4x2-16x+15=0 2.ถ้า x= – 12เป็นรากของสมการ ax2+3x+1=0แล้วอีกรากหนึ่งของสมการนี้มีค่าเท่ากับข้อใด 1) แยกตัวประกอบค่ะ ถ้าแยกไม่ได้ ไปใช้สูตร x = -b b2 - 4ac 2a ช่วยค่ะ 2) x เป็นราก หมายถึง x เป็น...

หาพื้นที่วงกลมในสี่เหลี่ยม

ูช่วยเขียนเฉลยแบบละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ข้อ 1 หาพื้นที่สี่เหลี่ยมนอกสุดก่อน สูตรคือ ก x ย หาความยาว พี่ให้ วงกลมมีรัศมี x ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมมีความยาว 8x หน...

งง อ้ะค้ะ เรื่องการหาค่าฟังก์ชัน

ให้ f(x) = 3x2 – 4x + 1 จงหาค่าของ f(x –3) แทนค่า x-3 ที่ x เลยค่ะ จะได้ f(x-3) = 3(x-3)2 – 4(x-3) + 1 กระจายก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ สมมติให้ดูอีกข้อ เช่นจากโจทย์เดียวกัน ให้หา f(3) ก็แทนค่าเลยค่ะ f(3) = 3(3)2 – 4(3) + 1 ลองไปดูคลิปเรื่องการหาค่าฟังก์ชันค่ะ สอนไว้ทุกแบบเลยนะ แบบนี้ก็มีจ้จาา

ถามโจทย์ในแบบทดสอบค่ะ แคลเบื้องต้น==

พี่ขาข้อนี้ทำอย่างไร ? คำถาม: ความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส เปลี่ยนจาก 10 เซนติเมตรไปเป็น 15 เซนติเมตร จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเทียบ...

สอบถามโจทย์คณิตค่ะ เรื่องซิกม่า

โจทย์กำหนดมาว่า x แต่ละตัวเป็นเท่าไหร่ ก็แทนค่าลูกเดียวเลยค่ะ  5i = 1(xi - 2)3 = (x1 - 2)3 + (x2 - 2)3 +(x3 - 2)3 +(x4 - 2)3 +(x5 - 2)3 แทนค่าเลยค่ะ ข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน

แก้สมการเศษส่วนของพหุนามค่ะ

การแก้สมการเศษส่วนของพหุนามค่ะ ทำยังไงก็ไม่ได้ซักที ตรวจคำตอบให้ด้วยนะคะ 3x + 65 = 72จากสมการ 6ยกกำลัง 2x+5 =(27ยกกำลังx)(2ยกกำลังx+10) ค่าของ x +7 เท่ากับเท่าไรครับ . ช่วยแสดงว...

โจทย์ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด

ข้อแรก โจทย์บอก ต่อเนื่อง ถ้า ต่อเนื่องที่ x = 1 จะได้ 2(1) = c(12) + d 2 = c + d --- สมการที่ 1 ถ้า ต่อเนื่องที่ x = 2 จะได้ 4(2) = c(22) + d 8 = 4c + d ---- สมการที่ 2 แก้ระบบสมการได้ c = 2, d = 0 แทนค่า ตอบ 30 ค่ะ ข้อหลัง ต้องกลับไปดูที่นิยามว่า จะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม หรือ ลด ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะ ลองหาดูก่อนข้อนี้ไม่ยากค่ะ

โจทย์อัตราส่วน จากน้องๆ

เป็นโจทย์จากน้องๆ ทางบ้าน ที่โพสถามไว้ตามที่ต่างๆ พี่เอามารวมไว้ให้ค่ะ แต่ละข้อน่าสนใจดีค่ะ ถ้าให้ดีกว่านั่งอ่านเฉยๆ อยากลองทำเองก่อน ค่อยดูเฉลยค่ะ ไปดู...

ฐานนิยมและมัธยฐาน คิดอย่างไรคะ

1.ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวน มีฐานนิยม มัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 15 16 และ 17 ตามลำดับ และพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 5 ความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใด 2....

อยากทราบวิธีการหาค่า X,Y ของสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรนี้คับ

อยากอยากทราบวิธีการหาค่าของ x และ y ของโจทย์ 3 ข้อนี้อ่ะคับ ข้อ 1 จะใช้วิธี แทนค่าเอาเลยค่ะ จัดรูปสมการแรกก่อน กำจัดส่วน โดยการคูณด้วย ครน (ครน ของส่วนได้ 10) คูณ 10 ...

โจทย์สถิติค่ะ

อีกข้อให้ใช้สูตร xรวม ค่ะ แทนค่าตอบเลย ติดตรงไหนมาถามเพิ่มค่ะ ไกด์แล้วลองทำดูค่ะ

ลำดับและอนุกรม

ข้อ Q-1014 ทำไม หาค.ร.น มันได้20 20/800=40 20/100=5 เอามาลบกันมันได้ 35 จำนวน แต่พอเอามาใส่สูตร an=a1+(n-1)(d) แล้วมันได้ 36 จำนวนอะครับ ข้ออื่นคิดแบบตัวแรกแล้วได้คำตอบ แต่ทำไมข้อนี้คิดแล...

หาผลคูณที่มากที่สุดยังไงครับ

จงหาผลคูณที่มากที่สุดของจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกเท่ากับ 20 ถ้าจะคิดด้วยเรื่องแคลคูลัสก็ได้ สมมติเป็นตัวแปรไปเลย แบบนี้ สมมติ ตัวแรกเป็น x อีกตัวเป็น 20 - x แล้วก็ไปตั้งสมการ y = x(20 -x) แล้วก็ทำแบบหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ นี่คือคิดแบบ ม. ปลายนะ แต่โจทย์แบบนี้ก็เจอใน ม.ต้น ได้เหมือนกัน คิดแบบ ม.ต้น ก็คือไล่แทนค่าเลย เหมือนข้อข้างบน x =1, y = 19 ผลคูณก็ได้ 19 ไล่ไปนะ สุดท้าย ตอบ x = 10 , y = 10 ผลคูณได้ 100 อันนี้แหล่ะมากสุด

ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิค

มันคือสูตรเดียวกันล่ะค่ะ พอแทนค่าแล้ว จริงๆ พี่ไม่ค่อยอยากให้ใช้เท่าไหร่นะคะ ค่าเฉลี่ย HM จะสับสนป่าวๆ แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เรียนกันแล้วด้วยค่ะ

สงสัย แปลง sin เป็น cos ยังไง

เอร่ออ ดูอีกทีมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกค่ะ ก็เรารู้ sin(A+B) ว่ามีค่าเท่าไหร่ ก็เอาไปวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะ หาด้านที่เหลือด้วยเรื่องปิทากอรัสแล้วคิดเครื่องหมายแบบ Q3 (โจทย์บอกมา) จากนั้นก็คิดว่า cos = ชิดฉาก แทนค่าเลย ตอบแล้วจ้า

โจทย์ log และอนุกรมเลขคณิต

ข้อ 12 13 ครับไม่เข้าใจเลยอธิบายหน่อยครับ ...

โจทย์ส่วนสูงเฉลี่ยของนร ชาย

เป็นโจทย์ที่เรียนที่โรงเรียนนะค่ะ "ถ้าส่วนสูงเฉลี่ยของนร ห้องหนึ่งซึ่งมี60คน มีค่าเท่ากับ158ซม และส่วนสูงเฉลี่ยของนร ชาย ทั้งหมดในห้องซึ่งมี40คน มีค่าเท่าก...

พี่โต๋ พน สอบแล้วววว

log X ฐาน 3 + log 3 ฐาน x = 10/3 ผลบวกขอ งคำตอบสมการคือข้อ 51 กับ 53 คะ ...

โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

จงหาจำนวนจำนวนเต็มสองจำนวน ต่างกันอยู่4 และผลบวกของกำลังสองของจำนวนทั้งสองเป็น106สมมติตัวแปรก่อน ให้จำนวนเต็มทั้งสอง คือ x กับ y ให้ x เป็นจำนวนที่มากกว่า แล้...

ถาม Q-1329 Q-1324 Q-1325 แคลคูลัสครับ

กำหนดให้ L เป็นเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ 2 และเส้นตรง L นี้สัมผัสกับเส้นโค้ง y = x2 + 2 ถ้าจุด (a , b) เป็นจุดอยู่บนเส้นตรง L ที่อยู่ใกล้จุดกำเนิดมากที่สุดแล้ว จงหา a + b อย...

โจมเรขาคณิตวิเคราะห์ค่ะ

อยู่บนเส้นตรงเดียวกันความชันจะเท่ากันค่ะ ดังนั้น จะได้ mAB = mBC แทนค่าสูตรหาความชันค่ะ จะติด x แค่ตัวเดียว ก็แก้สมการได้ค่า x แล้วจ้า ^^ โจทย์ต้องการ x2 +5 ก็แทนค่าตอบได้เลยค่ะ

โจทย์ไฮเพอร์โบลา

ช่วยเฉลย โจทย์ไฮเพอร์โบลา ข้อนี้ให้หน่อยค่ะ ถ้า F เป็นจุด โฟกัสของไฮเพอร์โพลา 6x^2-10y^2-12x-40y-94=0 อยู่ในควอดรันตร์ที่สี่ แล้วสมการของพาราโบลาที่มีจุดยอดที่ F และมีแกน...

ใช้รากไหนคอนจูเกตคะ งงมากจีจี

สงสัยอ้ะค่ะ ว่าเราจะเอารากไหนคอจูเกตอ้ะค่ะ งงมากจีจีต้องจัดรูปเยอะหน่อยนะ เอาสังยุคของเศษมาคูณ ตัวส่วน สังเกต ถ้าคูณด้วยสังยุคไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นค่ะ จะ...

ช่วยแก้โจทย์ การจัดหมู่ หน่อยครับ

น้องโมสต์คะ ข้อสองที่ถามนี้เป็นสัญลักษณ์จากเรื่อง เรียงสับเปลี่ยนค่ะ สูตรแรกเลย ลองดูเนื้อหาค่ะ ไม่ยากๆ แทนค่าตอบเลย

ถามหน่อยครับ

คือว่าการโอนบัญชีกรุงไทยรหัสในกรอบเทาเปล่าครับใช่ค่ะ ตัวเลขที่ชมพูเข้มๆ ตัวใหญ่ๆ เลขบัญชี 052-x-xxxxx-4 ...

เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1423 และอื่นๆ

ข้อ Q-1423 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4 + 2x2 – 15 = 0 Q-1427 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี 2 – 3 i และ 3i เป็นคำตอบ ข้อ Q-1429 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มี 2i, 2,...

การบ้านเรื่องค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นไทล์

ข้อ 1 ใช้สูตร ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ไปหาสูตรมาค่ะ แล้วแทนค่าออกเลย ลองทำดู เอาข้อเดียวก่อนแล้วกันนะ

โจทย์สถิติ

รบกวนถามการบ้านหน่อยค่ะ ถ้าคะแนนสอบเป็นเส้นโค้งปกติ มีสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เป็น0.6 และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เป็น3 จำนวนผู้ที่สอบได้คะแนนระหว...

แบบฝึกหัดสถิติ 1 ชุดที่ 2

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายข้อ Q-2594, Q-2551, Q-2552, Q-2570 ให้หน่อยน่ะค่ะ Q-2551 เวลาตรวจข้อมูลผิด หลักก็คือ เอาข้อมูลที่ผิดออกไป แล้วใส่ข้อมูลที่ถูกเข้าไปแทน โจทย์บอกว่า ค่าเฉลี่ยเลขค...

โจทย์แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6

1.กำหนดให้ f เป็นฟังชันอนุพันธ์ และ F(x) = (f(x))3+ 15 ถ้า F(1) = (1) = 4 แล้ว F'(1) มีค่าเท่าใด 2.พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y = x2-3x+2 จาก x=0ถึงx=2 เฉพาะส่วนที่เหนือแกน x เท่ากับเท่าใด3. กำหนดใ...

การแก้สมการของเมตริกซ์

ต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ หนูฟังคุณครูที่โรงเรียนพูดไม่ทันน่ะค่ะ แล้วขอถามเรื่องตรีโกณด้วยได้ไหมคะ คือเรื่องเกี่ยวกับกราฟน่ะค่ะ พี่โต๋ไม่มีสอนบ้างเหรอคะ ห...

โจทย์การแจกแจงปกติ ขั้นตอนการหาค่า z

ถามเรื่องการแจกแจงปกตินะค่ะ โจทย์บอกว่า กำหนดให้ตารางแสดงพื้นที่ (A)ใต้เส้นโค้งปกติ z = 0.67 แล้ว A = 0.2486 , Z=0.68 แล้ว A=0.2518 แล้วเขาให้หาค่า คะนนที่เป็นควอไทล์ที่3อ่ะ โดยเขา...

พี่โต๋เพิ่มโจทย์ ลิมิตให้หนูด้ไหมค่ะหรือหาให้ในทู้ก็ได้

หนูชอบทำ มันสนุกดี แต่บางทีก็ไม่สนุก หนูอยากฝึก ทำพี่โต๋ค่ะ ดีใจจัง หนูเรียนรู้เรื่องด้วย 55 จริงๆมันก็ไม่อยากหลอก อนุกรมเรียนตั้งแต่ ป6 แต่มาเคาะสนิมใหม่ไป...

สงสัยกับการบ้านเรื่อง ลิมิต ครับ

ข้อ 3 ใช้วิธีแทนค่าค่ะ ข้อ 4 ที่เศษลองแยกตัวประกอบ แล้วคูณสังยุคของตัวส่วนเข้าไปค่ะ ข้อ 5 คูณสังยุคของตัวส่วนค่ะ ข้อ 6 หา ครน จัดการเศษส่วนในวงเล็บก่อน สุดท้ายน่าจะตัดกับ 1x ตัวนอกได้ ข้อ 7 เศษแยกตัวประกอบ แล้วคูณสังยุคของส่วนค่ะ ลองทำดูนะจ๊ะ

โจทย์ปัญหาทรงกระบอก

วาดรูปก่อนนะ จะได้เห็นภาพ ความจุ ก็คือ ปริมาตร เขียนสูตร ปริมาตรทรงกระบอกก่อนเลยค่ะ ปริมาตรทรงกระบอก = r2h r = 10 h = 21 โจทย์บอกทุกอย่างเลย แทนค่าแล้วคิดเลขนะคะ ออกมาจะได้หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร โจทย์ถามเป็นลิตร แปลงหน่วยอีกนิดหน่อยค่ะ 1 ลิตร = 1000 ลบ.ซม. ค่ะ น้องลองทำก่อน ถ้าติดตรงแปลงหน่วยเดี๋ยวมาถามอีกทีนะคะ

การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน

สูตรเรื่องค่ามาตรฐานมีอยู่สูตรเดียวเลย z = x - xSD ข้อ 1 แทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้ลงในสูตรเลยค่ะ ดูว่าได้ค่า zปิ่นทิพย์ เท่าไหร่ ถ้ามากกว่า -2 ก็แปลว่าสอบผ่าน zปิ่นทิพย์ = 412 - 45025

ความชันของเส้นตรง

ช่วยแสดงวิธีทำได้ไหมค่ะ จงหาความชันของเส้นตรง(a ,aส่วนb)และ(b, b ส่วนa)เมื่อa≠0 b≠0 และ a≠b ---------------------------- หาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (a , ab) กับ (b , ba) m = ab - ba a - b ที่เหลือก็คือ จัดร...

สถิติ ครับ

Q-2605 , Q-2606 , Q-2610 , Q-2616 , Q-2642Q-2605 แทนค่าตามสูตรหาเปอร์เซนไทล์แบบข้อมูลแจกแจงความถี่ ได้เลยนะ จะติดแค่ตัวที่โจทย์ถามอย่างเดียวเลย แก้สมการได้คำตอบเลยค่ะ ถ้าจำสูตรไม่ได้...

เรื่องลำดับเลขคณิตค่ะ

เรื่องลำดับเลขคณิต ตัวที่ต้องใช้ จะมี a1 กับ d จาก a1 = -1 a2 = a1 + d = a a3 = a1 + 2d = b a4 = a1 + 3d = 27 a5 = a1 + 4d = c สมการที่พี่ทำสีแดงไว้ ถ้าแก้แล้วจะได้ค่า d ส่วนค่า a1 รู้อยู่แล้วนะ คือ -1 พอได้ค่า a1 กับ d แล้วจะหา a,b,c ก็แทนค่าในสมการข้างบนเลยค่ะ ได้คำตอบเลย ข้ออื่นๆ ก็จะประมาณนี้ ลองทำก่อน เดี๋ยวพี่มาดูให้อีกทีนะ

เรื่องเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อนให้อยู่ในรูปพิกัดเชิงขั้ว

1. 10i 2. - 3+i 3. -8+8 3i 4. -1-iเปลี่ยนเป็นรูปเชิงขั้ว ต้องใช้ 2 อย่าง คือ r และ มุม หา r ได้จาก r = |z| = a2 + b2 หามุมจาก tan = ba ข้อ 1 10i เขียนเป็นพิกัดได้ (0,10) เขียนให้มีส่วนจริงด้วย คือ 0 + 10i r = 10 tan = 100 จะอ...

อยากทราบวิธีหา F(x) ครับพี่

โจทย์น่าจะให้อย่างอื่นมาอีกนะ แทนค่า x เป็น 4 เลยค่ะ ใช้ความรู้เรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน

เรขาคณิตวิเคราะห์ การสร้างสมการเส้นตร

สร้างสมการเส้นตรงต้องรู้ 1)จุด 2) ความชัน 1) จุด โจทย์บอกมาแล้วคือ (7,5) 2) ความชัน ได้จาก เส้นตรงขนานกันความชันเท่ากัน ไปหาความชันของเส้น x + 2y +12 = 0 มาค่ะ แล้วเอาไปเข้าสูตร สร้างสมการเส้นตรง y - y1 = m(x - x1) แทนค่าจุด ลงไปที่ x1 , y1 ค่ะ แทนความชัน ตรง m ลองทำดูนะคะ ไม่ยากค่ะ คราวหน้าถามในเวบบอร์ดเลยนะ

ฟังก์ชั่น ม.4 ช่วยหน่อยคะ

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ จาก y = x2 + 4x + 2 หาอินเวอร์สให้สลับที่ x กับ y จะได้ x = y2 + 4y + 2 สลับแล้วก็จัดรูป พวก y ใช้วิธีเติมให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ค่ะ x - 2 = y2 + 4y + 4 - 4 x - 2 + 4 = (y + 2)2 x + 2 = (y + 2)2 x + 2 =...

หนูขอวิธีทำหน่อยค้ะ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี 10 คน มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 45 คะแนน ต่อมาทราบว่าคิดคะแนนผิดไป 2 คน คือจาก 48 และ 50 คะแนน คิดเป็น 43 และ 60 คะแนน จงหาคะแนนเฉลี่ยที่ถูกต้...

โจทย์ฟังก์ชัน

อยากรู้วิธีทำโจทย์ฟังก์ชันสามข้อนี้ค่ะพี่ เป็นเรื่องการแทนค่าฟังก์ชันนะคะ พี่ไม่อธิบายนะคะ มีเป็นคลิปสอนไว้อยู่แล้วทุกรูปแบบเลย ทำข้อแรกให้ดูค่ะ โจทย์...

พี่โต๋ครับ ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ

ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ คำถาม: ให้ A = {x|x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 5} ถ้าความสัมพันธ์ r = {(x,y)AxA| y2x - 1} เขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้ดังข้อใด อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ตรง...

ถามข้อนี้แคลคูลัส

ต้องเหมือนนะจ๊ะ ถ้าใช้สูตร (น+ล)3 = น3 + 3น2ล + 3นล2 + ล3 แทนค่าแล้วจะได้ = a3+ 3(a)2(2) + 3(a)(2)2 + 23 = a3+ 6a2 + 12a + 8

ถามโจทย์สถิติค่ะ

ระดับมลพิษของอากาศ(x) และอัตราการตาย(y) ของประชากรในเขตนครหลวง 6 เขตมีดังรูปภาพที่แนบมานี้ ถ้า n=6, u= -340, v=-555, uv=53,500, u2=38,600, v2=91,725 สมการเส้นตรงที่ประมาณความสัมพันธ์ระหว่างระ...

ข้อสอบตรรกศาสตร์

ผมสงสัยข้อนี้จริงๆคับ มาจากข้อสอบตรรกศาสตร์นะคับ คำถาม: ให้เอกภพสัมพัทธ์คือ เซตของจำนวนจริง ถ้า P(x) แทนข้อความ x2–3x < 0 และ Q(x) แทนข้อความ –2 < log 1 3 x < –1 แล้วประโยคในข...

สถิติและข้อมูล ม.6

ใช้สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ออกเลย ยังไม่ทำให้ดูนะ ไปดูสูตร แล้วแทนค่า. ทุกอย่างโจทย์ให้มาหมดแล้วจริงๆ ติดตรงไหนมาบอกนะคะ

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาด 4*6 ตารางหน่วย เมื่อความกว้างและความยาวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่เท่ากัน ทำให้พื้นที่เป็นสามเท่าของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเดิม จงหาขนาด...

ถามวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ

โจทย์ให้อัตราส่วน ไทย : วิทย์ : คณิต = 3 : 3 : 4 = 3x : 3x : 4x รวม 3 วิชา = 3x + 3x + 4x = 10x คะแนนรวม = 190          10x = 190             x = 19 แทนค่ากลับที่เดิม จะได้ ไทย : วิทย์ : คณิต = 3(19) : 3(19) : 4(19)                            = 57 : 57 : 76 ตอบแล้วค่ะ ไทย 57 คะแนน วิทย์ 57 คะแนน คณิต 76 คะแนน

ถามเรื่องเลขยกกำลังที่มีตัวแปร

ไม่ต้องก็ได้แทนค่า x เลยค่ะ แล้วก็คิดเลขค่ะ

ถามโจทย์เลขค่ะ

นร. ห้องหนึ่งมี 150 คน นักเรียนชายมีน้ำหนักเฉลี่ย 70 กิโลกรัม นร. หญิงหนักเฉลี่ย 55 กิโลกรัม ถ้าทั้งชั้นมีน้ำหนักเฉลี่ยเป็น 60 กิโลกรัม จงหาว่าห้องนี้มี นร.ชายกี่คน ...

ถามโจทย์ครับ cotC / (cotA+cotB)

1.รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A B C เป็น a b c ตามลำดับ ถ้า a2+b2=2553c2 แล้ว cotCcotA+cotB=? 2.จงหารูปอย่างง่ายของ sin9X+6sin7X+17sin5X+12sin3Xsin8X+5sin6X+12sin4Xข้อแรก ไกด์ให้นะคะ ต้องลองทำดูค่ะ เพราะว่า cot คือ ...

เรื่องความแปรปรวน ช่วยหน่อย นะคับ

ในการสอบของนักเรียนห้องหนึ่ง ซึ่งมี 60 คน ได้คะแนนรวมทั้งหมด 1320 คะแนน โดยมีความแปรปรวนของคะแนนสอบเท่ากับ 100 ถ้ามีนักเรียน 10 คน ได้คะแนนคนละ 32 คะแนน คะแนนสอบของน...

เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

ผลบวกสองพจน์แรกของอนุกรมเรขามีค่าเท่ากับ 3 และผลบวกของพจน์ที่ 5 และพจน์ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 48 จงหาผลบวก 7พจน์แรกของอนุกรมนี้โจทย์บอก a1 + a2 = 3 a5 + a6 = 48 พจน์ทั่วไปของลำดั...

ค่าสัมบูรณ์ งงอ่ะค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

โจทย์ค่าสัมบูรณ์ ข้อQ-560 อ่ะค่ะทีเป็น|x+2|=7อ่ะค่ะพอคิดแล้วค่านึ่งมันได้ -9 กับ 5 แต่เฉลยเป็น 5เลยงงงๆอ่ะค่ะ ช่วยอธิบายที่นะค่ะ หรือว่าคิดผิดยังไงช่วยแนะนะด้วย แล้...

เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1425 ทำยังไงดีคิดไม่ออก

จากข้อนี้ค่ะ Q-1425 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4– 2x3+ 12x2– 8x + 32 = 0 1. {2i,–2i,1+ 7 i,1– 7 i} 2. {2i , –2i , 1 + 7i , 1 – 7i } 3. {1–2i,1+2i,1+ 7 i,1– 7 i} 4. {2i , –2i , 1 + 5 i,1– 5 i} จากที่ลองคิดเองแล้ว เป็นแบบนี้ - เลือก x4 กับ 12x2 กับ 32 มาใช้ - ...

ความสัมพันธ์เเละฟังชันต์

เวลาโจทย์ กำหนด แบบว่า บอกเงื่อนไขสมาชิกมา มีหลักการยังงัยในการ แก่สมการเพื่อหา ค่าของสมาชิกบ้างครับ จับหลักไม่ได้เลย ครับ ว่าจะเริ่มหาจากไหนดีแทนอะไรใส...

แบบฝึกหัดท้ายบท ชุดที่2 เรื่องเเคลคูลัสเบื้องต้น Q-1275, Q-1276 , Q-1277, Q

มีน้องถามมาค่ะ แบบฝึกหัดท้ายบท แคลคูลัส ข้อ 1 - 3 (Q-1275 - Q1277) 3 ข้อนี้โจทย์ถามแบบเดียวกันเลยค่ะ ถามอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ x ใดๆ ใช้สูตร นี้เลยค่ะ limh0 f(x + h) - f(x)h Q-1275 limh0 [(x + h)2 + 6] - (x2 + ...

โจทย์คณิตศาสตร์ pre quota

ขอพี่ๆช่วยเฉลย โจทย์อัตนัย10ข้อ pre quota ให้หน่อยได้มั้ยคะ พอดีเพิ่งสอบที่รร.มา ทำไม่เป็นเลย ขอบคุณมากค่ะ :) v ...

ถามโจทย์ค่ะ พื้นที่ใต้โค้ง

อินทิเกรต y เพื่อหาพื้นที่ใต้โค้งก่อน ทำแบบจำกัดเขต จาก x = 0 ถึง x = 8 จะได้พื้นที่ทั้งหมด ออกมา ทีนี้โจทย์จะเอาครึ่งเดียว เค้าบอกถึง x = a มันก็คือ x = 0 ถึง x = a ก็เอา พท. เมื่อกี้ที่ได้มาหารด้วยสองซะก่อน พอได้แล้วก็จับมาแทนค่าใหม่ จากที่อินทิเกรต y ไว้แล้วก็หาเป็นจำกัดเขตตั้งแต่ x = 0 ถึง x = a แทน แล้วจับเท่ากับ พท.ครึ่งนึง(ที่เอาไปหารด้วยสองเมื่อกี้) จะติด a แค่ตัวเดียวค่ะ หา a3 ได้สบายมาก ลองทำดูนะ

Q-3324, Q-3329 ดอกเบี้ย ม.2

Q-3324 มีสูตรลัดอยู่นะ คลิปนี้ นาทีที่ 6 https://www.dektalent.com/vdo/508-interest/ ดอกเบี้ย = ต ป อ 100 แทนค่าทุกอย่างที่รู้ลงไปเลยค่ะ 2070 = 6000 3 อ 100 แก้สมการนี้ ย้ายข้างนะคะ จะได้ อ (อัตราดอกเบี้ย) 100 2070...

ช่วยอธิบายด้วยค่ะ ผลบวกของอนุกรมเลขคณิต

ใช้สูตร Sn ค่ะ เป็นอนุกรมเลขคณิต ก็มีอยู่ 2 สูตร เลือกใช้ตามตัวแปรที่ต้องการได้เลยค่ะ อันนี้น่าจะใช้อันที่มี a1 กับ d พจน์ที่10 ของอนุกรมนี้เท่ากับ 79 >> จากประโยคนี้ตั้งได้อีกสมการนึงค่ะ ตั้งได้จากรูปพจน์ทั่วไป a10 = a1 + 9d แทนค่าเข้าไปเลยจ้า มี 2 สมการ 2 ตัวแปร ก็จะได้ตัวที่น้องอยากได้แล้วค่ะ

ถามโจทย์จำนวนเชิงซ้อนค่ะ

1.จงหาสมการพหุนามดีกรี4 ที่มี 2i,2,-1 เป็นคำตอบ และ p(3)=26 อยากรู้ว่าจะคิดยังไงค่ะ พยายามตั้งหลายครั้งแล้วมันติดค่าตลอดเลย ขอบคุณมากค่ะจงหาสมการพหุนามดีกรี4 ที่มี 2i,2...

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

สองข้อแรก น้องได้เท่าไหร่ และทำยังไงคะ ข้อ Q-1046 ต้องได้ทั้งค่าบวกลบค่ะ เพราะว่า ค่า r ได้บวก และลบ ตอนแก้สมการ สมมติ r2 = 4 จะได้ r = 2 ค่ะ แต่ถ้าเป็น   r  = 4 จะได้ r = 2 เพราะถ้าใส่เครื่องหมายรากที่สองแบบนี้คือรากที่เป็นบวกเท่านั้น ลองแทนค่าดูมันเป็นไปได้ค่ะ

ถามโจทย์จำนวนเชิงซ้อน Q-1393 ค่า

สงสัยอะคะคือคิดแล้วคิดอีกก็ไม่ได้คำตอบทุกทีค่ะขอวิธีแนวคิดที่ถูกต้องด้วยนะค่ะ โจทย์ ค่าของ lZl-Z = 1+2i จงหา lZl lZl-Z = 1+2i จงหา lZl สมมติ Z = a + bi ค่ะ แล้วแทนค่าในสมการที่โจทย์...

โจทย์จำนวนเชิงซ้อน

ให้ |z + 16| = 4|z + 1| ค่าของ |z| ตรงกับข้อใดให้แทน z = a + bi ค่ะ แล้วจากสูตร |z| = a2 + b2 อธิบายละเอียดอีกหน่อยมันคือ |z| = ส่วนจริง2 + ส่วนจินตภาพ2 ----- มาลองแทนค่ากัน |z + 16| = 4|z + 1| |a + bi + 16| = 4|a + bi + 1| เขียน...

สถิติ 1 ค่ะ

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายโจทย์ ข้อที่ Q-2549, Q-2550, Q-2568, and Q-2569 หน่อยได้ไหมค่ะ Q-2549 ตอบหาไม่ได้ เพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่า คะแนนที่ผิดไป มันผิดยังไง เช่น บวกเกินไป หรือว่าขาดไปค่ะ ...

ถ้าเจอโจทย์แบบนี้อะครับ

1. กำหนดให้ S = { x | lxl3 = 1 } เซตในข้อใดต่ไปนี้เป็นเซตของเซต S มันจะมีคำตอบให้เลือก 1. { x | x3 = 1} 2. { x | x3 = -1} 3. { x | x2 = 1} 4. { x | x4 = x} ถ้าเจอแบบนี้จะทำยังไงหรอครับ มันอยู่ในเรื่องเซตรึป่าว แล้...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 20 กันยายน 2563   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com เเทนค่า - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.152 วินาที