บทสนทนาเกี่ยวกับเเทนค่า


โจทย์ลิมิต

พี่โต๋ช่วยทำวิธีทำโจทย์ลิมิตอันนี้ให้้ดูหน่อยได้ไหมค่ะว่ามันทำยังไง คือหนูลองทำแล้วค่ะ แต่ งงๆ อยากให้เฉลยให้ที ค่ะ ในบทเรียน มีสอนการดิฟ ไหมคะ นี่ด้วยน...

ความแปรปรวน

โจทย์บอกว่า มีจำนวนข้อมูล (N) = 20 , ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (เดิม) = 38 ความแปรปรวน(เดิม) = 15 แล้วโจทย์ก็บอกว่า ค่าเฉลี่ยเดิมผิด ที่ถูกคือ ค่าเฉลี่ย = 35 แล้วถามว่า ความแปรปรวนเป...

ระบบสมการข้อนี้ทำอย่างไรคะ

ช่วยแก้ให้หน่อยค่ะ การแก้ระบบสมการเชิง โดยการเเทนค่า 3x-2y=7 --> 1 x-3y=2-->2

ฟังก์ชัน อินเวอร์ส

คือไม่เข้าใจ ช่วยอธิบายทีค่ะว่าต้องทำยังไง ขอบคุณค่ะf-1(2x - 5) = x + 3 กระโดด f-1 ข้ามไปฝั่งตรงข้ามจะได้ f ธรรมดา 2x - 5 = f(x + 3) ขอสลับที่นิดนึง f(x + 3) = 2x - 5 หา f(x) สมมติ x + 3 = a จะได้ x = a - 3 จะไ...

แบบฝึกหัดเลขเสริม ค่ะ

1.น้ำส้ม50 % ผสมน้ำส้ม30 % รวมกัน=200ลิตร เมื่อผสมแล้วได้น้ำส้มคั้น35% ขายไปลิตรละ55บาทได้กำไร10% จงหาคำตอบ1.ผสมน้ำส้ม50%และ30%ในอัตราส่วนเท่าไร และอย่างละกี่ลิตร ข้อ2.ถ้าท...

ลำดับเรขาคณิต

ข้อ4กับ5ช่วยอธิบายให้ทีน้าพี่โต๋ ขอบคุณล่วงหน้าค่า ข้อ 4 โจทย์บอกว่าเป็นลำดับเรขาคณิตค่ะ r = -62 = -3 สูตรพจน์ทั่วไป ของลำดับเรขาคณิต an = a1rn - 1 รู้ว่า พจน์สุดท้ายคือ 162 แ...

ถามโจทย์เลขหน่อยคับ อินเวอร์สการคูณ

ข้อ 1 จะตอบแบบไหน ก็แล้วแต่ว่า โจทย์สั่งยังไงค่ะ ถ้าโจทย์บอกว่า เอาเป็นแบบทศนิยม ก็แทนค่าเลยค่ะ ข้อ 2 ถูกต้องแล้วค่ะ

โจทย์โดเมนและเรนจ์

โดเมนหาแบบที่พี่ทำเลยค่ะ x เป็น 0 ได้ ไม่เชื่อลองแทนค่าดูค่ะ แต่ที่บอกว่าเป็นช่วงปิด [-4,4] ไม่ได้แน่นอนค่ะ ต้องเป็นช่วงเปิด เพราะว่าตัวรูทอยู่ที่ส่วน ลองแทน x = 4 , -4 จะทำให้ส่วนเป็นศูนย์ค่ะ ใช้ไม่ได้ค่ะ

โจทย์อนุกรมเลขคณิตค่า

ถ้า S10 มากกว่า S9 อยู่ 37 ประโยคนี้เขียนเป็น สมการได้ว่า S10 - S9 = 37 แทนสูตร Sn และใส่ค่า a1 = 1 ลงไปด้วย (โจทย์ให้มา) จะติดแค่ค่า d ตัวเดียวค่ะ แก้สมการ หาค่า d ออกมา โจทย์ถาม S30 ก็เอา a1 กับ d ที่ได้ไปแทนค่า จะได้คำตอบแล้วค่ะ

ข้อนี้คิดยังไงค่ะ รากของสมการ

1.4x2-16x+15=0 2.ถ้า x= – 12เป็นรากของสมการ ax2+3x+1=0แล้วอีกรากหนึ่งของสมการนี้มีค่าเท่ากับข้อใด 1) แยกตัวประกอบค่ะ ถ้าแยกไม่ได้ ไปใช้สูตร x = -b b2 - 4ac 2a ช่วยค่ะ 2) x เป็นราก หมายถึง x เป็น...

งง อ้ะค้ะ เรื่องการหาค่าฟังก์ชัน

ให้ f(x) = 3x2 – 4x + 1 จงหาค่าของ f(x –3) แทนค่า x-3 ที่ x เลยค่ะ จะได้ f(x-3) = 3(x-3)2 – 4(x-3) + 1 กระจายก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ สมมติให้ดูอีกข้อ เช่นจากโจทย์เดียวกัน ให้หา f(3) ก็แทนค่าเลยค่ะ f(3) = 3(3)2 – 4(3) + 1 ลองไปดูคลิปเรื่องการหาค่าฟังก์ชันค่ะ สอนไว้ทุกแบบเลยนะ แบบนี้ก็มีจ้จาา

หาพื้นที่วงกลมในสี่เหลี่ยม

ูช่วยเขียนเฉลยแบบละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ข้อ 1 หาพื้นที่สี่เหลี่ยมนอกสุดก่อน สูตรคือ ก x ย หาความยาว พี่ให้ วงกลมมีรัศมี x ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมมีความยาว 8x หน...

ถามโจทย์ในแบบทดสอบค่ะ แคลเบื้องต้น==

พี่ขาข้อนี้ทำอย่างไร ? คำถาม: ความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส เปลี่ยนจาก 10 เซนติเมตรไปเป็น 15 เซนติเมตร จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเทียบ...

ฐานนิยมและมัธยฐาน คิดอย่างไรคะ

1.ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวน มีฐานนิยม มัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 15 16 และ 17 ตามลำดับ และพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 5 ความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใด 2....

แก้สมการเศษส่วนของพหุนามค่ะ

การแก้สมการเศษส่วนของพหุนามค่ะ ทำยังไงก็ไม่ได้ซักที ตรวจคำตอบให้ด้วยนะคะ 3x + 65 = 72จากสมการ 6ยกกำลัง 2x+5 =(27ยกกำลังx)(2ยกกำลังx+10) ค่าของ x +7 เท่ากับเท่าไรครับ . ช่วยแสดงว...

สอบถามโจทย์คณิตค่ะ เรื่องซิกม่า

โจทย์กำหนดมาว่า x แต่ละตัวเป็นเท่าไหร่ ก็แทนค่าลูกเดียวเลยค่ะ  5i = 1(xi - 2)3 = (x1 - 2)3 + (x2 - 2)3 +(x3 - 2)3 +(x4 - 2)3 +(x5 - 2)3 แทนค่าเลยค่ะ ข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน

โจทย์อัตราส่วน จากน้องๆ

เป็นโจทย์จากน้องๆ ทางบ้าน ที่โพสถามไว้ตามที่ต่างๆ พี่เอามารวมไว้ให้ค่ะ แต่ละข้อน่าสนใจดีค่ะ ถ้าให้ดีกว่านั่งอ่านเฉยๆ อยากลองทำเองก่อน ค่อยดูเฉลยค่ะ ไปดู...

อยากทราบวิธีการหาค่า X,Y ของสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรนี้คับ

อยากอยากทราบวิธีการหาค่าของ x และ y ของโจทย์ 3 ข้อนี้อ่ะคับ ข้อ 1 จะใช้วิธี แทนค่าเอาเลยค่ะ จัดรูปสมการแรกก่อน กำจัดส่วน โดยการคูณด้วย ครน (ครน ของส่วนได้ 10) คูณ 10 ...

โจทย์ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด

ข้อแรก โจทย์บอก ต่อเนื่อง ถ้า ต่อเนื่องที่ x = 1 จะได้ 2(1) = c(12) + d 2 = c + d --- สมการที่ 1 ถ้า ต่อเนื่องที่ x = 2 จะได้ 4(2) = c(22) + d 8 = 4c + d ---- สมการที่ 2 แก้ระบบสมการได้ c = 2, d = 0 แทนค่า ตอบ 30 ค่ะ ข้อหลัง ต้องกลับไปดูที่นิยามว่า จะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม หรือ ลด ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะ ลองหาดูก่อนข้อนี้ไม่ยากค่ะ

โจทย์สถิติค่ะ

อีกข้อให้ใช้สูตร xรวม ค่ะ แทนค่าตอบเลย ติดตรงไหนมาถามเพิ่มค่ะ ไกด์แล้วลองทำดูค่ะ

หาผลคูณที่มากที่สุดยังไงครับ

จงหาผลคูณที่มากที่สุดของจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกเท่ากับ 20 ถ้าจะคิดด้วยเรื่องแคลคูลัสก็ได้ สมมติเป็นตัวแปรไปเลย แบบนี้ สมมติ ตัวแรกเป็น x อีกตัวเป็น 20 - x แล้วก็ไปตั้งสมการ y = x(20 -x) แล้วก็ทำแบบหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ นี่คือคิดแบบ ม. ปลายนะ แต่โจทย์แบบนี้ก็เจอใน ม.ต้น ได้เหมือนกัน คิดแบบ ม.ต้น ก็คือไล่แทนค่าเลย เหมือนข้อข้างบน x =1, y = 19 ผลคูณก็ได้ 19 ไล่ไปนะ สุดท้าย ตอบ x = 10 , y = 10 ผลคูณได้ 100 อันนี้แหล่ะมากสุด

โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

จงหาจำนวนจำนวนเต็มสองจำนวน ต่างกันอยู่4 และผลบวกของกำลังสองของจำนวนทั้งสองเป็น106สมมติตัวแปรก่อน ให้จำนวนเต็มทั้งสอง คือ x กับ y ให้ x เป็นจำนวนที่มากกว่า แล้...

โจทย์ส่วนสูงเฉลี่ยของนร ชาย

เป็นโจทย์ที่เรียนที่โรงเรียนนะค่ะ "ถ้าส่วนสูงเฉลี่ยของนร ห้องหนึ่งซึ่งมี60คน มีค่าเท่ากับ158ซม และส่วนสูงเฉลี่ยของนร ชาย ทั้งหมดในห้องซึ่งมี40คน มีค่าเท่าก...

ลำดับและอนุกรม

ข้อ Q-1014 ทำไม หาค.ร.น มันได้20 20/800=40 20/100=5 เอามาลบกันมันได้ 35 จำนวน แต่พอเอามาใส่สูตร an=a1+(n-1)(d) แล้วมันได้ 36 จำนวนอะครับ ข้ออื่นคิดแบบตัวแรกแล้วได้คำตอบ แต่ทำไมข้อนี้คิดแล...

โจทย์ log และอนุกรมเลขคณิต

ข้อ 12 13 ครับไม่เข้าใจเลยอธิบายหน่อยครับ ...

สงสัย แปลง sin เป็น cos ยังไง

เอร่ออ ดูอีกทีมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกค่ะ ก็เรารู้ sin(A+B) ว่ามีค่าเท่าไหร่ ก็เอาไปวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะ หาด้านที่เหลือด้วยเรื่องปิทากอรัสแล้วคิดเครื่องหมายแบบ Q3 (โจทย์บอกมา) จากนั้นก็คิดว่า cos = ชิดฉาก แทนค่าเลย ตอบแล้วจ้า

พี่โต๋ พน สอบแล้วววว

log X ฐาน 3 + log 3 ฐาน x = 10/3 ผลบวกขอ งคำตอบสมการคือข้อ 51 กับ 53 คะ ...

ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิค

มันคือสูตรเดียวกันล่ะค่ะ พอแทนค่าแล้ว จริงๆ พี่ไม่ค่อยอยากให้ใช้เท่าไหร่นะคะ ค่าเฉลี่ย HM จะสับสนป่าวๆ แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เรียนกันแล้วด้วยค่ะ

ใช้รากไหนคอนจูเกตคะ งงมากจีจี

สงสัยอ้ะค่ะ ว่าเราจะเอารากไหนคอจูเกตอ้ะค่ะ งงมากจีจีต้องจัดรูปเยอะหน่อยนะ เอาสังยุคของเศษมาคูณ ตัวส่วน สังเกต ถ้าคูณด้วยสังยุคไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นค่ะ จะ...

โจมเรขาคณิตวิเคราะห์ค่ะ

อยู่บนเส้นตรงเดียวกันความชันจะเท่ากันค่ะ ดังนั้น จะได้ mAB = mBC แทนค่าสูตรหาความชันค่ะ จะติด x แค่ตัวเดียว ก็แก้สมการได้ค่า x แล้วจ้า ^^ โจทย์ต้องการ x2 +5 ก็แทนค่าตอบได้เลยค่ะ

ถาม Q-1329 Q-1324 Q-1325 แคลคูลัสครับ

กำหนดให้ L เป็นเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ 2 และเส้นตรง L นี้สัมผัสกับเส้นโค้ง y = x2 + 2 ถ้าจุด (a , b) เป็นจุดอยู่บนเส้นตรง L ที่อยู่ใกล้จุดกำเนิดมากที่สุดแล้ว จงหา a + b อย...

ช่วยแก้โจทย์ การจัดหมู่ หน่อยครับ

น้องโมสต์คะ ข้อสองที่ถามนี้เป็นสัญลักษณ์จากเรื่อง เรียงสับเปลี่ยนค่ะ สูตรแรกเลย ลองดูเนื้อหาค่ะ ไม่ยากๆ แทนค่าตอบเลย

โจทย์แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6

1.กำหนดให้ f เป็นฟังชันอนุพันธ์ และ F(x) = (f(x))3+ 15 ถ้า F(1) = (1) = 4 แล้ว F'(1) มีค่าเท่าใด 2.พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y = x2-3x+2 จาก x=0ถึงx=2 เฉพาะส่วนที่เหนือแกน x เท่ากับเท่าใด3. กำหนดใ...

เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1423 และอื่นๆ

ข้อ Q-1423 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4 + 2x2 – 15 = 0 Q-1427 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี 2 – 3 i และ 3i เป็นคำตอบ ข้อ Q-1429 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มี 2i, 2,...

โจทย์ไฮเพอร์โบลา

ช่วยเฉลย โจทย์ไฮเพอร์โบลา ข้อนี้ให้หน่อยค่ะ ถ้า F เป็นจุด โฟกัสของไฮเพอร์โพลา 6x^2-10y^2-12x-40y-94=0 อยู่ในควอดรันตร์ที่สี่ แล้วสมการของพาราโบลาที่มีจุดยอดที่ F และมีแกน...

การบ้านเรื่องค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นไทล์

ข้อ 1 ใช้สูตร ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ไปหาสูตรมาค่ะ แล้วแทนค่าออกเลย ลองทำดู เอาข้อเดียวก่อนแล้วกันนะ

ถามหน่อยครับ

คือว่าการโอนบัญชีกรุงไทยรหัสในกรอบเทาเปล่าครับใช่ค่ะ ตัวเลขที่ชมพูเข้มๆ ตัวใหญ่ๆ เลขบัญชี 052-x-xxxxx-4 ...

เรขาคณิตวิเคราะห์ การสร้างสมการเส้นตร

สร้างสมการเส้นตรงต้องรู้ 1)จุด 2) ความชัน 1) จุด โจทย์บอกมาแล้วคือ (7,5) 2) ความชัน ได้จาก เส้นตรงขนานกันความชันเท่ากัน ไปหาความชันของเส้น x + 2y +12 = 0 มาค่ะ แล้วเอาไปเข้าสูตร สร้างสมการเส้นตรง y - y1 = m(x - x1) แทนค่าจุด ลงไปที่ x1 , y1 ค่ะ แทนความชัน ตรง m ลองทำดูนะคะ ไม่ยากค่ะ คราวหน้าถามในเวบบอร์ดเลยนะ

โจทย์สถิติ

รบกวนถามการบ้านหน่อยค่ะ ถ้าคะแนนสอบเป็นเส้นโค้งปกติ มีสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เป็น0.6 และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เป็น3 จำนวนผู้ที่สอบได้คะแนนระหว...

แบบฝึกหัดสถิติ 1 ชุดที่ 2

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายข้อ Q-2594, Q-2551, Q-2552, Q-2570 ให้หน่อยน่ะค่ะ Q-2551 เวลาตรวจข้อมูลผิด หลักก็คือ เอาข้อมูลที่ผิดออกไป แล้วใส่ข้อมูลที่ถูกเข้าไปแทน โจทย์บอกว่า ค่าเฉลี่ยเลขค...

โจทย์การแจกแจงปกติ ขั้นตอนการหาค่า z

ถามเรื่องการแจกแจงปกตินะค่ะ โจทย์บอกว่า กำหนดให้ตารางแสดงพื้นที่ (A)ใต้เส้นโค้งปกติ z = 0.67 แล้ว A = 0.2486 , Z=0.68 แล้ว A=0.2518 แล้วเขาให้หาค่า คะนนที่เป็นควอไทล์ที่3อ่ะ โดยเขา...

ถามเรื่องเลขยกกำลังที่มีตัวแปร

ไม่ต้องก็ได้แทนค่า x เลยค่ะ แล้วก็คิดเลขค่ะ

การแก้สมการของเมตริกซ์

ต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ หนูฟังคุณครูที่โรงเรียนพูดไม่ทันน่ะค่ะ แล้วขอถามเรื่องตรีโกณด้วยได้ไหมคะ คือเรื่องเกี่ยวกับกราฟน่ะค่ะ พี่โต๋ไม่มีสอนบ้างเหรอคะ ห...

การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน

สูตรเรื่องค่ามาตรฐานมีอยู่สูตรเดียวเลย z = x - xSD ข้อ 1 แทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้ลงในสูตรเลยค่ะ ดูว่าได้ค่า zปิ่นทิพย์ เท่าไหร่ ถ้ามากกว่า -2 ก็แปลว่าสอบผ่าน zปิ่นทิพย์ = 412 - 45025

เรื่องเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อนให้อยู่ในรูปพิกัดเชิงขั้ว

1. 10i 2. - 3+i 3. -8+8 3i 4. -1-iเปลี่ยนเป็นรูปเชิงขั้ว ต้องใช้ 2 อย่าง คือ r และ มุม หา r ได้จาก r = |z| = a2 + b2 หามุมจาก tan = ba ข้อ 1 10i เขียนเป็นพิกัดได้ (0,10) เขียนให้มีส่วนจริงด้วย คือ 0 + 10i r = 10 tan = 100 จะอ...

พี่โต๋เพิ่มโจทย์ ลิมิตให้หนูด้ไหมค่ะหรือหาให้ในทู้ก็ได้

หนูชอบทำ มันสนุกดี แต่บางทีก็ไม่สนุก หนูอยากฝึก ทำพี่โต๋ค่ะ ดีใจจัง หนูเรียนรู้เรื่องด้วย 55 จริงๆมันก็ไม่อยากหลอก อนุกรมเรียนตั้งแต่ ป6 แต่มาเคาะสนิมใหม่ไป...

ความชันของเส้นตรง

ช่วยแสดงวิธีทำได้ไหมค่ะ จงหาความชันของเส้นตรง(a ,aส่วนb)และ(b, b ส่วนa)เมื่อa≠0 b≠0 และ a≠b ---------------------------- หาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (a , ab) กับ (b , ba) m = ab - ba a - b ที่เหลือก็คือ จัดร...

สงสัยกับการบ้านเรื่อง ลิมิต ครับ

ข้อ 3 ใช้วิธีแทนค่าค่ะ ข้อ 4 ที่เศษลองแยกตัวประกอบ แล้วคูณสังยุคของตัวส่วนเข้าไปค่ะ ข้อ 5 คูณสังยุคของตัวส่วนค่ะ ข้อ 6 หา ครน จัดการเศษส่วนในวงเล็บก่อน สุดท้ายน่าจะตัดกับ 1x ตัวนอกได้ ข้อ 7 เศษแยกตัวประกอบ แล้วคูณสังยุคของส่วนค่ะ ลองทำดูนะจ๊ะ

โจทย์ปัญหาทรงกระบอก

วาดรูปก่อนนะ จะได้เห็นภาพ ความจุ ก็คือ ปริมาตร เขียนสูตร ปริมาตรทรงกระบอกก่อนเลยค่ะ ปริมาตรทรงกระบอก = r2h r = 10 h = 21 โจทย์บอกทุกอย่างเลย แทนค่าแล้วคิดเลขนะคะ ออกมาจะได้หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร โจทย์ถามเป็นลิตร แปลงหน่วยอีกนิดหน่อยค่ะ 1 ลิตร = 1000 ลบ.ซม. ค่ะ น้องลองทำก่อน ถ้าติดตรงแปลงหน่วยเดี๋ยวมาถามอีกทีนะคะ

สถิติ ครับ

Q-2605 , Q-2606 , Q-2610 , Q-2616 , Q-2642Q-2605 แทนค่าตามสูตรหาเปอร์เซนไทล์แบบข้อมูลแจกแจงความถี่ ได้เลยนะ จะติดแค่ตัวที่โจทย์ถามอย่างเดียวเลย แก้สมการได้คำตอบเลยค่ะ ถ้าจำสูตรไม่ได้...

เรื่องลำดับเลขคณิตค่ะ

เรื่องลำดับเลขคณิต ตัวที่ต้องใช้ จะมี a1 กับ d จาก a1 = -1 a2 = a1 + d = a a3 = a1 + 2d = b a4 = a1 + 3d = 27 a5 = a1 + 4d = c สมการที่พี่ทำสีแดงไว้ ถ้าแก้แล้วจะได้ค่า d ส่วนค่า a1 รู้อยู่แล้วนะ คือ -1 พอได้ค่า a1 กับ d แล้วจะหา a,b,c ก็แทนค่าในสมการข้างบนเลยค่ะ ได้คำตอบเลย ข้ออื่นๆ ก็จะประมาณนี้ ลองทำก่อน เดี๋ยวพี่มาดูให้อีกทีนะ

Q-2924 พื้นที่ผิวพีระมิด ม.3

จากเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/127-surface-area-and-volume-m3/ Q-2924 ต้องหา 2 อย่าง คือ พื้นที่ผิวข้าง กับ พื้นที่ฐาน วาดรูปก่อน รู้อะไรบ้าง ใส่ลงไปให้หมดค่ะ ดูพื้นที...

อยากทราบวิธีหา F(x) ครับพี่

โจทย์น่าจะให้อย่างอื่นมาอีกนะ แทนค่า x เป็น 4 เลยค่ะ ใช้ความรู้เรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน

โจทย์ฟังก์ชัน

อยากรู้วิธีทำโจทย์ฟังก์ชันสามข้อนี้ค่ะพี่ เป็นเรื่องการแทนค่าฟังก์ชันนะคะ พี่ไม่อธิบายนะคะ มีเป็นคลิปสอนไว้อยู่แล้วทุกรูปแบบเลย ทำข้อแรกให้ดูค่ะ โจทย์...

หนูขอวิธีทำหน่อยค้ะ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี 10 คน มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 45 คะแนน ต่อมาทราบว่าคิดคะแนนผิดไป 2 คน คือจาก 48 และ 50 คะแนน คิดเป็น 43 และ 60 คะแนน จงหาคะแนนเฉลี่ยที่ถูกต้...

ฟังก์ชั่น ม.4 ช่วยหน่อยคะ

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ จาก y = x2 + 4x + 2 หาอินเวอร์สให้สลับที่ x กับ y จะได้ x = y2 + 4y + 2 สลับแล้วก็จัดรูป พวก y ใช้วิธีเติมให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ค่ะ x - 2 = y2 + 4y + 4 - 4 x - 2 + 4 = (y + 2)2 x + 2 = (y + 2)2 x + 2 =...

ถามวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ

โจทย์ให้อัตราส่วน ไทย : วิทย์ : คณิต = 3 : 3 : 4 = 3x : 3x : 4x รวม 3 วิชา = 3x + 3x + 4x = 10x คะแนนรวม = 190          10x = 190             x = 19 แทนค่ากลับที่เดิม จะได้ ไทย : วิทย์ : คณิต = 3(19) : 3(19) : 4(19)                            = 57 : 57 : 76 ตอบแล้วค่ะ ไทย 57 คะแนน วิทย์ 57 คะแนน คณิต 76 คะแนน

เรื่องความแปรปรวน ช่วยหน่อย นะคับ

ในการสอบของนักเรียนห้องหนึ่ง ซึ่งมี 60 คน ได้คะแนนรวมทั้งหมด 1320 คะแนน โดยมีความแปรปรวนของคะแนนสอบเท่ากับ 100 ถ้ามีนักเรียน 10 คน ได้คะแนนคนละ 32 คะแนน คะแนนสอบของน...

พี่โต๋ครับ ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ

ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ คำถาม: ให้ A = {x|x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 5} ถ้าความสัมพันธ์ r = {(x,y)AxA| y2x - 1} เขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้ดังข้อใด อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ตรง...

ถามข้อนี้แคลคูลัส

ต้องเหมือนนะจ๊ะ ถ้าใช้สูตร (น+ล)3 = น3 + 3น2ล + 3นล2 + ล3 แทนค่าแล้วจะได้ = a3+ 3(a)2(2) + 3(a)(2)2 + 23 = a3+ 6a2 + 12a + 8

ถามโจทย์สถิติค่ะ

ระดับมลพิษของอากาศ(x) และอัตราการตาย(y) ของประชากรในเขตนครหลวง 6 เขตมีดังรูปภาพที่แนบมานี้ ถ้า n=6, u= -340, v=-555, uv=53,500, u2=38,600, v2=91,725 สมการเส้นตรงที่ประมาณความสัมพันธ์ระหว่างระ...

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาด 4*6 ตารางหน่วย เมื่อความกว้างและความยาวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่เท่ากัน ทำให้พื้นที่เป็นสามเท่าของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเดิม จงหาขนาด...

สถิติและข้อมูล ม.6

ใช้สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ออกเลย ยังไม่ทำให้ดูนะ ไปดูสูตร แล้วแทนค่า. ทุกอย่างโจทย์ให้มาหมดแล้วจริงๆ ติดตรงไหนมาบอกนะคะ

ถามโจทย์เลขค่ะ

นร. ห้องหนึ่งมี 150 คน นักเรียนชายมีน้ำหนักเฉลี่ย 70 กิโลกรัม นร. หญิงหนักเฉลี่ย 55 กิโลกรัม ถ้าทั้งชั้นมีน้ำหนักเฉลี่ยเป็น 60 กิโลกรัม จงหาว่าห้องนี้มี นร.ชายกี่คน ...

ข้อสอบตรรกศาสตร์

ผมสงสัยข้อนี้จริงๆคับ มาจากข้อสอบตรรกศาสตร์นะคับ คำถาม: ให้เอกภพสัมพัทธ์คือ เซตของจำนวนจริง ถ้า P(x) แทนข้อความ x2–3x < 0 และ Q(x) แทนข้อความ –2 < log 1 3 x < –1 แล้วประโยคในข...

เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

ผลบวกสองพจน์แรกของอนุกรมเรขามีค่าเท่ากับ 3 และผลบวกของพจน์ที่ 5 และพจน์ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 48 จงหาผลบวก 7พจน์แรกของอนุกรมนี้โจทย์บอก a1 + a2 = 3 a5 + a6 = 48 พจน์ทั่วไปของลำดั...

ถามโจทย์ครับ cotC / (cotA+cotB)

1.รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A B C เป็น a b c ตามลำดับ ถ้า a2+b2=2553c2 แล้ว cotCcotA+cotB=? 2.จงหารูปอย่างง่ายของ sin9X+6sin7X+17sin5X+12sin3Xsin8X+5sin6X+12sin4Xข้อแรก ไกด์ให้นะคะ ต้องลองทำดูค่ะ เพราะว่า cot คือ ...

ถามโจทย์จำนวนเชิงซ้อนค่ะ

1.จงหาสมการพหุนามดีกรี4 ที่มี 2i,2,-1 เป็นคำตอบ และ p(3)=26 อยากรู้ว่าจะคิดยังไงค่ะ พยายามตั้งหลายครั้งแล้วมันติดค่าตลอดเลย ขอบคุณมากค่ะจงหาสมการพหุนามดีกรี4 ที่มี 2i,2...

ค่าสัมบูรณ์ งงอ่ะค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

โจทย์ค่าสัมบูรณ์ ข้อQ-560 อ่ะค่ะทีเป็น|x+2|=7อ่ะค่ะพอคิดแล้วค่านึ่งมันได้ -9 กับ 5 แต่เฉลยเป็น 5เลยงงงๆอ่ะค่ะ ช่วยอธิบายที่นะค่ะ หรือว่าคิดผิดยังไงช่วยแนะนะด้วย แล้...

เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1425 ทำยังไงดีคิดไม่ออก

จากข้อนี้ค่ะ Q-1425 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4– 2x3+ 12x2– 8x + 32 = 0 1. {2i,–2i,1+ 7 i,1– 7 i} 2. {2i , –2i , 1 + 7i , 1 – 7i } 3. {1–2i,1+2i,1+ 7 i,1– 7 i} 4. {2i , –2i , 1 + 5 i,1– 5 i} จากที่ลองคิดเองแล้ว เป็นแบบนี้ - เลือก x4 กับ 12x2 กับ 32 มาใช้ - ...

ถามโจทย์ค่ะ พื้นที่ใต้โค้ง

อินทิเกรต y เพื่อหาพื้นที่ใต้โค้งก่อน ทำแบบจำกัดเขต จาก x = 0 ถึง x = 8 จะได้พื้นที่ทั้งหมด ออกมา ทีนี้โจทย์จะเอาครึ่งเดียว เค้าบอกถึง x = a มันก็คือ x = 0 ถึง x = a ก็เอา พท. เมื่อกี้ที่ได้มาหารด้วยสองซะก่อน พอได้แล้วก็จับมาแทนค่าใหม่ จากที่อินทิเกรต y ไว้แล้วก็หาเป็นจำกัดเขตตั้งแต่ x = 0 ถึง x = a แทน แล้วจับเท่ากับ พท.ครึ่งนึง(ที่เอาไปหารด้วยสองเมื่อกี้) จะติด a แค่ตัวเดียวค่ะ หา a3 ได้สบายมาก ลองทำดูนะ

สถิติ 1 ค่ะ

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายโจทย์ ข้อที่ Q-2549, Q-2550, Q-2568, and Q-2569 หน่อยได้ไหมค่ะ Q-2549 ตอบหาไม่ได้ เพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่า คะแนนที่ผิดไป มันผิดยังไง เช่น บวกเกินไป หรือว่าขาดไปค่ะ ...

ถามวิธีทำโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ

ความแปรปรวนเป็น 0 แปลว่า ข้อมูลทุกตัวมีค่าเท่ากันค่ะ ดังนั้นนักเรียน สองปีที่แล้วกลุ่มสองนี่คือ อายุเท่ากันหมด คือ 8.5 ปี จะหาความแปรปรวนรวม น้องไปดูสูตรค่ะ แทนค่าก็ออกเลย

ความสัมพันธ์เเละฟังชันต์

เวลาโจทย์ กำหนด แบบว่า บอกเงื่อนไขสมาชิกมา มีหลักการยังงัยในการ แก่สมการเพื่อหา ค่าของสมาชิกบ้างครับ จับหลักไม่ได้เลย ครับ ว่าจะเริ่มหาจากไหนดีแทนอะไรใส...

แบบฝึกหัดท้ายบท ชุดที่2 เรื่องเเคลคูลัสเบื้องต้น Q-1275, Q-1276 , Q-1277, Q

มีน้องถามมาค่ะ แบบฝึกหัดท้ายบท แคลคูลัส ข้อ 1 - 3 (Q-1275 - Q1277) 3 ข้อนี้โจทย์ถามแบบเดียวกันเลยค่ะ ถามอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ x ใดๆ ใช้สูตร นี้เลยค่ะ limh0 f(x + h) - f(x)h Q-1275 limh0 [(x + h)2 + 6] - (x2 + ...

โจทย์คณิตศาสตร์ pre quota

ขอพี่ๆช่วยเฉลย โจทย์อัตนัย10ข้อ pre quota ให้หน่อยได้มั้ยคะ พอดีเพิ่งสอบที่รร.มา ทำไม่เป็นเลย ขอบคุณมากค่ะ :) v ...

ช่วยอธิบายด้วยค่ะ ผลบวกของอนุกรมเลขคณิต

ใช้สูตร Sn ค่ะ เป็นอนุกรมเลขคณิต ก็มีอยู่ 2 สูตร เลือกใช้ตามตัวแปรที่ต้องการได้เลยค่ะ อันนี้น่าจะใช้อันที่มี a1 กับ d พจน์ที่10 ของอนุกรมนี้เท่ากับ 79 >> จากประโยคนี้ตั้งได้อีกสมการนึงค่ะ ตั้งได้จากรูปพจน์ทั่วไป a10 = a1 + 9d แทนค่าเข้าไปเลยจ้า มี 2 สมการ 2 ตัวแปร ก็จะได้ตัวที่น้องอยากได้แล้วค่ะ

Q-3324, Q-3329 ดอกเบี้ย ม.2

Q-3324 มีสูตรลัดอยู่นะ คลิปนี้ นาทีที่ 6 https://www.dektalent.com/vdo/508-interest/ ดอกเบี้ย = ต ป อ 100 แทนค่าทุกอย่างที่รู้ลงไปเลยค่ะ 2070 = 6000 3 อ 100 แก้สมการนี้ ย้ายข้างนะคะ จะได้ อ (อัตราดอกเบี้ย) 100 2070...

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

สองข้อแรก น้องได้เท่าไหร่ และทำยังไงคะ ข้อ Q-1046 ต้องได้ทั้งค่าบวกลบค่ะ เพราะว่า ค่า r ได้บวก และลบ ตอนแก้สมการ สมมติ r2 = 4 จะได้ r = 2 ค่ะ แต่ถ้าเป็น   r  = 4 จะได้ r = 2 เพราะถ้าใส่เครื่องหมายรากที่สองแบบนี้คือรากที่เป็นบวกเท่านั้น ลองแทนค่าดูมันเป็นไปได้ค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com เเทนค่า - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.131 วินาที