คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น แบบฝึกหัด


 

โจทย์ลำดับเลขคณิตแบบประยุกต์

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง โจทย์ลำดับเลขคณิตแบบประยุกต์ อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรม ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง โจทย์ลำดับเลขคณิตแบบประยุกต์ เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า เมื่อดูเรื่องนี้จบแล้ว อย่าลืมเช็คความเข้าใจ ด้วยการทำแบบฝึกหัดท้ายคลิป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 21:55 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สถิติเบื้องต้น

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สถิติเบื้องต้น อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น ม.5-6 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สถิติเบื้องต้น ม.5-6 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 6:34 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข

ดูวีดีโอในหัวข้อ การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน เซต ม.4 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.4 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:08 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

เซตที่เท่ากัน

ดูวีดีโอในหัวข้อ เซตที่เท่ากัน เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน เซตที่เท่ากัน เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน เซต ม.4 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.4 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 11:11 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

เพาเวอร์เซต (ต่อ)

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง เพาเวอร์เซต (ต่อ) อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.4 ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 จะได้เรียนเรื่อง เพาเวอร์เซต (ต่อ) เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 13:25 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

การกระทำระหว่างเซต ตัวอย่างที่ 3-4

ดูวีดีโอในหัวข้อ การกระทำระหว่างเซต ตัวอย่างที่ 3-4 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน การกระทำระหว่างเซต ตัวอย่างที่ 3-4 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน เซต ม.4 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.4 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป เมื่อดูเรื่องนี้จบแล้ว อย่าลืมเช็คความเข้าใจ ด้วยการทำแบบฝึกหัดท้ายคลิป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 7:28 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

ตัวอย่างแผนภาพเวนน์และออยเลอร์

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ตัวอย่างแผนภาพเวนน์และออยเลอร์ อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.4 ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 จะได้เรียนเรื่อง ตัวอย่างแผนภาพเวนน์และออยเลอร์ เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 16:01 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

โจทย์ปัญหาเซต ตัวอย่างที่ 3-5

ดูวีดีโอในหัวข้อ โจทย์ปัญหาเซต ตัวอย่างที่ 3-5 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน โจทย์ปัญหาเซต ตัวอย่างที่ 3-5 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน เซต ม.4 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.4 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป เมื่อดูเรื่องนี้จบแล้ว อย่าลืมเช็คความเข้าใจ ด้วยการทำแบบฝึกหัดท้ายคลิป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 16:56 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ปลาย ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในกลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ จะได้เรียนเรื่อง การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:08 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

เซตที่เท่ากัน

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง เซตที่เท่ากัน อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ปลาย ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในกลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ จะได้เรียนเรื่อง เซตที่เท่ากัน เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 11:11 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น แบบฝึกหัด


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 2

บทสนทนาเกี่ยวกับแบบฝึกหัด


เรียนออนไลน์ฟรี ยกโรงเรียน!!

มาแล้ว! เรียนออนไลน์ฟรี วิชาคณิตศาสตร์ ม.4-5-6 กับกิจกรรมใหม่ล่าสุดต้อนรับเปิดเทอม จาก DekTalent.com เล่นสนุกง่ายๆ ผู้ชนะ รับไปเลย เรียนออนไลน์ฟรี ยกโรงเรียน!!! กิจกรรมร...

ถามเรื่องยกกำลังฐานติดลบ เลขชี้ก็ติดลบค่ะ

ชอบค่ะ ได้ทำแบบฝึกหัด หนูชอบมากเรยค่ะ เข้าใจมากว่าเดิมอีกก

Q-3008 โจทย์แรงงาน ม.3

โจทย์ประเภทนี้เราจะสามารถฝึกทำแบบฝึกหัด และเรียนได้จากที่ไหนครับ

แบบฝึกหัดจำนวนเชิงซ้อน

ถามข้อนี้ค่ะ แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเชิงซ้อน Q-1382 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ 23 - iลบกับ 52 + 2i บวกกับ 1i ทำเป็นแต่แบบที่เศษส่วนสองอันบวกลบกันน่ะค่ะ แต่พอเจอแบบนี้มันมีสามแบ...

โดเมนและเรนจ์ ของความสัมพันธ์

ข้อนิ๊หน่อยพิ๊โต๋ ไอดี: Q-726 แบบฝึกหัดท้ายบทของ 5.ประพจน์ที่สมมูลกัน

แบบฝึกหัดเลขเสริม ค่ะ

1.น้ำส้ม50 % ผสมน้ำส้ม30 % รวมกัน=200ลิตร เมื่อผสมแล้วได้น้ำส้มคั้น35% ขายไปลิตรละ55บาทได้กำไร10% จงหาคำตอบ1.ผสมน้ำส้ม50%และ30%ในอัตราส่วนเท่าไร และอย่างละกี่ลิตร ข้อ2.ถ้าทุนน้ำส้ม30%ราคาลิตรละ45บาททุนน้ำส้ม50% ราคาลิตรละเท่าใด

[UPDATE] คลิปเฉลยแบบฝึกหัด ตรีโกณมิติ ม.4 ม.5 มาใหม่ร้อยกว่าข้อครับ

สรุปแบบฝึกหัดในเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ในคลังข้อสอบตอนนี้ครับ

แจ้งเปิดคอร์สเรียนค่ะ

พี่ค่า วิดิโอดูได้แค่อันเดียวเรื่องเซต พวกอื่นๆที่อยุในบทเซทหนูไม่สามารถดูได้เลยค่า แบบฝึกหัดก้ทำไม่ได้ค่า

ลำดับเรขาคณิต

ฝึกทำแบบฝึกหัด ชอบจัง

โจทย์โดเมนและเรนจ์

ทำแบบฝึกหัด ดีมาก

โจทย์สัดส่วน ม.2

ทำแบบฝึกหัด โคตรชอบเลย

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ แบบเข้มข้น

แนะนำคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ของ Dektalent.com แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบ PAT1 และ ONET คณิตสำหรับน้องๆที่กำลังหาที่เรียนแบบเน้นติวเข้มเตรียมสอบเข้าโดยเฉพาะ ไม่ว่าจ...

ทริกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี

ก่อนสอบ 1. ทบทวน ท่อง ทฤษฎีบทหรือนิยาม ของบทเรียนที่จะมีการสอบ ให้ได้อย่างขึ้นใจ ชนิดที่ว่าแม้พิสูจน์โจทย์ข้อสอบนั้นไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถแสดงความสัมพันธ์...

ถามการบ้านเศษส่วนม.1ค่ะ

เรื่องเศษส่วนและทศนิยม มีคลิปวิดิโอสอนอย่างละเอียดพร้อมแบบฝึกหัด https://www.dektalent.com/lesson/105-fraction-and-decimal-m1/ อยู่ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 ค่ะ https://www.dektalent.com/course/math-m1/

แบบฝึกหัดท้ายบทของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง

แบบฝึกหัดท้ายบทของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง ข้อ 8 Q-1454 ข้อ 10 Q-1453 เพราะว่า 2 ข้อนี้ คิดไม่ตรงสักช้อยล์ค่ะ แต่ข้อ 8 มั่วถูก ข้อ 10 ผิด ขอบคุณค่ะ

การหารากที่สอง ของจำนวนตรรกยะ

อันนี้คือ เรื่องถอดรากของจำนวนอตรรกยะ น้องดูคลิปสอนหรือยังคะ มันมีรูปแบบของมันอยู่นะ ลองทำตามตัวอย่างในคลิปสอนก่อนก็ได้ค่ะ เพราะโจทย์แต่ละข้อที่น้องถาม ก็คือให้ถอดรากของ จำนวนอตรรกยะ ทั้งนั้นเลย แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ความรู้เรื่องเครื่องหมายราก ที่น้องทำแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้ค่ะ พี่ไกด์ให้คร่าวๆ นะ ข้อ 7 ต้องทำจากรูทตัวในสุดก่อน ข้อ 8 ต้องถอดรากของส่วนแต่ละตัวก่อน ข้อ 9 ถอดรากตัวเศษและตัวส่วนก่อน ข้อ 10 ทำข้ออื่นๆ ก่อนค่ะ แล้วจะพอเห็นภาพ

แก้สมการเศษส่วนของพหุนามค่ะ

ได้ฝึกทำแบบฝึกหัด ขอบคุณค่ะ

วิธีการดูคลิปวีดีโอ

อยากดูเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทอ่ะค่ะ มันมีมั้ยอ่ะคะ

ขายหนังสือมือ2หาตังค์ให้น้องเรียนพิเศษ

LONGMAN Basic English-Thai Dictionary - บรรจุคำและวลี 12000 รายการ - มีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยที่ชัดเจน - มีประโยคตัวอย่างแสดงวิธีใช้คำหลายพันตัวอย่าง พร้อมคำแปลภาษาไทย - มีภาพประกอบที่น่าสนใจหลายร้อยภาพ - มีภาพสี 16 - มีแบบฝึกหัดวิธีใช้พจนานุกรม ความใหม่ 99% มีปกพลาสติก ราคาเต็ม 220 บาท ขาย 180 บาทค่ะ

แบบฝึกหัดจำนวนเชิงซ้อน

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ///ขอบคุณค่ะ

โจทย์ลำดับและอนุกรม คิดไงอ่าครับ

คือ ผมทำแบบฝึกหัดข้อนึงอะครับเรื่องลำดับและอนุกรม a1 = 14 d= 13 จงหา 4พจน์แรก ก. 8 ,11,13,17 ข. 8 ,10,14,17 ค. 8,11,14,19 ง. 8,11,14,17 จากตัวเลือกอะครับ a1 มันเท่ากับ 8 ทุกข้อเลยใช่มั้ยครับ -* -

tan A = 2 จงหาค่าของ sin A + cos A

ถ้า tan A = 2 จงหาค่าของ sin A + cos A อย่างนี้หายังไงหรอค่ะ (วิธีหาค่า tan A = 2 ไปแทนค่าในรูปสามเหลียมยังไงหรอค่ะ)เขียนเป็นแบบนี้ค่ะ tan A = 2 1 tan คือ ข้าม ชิด วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ...

ชวนน้องๆแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 1 ^^

หาความรู้เรื่อยๆค่ะ จะได้ทำแบบฝึกหัดและเข้าใจได้ค่ะ

[ประกาศ] หน้าตาเว็ปเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วครับ

อยากได้หนังสือ pat 1 มีเนื้อหาและแบบฝึกหัด มีแนะนำไหมคะ

ทำยังไงอ่ะค่ะ งงจัง

ทำแบบฝึกหัด ผมชอบมาก ไม่ลองไม่รู้หรอก

โจทย์อสมการ

ทำแบบฝึกหัด ดีค่ะ ไม่รู้เรื่องมาตั้งนาน

แบบฝึกหัดเวกเตอร์

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

ถามโจทย์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ม.2

ไม่เข้าใจโจทย์กับวิธีทำค่ะ 1 จะต้องใช้กรดที่มีความเข้มข้น20%กี่ลิตร มาผสมกับกรดชนิดที่สองที่มีความเข้มข้น 30% จำนวน10ลิตร เพื่อจะได้กรดที่มีความเข้มข้น25% 2 พ่อ...

ข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น

ลองทำแบบฝึกหัด ดีมากกกก เตรียมพร้อมสอบแล้ว

ไฮเพอร์โบลา

ชอบมาก ได้ทำแบบฝึกหัด ทบทวนก่อนสอบ

ถามวิธีคิดข้อนี้ค่ะ เรื่องตรีโกณมิติประยุกต์

แบบฝึกหัดท้ายบทของ 5.การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ(ผลบวกหรือผลต่าง --> ผลคูณ) ข้อ 10 Q-1492 ให้ sin 15 + sin 55 = x และ cos 15 + cos 55 = y แล้ว จงหาค่า (x + y)2 – 2xy ขอบคุณค่ะ

เรื่องฟังก์ชั่น

ข้อนี้เป็นแบบฝึกหัดในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ค่ะ สามารถดูเฉลยในเว็บได้เลยค่ะ

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อนี้่คิดยังไงคับ

ขออีกข้อนะครับพี่โต๋ แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตชุดที่ 2 Q-2547 ถ้าเพิ่มค่าหนึ่งเข้าไปในข้อมูล ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต ยังคงเท่าเดิมแล้ว ค่าที่เพิ่มเข้าไปนี้มีค่าเท่าใด 1) 0 2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดเดิม 3) 1 + ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดเดิม 4) หาไม่ได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ

ถามหน่อยครับ

พี่คับคือ แบบฝึกหัดเซตอะครับ มีปันหาเรื่องเครื่องหมายมากเรยคับ จะแก้ไงดี

วิธีการใช้งานหน้าคลิป VDO ของเว็ปใหม่ครับ

วิธีการใช้งาน VDO Player ของเว็ปใหม่นะครับ (A) ส่วนควบคุมคลิปวีดีโอ สามารถกดหยุด เล่นต่อ ปรับความเร็ว ปรับเสียง ซูมเต็มหน้าจอ ได้ครับ (B) รายละเอียดคลิปวีดีโอที่เล่น...

กิจกรรม “โพสต์รูปชิงรางวัลกับ Dektalent.com”

ชวนน้องๆ มาโพสต์รูปชิงรางวัล เพียงถ่ายรูปร่วมกับ Dektalent.com จะแปลก แหวกแนว เรียบร้อย เนี๊ยบ หรือเก๋ ก็ได้ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงโพสต์รูปบน Facebook Fan Page ของ Dektalent.com ตามกติกาด้...

สามารถเรียนจบภายใน 1 เดือนได้ไหม?

มีน้องๆถามกันมาหลายคนครับว่า สามารถเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้ จบภายใน 1 เดือนได้ไหม ถ้าจะให้ตอบง่ายๆสั้นๆเลยก็คือ เป็นไปได้ครับ แต่ขึ้นอยู่กับความขยันของตัว...

สอบถาม

ทำไมกดทำแบบฝึกหัดไม่ได้ล่ะคะ

ความน่าจะเป็น ม.6 ค่ะ

ถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้จะทำยังไงคะ ขอเพิ่มอีกข้อนะคะ ...

แบบฝึกหัดสถิติ 1 ชุดที่ 2

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายข้อ Q-2594, Q-2551, Q-2552, Q-2570 ให้หน่อยน่ะค่ะ

ฟรี! คอร์สปรับพื้นฐานคณิต ม.4

ดีค่ะ คอร์สนี้พี่มีอัพเดท แบบฝึกหัดเข้าไปให้อีกนะ

เรื่องลำดับอนุกรมค่ะ

หนูชอบมาก ได้ลองทำแบบฝึกหัด ความโง่เข้าสิงมาตั้งนาน

โจทย์อนุกรมค่ะ

โจทย์พวกนี้เป็นแบบฝึกหัดที่หนูเอามาทำค่ะ แล้วหนูทำไม่เป็น เฉลยก็ไม่มี พี่โต๋ทำให้ดูหน่อยนะคะ เลขตัวถัดไปของอนุกรมเลข 8 9 64 25 216 ... คือข้อใด 1. 36 2. 40 3. 49 4. 343 5. 729 เลขตัวถัดไปของอนุกรมเลข 1 1 5 7 13 25 ... คือข้อใด 1. 38 2. 41 3. 43 4. 45 5. 59 เลขตัวถัดไปของอนุกรมเลข 4 3 7 7 10 17 10 17 27 ... คือข้อใด 1. 13 2. 20 3. 23 4. 25 5. 28

Q-1101 แบบฝึกหัดข้อสอบลำดับและอนุกรม ครับ

เลขอนุกรมอีกแล้วครับพี่โต๋ โจทย์ให้ a2 = 12 a3 = 18 จงหา S5 ครับ ผมคิดได้ a1 = 6 d = 6 คิดตามสูตร Sn เรขา แล้ว ได้คำตอบคือ 90 ครับ แต่ในตัวเลือกมีแต่ มากกว่า 100 ครับ เลยสงสัยว่าผมคิดผิดหรือตัวเลือกไม่มีคำตอบครับ รบกวนด้วยนะครับ

.. กดกันก่อนค่ะ หนังสือสภาพนางฟ้าค่ะ !! ..

7. มาเล่นอูคูเลเล่กันเถอะ+DVD+โปสเตอร์ ผู้แต่ง: ครูอิ้งค์ ราคา : 155.00บาท สภาพ : 85% มีรอยเขียนโน้ตที่เพลงนิดหน่อยค่ะ สองเพลง รายละเอียด 1. สอนตั้งแต่เบื้องต้น การอ่าน-จับคอร์ด การสตรัมคอร์ด และแบบฝึกหัด 2. วิธีการเลือกซื้ออูคูเลเล่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 3. 5 เพลง Hit เล่นด้วยอูคูเลเล่ที่คนเข้าดูใน Youtube มากกว่า 10,000 Views 4. คอร์ดเล่นง่าย 100 เพลงฮิต GMM Grammy สำหรับชาวอูคูเลเล่โดยเฉพาะ 5. มี DVD สอนเล่น 1 แผ่น (ไม่มีสะดุด 100% ค่ะ) 6. แถมปสเตอร์ คอร์ด 1 แผ่น (แผ่นใหญ่มาก)

ช่วยเฉลยให้ดูหน่อยคะ

น้องกันต์ พี่ตอบให้ในคอมเม้นต์ใต้แบบฝึกหัดนะคะ จะมีระบบอัตโนมัติแจ้งไปบอกค่ะ

หลัก 5 ข้อสู่เส้นทางพิชิต GAT-PAT

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา GAT-PAT รอบแรกก็ผ่านไปแล้วนะค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนก็ตามที่ผิดหวัง พลาดพลั้ง ทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจท้อแท้ไปค่ะเพราะว่ายังมีรอบสองรอคอ...

ความชันของเส้นตรง

เปล่าค่ะแบบฝึกหัดที่โรงเรียนมีบางข้อที่ไม่แน่ใจค่ะว่าทำถูกไหมช่วยแสดงวิธีทำให้ดูได้ไหมค่ะ

แบบฝึกหัดการคูณเมตริกซ์ ข้อหก Q-1431

Q-1431 พิมพ์ตกไปจริงๆด้วย ต้องขอโทษด้วยครับ ในวงเล็บ condition ต้องเป็นสามบรรทัด ตอนนี้พี่แก้ให้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณน้องจิ๊บมากๆที่ช่วยเป็นหูเป็นตาครับผม

ขอเฉลยหน่อยค่า^^

ข้อสอบท้ายบทเรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม ชุดที่ 2ข้อQ-818 ตอนทำมั่วถูก55

เรื่องลำดับเลขคณิตค่ะ

1. ถ้า -1,a,b,27,c เป็นพจน์ 5 พจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a,b,c 2. ภ้า 6a + 9 , 5a , a เป็นพจน์สามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a 3.ถ้า 2a – 5 , a - 1 , 2a + 3 เป็นสามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a 4. ถ้า k , 3k , 6k + 2 เป็นสามพจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต มีพจน์แรกเป็น -7k จงหาว่าพจน์ที่ 50 มีค่าเท่าใด 5. ลำดับเลขคณิตที่มีผลบวกสามพจน์แรกเท่ากับ 15 และผลบวกของกำลังสามของแต่ละพจน์ใน 3 พจน์แรกเท่ากับ 645 จงหาพจน์ที่ 10 ช่วยหน่อยค่ะ ที่อาจารย์สอนน่ะง่ายมาก แต่แบบฝึกหัดนี่ยากสุดๆๆ TT

เลขยกกำลัง 11-20

โคตรชอบเลย ได้ลองทำแบบฝึกหัด

ถามโจทย์คณิต

@Saijai หนูไปเรียนนี่เลยค่ะ https://www.dektalent.com/vdo/7-set-problems/ ต้องทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะ ตอนดูคนอธิบายให้ฟังจะง่ายค่ะ ดังนั้นต้องลงมือทำเอง ของคอร์สเพิ่มเกรด ม.4 ที่หนูเรียน มีคลิปเฉลยแบบฝึกหัดทุกข้อค่ะ ทำแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมเข้าไปดูคลิปเฉลยนะคะ

นิเสธของประพจน์

ตรงแบบฝึกหัดท้ายบท10ข้ออ่ะค่ะ ที่ให้หานิเสธของกลุ่มประพจน์ คืือพอคิดแล้วเฉลยมันตรงกับตอนที่ยังไม่ได้ทำเป็นนิเสธทีอ่ะค่ะ ทำให้หนูงงมาก หรือว่าหนูอาจคิดผิดเองอ่า่ค่ะ

งง คำถามข้อนี้มากเลยคับ เรื่องเซต

ยุในเรื่องนี้คับ 2.เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เป็นแบบฝึกหัด ข้อ.2 Q-2171 วีดีโอเฉลยนะคับ พี่โต๋

ช่วยตรวจเฉลยหน่อยค่ะแบบฝึกหัดท้ายบทอนุกรมข้อ9

พี่ลองเข้าไปทำเองดูจากทั้งสองที่แล้วมันก็เฉลยข้อเดียวกันนะครับ คือ 225 เป็นไปได้ว่าน้องออมอาจจำสลับกับข้ออื่นหรือเปล่าครับ เพราะในคลังมันมีข้อสอบข้ออื่นที่โจทย์ใกล้เคียงกัน ชอยส์เหมือนกัน แต่ตอบคนละข้อครับ

โจทย์ความน่าจะเป็น งง มาก ไม่ค่อยเข้าใจ

ได้ลองทำแบบฝึกหัด ดีสุดในไทยเลยย

แบบฝึกหัดลิมิต

ขอวิธีทีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

เทคนิคเตรียมตัวสอบ ตั้งแต่เนิ่นๆ ยันโคม่า!!

การเริ่มต้นคิดจะทำอะไรสักอย่างต้องมีการเตรียมตัวเสมอ การสอบก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะสอบที่ไหนเราก็ต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดค่ะ แต่ระยะเวลาในการเตรียมตัวขอ...

10 วิธีที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น

10 วิธีที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น Don't cram วิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกการเร่งดูหนังสือในเวลาอันสั้นๆจะทำให้คุณเหนื่อยเปล่า คุณควรเตรียมตัวอ่านและทบทวนหลายๆ...

คอร์สตะลุยโจทย์ pat1 และ o-net จะมีชีทไหมค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ เออพี่ค่ะแบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละวิชามีเฉลยไหมค่ะแบบวิธีทำอะค่ะ

สงสัยโจทย์เรื่องเซตมากเลยค่ะ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องเซต หัวข้อสับเซต เพาเวอร์เซต มีบางข้อที่ไม่กำหนดเครื่องหมาย union intersection difference หรือ complement มาให้เลย อยากถามว่าตั้งใจไม่ใส่มาให้ หรือ ตกหล่นคะ? เพราะทำไม่ถูกเลยค่ะ มีข้อแนะนำประการใดก็ช่วยแจ้งด้วยนะคะ

เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1425 ทำยังไงดีคิดไม่ออก

จากข้อนี้ค่ะ Q-1425 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4– 2x3+ 12x2– 8x + 32 = 0 1. {2i,–2i,1+ 7 i,1– 7 i} 2. {2i , –2i , 1 + 7i , 1 – 7i } 3. {1–2i,1+2i,1+ 7 i,1– 7 i} 4. {2i , –2i , 1 + 5 i,1– 5 i} จากที่ลองคิดเองแล้ว เป็นแบบนี้ - เลือก x4 กับ 12x2 กับ 32 มาใช้ - ...

โจทย์คณิตศาสตร์ pre quota

ได้ฝึกทำแบบฝึกหัด เข้าใจแล้ว :D

แบบฝึกหัดท้ายบท ชุดที่2 เรื่องเเคลคูลัสเบื้องต้น Q-1275, Q-1276 , Q-1277, Q

มีน้องถามมาค่ะ แบบฝึกหัดท้ายบท แคลคูลัส ข้อ 1 - 3 (Q-1275 - Q1277) 3 ข้อนี้โจทย์ถามแบบเดียวกันเลยค่ะ ถามอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ x ใดๆ ใช้สูตร นี้เลยค่ะ limh0 f(x + h) - f(x)h Q-1275 limh0 [(x + h)2 + 6] - (x2 + ...

ไม่เข้าใจแบบฝึกหัดเรื่องเซต ตอบหน่อยนะค่ะ

พี่ค่ะเมื่อวานหนูทำโจทย์เซตเบื้องต้นแล้วงงๆอ่ะค่ะ - -" แบบว่าโจทย์ข้อ1.จงเขียนเซตที่กำหนดให้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก E={5,7,9,11,13,...,29} พี่ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะ คือที่หนูทำมันได้ nต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ13 แต่ในตัวเลือกเป็นน้อยกว่าเท่ากับ6 ข้อ2.ที่ให้แจกแจงสมาชิก "เดือนกรกฏาคม" ทำไมเฉลยไม่มี"อ"

เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาอายุ ม.2ค่ะ

คือหนูงงมกับคำว่า "สองเท่าของ" มากๆค่ะ คืออย่างเช่น เอมีอายุเป็นสองเท่าของบี 1)ตามความเข้าใจของหนูคือ เอ = x บี = 2x แต่พอดูในตัวอย่างต่างๆหรือแบบฝึกหัดที่ครูเฉลยมันกลายเป็น VV 2)เอ = 2x บี = x แต่ในบางทีก็กลายเป็นแบบที่1ซะงั้น คืองงมากๆค่ะ 3)หนูงงว่าทำไมแบบที่2 เอถึงกลายเป็2x เพราะโจทย์บอกว่า เอมีอายุเป็น"สองเท่าของบี" รบกวนช่วบสรุป+อธิบายด้วยค่ะ

โปรโมชันใหม่ แจ้งเกิดทาเล้นท์

จะมีระบบลงคอร์สให้โดยเฉพาะ เมื่อสมัครก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ ได้เลยครับ เรื่องการโอนเงิน โอนผ่าน ATM หรือ โอนผ่านทางธนาคาร (เลขบัญชีของธนาคารต่างๆ จะอยู่ในระบบลงคอร์ส) สำหรับเรื่องเนื้อหา แบบฝึกหัด ตามที่แจ้งเลยครับ 1.คอร์สเพิ่มเกรดทาเล้นท์ -- ซึ่งเน้นเนื้อหาตามบทเรียนคณิตศาสตร์มัธยมปลาย เป็นคอร์สบุฟเฟต์ รวมเนื้อหาทั้ง ม. 4 - 6 ที่ได้รับชมกันไปบ้างแล้วในโปรโมชัน ศอฉ. ครับ โดยมีการเพิ่มแบบฝึกหัดท้ายบทให้น้องๆ ได้หัดทำเพิ่มเติม

แบบฝึกหัดเมทริกซ์

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

ในคลิปไม่มีสอนแต่ในชีสมีแบบฝึกหัดค่ะ

คือว่าเรื่องจำนวนจริง คลิปการแก้สมการอะค่ะC00012 ค่ะ เรื่อง การหารสังเคราะห์ คือในคลิปพี่โต๋ข้ามไปเลยอะค่ะไปเรื่องสูตรในการแก้สมการเลย แล้วก่อนหน้านั้นมันมีแบบฝึกหัดการหารสังเคราะห์ 2 ข้ออะค่ะ แต่พี่โต๋ไม่ได้สอน รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ^^

โจทย์การเเก้อสมการจำนวนจริง ช่วยตอบด้วยค่ะ

พี่ค่ะช่วยแสดงวิธีทำแบบฝึกหัดแก้อสมการจำนวนจริงให้ดูหน่อยนะค่ะข้อ Q-551,Q-556,Q-550,Q-553,Q-1635 ขอบคุณค่ะ - -*

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

ฝึกทำแบบฝึกหัด ยากอ่ะ น่าจะเรียนตั้งนานแล้ว ^_^

เรื่อง ตรรกศาสตร์

เป็นเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกันและเรื่องการวิเคราะห์ค่าความจริงของกลุ่มประพจน์ อยากให้พี่โต๋ช่วยทำแบบฝึกหัดให้เยอะกว่านี้ให้ดูหน่อยสิค่ะ คือตอนที่หนูทำแบบฝึกหัดจะทำไม่ค่อยได้เลย อยากให้พี่ช่วยตอบแบบฝึกหัดหลายๆข้อยิ่งดีเลยค่ะ จะได้ฝึกทำตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจ 2 ข้อนี่ดีเท่าไหร่ ยิ่งเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกันยิ่งทำไม่ค่อยได้เลย ขอบคุณค่ะ^^

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 29 มกราคม 2563   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com แบบฝึกหัด - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.149 วินาที