คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น แบบฝึกหัด


 

โจทย์ลำดับเลขคณิตแบบประยุกต์

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง โจทย์ลำดับเลขคณิตแบบประยุกต์ อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรม ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง โจทย์ลำดับเลขคณิตแบบประยุกต์ เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า เมื่อดูเรื่องนี้จบแล้ว อย่าลืมเช็คความเข้าใจ ด้วยการทำแบบฝึกหัดท้ายคลิป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 21:55 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สถิติเบื้องต้น

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สถิติเบื้องต้น อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น ม.5-6 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สถิติเบื้องต้น ม.5-6 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 6:34 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข

ดูวีดีโอในหัวข้อ การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน เซต ม.4 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.4 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:08 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

เซตที่เท่ากัน

ดูวีดีโอในหัวข้อ เซตที่เท่ากัน เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน เซตที่เท่ากัน เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน เซต ม.4 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.4 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 11:11 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

เพาเวอร์เซต (ต่อ)

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง เพาเวอร์เซต (ต่อ) อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.4 ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 จะได้เรียนเรื่อง เพาเวอร์เซต (ต่อ) เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 13:25 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

การกระทำระหว่างเซต ตัวอย่างที่ 3-4

ดูวีดีโอในหัวข้อ การกระทำระหว่างเซต ตัวอย่างที่ 3-4 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน การกระทำระหว่างเซต ตัวอย่างที่ 3-4 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน เซต ม.4 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.4 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป เมื่อดูเรื่องนี้จบแล้ว อย่าลืมเช็คความเข้าใจ ด้วยการทำแบบฝึกหัดท้ายคลิป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 7:28 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

ตัวอย่างแผนภาพเวนน์และออยเลอร์

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ตัวอย่างแผนภาพเวนน์และออยเลอร์ อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.4 ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 จะได้เรียนเรื่อง ตัวอย่างแผนภาพเวนน์และออยเลอร์ เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 16:01 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

โจทย์ปัญหาเซต ตัวอย่างที่ 3-5

ดูวีดีโอในหัวข้อ โจทย์ปัญหาเซต ตัวอย่างที่ 3-5 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน โจทย์ปัญหาเซต ตัวอย่างที่ 3-5 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน เซต ม.4 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.4 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป เมื่อดูเรื่องนี้จบแล้ว อย่าลืมเช็คความเข้าใจ ด้วยการทำแบบฝึกหัดท้ายคลิป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 16:56 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ปลาย ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในกลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ จะได้เรียนเรื่อง การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:08 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

เซตที่เท่ากัน

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง เซตที่เท่ากัน อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ปลาย ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในกลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ จะได้เรียนเรื่อง เซตที่เท่ากัน เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 11:11 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น แบบฝึกหัด


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 2

บทสนทนาเกี่ยวกับแบบฝึกหัด


เรียนออนไลน์ฟรี ยกโรงเรียน!!

มาแล้ว! เรียนออนไลน์ฟรี วิชาคณิตศาสตร์ ม.4-5-6 กับกิจกรรมใหม่ล่าสุดต้อนรับเปิดเทอม จาก DekTalent.com เล่นสนุกง่ายๆ ผู้ชนะ รับไปเลย เรียนออนไลน์ฟรี ยกโรงเรียน!!! กิจกรรมร...

ถามเรื่องยกกำลังฐานติดลบ เลขชี้ก็ติดลบค่ะ

ชอบค่ะ ได้ทำแบบฝึกหัด หนูชอบมากเรยค่ะ เข้าใจมากว่าเดิมอีกก

Q-3008 โจทย์แรงงาน ม.3

โจทย์ประเภทนี้เราจะสามารถฝึกทำแบบฝึกหัด และเรียนได้จากที่ไหนครับ

แบบฝึกหัดจำนวนเชิงซ้อน

ถามข้อนี้ค่ะ แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเชิงซ้อน Q-1382 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ 23 - iลบกับ 52 + 2i บวกกับ 1i ทำเป็นแต่แบบที่เศษส่วนสองอันบวกลบกันน่ะค่ะ แต่พอเจอแบบนี้มันมีสามแบ...

ถามการบ้านเศษส่วนม.1ค่ะ

เรื่องเศษส่วนและทศนิยม มีคลิปวิดิโอสอนอย่างละเอียดพร้อมแบบฝึกหัด https://www.dektalent.com/lesson/105-fraction-and-decimal-m1/ อยู่ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 ค่ะ https://www.dektalent.com/course/math-m1/

แบบฝึกหัดเลขเสริม ค่ะ

1.น้ำส้ม50 % ผสมน้ำส้ม30 % รวมกัน=200ลิตร เมื่อผสมแล้วได้น้ำส้มคั้น35% ขายไปลิตรละ55บาทได้กำไร10% จงหาคำตอบ1.ผสมน้ำส้ม50%และ30%ในอัตราส่วนเท่าไร และอย่างละกี่ลิตร ข้อ2.ถ้าทุนน้ำส้ม30%ราคาลิตรละ45บาททุนน้ำส้ม50% ราคาลิตรละเท่าใด

โดเมนและเรนจ์ ของความสัมพันธ์

ข้อนิ๊หน่อยพิ๊โต๋ ไอดี: Q-726 แบบฝึกหัดท้ายบทของ 5.ประพจน์ที่สมมูลกัน

ความเท่ากันทุกประการ ม.2 ค่ะ

มีความสัมพันธ์กับเเบบ มุม-มุม-ด้าน ค่ะ (ข้อ3-5ค่ะ) มีความสัมพันธ์​กันเเบบ ฉาก-ด้าน-ด้าน ค่ะ ข้อ1-4ค่ะ ...

ลำดับเรขาคณิต

ฝึกทำแบบฝึกหัด ชอบจัง

แจ้งเปิดคอร์สเรียนค่ะ

พี่ค่า วิดิโอดูได้แค่อันเดียวเรื่องเซต พวกอื่นๆที่อยุในบทเซทหนูไม่สามารถดูได้เลยค่า แบบฝึกหัดก้ทำไม่ได้ค่า

[UPDATE] คลิปเฉลยแบบฝึกหัด ตรีโกณมิติ ม.4 ม.5 มาใหม่ร้อยกว่าข้อครับ

สรุปแบบฝึกหัดในเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ในคลังข้อสอบตอนนี้ครับ

โจทย์โดเมนและเรนจ์

ทำแบบฝึกหัด ดีมาก

tan A = 2 จงหาค่าของ sin A + cos A

ถ้า tan A = 2 จงหาค่าของ sin A + cos A อย่างนี้หายังไงหรอค่ะ (วิธีหาค่า tan A = 2 ไปแทนค่าในรูปสามเหลียมยังไงหรอค่ะ)เขียนเป็นแบบนี้ค่ะ tan A = 2 1 tan คือ ข้าม ชิด วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ...

โจทย์สัดส่วน ม.2

ทำแบบฝึกหัด โคตรชอบเลย

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ แบบเข้มข้น

แนะนำคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ของ Dektalent.com แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบ PAT1 และ ONET คณิตสำหรับน้องๆที่กำลังหาที่เรียนแบบเน้นติวเข้มเตรียมสอบเข้าโดยเฉพาะ ไม่ว่าจ...

ทริกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี

ก่อนสอบ 1. ทบทวน ท่อง ทฤษฎีบทหรือนิยาม ของบทเรียนที่จะมีการสอบ ให้ได้อย่างขึ้นใจ ชนิดที่ว่าแม้พิสูจน์โจทย์ข้อสอบนั้นไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถแสดงความสัมพันธ์...

การหารากที่สอง ของจำนวนตรรกยะ

อันนี้คือ เรื่องถอดรากของจำนวนอตรรกยะ น้องดูคลิปสอนหรือยังคะ มันมีรูปแบบของมันอยู่นะ ลองทำตามตัวอย่างในคลิปสอนก่อนก็ได้ค่ะ เพราะโจทย์แต่ละข้อที่น้องถาม ก็คือให้ถอดรากของ จำนวนอตรรกยะ ทั้งนั้นเลย แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ความรู้เรื่องเครื่องหมายราก ที่น้องทำแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้ค่ะ พี่ไกด์ให้คร่าวๆ นะ ข้อ 7 ต้องทำจากรูทตัวในสุดก่อน ข้อ 8 ต้องถอดรากของส่วนแต่ละตัวก่อน ข้อ 9 ถอดรากตัวเศษและตัวส่วนก่อน ข้อ 10 ทำข้ออื่นๆ ก่อนค่ะ แล้วจะพอเห็นภาพ

แบบฝึกหัดจำนวนเชิงซ้อน

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ///ขอบคุณค่ะ

แก้สมการเศษส่วนของพหุนามค่ะ

ได้ฝึกทำแบบฝึกหัด ขอบคุณค่ะ

แบบฝึกหัดท้ายบทของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง

แบบฝึกหัดท้ายบทของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง ข้อ 8 Q-1454 ข้อ 10 Q-1453 เพราะว่า 2 ข้อนี้ คิดไม่ตรงสักช้อยล์ค่ะ แต่ข้อ 8 มั่วถูก ข้อ 10 ผิด ขอบคุณค่ะ

แบบฝึกหัดเวกเตอร์

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

ช่วยเฉลยให้ดูหน่อยคะ

น้องกันต์ พี่ตอบให้ในคอมเม้นต์ใต้แบบฝึกหัดนะคะ จะมีระบบอัตโนมัติแจ้งไปบอกค่ะ

ไฮเพอร์โบลา

ชอบมาก ได้ทำแบบฝึกหัด ทบทวนก่อนสอบ

วิธีการดูคลิปวีดีโอ

อยากดูเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทอ่ะค่ะ มันมีมั้ยอ่ะคะ

ถามโจทย์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ม.2

ไม่เข้าใจโจทย์กับวิธีทำค่ะ 1 จะต้องใช้กรดที่มีความเข้มข้น20%กี่ลิตร มาผสมกับกรดชนิดที่สองที่มีความเข้มข้น 30% จำนวน10ลิตร เพื่อจะได้กรดที่มีความเข้มข้น25% 2 พ่อ...

ข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น

ลองทำแบบฝึกหัด ดีมากกกก เตรียมพร้อมสอบแล้ว

โจทย์ลำดับและอนุกรม คิดไงอ่าครับ

คือ ผมทำแบบฝึกหัดข้อนึงอะครับเรื่องลำดับและอนุกรม a1 = 14 d= 13 จงหา 4พจน์แรก ก. 8 ,11,13,17 ข. 8 ,10,14,17 ค. 8,11,14,19 ง. 8,11,14,17 จากตัวเลือกอะครับ a1 มันเท่ากับ 8 ทุกข้อเลยใช่มั้ยครับ -* -

ขายหนังสือมือ2หาตังค์ให้น้องเรียนพิเศษ

LONGMAN Basic English-Thai Dictionary - บรรจุคำและวลี 12000 รายการ - มีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยที่ชัดเจน - มีประโยคตัวอย่างแสดงวิธีใช้คำหลายพันตัวอย่าง พร้อมคำแปลภาษาไทย - มีภาพประกอบที่น่าสนใจหลายร้อยภาพ - มีภาพสี 16 - มีแบบฝึกหัดวิธีใช้พจนานุกรม ความใหม่ 99% มีปกพลาสติก ราคาเต็ม 220 บาท ขาย 180 บาทค่ะ

ชวนน้องๆแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 1 ^^

หาความรู้เรื่อยๆค่ะ จะได้ทำแบบฝึกหัดและเข้าใจได้ค่ะ

อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละครับ

1. ถ้า x+4/4 =35/20 ค่าของ2x+2 2.ถ้า a:b = 5:4 และ2a+b=112 จงหาว่า a-b 3.กำหนด a/b:c/d=3:2 และd=3bแล้วa:c คิดอย่างไงครับถ้าอัตราส่วนของอายุปัจจุบันเป็น4:7 เมื่อ5ปีที่แล้ว อัตรส่วนของอายุของคนทั้งสอง...

โจทย์อสมการ

ทำแบบฝึกหัด ดีค่ะ ไม่รู้เรื่องมาตั้งนาน

แบบฝึกหัดลิมิต

ขอวิธีทีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

ทำยังไงอ่ะค่ะ งงจัง

ทำแบบฝึกหัด ผมชอบมาก ไม่ลองไม่รู้หรอก

[ประกาศ] หน้าตาเว็ปเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วครับ

อยากได้หนังสือ pat 1 มีเนื้อหาและแบบฝึกหัด มีแนะนำไหมคะ

ถามการบ้านเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวค่ะ

เศษ 1 ส่วน 5 ของจำนวนจำนวนหนึ่งมีค่าเท่ากับ20จงหาจำนวนนั้นต้องตั้งสมการให้ได้ค่ะ แนวคิด คือ ต้องค่อยๆ เปลี่ยนจากประโยคภาษา ไปเป็น ประโยคสัญลักษณ์ สมมติตัวแป...

แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟชุดที่ 1 2และ3 ม3

ช่วยเฉลยวิธีคิดหน่อยค่ะ

ถามโจทย์คณิต

@Saijai หนูไปเรียนนี่เลยค่ะ https://www.dektalent.com/vdo/7-set-problems/ ต้องทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะ ตอนดูคนอธิบายให้ฟังจะง่ายค่ะ ดังนั้นต้องลงมือทำเอง ของคอร์สเพิ่มเกรด ม.4 ที่หนูเรียน มีคลิปเฉลยแบบฝึกหัดทุกข้อค่ะ ทำแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมเข้าไปดูคลิปเฉลยนะคะ

ลำดับเรขาคณิต

คำถามจากน้อง Gift จงหา 5 พจน์แรก ของลำดับเรขาคณิตที่กำหนดค่าต่างๆ ให้ต่อไปนี้ 1) a = 3, r = 2 วิธีที่ 1 ถ้าเข้าใจว่า ลำดับเรขาคณิต คือ เอา r คูณพจน์ก่อนหน้าไปเรื่อยๆ ก็จะง...

ถามเลขยกกำลังครับ

ดูได้ที่นี่ค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=4436 จริงๆ แล้วสามรถคอมเม้นถามแบบฝึกหัด ใต้แบบฝึกหัดที่สงสัยได้เลยนะคะ มีที่ให้คอมเม้นอยู่ค่ะ ถามตรงนั้น เมื่อตอบแล้วมีระบบอัตโนมัติไปเรียกมาดูค่ะ แต่ระบบที่บอกในเวบบอร์ดไม่มีค่ะ

ปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนค่ะ

คือตอนนี้เรียนจบไป 2 คอร์สแล้วค่ะ คือเรื่อง จำนวนจริง กับ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน อยากจะสอบถามว่า คอร์สอื่นๆที่จะลงต่อไป ถ้าหนูไม่มีพื้นฐานเลย จะพอเข้าใจไ...

ถามการบ้านครับ เรื่องลอกการิทึมครับ

ขอวิธีคิดอย่างละเอียดเลยครับพี่โต๋ แบบนี้จะปลดล็อกก่อนฐานเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ปลดแล้วได้เครื่องหมายอสมการเหมือนเดิม ค่อยๆ ปลดที่อันค่ะ ปลดจากนอกสุดก่อนค่...

แบบฝึกหัดที่ 1 -ข้อ Q4248 บ

ลองดูกระทู้นี้ค่ะ เคยเฉลยไว้ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=4030 ถามแบบฝึกหัด คอมเม้นถามใต้แบบฝึกหัดได้เลย เมื่อตอบแล้ว จะมีระบบอัตโนมัติ ส่งไปบอกค่ะ ถามในเวบบอร์ดจะไม่มีระบบนี้นะ

ถามวิธีคิดข้อนี้ค่ะ เรื่องตรีโกณมิติประยุกต์

แบบฝึกหัดท้ายบทของ 5.การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ(ผลบวกหรือผลต่าง --> ผลคูณ) ข้อ 10 Q-1492 ให้ sin 15 + sin 55 = x และ cos 15 + cos 55 = y แล้ว จงหาค่า (x + y)2 – 2xy ขอบคุณค่ะ

เรื่องฟังก์ชั่น

ข้อนี้เป็นแบบฝึกหัดในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ค่ะ สามารถดูเฉลยในเว็บได้เลยค่ะ

ฟรี! คอร์สปรับพื้นฐานคณิต ม.4

ดีค่ะ คอร์สนี้พี่มีอัพเดท แบบฝึกหัดเข้าไปให้อีกนะ

เลขยกกำลัง 11-20

โคตรชอบเลย ได้ลองทำแบบฝึกหัด

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อนี้่คิดยังไงคับ

ขออีกข้อนะครับพี่โต๋ แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตชุดที่ 2 Q-2547 ถ้าเพิ่มค่าหนึ่งเข้าไปในข้อมูล ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต ยังคงเท่าเดิมแล้ว ค่าที่เพิ่มเข้าไปนี้มีค่าเท่าใด 1) 0 2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดเดิม 3) 1 + ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดเดิม 4) หาไม่ได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถเรียนจบภายใน 1 เดือนได้ไหม?

มีน้องๆถามกันมาหลายคนครับว่า สามารถเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้ จบภายใน 1 เดือนได้ไหม ถ้าจะให้ตอบง่ายๆสั้นๆเลยก็คือ เป็นไปได้ครับ แต่ขึ้นอยู่กับความขยันของตัว...

ถามหน่อยครับ

พี่คับคือ แบบฝึกหัดเซตอะครับ มีปันหาเรื่องเครื่องหมายมากเรยคับ จะแก้ไงดี

ถามการบ้านโจทย์ปัญหาเรื่องเซตหน่อยคะ

เรื่องเซต มี VDO + แบบฝึกหัด + คลิป VDO เฉลยแบบฝึกหัดสอนอยู่แล้วค่ะ มีหลายแบบ เลือกตามที่ตรงความต้องการ แบบกลุ่มบท https://www.dektalent.com/course/math-set-real-logic/ แบบคอร์สรายปี อยู่ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 https://www.dektalent.com/course/math-m4/

วิธีการใช้งานหน้าคลิป VDO ของเว็ปใหม่ครับ

วิธีการใช้งาน VDO Player ของเว็ปใหม่นะครับ (A) ส่วนควบคุมคลิปวีดีโอ สามารถกดหยุด เล่นต่อ ปรับความเร็ว ปรับเสียง ซูมเต็มหน้าจอ ได้ครับ (B) รายละเอียดคลิปวีดีโอที่เล่น...

กิจกรรม “โพสต์รูปชิงรางวัลกับ Dektalent.com”

ชวนน้องๆ มาโพสต์รูปชิงรางวัล เพียงถ่ายรูปร่วมกับ Dektalent.com จะแปลก แหวกแนว เรียบร้อย เนี๊ยบ หรือเก๋ ก็ได้ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงโพสต์รูปบน Facebook Fan Page ของ Dektalent.com ตามกติกาด้...

เรื่องลำดับอนุกรมค่ะ

หนูชอบมาก ได้ลองทำแบบฝึกหัด ความโง่เข้าสิงมาตั้งนาน

สอบถาม

ทำไมกดทำแบบฝึกหัดไม่ได้ล่ะคะ

แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

แบบฝึกหัดเรื่องลำดับและอนุกรม

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ///ขอบคุณค่ะ

แบบฝึกหัดสถิติ 1 ชุดที่ 2

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายข้อ Q-2594, Q-2551, Q-2552, Q-2570 ให้หน่อยน่ะค่ะ

โจทย์อนุกรมค่ะ

โจทย์พวกนี้เป็นแบบฝึกหัดที่หนูเอามาทำค่ะ แล้วหนูทำไม่เป็น เฉลยก็ไม่มี พี่โต๋ทำให้ดูหน่อยนะคะ เลขตัวถัดไปของอนุกรมเลข 8 9 64 25 216 ... คือข้อใด 1. 36 2. 40 3. 49 4. 343 5. 729 เลขตัวถัดไปของอนุกรมเลข 1 1 5 7 13 25 ... คือข้อใด 1. 38 2. 41 3. 43 4. 45 5. 59 เลขตัวถัดไปของอนุกรมเลข 4 3 7 7 10 17 10 17 27 ... คือข้อใด 1. 13 2. 20 3. 23 4. 25 5. 28

ความน่าจะเป็น ม.6 ค่ะ

ถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้จะทำยังไงคะ ขอเพิ่มอีกข้อนะคะ ...

ความชันของเส้นตรง

เปล่าค่ะแบบฝึกหัดที่โรงเรียนมีบางข้อที่ไม่แน่ใจค่ะว่าทำถูกไหมช่วยแสดงวิธีทำให้ดูได้ไหมค่ะ

ขอเฉลยหน่อยค่า^^

ข้อสอบท้ายบทเรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม ชุดที่ 2ข้อQ-818 ตอนทำมั่วถูก55

Q-1101 แบบฝึกหัดข้อสอบลำดับและอนุกรม ครับ

เลขอนุกรมอีกแล้วครับพี่โต๋ โจทย์ให้ a2 = 12 a3 = 18 จงหา S5 ครับ ผมคิดได้ a1 = 6 d = 6 คิดตามสูตร Sn เรขา แล้ว ได้คำตอบคือ 90 ครับ แต่ในตัวเลือกมีแต่ มากกว่า 100 ครับ เลยสงสัยว่าผมคิดผิดหรือตัวเลือกไม่มีคำตอบครับ รบกวนด้วยนะครับ

เรื่องลำดับเลขคณิตค่ะ

1. ถ้า -1,a,b,27,c เป็นพจน์ 5 พจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a,b,c 2. ภ้า 6a + 9 , 5a , a เป็นพจน์สามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a 3.ถ้า 2a – 5 , a - 1 , 2a + 3 เป็นสามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่า a 4. ถ้า k , 3k , 6k + 2 เป็นสามพจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต มีพจน์แรกเป็น -7k จงหาว่าพจน์ที่ 50 มีค่าเท่าใด 5. ลำดับเลขคณิตที่มีผลบวกสามพจน์แรกเท่ากับ 15 และผลบวกของกำลังสามของแต่ละพจน์ใน 3 พจน์แรกเท่ากับ 645 จงหาพจน์ที่ 10 ช่วยหน่อยค่ะ ที่อาจารย์สอนน่ะง่ายมาก แต่แบบฝึกหัดนี่ยากสุดๆๆ TT

.. กดกันก่อนค่ะ หนังสือสภาพนางฟ้าค่ะ !! ..

7. มาเล่นอูคูเลเล่กันเถอะ+DVD+โปสเตอร์ ผู้แต่ง: ครูอิ้งค์ ราคา : 155.00บาท สภาพ : 85% มีรอยเขียนโน้ตที่เพลงนิดหน่อยค่ะ สองเพลง รายละเอียด 1. สอนตั้งแต่เบื้องต้น การอ่าน-จับคอร์ด การสตรัมคอร์ด และแบบฝึกหัด 2. วิธีการเลือกซื้ออูคูเลเล่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 3. 5 เพลง Hit เล่นด้วยอูคูเลเล่ที่คนเข้าดูใน Youtube มากกว่า 10,000 Views 4. คอร์ดเล่นง่าย 100 เพลงฮิต GMM Grammy สำหรับชาวอูคูเลเล่โดยเฉพาะ 5. มี DVD สอนเล่น 1 แผ่น (ไม่มีสะดุด 100% ค่ะ) 6. แถมปสเตอร์ คอร์ด 1 แผ่น (แผ่นใหญ่มาก)

หลัก 5 ข้อสู่เส้นทางพิชิต GAT-PAT

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา GAT-PAT รอบแรกก็ผ่านไปแล้วนะค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนก็ตามที่ผิดหวัง พลาดพลั้ง ทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจท้อแท้ไปค่ะเพราะว่ายังมีรอบสองรอคอ...

แบบฝึกหัดการคูณเมตริกซ์ ข้อหก Q-1431

Q-1431 พิมพ์ตกไปจริงๆด้วย ต้องขอโทษด้วยครับ ในวงเล็บ condition ต้องเป็นสามบรรทัด ตอนนี้พี่แก้ให้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณน้องจิ๊บมากๆที่ช่วยเป็นหูเป็นตาครับผม

เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาอายุ ม.2ค่ะ

คือหนูงงมกับคำว่า "สองเท่าของ" มากๆค่ะ คืออย่างเช่น เอมีอายุเป็นสองเท่าของบี 1)ตามความเข้าใจของหนูคือ เอ = x บี = 2x แต่พอดูในตัวอย่างต่างๆหรือแบบฝึกหัดที่ครูเฉลยมันกลายเป็น VV 2)เอ = 2x บี = x แต่ในบางทีก็กลายเป็นแบบที่1ซะงั้น คืองงมากๆค่ะ 3)หนูงงว่าทำไมแบบที่2 เอถึงกลายเป็2x เพราะโจทย์บอกว่า เอมีอายุเป็น"สองเท่าของบี" รบกวนช่วบสรุป+อธิบายด้วยค่ะ

งง คำถามข้อนี้มากเลยคับ เรื่องเซต

ยุในเรื่องนี้คับ 2.เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เป็นแบบฝึกหัด ข้อ.2 Q-2171 วีดีโอเฉลยนะคับ พี่โต๋

ขอถามเรื่องเซตค่ะ

หาเซตคำตอบของ 1. X2 — 4X - 32 ≥ 0 2.|2X + 4|≤8 รบกวนด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องจำนวนจริงนะคะ ข้อ 1 แก้อสมการ ทำ 3 ขั้น - แยกตัวประกอบ - ตีเส้นจำนวน - เลือกช่วงของคำตอบ มีคลิปสอนในเรื่องจ...

นิเสธของประพจน์

ตรงแบบฝึกหัดท้ายบท10ข้ออ่ะค่ะ ที่ให้หานิเสธของกลุ่มประพจน์ คืือพอคิดแล้วเฉลยมันตรงกับตอนที่ยังไม่ได้ทำเป็นนิเสธทีอ่ะค่ะ ทำให้หนูงงมาก หรือว่าหนูอาจคิดผิดเองอ่า่ค่ะ

แบบฝึกหัดเมทริกซ์

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

โจทย์ความน่าจะเป็น งง มาก ไม่ค่อยเข้าใจ

ได้ลองทำแบบฝึกหัด ดีสุดในไทยเลยย

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com แบบฝึกหัด - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.136 วินาที