บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น อสมการ


อสมการ ม.3

เราได้เรียนเรื่องสมการกันมาแล้วตอน ม.1 และ ม.2 ซึ่งในบทนี้จะเรียนเรื่องอสมการ ซึ่งจะมีวิธีการแก้อสมการที่แตกต่างออกไป บทนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเพราะในอนาคตเราจะได้เรียนเรื่องนี้อีกตอน ม.ปลายค่ะ เนื้อหาเน้นการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นอกจากนี้จะมีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอสมการให้ได้ฝึกทำกันค่ะ


สรุปสมการและอสมการ ม.ต้น

สรุปสมการและอสมการ ม.ต้น การแก้สมการและการแก้อสมการเป็นบทเรียนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และยังนิยมนำมาออกข้อสอบเป็นจำนวนมากอีกด้วย ในบทนี้น้องๆ จะได้ฝึกการแก้สมการและอสมการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแก้โจทย์ปัญหาสมการและอสมการ พร้อมเทคนิคการทำโจทย์อย่างละเอียด


อสมการ ม.3

เราได้เรียนเรื่องสมการกันมาแล้วตอน ม.1 และ ม.2 ซึ่งในบทนี้จะเรียนเรื่องอสมการ ซึ่งจะมีวิธีการแก้อสมการที่แตกต่างออกไป บทนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเพราะในอนาคตเราจะได้เรียนเรื่องนี้อีกตอน ม.ปลายค่ะ เนื้อหาเน้นการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นอกจากนี้จะมีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอสมการให้ได้ฝึกทำกันค่ะ

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น อสมการ


 

การแก้อสมการ

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการ พร้อมตัวอย่าง


 

การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ พร้อมตัวอย่าง


 

การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล พร้อมตัวอย่าง


 

การแก้อสมการลอการิทึม

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


 

กราฟของความสัมพันธ์

อธิบายเรื่อง ความหมายของกราฟของความสัมพันธ์ วิธีเขียนกราฟของอสมการ ความหมายของกราฟของอินเวอร์ของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


 

การนำความรู้เรื่องกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมกา

อธิบายเรื่อง การนำความรู้เรื่องกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ พร้อมตัวอย่าง


 

วาดกราฟ

อธิบายเรื่อง วิธีเขียนกราฟของอสมการเชิงเส้น พร้อมตัวอย่าง


 

ค่า P

อธิบายเรื่อง ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของกำหนดการเชิงเส้น ฟังก์ชันเชิงเส้น/สมการเส้นตรง (สมการจุดประสงค์) เงื่อนไขบังคับ (อสมการข้อจำกัด) พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเอกซ์โพ-ลอก

vdo สรุปเนื้อหา Expo-Log สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหา Expo-Log นี้สอนเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล การแก้สมการและอสมการเอกซ์โพแนนเชียล พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเอกซ์โพ-ลอก

vdo สรุปเนื้อหา Expo-Log สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ฟังก์ชันลอการิธึม การแก้สมการและอสมการลอการิธึม ลอการิธึมสามัญ (log ฐานสิบ) การหาค่าของ log ฐานสิบ ลอการิธึมธรรมชาติ (ln) พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น อสมการ


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง อสมการค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง อสมการค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการลอการิทึม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการลอการิทึม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องสมการและอสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องสมการและอสมการ ชุดที่ 1


 

ข้อสอบสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 1

ข้อสอบสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการ ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาอสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาอสมการ ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับอสมการ


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

หาจุดตัดของกราฟสมการ

นี่พี่ทำไว้ เรื่องการแก้ระบบสมการ เวอร์ชั่นปรับพื้นฐานให้น้องๆ ก่อนเรียน ม.4 ลองไปดูนะคะ จะได้ทำเป็นหลายๆ แบบ https://www.dektalent.com/vdo/377-system-of-equation/ ------------------------ ย้ายให้ตัวเลขไปอยู่อีกข้าง แล้วตั้งชื่อสมการ 3x + 4y = 7 --------------(1) 3x + 2y = -13 --------------(2) สปส ของ x เท่ากันอยู่แล้ว อย่างนี้ก็จับลบกันเลย (1) - (2) จะได้ 4y - 2y = 7 - (-13) 2y = 20 y = 10 แล้วเอาค่า y ไปแทนในสมการ 1 หรือ 2 ก็ได้ เพื่อหาค่า x ค่ะ

โดเมนและเรนจ์ ของความสัมพันธ์

1>> สงสัยอ่ะ แบบฝึกหัดของโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ แบบฝึกหัดท้ายบทของ 4.2.โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ (ตัวอย่างเพิ่มเติม 2) ข้อ 4 พี่โต๋อธิบายหน่อยครับข้อ...

โจทย์วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

น้องกระแตไปดูกระทู้ข้างล่างค่ะ พี่ตั้งให้ใหม่ จะได้แยกเป็นข้อๆ ไปค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=478 อีกข้อเรื่องแก้อสมการ น้องทำถูกแล้วนะคะ ถ้าแสดงวิธีทำส่งคุณครู น้องทำยาวๆ แบบที่ทำมาก็โอเคค่ะ แต่ถ้าทำให้ในห้องสอบ ให้มองว่า ย้ายข้างเลยก็ได้นะ จะได้เร็วขึ้นค่ะ อย่างอันเนี้ยะ ค่ะ 5x + 7 22 5x + 7 - 7 22 - 7

โจทย์โดเมนและเรนจ์

สวัสดีค่ะหนูเป็นน้องไหม่ค่ะ คือ คิดจนปวดหัวแล้วพี่ๆช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ โจทย์โดเมนและเรนจ์ ช่วยหนูหน่อยนะคะ การบ้านข้อนี้ยากสำหรับหนูมากT^T อยากให้พี่ๆช...

โจทย์ปัญหาอสมการม.3

เป็นโจทย์ปัญหาเรื่องอสมการของม.3ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ช่วยเฉลยให้ดูหน่อยคะ

ข้อ Q-68 จงเขียนเซตที่กำหนดให้ แบบแจกแจงสมาชิก เซตของจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ 2xยกกำลัง2 – 5x – 12 = 0 Q-70 จงเขียนเซตที่กำหนดให้ แบบแจกแจงสมาชิก เซตของจำนวนเต็มลบท...

การแก้สมการ ม.ต้น

วันนี้เอาโจทย์การแก้สมการมาฝากค่ะ เจอสมการมีเศษส่วน ต้องกำจัดส่วนก่อนนะ วิธีทำคือ ให้เอา ครน ของส่วนคูณตลอดค่ะ จากโจทย์ส่วนคือ 2,3 เอา 2,3 ไปหา ครน ได้ 6 สรุปคือ...

รบกวนอธิบายตรงนี้หน่อยนะคะ

เรื่อง กราฟของความสัมพันธ์ งงกราฟทางขวาน่ะค่ะ คืองงว่าทำไม x>3 ถึงแรเงาทางขวาคะ กราฟของอสมการเป็นพื้นที่ เวลาทำจะวาดกราฟเส้นตรงก่อน กราฟเส้นตรงจะแบ่งพื้น...

เฉลยเรื่อง จำนวนจริง หัวข้อ การแก้อสมการค่าสมบูรณ์

พี่ฮะ รบกวนขอเฉลยเรื่อง จำนวนจริง หัวข้อ การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ข้อ Q-1628 หน่อยฮะพี่ สับสนมากมาย |x-1|-1|x-1| 23 ย้ายข้างมาลบกัน |x-1|-1|x-1| - 23 0 หา ครน (คูณไขว้เลย) 3|x-1|-3 - 2|x-1|3|x-1| 0 ตัวส่ว...

วิเคราะห์จุดอ่อนเด็กไทย กับสถิติข้อสอบ O-NET

สทศ. ได้เผยแพร่สถิติชุดนี้ออกมา ให้เราได้เห็นจุดอ่อนหลายๆอย่างของเด็กไทย ซึ่งจริงๆแล้วเด็กไทยทำไม่ได้เพราะอ่อนเองหรือว่าข้อสอบกำกวมก็ไม่อาจทราบได้ แต...

พาราโบลา จุดตัดแกน X พื้นฐาน

หาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น 0 ค่ะ ก็จะเหลือสมการที่ตัวแปรคือ x อย่างเดียว แล้วหลังจากนั้นใช้แยกตัวประกอบ หรือจะวาดรูปช่วยก็ได้ พี่่ดูแล้วทุกข้อเป้นสมการคว่ำ หงายหมดเลย จัดรูปให้เป็น y - k = 4c (x - h)2 ก็จะพอรู้ว่าตัดแกน x หรือป่าว ลองดูนะคะ ถ้าวาดรูปแล้ว

โจทย์ลำดับและอนุกรม คิดไงอ่าครับ

คือ ผมทำแบบฝึกหัดข้อนึงอะครับเรื่องลำดับและอนุกรม a1 = 14 d= 13 จงหา 4พจน์แรก ก. 8 ,11,13,17 ข. 8 ,10,14,17 ค. 8,11,14,19 ง. 8,11,14,17 จากตัวเลือกอะครับ a1 มันเท่ากับ 8 ทุกข้อเลยใช่มั้ยครับ -* -ขอแก้ไขน...

แก้สมการหา k

ถ้าสมการ x^2-2kx+3k-2=0มีคำตอบเเป็นจำนวนจริง 2 คำตอบแล้วค่าของ k อยู่ในช่วงไหน เราหาอะไรก่อนค่ะ ตอบยังไงค่ะx2 - 2kx + 3k - 2 = 0 เป็นสมการกำลังสอง เข้าตามรูปนี้ ax2 + bx + c = 0 ที่ทำสีไว้ ค...

ช่วยหน่อยครับ ย้ายข้างอสมการ

ข้อ1 --> 7/ 2+x <= 3 ข้อ2 --> x-1 >= 2/x แยกตัวประกอบ และหาช่วงคำตอบครับ ทำไม่เปนย้ายมาไว้ข้างเดียวกัน ให้ข้างนึงเป็นศูนย์ค่ะ แล้วหา ครน 7x + 2 37x + 2 - 3 0 7 - 3(x + 2)x + 2 0 7 - 3x - 6x + 2 0 - 3x + 1x + 2 0 - (3x - 1)x + 2 0 ทำ...

ใหม่! Math Clinic ถามสด-ตอบสด ทุกคืนวันเสาร์

วิธีโพสต์คำถาม โพสต์คำถามใน webboard บอร์ดย่อยคณิตศาสตร์ ตาม link ข้างล่างนี้เลยย https://www.dektalent.com/board/board.php?bid=3 สำหรับการโพสต์สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ หรือสมการยาวๆ สามารถโพสต์ได้โดย 2 วิธีนี้นะ    1. ใช้ฟังก์ชันของบอร์ด โดยจิ้มเลือกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ทางด้านขวามือ    2. โพสต์คำถามเป็นรูป โดยแนบรูปมากับโพสต์เลย (เหมาะกับสมการยาวๆ)

โจทย์ปัญหา อสมการ ม.3

ข้อนี้ทำยังไงหรอครับ น้ำหนักชาย : น้ำหนักหญิง = 5 : 3 เขียนได้เป็น น้ำหนักชาย : น้ำหนักหญิง = 5x : 3x น้ำหนักผู้หญิงรวม = 870 จากอัตราส่วนจะได้ 3x = 870 x = 8703 x = 290 เอากลับไปแทนในอัตร...

โจทย์อสมการ

กำหนดให้ S เป็นเซตคำตอบของอสมการ x-1x+2>2 และ a เป็นค่าขอบเขตบนน้อยสุดของ S แล้ว a2+1 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ คิดแล้วได้ ช่วง (-5,-2) -2 คือขอบเขตบนน้อยสุด แต่ หนูเข้าใจว่า ใช้ -2 ไม่ได้ใช่ไหม เพราะ เอาไปแทนในสมการ -2+2 แล้วเท่าก้บ 0 ก็เปลี่ยนมาเป็น -3 แทน คำตอบก็ 10 แต่เฉลย ตอบ 5 คือว่าเขาเอา -2 เป็นขอบเขตบนน้อยสุดเลย หนู สับสนคะ พี่โต๋

ถามการบ้าน เรื่องการหาเรนจ์ ม.4ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ลองหาเรนจ์วิธีตรง แล้วไม่เหมือนกับตอนดูกราฟค่ะ จาก y = 2 + 5x|x| จะได้ว่า x 0 ไม่งั้นส่วนจะเป็นศูนย์จ้า คิดแยกเป็นกรณีค่ะ กรณีที่ 1 ถ้า x > 0 จะได้ y = 2 + 5xx จัดรูป xy = 2 + 5x xy - 5x = 2 x(y - 5...

Q-3350 ค่าสัมบูรณ์ ม.1

Q-3350 จงหาค่า x จากสมการ |x + 4| = x + 10 แปลค่าค่ะ จะได้ 2 กรณี x + 4 = x + 10 หรือ x + 4 = -(x + 10) แยกคิดทีละกรณีนะ กรณี 1 คือ x + 4 = x + 10 ย้าย x มาจะลบกันหมดไปเหลือสมการเป็น    4 = 10 ซึ่งไม่จริง ดังนั้น กรณีนี้ไม่มีคำตอบ กรณีที่ 2 คือ x + 4 = - (x + 10) x + 4 = -x - 10 x + x = -10 - 4    2x = -14     x = -142     x = -7 #ตอบค่ะ

ถามการบ้าน เรื่องอสมการม.3

หนังสือเล่มหนึ่งมี 720 หน้า สมศรีอ่านได้มากที่สุดวันละ 40 หน้า สมศรีต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่วันจึงจะอ่านจบเล่ม

โจทย์ปัญหา อสมการ ม.3

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยครับ

ถามการบ้านเรื่องสมการและอสมการลอการิทึม ม.4 ค่ะ

ช่วยแสดงวิธีทำ log(3x+5) = 2 ให้หน่อยได้ไหมค่ะ

ถามการบ้านเรื่อง อสมการ ครับ

1.มณีอ่านหนังสือวันแรกได้ ⅓ ของเล่ม วันต่อมาอ่านได้อีก 30 หน้า รวมสองวันอ่านได้มากว่าครึ่งเล่ม หนังสือเล่มนี้มีอย่างมากกี่หน้า 2.รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง มีอัตราส่วน 2:5 และมีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 98 ซม. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร 3.นักเรียน ม.3 ห้องหนึ่งมีนักเรียนชายน้อยกว่าหญิงอยู่ 6 คน ⅔ ของนักเรียนชายน้อยกว่า ½ ของนักเรียนหญิงแต่ไม่เกิน 7 คน นักเรียนหญิงมีอย่างมากเท่าไร 4.กล่องทรงลูกบาศก์มีความจุไม่เกิน 343 cm³ จะมีพื้นที่อย่างมากเท่าไร 4 ข้อนี้ผมไม่เข้าใจอะครับ ช่วยสอนหน่อยนะครับ

สงสัยเรื่องการแก้สมการกับการตรวจคำตอบค่ะ

ปกติเวลาหนูแก้สมการแนวเศษส่วนแบบนี้จะไม่เคยตรวจคำตอบแต่พอทำโจทย์อสมการแล้วมาทำอันนี้เลยสงสัยว่าไม่ตรวจได้ไหมคะ

ถามการบ้านครับ เรื่องลอกการิทึมครับ

ขอวิธีคิดอย่างละเอียดเลยครับพี่โต๋ แบบนี้จะปลดล็อกก่อนฐานเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ปลดแล้วได้เครื่องหมายอสมการเหมือนเดิม ค่อยๆ ปลดที่อันค่ะ ปลดจากนอกสุดก่อนค่...

โจทย์ปัญหาอสมการครับ

รบกวนเเสดงวิธีทำให้หน่อยน่ะครับขอบคุณครับ

ถามเรื่องอินทิเกตค่ะ

จงหาสมการเส้นโค้งซึ่งมีส่วนตัดแกน y=5และความชันที่จุด(x,y) ใดๆมีค่ามากกว่าความชันที่จุด(x,y)ใดๆของเส้นโค้ง6y=2x^3-3x^2-36xอยู่4จงหาสมการเส้นโค้งซึ่งมีส่วนตัดแกน y = 5 และ คว...

โจทย์ปัญหาอสมการ

แดงมีสมุดเป็นสองเท่าของดำ ดำมีสมุดมากกว่าเขียว 3 เล่ม ถ้าทั้งสามคนมีสมุดรวมกันมากกว่า 90 เล่ม แต่ไม่ถึง100 เล่ม จงหาว่าเขียวมีสมุดกี่เล่ม

ถามพี่โต๋ครับ โจทย์อสมการ

เอาตัวอย่างของน้องตั้มเหมือนเดิมแล้วกันค่ะ ปล. ถ้างงเพราะเรื่องเขียนสับเซตยังไง หรือ เพาเวอร์เซตยังไง ไปดูคลิปเรื่องเซต ของ 2 หัวข้อนี้ก่อนนะคะ

ถามการบ้านเศษส่วนและอสมการหน่อยค่ะ

ช่วยแสดงวิธีคิดให้ดูหน่อยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ ^^ 2x - 5 < 34 ใช้วิธีย้ายมาไว้ข้างเดียวกันแล้วหา ครน คูณไขว้ไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่า (x - 5) เป็นบวก หรือ ลบ ถ้าคูณหรือหารด้วย...

ขอถามเรื่องเซตค่ะ

หาเซตคำตอบของ 1. X2 — 4X - 32 ≥ 0 2.|2X + 4|≤8 รบกวนด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องจำนวนจริงนะคะ ข้อ 1 แก้อสมการ ทำ 3 ขั้น - แยกตัวประกอบ - ตีเส้นจำนวน - เลือกช่วงของคำตอบ มีคลิปสอนในเรื่องจ...

โจทย์อสมการข้อนี้ ทำยังไงครับ

พี่โต้คับ โจทย์ข้อ 2 ตัวอย่างที่ 2 จงแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์ มัน 0 แต่ในคลิปมัน 2 ข้อที่เป็น0ให้ทำ ยังไงคับ ย้ายไปขวามือได้เรยหรือป่าว

เรื่อง อสมการ

34 y2y-3 ทำยังไงค่ะ

อนุพันธ์ฟังก์ชันเพิ่ม-ลด

พี่โต๋รบกวนข้อ7หน่อยค่าคือหนูแก้อสมการมาละไม่ได้ค่า x ถ้าได้ค่า x มาแล้วต้องเขียนเส้นจำนวนยังไงบ้าง ช่วยด้วยค่าาาา

ขอถามโจทย์เรื่องอสมการค่ะ

Aอายุมากกว่าB2ปี Bอายุมากกว่าC7ปี อายุของคนทั้งสามรวมกันได้มากกว่า34 จงหาอายุของทั้ง3 คน

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

พี่คะหนูสงสัยอ่ะค่ะว่าจาก |5 + 2i|= 25+144 = 169 = 13 แล้วทำไมถึงไม่ตอบ13 อ่ะคะ****|5 + 12i|...

จงแก้อสมการต่อไปนี้โดยใช้กราฟ

พี่ค่ะโจทย์แบบนี้ต้องทำยังไงค่ะ แบบนี้ด้วยค่ะ ...

ถามการบ้านเรื่องการหาโดเมนและเรนจ์ของค.สัมพันธ์ของฟังก์ชันค่ะ

งงตรงที่มี 3 เข้ามาค่ะ หาโดเมน จัด y = เทอมx โจทย์จัดมาอยู่แล้วค่ะ ติดรูทต้องบอกในรูท 0 x2 - 16 0 แก้อสมการนี้จะได้โดเมน ค่ะ ลองทำดูนะ -------------- เรนจ์ จัด x = เทอม y จะได้ x2 - 16 = 3 - y ...

โจทย์การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ครับ

พี่โต๋ช่วยแสดงวีธีคิดหาคำตอบข้อนี้ทีครับ |1 - x| = |x - 1| นะ เปลี่ยนได้เลยจะได้ดูง่ายขึ้นค่ะ ข้อนี้ใช้วิธีแปลค่า กรณีที่ 1 ถ้า x - 1 [ 0 จะได้ x 1 แล้วสมมติเลขในช่วงนี้แทนลง...

พี่โต๋ช่วยด้วยครับ เซตคำตอบของอสมการ

(x + 5)2(x – 4) < 0 วิธีลัดคือ ตัดวงเล็บที่กำลังเป็นเลขคู่ออกเลย ก็คือ (x + 5)2 คือมันมาจากการที่เราเอา(x + 5)2 หารตลอด ทำได้เพราะว่ายกกำลังสองเป้นบวกชัวร์ไม่มีปัญหากะเครื่องหมายของอสมการ พอตัดแล้วก็จะเหลือแค่ (x – 4) < 0 จะได้ x < 4 แต่ว่าตัวที่เราตัดทิ้งไป ต้องมาคิดว่า x = -5 จะทำให้สมการไม่เป็นจริง (ลองแทน x = -5 แทนแล้วได้ 0 < 0) ก้เลยต้องยกเว้น -5 ค่ะ ตอบ (-,-5)(-5,4)

ถามการบ้านการแก้อสมการม.4

ขอวิธีทำและคำอธิบายอย่างละเอียด แก้อสมการข้อ1-5ค่ะ

พี่ค่ะเช็คหน่อยค่ะ

พี่ดูหน่อยค่ะ หรือหนู เบลอเอง 14.46 การแก้อสมการลอการิทึม

จงแสดงว่า -2 เป็นคำตอบซ้ำ 2 ครั้งของสมการพหุนาม

ใช้วิธีหารสังเคราะห์ค่ะ ใช้ -2 เป็นตัวหาร 2 ครั้งเลย หารครั้งแรกจะเหลือ สมการกำลังสาม เอา -2 หารอีกครั้ง จะเหลือสมการกำลังสอง ถ้า -2 เป็นคำตอบซ้ำสองครั้งจริง ต้องหารได้ทั้งสองครั้งค่ะ พอเหลือสมการกำลังสอง ก็แยกตัวประกอบหรือถ้าแยกไม่ออกก็ใช้สูตรก็ได้ ก็จะได้คำตอบตัวที่เหลือแล้วจ้า

เซตPAT1 Q-2167

ทำไมสมการเป็นเครื่องหมาย ผมงงๆตรงหาค่าnอ่ะครับ แต่ตรงเส้นจำนวนผมเข้าใจ อีกอย่างเครื่องหมาย แปลว่า เป็นซับเซตเฉยๆหรอครับ เห็นในโจทย์สัญลักษณ์สับเซต มีขีด...

ถามโจทย์สถิติค่ะ

ระดับมลพิษของอากาศ(x) และอัตราการตาย(y) ของประชากรในเขตนครหลวง 6 เขตมีดังรูปภาพที่แนบมานี้ ถ้า n=6, u= -340, v=-555, uv=53,500, u2=38,600, v2=91,725 สมการเส้นตรงที่ประมาณความสัมพันธ์ระหว่างระ...

ถามการบ้านเรื่อง อสมการ ครับ

1.พิมมีเงินสะสมอยู่จำนวนหนึ่ง พ่อให้เงิน 600 บาท วันรุ่งขึ้นพิมซื้ออาหารให้แมวและนกที่เลี้ยงไว้เป็นเงิน 420 บาท พิมเหลือเงินอยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงิน...

ข้อ 8 Q-524 แสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะ

จงหาเซตคำตอบของอสมการ (x + 5)2 (x – 4) < 0 (–5,4) (–5,4) (–อินฟินิตี้,–5)(–5,4] (–อินฟินิตี้,–5)(–5,4) Q-556 ช้อยผิดปะค่ะนี้

สมการ ม.2 ค่ะ

ข้อสมการหน่อยค่ะ

ช่วยอธิบายข้อสอบo-netข้อนี้ทีค่ะพลีสๆ

ข้อนี้จำได้แม่นเลยเพราะคลิปเฉลยเพิ่งขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเอง ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบข้อที่ 9 ของข้อสอบ O-net คณิต กพ.'54 ครับ มีคลิปเฉลยละเอียดในระบบอยู่แล้ว ไอดี Q-2303 ครับ ข้อสอบข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของ คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต (https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=602) เอามาแจกข้างนอกไม่ได้จ๊ะ แต่ใบ้ให้ได้ว่าเป็นเรื่องอสมการค่าสัมบูรณ์ ยังไงลองดูรูปนี้น่าจะได้ไอเดียนะครับ

พี่โต๋ค่ะ ช่วยอธิบาย เรื่อง จำนวนจริง การแก้อสมการ ข้อ 6 หน่อยค่ะ

ในการแก้อสมการ ถ้าจำนวนที่เรานำมาหาร หรือ คูณ ติดลบ เครื่องหมายของอสมการจะต้องเปลี่ยนค่ะ เช่น จาก > ก็ต้องเปลี่ยนอัติโนมัติเลยเป็น < สำหรับที่ต้องเอา (x - 2)2 มาหารก็เพราะว่า พอยกกำลังสองแล้วได้เป็นบวกเสมอ คูณไปก็ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องหมายจะเป็นจ้าา

ข้อ Q-1632 ทำให้ดูหน่อยคะแบบวิธีสังยุค

ข้อ 10 Q-1632 เซตคำตอบของอสมการ –1 2 +x1– 2 1คือเซตในข้อใด แสดงวิธีทำการคูณด้วยสังยุคให้ดูหน่อยคะ คือว่าลองทำแล้วมันได้คำตอบไม่ตรงอ่ะคะ แสดงว่าหนูทำผิดแน่ๆช่วยทำให้...

Q-556 เฉลยหน่อยค่ะ

พี่ค่ะถามอีกแล้วQ-577 จงแก้อสมการต่อไปนี้ | x + 2 | | x + 5 | > 3 ที่ทำมันได้แบบนี้ก็เลยงงหนักไปใหญ่อีกแล้ว /x+2/ > 3/x+2/ ยก2 ( x+2)2 > (3/x+2/)2 x2+4x+4 > 9 ( x2+4x+4 ) x2+4x+4 > 9x2+36x+36 0 > 8x2 -32x+32 แล้วหาร 8 x2+4x+4 แล้วไงต่อค่ะ คำตอบมันไม่ได้ตามที่เฉลยอะค่ะ (พยายามยามพิมทีละตัว 555)

โจทย์การเเก้อสมการจำนวนจริง ช่วยตอบด้วยค่ะ

พี่ค่ะช่วยแสดงวิธีทำแบบฝึกหัดแก้อสมการจำนวนจริงให้ดูหน่อยนะค่ะข้อ Q-551,Q-556,Q-550,Q-553,Q-1635 ขอบคุณค่ะ - -*

ช่วยเฉลยข้อสอบให้หน่อยครับ

ลองดูเรื่องจำนวนจริง ตรงแก้อสมการน่ะค่ะ มีตัวอย่างหลายแบบเลย ดูซ้ำๆ เยอะๆ ค่ะ

โจทย์คณิตศาสตร์ pre quota

ขอพี่ๆช่วยเฉลย โจทย์อัตนัย10ข้อ pre quota ให้หน่อยได้มั้ยคะ พอดีเพิ่งสอบที่รร.มา ทำไม่เป็นเลย ขอบคุณมากค่ะ :) v ...

โจทย์ ความสัมพันธ์

พี่โต๋ครับ ข้อแรกอะครับ ตอนหาเรน เฉลยมันตอบแบบนี้ ผมน่าจะแก้อสมการผิด ดูเฉลยแล้วงงๆครับว่า1/4มายังไง

การแก้อสมการ

คำถาม Q-1632 -1 2 +x1- 2 1 จะหาเซตคำตอบยังไงอ่ะค่ะ คำถาม Q-1636 ให้ A={x|(x2-1)(x2-3)15} ถ้า a เป็นสมาชิกค่าน้อยสุดในเซต A และ b เป็นสมาชิกค่ามากสุดในเซต A แล้ว(b-a)2เท่ากับเท่าไหร่y...

โจทย์จำนวนจริง แก้อสมการ

ข้อนี้ย้ายข้างแล้วหารสังเคราะห์ได้มั้ยครับ ผมลองดูแล้วแต่ไม่ตรงกับเฉลย แต่เฉลยเขาใช้อีกวิธี ดูจากที่ทด ที่ทำหารสังเคราะห์แล้วไม่ตรง น่าจะเพราะลืมใส่วง...

ถามโจทย์ onet เรื่อง โดเมนกับเร้น

หนูไม่เข้าใจโจทย์ค่ะ หา D กับ R ไม่ได้ค่ะ TT จาก f(x) = 3 - 4 - x2 f(x) ก็คือ y นะคะ ดังนั้นจะได้ y = 3 - 4 - x2 หาโดเมน จัด y = เทอม x ซึ่งโจทย์จัดมาอยู่แล้ว ต่อไป พิจารณาค่า x ว่าเป็นเศษส่วน /...

ถามการบ้าน แก้อสมการค่าสมบูรณ์ค่ะ

1.     x+7 |x-5| ได้คำตอบเป็น [a,b] แล้ว a+bเท่ากับเท่าไหร่ 2. จงแก้อสมการ |x|x -8 < x ทำยังไงคะ

เจอปัญหาอีกแล้วครับ พี่โต๋

แก้ไขโจทย์นะครับ พิมพ์ผิด ^^ จงแก้อสมการต่อไปนี้ x2-4x+12<0

การแก้อสมการ

ข้อเก้าทำยังไงคะ

ถ้าเจอโจทย์แบบนี้อะครับ

1. กำหนดให้ S = { x | lxl3 = 1 } เซตในข้อใดต่ไปนี้เป็นเซตของเซต S มันจะมีคำตอบให้เลือก 1. { x | x3 = 1} 2. { x | x3 = -1} 3. { x | x2 = 1} 4. { x | x4 = x} ถ้าเจอแบบนี้จะทำยังไงหรอครับ มันอยู่ในเรื่องเซตรึป่าว แล้...

การแก้อสมการ

จงแก้อสมการ (3-x) (x+8) 0 วิธีแก้อสมการคือให้ แยกตัวประกอบแล้วตีเส้นจำนวน แบบนี้เราทำ สัมประสิทธิ์ของ x ให้เป็นบวกทั้งหมดก่อนค่ะ โดยการดึงเครื่องหมายลบออกจาก วงเล...

ข้อนี้ทำไงเหรอคับ

1.(2x4(4เป็นยกกำลังนะคับ) – 5x3(3เป็นยกกำลังนะคับ) – x2(2เป็นยกกำลังนะคับ) + 3x + 1) (2x + 1) เรื่องทฤษฎีเศษเหลืออะคับ งงมากมายเลยคับ 2.แล้วก้อินเวอร์สอย่างเดียวคืออะไรเหรอคับ ข้อ...

อินเทนซีฟ-จำนวนจริง

ข้อ 5 คิดแบบนี้ได้ไหมคะ จาก ab = 1 เศษ 24 24b = 1 เศษ 12 จะได้ a = b+24 24 = b+12 ---------------- a-b = 24 ...1 b = 12 ...2 1+2 : a = 36 แทนค่าได้ b = 12 หรม. ขอบ a,b ได้ 12 ตอบเหมือนกันเลย สำหรับสมการที่มี b อยู่ เพราะว่าเค้าบอก b >...

ช่วยดูโจทย์ ข้อ 15 เรื่องจำนวนจริง ในคอร์สอินเทนซีฟ ให้หน่อยค่ะ

น้องออยคะ พี่ขอคำถามละเอียดกว่านี้อีกนิดนึงค่ะ พี่เข้าไปดูมาแล้ว ข้อนี้เป็นอสมการค่าสัมบูรณ์ค่ะ แปลความหมายตามนิยามเลย ตรงไหนคือที่น้องถามว่า ทำไม เป็นเครืองหมาย แล้ว ชี้ไปทางเครื่องหมายบวก ละค่ะ

ฟังก์ชัน ช่วยอธิบาย หน่อยค่ะ งงมากๆๆๆ

Q-912 ต้องแก้อสมการหาสมาชิกของ เซต A กับ B มาก่อน ดูที่โจทย์สั่งด้วยว่า ของเซต A เอาเฉพาะที่เป็นจำนวนเต็มค่ะ แต่เซต B เป็นจำนวนจริง เสร็จแล้วไปหา AB แล้วค่อยมาดูคำตอบ โจทย์อยากได้ที่เป็นฟังก์ชันจาก AB ไป B แปลว่า คู่อันดับ ตัวหน้าจะต้องมาจากเซต AB ตัวหลังมาจากเซต B ไม่ยากนะ ติดตรงแก้อสมการหรือป่าววคะ

ถามการบ้านเรื่อง สมการเชิงเส้นครับ

ไม่เข้าการแก้อสมการค่ะ

ถามเรื่องจำนวนจริงครับ

ลองทำหรือยัง งงตรงไหนคะ ให้แยกตัวประกอบก่อน แล้วคิดตามหลักการแก้อสมการค่ะ แล้วค่อยเอาคำตอบมาคิดหา a กับ b ตามเงื่อนไข ถ้า a เป็นจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดในเซต S (2 ,) และ b เป็นจำนวนลบทีมีค่ามากที่สุด ซึ่ง bS ได้ a กับ b แทนค่าใน a2 – b2 ตอบแล้วค่ะ

การแก้อสมการฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล ข้อ Q-840

พอดีมีน้องถามมานะคะ เลยเอามาทำให้ดูกันค่ะ Q-840 34x - 3 - 26(32x - 3) 1 มองคร่าวๆ ก่อน 3 มียกกำลังเป็น 4x แล้วก็ 2x(สังเกตว่ากำลังลดลงครึ่งนึง น่าจะใช้วิธีแยกตัวประกอบ) แต่ก่อนอื...

พี่ โต๋ครับบบบ ~~~~

Q-827 ปลดล็อกก่อน แล้วจะได้เป็น อสมการค่าสัมบูรณ์ แล้วแก้ด้วยการแปลค่าตามนิยามค่ะ สมมติ |x| < 2 จะแปลได้เป็น -2 < x < 2 ค่ะ ตรงที่ปลดล้อก ทางขวาจะได้(13)-2 ก็กระจายเลขชี้กำลังก่อน ก็จะได้เป็น 13-2 = 32 = 9 นะค่ะ

งงมากครับพี่โต๋

จากข้อ 2 ใน pre o-net อ่ะครับผมอยากรู้ผมผิดตรงไหน ทำไมเฉลยมันเฉลยว่าถูกทั้งก.และข.อะครับ วิธีทำของผมนะครับ ใช้สมบัติการไม่เท่ากันของอสมการ จะได้ความจริงต่อไปนี้...

พี่แสดงวิธีทำผิดรึเปล่าคะ

expo-log 7.การแก้อสมการลอการิทึม นาทีที่13.00 คือพี่บอกว่าx2-x+2 แยกตัวประกอบได้(x+1)(x-2) แต่(x+1)(x-2) มานได้ x2-x-2ไมใช่หรอคะ

งงๆ กับโดเมนและเรนจ์ข้อนี้ค่ะ ช่วยน่อยนะ

ไม่ค่อยแน่ใจเครื่องหมายค้ะ y2 = 112 - x2 อยู่ในรูป y = เทอม x อยู่แล้ว งั้นก็พิจารณาโดเมนเลยนะคะ เพราะว่า y2 มากกว่า หรือเท่ากับ 0 เสมอ ดังนั้น 112 - x2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ด้วย...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com อสมการ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.116 วินาที