คอร์สเรียนออนไลน์ > > อสมการ ม.3

อสมการ ม.3

วีดีโอ 4 บทเรียน (144 นาที) แบบฝึกหัด 40 ข้อ

เราได้เรียนเรื่องสมการกันมาแล้วตอน ม.1 และ ม.2 ซึ่งในบทนี้จะเรียนเรื่องอสมการ ซึ่งจะมีวิธีการแก้อสมการที่แตกต่างออกไป บทนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเพราะในอนาคตเราจะได้เรียนเรื่องนี้อีกตอน ม.ปลายค่ะ เนื้อหาเน้นการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นอกจากนี้จะมีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอสมการให้ได้ฝึกทำกันค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ 8.16 นาที

อธิบายเรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สัญลักษณ์ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมบัติของความไม่เท่ากัน สมบัติการบวก สมบัติการลบ สมบัติการคูณ สมบัติการหาร


หลักการแก้อสมการ

วีดีโอ 12.16 นาที

อธิบายเรื่อง หลักการแก้อสมการอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์หลักการแก้อสมการ


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการ ชุดที่ 2


โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ 11.05 นาที

อธิบายเรื่อง หลักการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาอสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาอสมการ ชุดที่ 1


ตัวอย่างโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ 10.54 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาอสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาอสมการ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดอสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดอสมการ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดอสมการ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดอสมการ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดอสมการ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดอสมการ ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดอสมการ ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดอสมการ ชุดที่ 4

อสมการ ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง อสมการ ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนอสมการ ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนอสมการ ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.109 วินาที