บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น จำนวนเชิงซ้อน


จำนวนเชิงซ้อน ม.5

จำนวนเชิงซ้อน เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากปัญหาในการแก้สมการจากเรื่องจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อนให้คำตอบของสมการที่ไม่มีคำตอบอยู่ในจำนวนจริงได้ในบทเรียนจะได้รู้จักโครงสร้างของจำนวนเชิงซ้อน การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเชิงซ้อน ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการแก้สมการพหุนาม


สรุปจำนวนเชิงซ้อน

สรุปจำนวนเชิงซ้อน เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากปัญหาในการแก้สมการจากเรื่องจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อนให้คำตอบของสมการที่ไม่มีคำตอบอยู่ในจำนวนจริงได้ในบทเรียนจะได้ทบทวนโครงสร้างของจำนวนเชิงซ้อน การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเชิงซ้อน ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการแก้สมการพหุนาม พร้อมทำข้อสอบจำนวนเชิงซ้อน


สรุปจำนวนเชิงซ้อน PAT1

สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทจำนวนเชิงซ้อน พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


จำนวนเชิงซ้อน ม.5

จำนวนเชิงซ้อน เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากปัญหาในการแก้สมการจากเรื่องจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อนให้คำตอบของสมการที่ไม่มีคำตอบอยู่ในจำนวนจริงได้ในบทเรียนจะได้รู้จักโครงสร้างของจำนวนเชิงซ้อน การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเชิงซ้อน ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการแก้สมการพหุนาม

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น จำนวนเชิงซ้อน


 

โครงสร้างจำนวนเชิงซ้อน

อธิบายเรื่อง โครงสร้างจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อน การเท่ากัน การบวกการคูณจำนวนเชิงซ้อน เอกลักษณ์และอินเวอร์สของจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


 

การลบและการหารจำนวนเชิงซ้อน

อธิบายเรื่อง การลบและการหารจำนวนเชิงซ้อน สังยุค (Conjugate) ของจำนวนเชิงซ้อน สมบัติที่สำคัญของสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


 

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

อธิบายเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน สมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


 

จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว (Polar Form)

อธิบายเรื่อง จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว (Polar Form) พร้อมตัวอย่าง


 

การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

อธิบายเรื่อง การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว พร้อมตัวอย่าง


 

ตัวอย่างที่ 3 และ 4 การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

คลิปต่อเนื่องจาก C98 อธิบายเรื่องตัวอย่างที่ 3 และ 3 ของการคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรุปเชิงขั้ว


 

การหารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

อธิบายเรื่อง การหารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง โครงสร้างจำนวนเชิงซ้อน การบวก การลบ และการคูณ จำนวนเชิงซ้อน สังยุค อินเวอร์ส และการหารจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนนี้สอนเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว (Polar form) พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนนี้สอนเรื่อง สมการพหุนาม พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น จำนวนเชิงซ้อน


 

ข้อสอบเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 4


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 2

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 2


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 3

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง โครงสร้างจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง โครงสร้างจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การลบและการหารจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การลบและการหารจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน


บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

แบบฝึกหัดจำนวนเชิงซ้อน

ถามข้อนี้ค่ะ แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเชิงซ้อน Q-1382 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ 23 - iลบกับ 52 + 2i บวกกับ 1i ทำเป็นแต่แบบที่เศษส่วนสองอันบวกลบกันน่ะค่ะ แต่พอเจอแบบนี้มันมีสามแบ...

มาแล้ว! ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ version.2

Download ชีทเป็น PDF รวมทุกบท คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 จะสอบบทไหนเลือก print เฉพาะบทนั้นได้เลย แจกฟรีครับ ^^ ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหา: คณิตพื้นฐาน * คณิตเพิ่มเติม * ม.4 * ม.5 * ม.6...

กิจกรรมสอบ Pre PAT1 ครั้งที่ 1/2555

รอบนี้รู้สึกว่าง่ายกว่ารอบที่แล้วนะครับ แต่คือก็ยังผิดง่อยๆอยู่ดี เวคเตอร์ จำนวนเชิงซ้อนลืมไปแล้ว สถิติยังไม่ได้เรียน TAT

แบบฝึกหัดจำนวนเชิงซ้อน

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ///ขอบคุณค่ะ

ถามโจทย์ในแบบทดสอบค่ะ แคลเบื้องต้น==

จงเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 1) 2-2i 2) -√3-i 3) 1+√3i. 4)-4+4√3i ทำยังไงครับพี่โต๋ ^^

โจทย์จำนวนเชิงซ้อนรูปขั้วค่ะ

จงเขียน 6รูท3 cis240 ในรูป a + bi ทำไงอะคะอันนี้ด้วยค่ะ จงเขียน 8(cos 180o + i sin180o) ในรูป a + bi...

Q-1388 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

Q-1388 จงหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน Z = 5i(5 - 12i)(1 - 3 i) คือโจทย์ให้หา |Z| จะได้แบบนี้เลยค่ะ Z = 5i(5 - 12i)(1 - 3 i) |Z| = |5i(5 - 12i)(1 - 3 i)| แล้วแต่ละวงเล็บมันคูณกันอยู่ ดังนั้นกระจายตัวค่าสัมบูรณ...

ข้อสอบ ent ปี47 เรื่องจำนวนเชิงซ้อนครับ

จากข้อสอบ ent วิชาคณิตศาสตร์ มีนา 47 ข้อที่ 16 ครับ กำหนดให้ Z1 Z2 Z3 เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับ Z1*Z2*Z3 = 1 และ Z1 + Z2 + Z3 = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. (1 - Z1)(1 - Z1) = (1 - 1/Z1)(1 - 1/Z2) ข. ถ้า Z1 ไม่เท่ากับ 1 และ Z2 ไม่เท่ากับ 1 แล้ว l Z3 + i ll Z3 - i l = 4 ข้อใดต่อไปนี้ถูก 1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด 3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด อยากให้พี่ๆช่วยคิดข้อ ข หน่อยครับ

การคูณของจำนวนเชิงซ้อนที่มีมากกว่าสอง ทำไงคะ

อีกสองข้อลองคูณดูนะคะ จงหาผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ (2 + i)(3 - 2i)(2 - i)(3 + 2i) ข้อนี้จับคู่คูณให้เป็นผลต่างกำลังสอง -->> (2 + i)(2 - i)(3 - 2i)(3 + 2i) จงหาผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ (2 + 3i)(3 - 2i)(6 - 4i) ข้อนี้ก็คูณสองตัวแรกก่อนก็ได้ ได้เท่าไหร่ค่อยคูณอีกวงเล็บนึง

ชวนน้องๆแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 1 ^^

หนูอยู่ ม.6 อยากเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน พรุ้งนี้มีสอบค่ะ

[ประกาศ] หน้าตาเว็ปเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วครับ

อยากให้มีแบบลงเป็นบทๆไปอ่ะค่ะ เพราะว่าคอร์สของพี่มันไม่ตรงกับที่โรงเรียนหนูสอน อย่างม.5 หนูเรียนความน่าจะเป็น ฟังชั่นก์เอ็กโพเน็นเชียลและรอการิทึ่ม ตรีโกณ จำนวนเชิงซ้อน แล้วลำดับอนุกรมกับสถิติหนูจะเรียนตอนม.6อ่ะค่ะ ช่วยเอาไปพิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

สอนการบ้านจำนวนเชิงซ้อน ม.5 หน่อยค่ะ

จงหาจำนวนจริงของ a และ b ของจำนวนเชิงซ้อน 5a+(a-bi)=6+2i

ถามการบ้านเรื่องจำนวนเชิงซ้อนม.5ค่ะ

จงหาเซตคำตอบของสมการ x^2+3x+5=0

โจทย์ถามว่า จำนวนเต็มบวกที่หารเศษส่วนนี้ลงตัว ทำอย่างไรคะ

ถามหน่อยค่ะ หาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนช่วยหน่อยค่ะ (3+4)^2 ----------- (8+6i)(12-5i)

ถามการบ้านเรื่องจำนวนเชิงซ้อนครับ ม.5 ครับ

(1+i) ทั้งหมดยกกำลัง 15 = เท่าไหร่ครับ

ถามการบ้านเรื่องจำนวนเชิงซ้อนครับ ม.5 ครับ

จงหาค่าของ (1-i) ทั้งหมดยกกำลัง 10 ในรูปของ a+bi

ไม่เข้าใจ อินเวอร์สการคูณ จำนวนเชิงซ้อน

Q-1372 จงหาอินเวอร์สของการคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ (1 - i)4 Q-1373 จงหาอินเวอร์สของการคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ (1 + 2i)3 อธิบายทีครับ

เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1423 และอื่นๆ

ข้อ Q-1423 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4 + 2x2 – 15 = 0 Q-1427 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี 2 – 3 i และ 3i เป็นคำตอบ ข้อ Q-1429 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มี 2i, 2,...

ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x^4 - 30x^2 + 289 = 0 ทำไงคะ

ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4 - 30x2 + 289 = 0 ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยนะคะตอบน้อง chopstickjung จากโจทย์ x4 - 30x2 + 289 ข้อนี้สังเกตว่า ตัวหลัง เป็น 172 ดังนั้นจะทำโดยใช้วิธีเพิ่มพจน์กลา...

เซตคำตอบของสมการของจำนวนเชิงซ้อน

คือ โจทย์ให้หาเซตคำตอบของสมการของจำนวนเชิงซ้อนอ่ะค่ะ เราตองหายังไงค่ะ? 1.x^2+x+6=0 2.3x^2-2x+1=0 ช่วยหน่อยนะค่ะ

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

พี่คะหนูสงสัยอ่ะค่ะว่าจาก |5 + 2i|=  25+144  =  169  = 13 แล้วทำไมถึงไม่ตอบ13 อ่ะคะ

เพ่ โต๋ เพ่ หนึ่ง ขออะไรสักอย่างสิ ช่วยเพิ่มคลิป อนุพันธ์ของ Implicit Fun

พี่ครับ ไม่ค่อยเข้าใจเลย เพิ่มสัก 5 ข้อได้ไหม ตัวอย่าง Implicit Function ผมไม่ค่อยเข้าใจเลย ทำข้อสอบก้อได้น้อยมากๆ เห็นแก่อนาคตผมเถอะ อ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจอยู่นะ ข...

หารสังเคราะห์ ทำยังไงคะ

คือหนูเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนอยู่ค่ะ แล้วที่โรงเรียนมีใช้การหารสังเคราะห์ด้วยค่ะ แล้วหนูทำไม่เป็น ในคลิปจำนวนเชิงซ้อนก็ไม่มี มันทำยังไงอะคะ

ถามโจทย์เรื่อง"จำนวนเชิงซ้อน"ครับ

ข้อนี้ทำไม isin45n เป็น 0 ครับ??

โจทย์จำนวนเชิงซ้อนครับ งงอีหลี

จงหาเซตคำตอบของสมการ X3+4x2+x+4=0 คำตอบได้ {-4,i,-i} งบมานานละ คิดไม่ออก -0- ช่วยหน่อยครับ

จำนวนเชิงซ้อนทำไม่เป็นช่วยบอกที

1. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ _________10___________ i(i + 1)(i + 2)(i + 3)(i + 4) 2.จงทำให้เป็นผลสำเร็จ i15 + i16 + i17 +...+ i60 ที่เป็นตัวเลขคือเลขยกกำลังนะครับ

จำนวนเชิงซ้อน

ข้อนี้ทำไงครับ

จำนวนเชิงซ้อน

จงหาค่าสัมบูรณ์ของรากของสมการz^2(1-z^2)=16คำว่า รากของสมการ หมายถึง คำตอบของสมการค่ะ จากสมการ z2(1 - z2) = 16 คูณกระจาย z2 - z4 = 16 ย้ายมาไว้ข้างเดียวกัน จะย้ายไปขวานะ z4 จะได้เป็นบ...

ถามโจทย์จำนวนเชิงซ้อนค่ะ

1.จงหาสมการพหุนามดีกรี4 ที่มี 2i,2,-1 เป็นคำตอบ และ p(3)=26 อยากรู้ว่าจะคิดยังไงค่ะ พยายามตั้งหลายครั้งแล้วมันติดค่าตลอดเลย ขอบคุณมากค่ะจงหาสมการพหุนามดีกรี4 ที่มี 2i,2...

สอบถามเรื่องคอร์สอินเทนซีทค่ะ

พี่โต๋ค่ะ อยากถามว่า ทำไมบางเรื่องถึง ไม่มีชีทให้ดาวน์โหลดค่ะ สถิติ เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ความน่าจะเป็น อ่ะค่ะ ไม่เห็นมีชีทให้ดาวน์โหลด

แก้สมการโดยใช้สูตร

ต้องใช้เรื่องจำนวนเชิงซ้อน (เรียนใน ม.5) ต่อค่ะ

เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1425 ทำยังไงดีคิดไม่ออก

จากข้อนี้ค่ะ Q-1425 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4– 2x3+ 12x2– 8x + 32 = 0 1. {2i,–2i,1+ 7 i,1– 7 i} 2. {2i , –2i , 1 + 7i , 1 – 7i } 3. {1–2i,1+2i,1+ 7 i,1– 7 i} 4. {2i , –2i , 1 + 5 i,1– 5 i} จากที่ลองคิดเองแล้ว เป็นแบบนี้ - เลือก x4 กับ 12x2 กับ 32 มาใช้ - ...

จำนวนจริง เเก้อสมการค่าสัมบูรณ์

ค่าของ(1+i)41+1i53)(3+i)มีค่าเท่าใด ขอเป็นวิธีทำนะคะ เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ช่วยตอบหน่อย พรุ้งนี้สอบอะคะ

ถามเรื่อง จำนวนจริงครับ

จริงๆ สูตรเดียวกัน แต่ตอนเป็นเรื่องจำนวนเชิงซ้อน ไปเจอ i2 ได้ -1 ลบเจอลบเลยเป็นบวกค่า อย่าไปจำว่าคนละอันนะจ๊ะ

ถามโจทย์จำนวนเชิงซ้อน Q-1393 ค่า

สงสัยอะคะคือคิดแล้วคิดอีกก็ไม่ได้คำตอบทุกทีค่ะขอวิธีแนวคิดที่ถูกต้องด้วยนะค่ะ โจทย์ ค่าของ lZl-Z = 1+2i จงหา lZl

โจทย์จำนวนเชิงซ้อน

ให้ |z + 16| = 4|z + 1| ค่าของ |z| ตรงกับข้อใด

การบ้านหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

ช่วยหน่อยนะค่ะข้อสามค่ะ

ในโปรไฟล์ แบบทดสอบบางเรื่องไม่ได้ทำ แต่มันขึ้นคะแนนให้ค่ะ

ลงคอร์สเพิ่มเกรด ม.5 ค่ะ ทำแบบทดสอบไปแค่ตรีโกณมิติประยุกต์กับจำนวนเชิงซ้อน แต่ทำไมมันขึ้นคะแนนของ เซตกับฟังก์ชัน ที่เป็นของ ม.4 ที่ไม่ได้ลงคอร์สเอาไว้ เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม กับสถิติ2 เป็นของ ม.5 ไม่ได้ทำแบบทดสอบ 2 บทนี้ แต่มันขึ้นคะแนนให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

จำนวนเชิงซ้อน

Q-1395 ให้ z = a + bi ซึ่ง |z + 1| = |z + 2| และ |3z + 9| = |5z + 10i| แล้วค่าของ a + b ตรงกับข้อใด Q-1393 ค่าของ |Z| จากสมการ |Z| – Z = 1 + 2i ตรงกับข้อใด สองข้อนี้ทำยังไงคะ ช่วยแสดงวิธีคิดหน่อยค่ะ ขอบพระคุณพี่โต๋มากค่ะ

จำนวนเชิงซ้อน

พี่ครับข้อนี้ทำยังไงครับ ผมทำไม่ได้ หรือโจทย์มันผิดอะครับ

การบ้าน ม.5

เรื่องจำนวนเชิงซ้อนค่ะ กำหนดให้ Z = x+yi โดยที่ Z(2-3i) = 5+3i จงหา อินเวอร์ส Z-1

ถามการบ้านเรื่องหลักการนับเบื้องต้นครับ

พี่ช่วยตอบอีกเรื่อบนึงเรื่องจำนวนเชิงซ้อนของผมด้วยนะครับ

Q-1390,Q1392 ช่วยหน่อยค่า

ช่วยแสดงวิธีคิดให้หน่อยค่ะ หนูได้คำตอบไม่ตรงกับเฉลยง่า ทั้งสองข้อ ให้กระจายค่าสัมบูรณ์เข้าไปที่ทุกวงเล็บได้เลยค่ะ Q-1390 จะได้เป็น |Z| = |3+4i||(4 - 2i)||(1 + i)||(1 + 2i)| แล้วก็ใช้...

ถามหน่อยค่าา จำนวนเชิงซ้อน (:

ข้อแรกที่ถาม เป็นการตั้งสมการจากคำตอบค่ะ z คือ สังยุคของ z ค่ะ ทำง่าย ๆ โดยการเปลี่ยนเครื่องหมายที่ส่วนจินตภาพ เช่น z = 2 + 3i จะได้ z = 2 - 3i ลองดูคลิปแรกของเรื่องจำนวนเชิงซ้อนค่ะ มีอธิบายไว้ค่ะ

Q-1377 ผลหารของจำนวนเชิงซ้อน

Q-1377 ผลหารของจำนวนเชิงซ้อน หาผลหารของ 3 + 4i(1 + 3i)(2 - i) วิธีทำ คือให้คุณด้วยสังยุคของส่วน = 3 + 4i(1 + 3i)(2 - i) = 3 + 4i(1 + 3i)(2 - i) (1 - 3i)(2 + i)(1 - 3i)(2 + i) เศษคูณกันตามปกติ ส่วนก็จับคู่คูณ มองเป็นผลต่างก...

อยากได้เฉลย

ทำไมพอตรวจคำตอบข้อผิดถึงไม่แสดงวิธีทำให้คับเรื่องการลบและการหารจำนวนเชิงซ้อนชุด1

Q-1387 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

Q-1387 จงหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน Z = (2 + 3i) + (4 + 5i) บวกกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยหาค่าสัมบูรณ์ ส่วนจริงบวกส่วนจริง ส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพ Z = 2 + 3i + 4 +5i Z = 6 + 8i |Z| = a2 + b2 จะได้ |Z...

เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...

ช่วยดูให้หน่อยคับ Q-1417 ,Q-1415 คับ

ใช้เรื่องจำนวนเชิงซ้อนแบบเชิงขั้วค่ะ ต้องรู้สูตร ง่ายค่ะ ลองทำใหม่นะคะ

Q-1385 ครับ

Q-1385Q-1385 จาก i4 = 1 ถ้าเป็น i15 = i 4i 4i 4i 3 = 1 x 1 x 1 x (-i) = - i หรือคิดง่ายๆ คือ เอาเลขชี้กำลังหารด้วย 4 แล้วดูว่าเหลือเศษเท่าไหร่ อย่างอันนี้ i 15 หารแล้วเหลือเศษ 3 ก็คือ เหลือเป็น i 3 = - i พจน์...

ขอแก้อสมการข้อนี้หน่อยค่ะ

ต้องดูว่าโจทย์เอามาจากไหนแล้วล่ะค่ะ เอามาจากเรื่องจำนวนจริง หรือว่า จำนวนเชิงซ้อน

ดูคลิปวีดีโอไม่ได้

คือกด play แล้วคลิปมันไม่เล่น หัวข้อที่2 และ3 ของเรื่องจำนวนเชิงซ้อน แต่อันอื่นดูได้ปกติ

ถามการบ้าน เรื่องจำนวนเชิงซ้อน

ขอบคุณค่ะ แล้วข้อนี้ทำยังไงคะ

การตอบจำนวนเชิงซ้อน

พี่คะการตอบคำถามจำนวนเชิงซ้อนต้องตอบแบบไหนอ่ะคะระหว่าง 2+2i5 กับ 25+2i5 หรือว่าได้ทั้งสองอย่างคะ

ถามจำนวนเชิงซ้อนค่ะ

ถ้า(2+i) เป็นรากหนึ่งของสมการf(x)=0 เมื่อ f(x) = 2x3+ax2+bx+10 (คลิปc265) ทำไมตอนแรกถึงต้องเอาxมาลบแบบนี้อะคะ f(x) = 2(x-(2-i)(x-(2+i))(x-m)

การหารจำนวนเชิงซ้อนด้วยจำนวนเชิงซ้อน

(1+i / 1-i)ทั้งหมดยกกำลัง 25 คิดยังไงอ่ะค่ะ ?

Q-1419 ครับ

Q-1419 แปลงให้เป็นรูปเชิงขั้วแล้วใช้สูตรยกกำลังของรูปเชิงขั้ว จะง่ายค่ะ ลองดูตัวอย่างในคลิปสอนเรื่องการคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วค่ะ ตัวอย่างที่ 2 ประมาณนาทีที่ 13 ค่ะ ถ้าสงสัยตรงไหนมาถามเพิ่มเติมนะคะ

เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ม.5 ค่ะ

จงหาอินเวอร์สการคูณของ (1+2i)ทั้งหมดยกกำลัง 4

*จำนวนเชิงซ้อน* ถอดค่า r ไม่ได้

ถ้าถอด ไม่ได้ จะทำยังไงต่อได้บ้างคะ หรือถ้าถอดไม่ได้ก็เอาค่า r ทั้งที่ติด ไปแทนค่าต่อไปได้เลยคะ ถอดไม่ลงตัวก็ติดรูทไปแบบนั้นเลยค่ะ ...

Q-1368 , Q-1372

Q-1372 จงหาอินเวอร์สของการคูณของจำนวนเชิงซ้อน (1 - i)4 อินเวอร์สการคูณ ของ (1 - i)4 = 1 (1 - i)4 แล้วก็ไปจัดรูป ด้วยการคูณสังยุคค่ะ ลองทำดูนะคะ

จำนวนตรรกยะ ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ (:

( 5 - 2 )2 เป็นจำนวนชนิดใด? ในข้อสอบบอกว่าเป็นจำนวนอตรรกยะ ทำไมถึงเป็นอตรรกค้ะ? 4 16 ในข้อสอบบอกว่า ไม่ใช่จำนวนจริง แล้วไม่ใช่จำนวนจริงเป็นอย่างไรค้ะ? ช่วยตอบทีนะค...

เครื่องหมายราก

ถ้าไม่ใช่เรื่องจำนวนเชิงซ้อน สิ่งที่อยู่ใน เครื่องหมายราก จะต้อง 0 ค่ะ

เรื่องจำนวนเชิงซ้อน

a+bi = a-bi ไม่ใช่ -a-bi เหรอฮะ

ขอวิธีทำหน่อยค่ะ พรุ้งนี้สอบ

1.l 2. 3.|-z -1 4.- 5.zยกกำลังสอง 6.    zคูณ 7..zคูณ ค่าสัมบรูณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อน ช่วยดูให้หน่อยค่ะ

ตรวจให้หน่อยนะคะ แล้วก็ทำข้อ6 ข้อ8 ข้อ9 ไม่เป็นค่ะ ชัดๆ ...

การบ้านครับ

1.กำหนดให้ P(x) เป็นฟังชันก์พหุนามซึ่ง P(1) = 1 และ P(-1) = 2 ถ้า Q(x) และ P(x) เป็นฟังชันก์พหุนามซึ่ง P(x ) = (x2)Q(x) + R(x) สำหรับทุกจำนวนจริง x และ R(x) มีดีกรีน้อยกว่า 2 จงหา R(0) 2.ถ้า x3 + px2 + q หารด้วย x2 + 2...

แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเชิงซ้อน

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ม.5 ค่ะ

จงหาอินเวอร์สสำหรับการคูณของ (1+i) ยกกำลัง 3

เรื่องจำนวนเชิงซ้อน

ขอวิธีทำหน่อยค่ะ

ถามการบ้านเรื่อง จำนวนเชิงซ้อนครับ

ข้อที่ 88 ครับ อยากทราบว่า ที่โจทย์ถามว่า จงหา... ตรง (-Z) หมายถึงให้แทนเป็น Z1 ที่โจทย์ให้มาเลยใช่มั้ยครับ ขอบคุณครับ

มีข้อสฃสัยเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนครับ

อยากทราบว่า     i ,u8jkgmjkdy[ i ไหมครับ พอดีพึ่งสอบไปแล้วคิดได้ +-    i แต่ผมตอบ +-i ไปอะครับ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com จำนวนเชิงซ้อน - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.109 วินาที