คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปจำนวนเชิงซ้อน

สรุปจำนวนเชิงซ้อน

วีดีโอ 6 บทเรียน (190 นาที) แบบฝึกหัด 12 ข้อ

สรุปจำนวนเชิงซ้อน เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากปัญหาในการแก้สมการจากเรื่องจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อนให้คำตอบของสมการที่ไม่มีคำตอบอยู่ในจำนวนจริงได้ในบทเรียนจะได้ทบทวนโครงสร้างของจำนวนเชิงซ้อน การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเชิงซ้อน ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการแก้สมการพหุนาม พร้อมทำข้อสอบจำนวนเชิงซ้อน

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน

วีดีโอ 14.00 นาที

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง โครงสร้างจำนวนเชิงซ้อน การบวก การลบ และการคูณ จำนวนเชิงซ้อน สังยุค อินเวอร์ส และการหารจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน

วีดีโอ 19.07 นาที

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนนี้สอนเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว (Polar form) พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน

วีดีโอ 16.55 นาที

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนนี้สอนเรื่อง สมการพหุนาม พร้อมตัวอย่าง


แสดงวิธีทำข้อสอบจำนวนเชิงซ้อน ชุด A

วีดีโอ 23.03 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ จำนวนเชิงซ้อน ชุด A ข้อ 1-6 ข้อสอบจำนวนเชิงซ้อนทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบจำนวนเชิงซ้อน ชุด B

วีดีโอ 24.49 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ จำนวนเชิงซ้อน ชุด B ข้อ 7-13 ข้อสอบจำนวนเชิงซ้อนทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบจำนวนเชิงซ้อน ชุด C

วีดีโอ 28.12 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ จำนวนเชิงซ้อน ชุด C ข้อ 14-20 ข้อสอบจำนวนเชิงซ้อนทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบจำนวนเชิงซ้อนในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

ข้อสอบจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 2 จำนวน 3 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบจำนวนเชิงซ้อนในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

ข้อสอบจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 4 จำนวน 4 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบจำนวนเชิงซ้อนในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ

สรุปจำนวนเชิงซ้อน สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปจำนวนเชิงซ้อน?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปจำนวนเชิงซ้อน ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปจำนวนเชิงซ้อน ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.092 วินาที