บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น ความสัมพันธ์


ความสัมพันธ์ ม.4

ความสัมพันธ์ เป็นเรื่องพื้นฐานควรเรียนก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชัน ในบทเรียนจะเริ่มจากรู้จักคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์ การหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ และกราฟของความสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาไม่มาก แต่นิยมนำไปออกข้อสอบร่วมกับบทเรียนอื่นๆ


สรุปความสัมพันธ์

สรุปเรื่องความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เป็นเรื่องพื้นฐานควรเรียนก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชัน ในบทเรียนจะได้ทบทวนเรื่องคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์ การหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ และกราฟของความสัมพันธ์ พร้อมฝึกทำข้อสอบเรื่องความสัมพันธ์


ข้อสอบ O-Net ความสัมพันธ์

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน ความสัมพันธ์ มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


สรุปความสัมพันธ์ PAT1

สรุปเนื้อหาความสัมพันธ์แบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทความสัมพันธ์ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.1

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องรูปเขาคณิตต่างๆ ตั้งแต่รูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติและ 3 มิติ เช่น เมื่อให้รูป 2 มิติมา สามารถวาดเป็นรูปทรง 3 มิติได้ บทนี้ต้องอาศัยการวาดรูป และจินตนาการค่ะต้องลงมือวาดจริงๆ จะได้ชำนาญมากขึ้นค่ะ


สรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.ต้น

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องรูปเขาคณิตต่างๆ ตั้งแต่รูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติและ 3 มิติ เช่น เมื่อให้รูป 2 มิติมา สามารถวาดเป็นรูปทรง 3 มิติได้ บทนี้ต้องอาศัยการวาดรูป และจินตนาการค่ะต้องลงมือวาดจริงๆ จะได้ชำนาญมากขึ้นค่ะ


ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ม.1

ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องรูปเขาคณิตต่างๆ ตั้งแต่รูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติและ 3 มิติ เช่น เมื่อให้รูป 2 มิติมา สามารถวาดเป็นรูปทรง 3 มิติได้ บทนี้ต้องอาศัยการวาดรูป และจินตนาการค่ะต้องลงมือวาดจริงๆ จะได้ชำนาญมากขึ้นค่ะ


ความสัมพันธ์ ม.4

ความสัมพันธ์ เป็นเรื่องพื้นฐานควรเรียนก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชัน ในบทเรียนจะเริ่มจากรู้จักคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์ การหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ และกราฟของความสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาไม่มาก แต่นิยมนำไปออกข้อสอบร่วมกับบทเรียนอื่นๆ

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ความสัมพันธ์


 

ความสัมพันธ์ (Relation)

อธิบายเรื่อง นิยามของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


 

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

อธิบายเรื่อง ความหมายของความสัมพันธ์ r การหาโดเมน การหาเรนจ์ พร้อมตัวอย่าง


 

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 2 ของการหาโดเมนและเรนจ์ เป็นคลิปต่อจากโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์


 

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 3 ของการหาโดเมนและเรนจ์ เป็นคลิปต่อจากโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์


 

ตัวผกผันของความสัมพันธ์ (Inverse of Relation)

อธิบายเรื่อง ความหมายของตัวผกผันของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


 

กราฟของความสัมพันธ์

อธิบายเรื่อง ความหมายของกราฟของความสัมพันธ์ วิธีเขียนกราฟของอสมการ ความหมายของกราฟของอินเวอร์ของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


 

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

อธิบายเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน แบบเส้นตรง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน แบบพาราโบลา ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน แบบเอกซ์โปแนนเชียล สรุปความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


 

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

อธิบายเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาความสัมพันธ์

vdo สรุปเนื้อหาความสัมพันธ์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์จาก A ไป B อินเวอร์สของความสัมพันธ์ r เงื่อนไขความสัมพันธ์ r จะเป็นฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


 

แสดงวิธีทำข้อสอบความสัมพันธ์ ชุด A

vdo เฉลยข้อสอบ ความสัมพันธ์ ชุด A ข้อ 1-15 ข้อสอบความสัมพันธ์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ความสัมพันธ์


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องความสัมพันธ์ ชุดที่ 1

ข้อสอบ O-Net เรื่องความสัมพันธ์ ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 3


 

ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 4


 

ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 6

ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 6


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์(คู่อันดับ) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์(คู่อันดับ) ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

กระดาษคำตอบ O-NET 2554 มาแล้ว เติมคำตอบเพียบบบบ

ONET ข้อสอบจะไม่ยากมากค่ะ เนื้อหาตามลิสด้านล่างเลยค่ะ เซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การให้เหตุผล --->> ดูจากตรรกศาสตร์ เลขยกกำลัง --->> ให้ดูที่ expo ตรีโกณมิติ สถิติ 1-2 (การหาค่ากลาง, การวัดตำแหน่งของข้อมูล, การการกระจายของข้อมูล) ลำดับและอนุกรมจำกัด ความน่าจะเป็น (ควรเรียน เรียงสับเปลี่ยนก่อนด้วย โจทย์จะไม่ซับซ้อนมากค่ะ) ปล. ถ้าพบว่ามีไรเพิ่มเติมจะมาโพสบอกอีกรอบค่ะ

โดเมนและเรนจ์ ของความสัมพันธ์

1>> สงสัยอ่ะ แบบฝึกหัดของโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ แบบฝึกหัดท้ายบทของ 4.2.โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ (ตัวอย่างเพิ่มเติม 2) ข้อ 4 พี่โต๋อธิบายหน่อยครับข้อ...

ความเท่ากันทุกประการ ม.2 ค่ะ

มีความสัมพันธ์​กันเเบบ ฉาก-ด้าน-ด้าน ค่ะ ข้อ1-4ค่ะ

การหารากที่สองของจำนวนที่อยู่ในรูป x คูณ 2 รูท y

หาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ {(x,y)|y=รูท2} ทำไงอะคะคือหนูทำนานแล้วไม่ได้สักที

โจทย์โดเมนและเรนจ์

สวัสดีค่ะหนูเป็นน้องไหม่ค่ะ คือ คิดจนปวดหัวแล้วพี่ๆช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ โจทย์โดเมนและเรนจ์ ช่วยหนูหน่อยนะคะ การบ้านข้อนี้ยากสำหรับหนูมากT^T อยากให้พี่ๆช่วยแก้ โจทย์พร้อมวิธีทำไห้ดูหน่อย จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ต่อไปนี้ {(x,y)E R x R / y = 11  16-x2 

ทริกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี

ก่อนสอบ 1. ทบทวน ท่อง ทฤษฎีบทหรือนิยาม ของบทเรียนที่จะมีการสอบ ให้ได้อย่างขึ้นใจ ชนิดที่ว่าแม้พิสูจน์โจทย์ข้อสอบนั้นไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถแสดงความสัมพันธ์...

ความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม.และ ค.ร.น.

โจทย์ เลขสองจำนวนคือ 525 และ 1890 มี หรม. คือ 105 ครน.ของเลขสองจำนวนนี้ คือ มีสูตรอยู่ค่ะ หรม. ครน. = ผลคูณของเลขสองจำนวนนั้น 105 ครน. = 525 1890 ครน. = 525 1890 105 คิดเลขค่ะ เอา 5 ตัด 525 กับ 105 ก...

ไฮเพอร์โบลา

จงหาสมการของไฮเพอร์โบลาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ 1. จุดยอด คือจุด ( 0 , -6 ) , (0 , 6 ) เส้นกำกับ y = 1 ส่วน 2 x 2. โพกัส คือจุด ( -3 , 0 ) , ( 3 , 0 ) ไฮเพอร์โบลาผ่านจุด ( 4 ,1 )...

รบกวนอธิบายตรงนี้หน่อยนะคะ

เรื่อง กราฟของความสัมพันธ์ งงกราฟทางขวาน่ะค่ะ คืองงว่าทำไม x>3 ถึงแรเงาทางขวาคะ

ถามการบ้านครับ ความสัมพันธ์ของ หรม และ ครน.

ข้อ1. เลขสองจำนวนคุณกันได้ 150 มี 30 เป็น ครน จงหา หรม ของเลขสองจำนวนนั้น ข้อ 2. หรม และ ครน ของเลขสองจำนวนเป็น 8 และ 48 ตามลำดับ ถ้าเลขจำนวนหนึ่ง คือ 16 จงหาเลขอีกจำนวนหนึ่ง ช้อ 30 เลขสองจำนวนรวมกันได้ 108 มี หรม เป็น 12 และ ครน เป็น 240 จงหาเลขสองจำนวนนัน

มาแล้ว! Pre PAT1 ตค 54 สอบออนไลน์!

ขอถามหน่อยนะค่ะ เรื่องความสัมพันธ์ของฟังชันอ่ะค่ะ บางทีเห็นโจทย์แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มหาอะไรก่อน มันมีเทคนิคในการบอกไหมค่ะ??

ถามการบ้านค่ะ

ถามการบ้านหน่อนนะค่ะ ถามการบ้านอ่านกระทู้นี้ด้วยค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2568...

ถามการบ้าน​

เจ้าของหอพักแห่งหนึ่งพบว่าผลกำไรมีความสัมพันธ์กับจำนวนห้องดังนี้​ p=20s+ 880s เมื่อ​ pเป็นกำไร​ s เป็นจำนวนห้อง​ จงหาจำนวนห้องที่ทำให่กิจการหอพักมีดำไรสูงสุด

ปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนค่ะ

คือตอนนี้เรียนจบไป 2 คอร์สแล้วค่ะ คือเรื่อง จำนวนจริง กับ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน อยากจะสอบถามว่า คอร์สอื่นๆที่จะลงต่อไป ถ้าหนูไม่มีพื้นฐานเลย จะพอเข้าใจไ...

โจทย์ความสัมพันธ์

. ทำยังไงครับ

ดาวน์โหลดชีท

ความสัมพันธ์ค่ะ ^^

ฟังชันอ่าคับ หา Domain และ Range

คือผม อยากถามว่า (x)= 3x2+5x-2 หา Domain และRange ยังไงอ่า แล้วก็ คิดหา -1(x) ยังไง อ่าคับ แล้วสุดท้าย Domain ของ -1(x) เท่ากับทะไหร่ง่า ช่วยผมหน่อยค๊าบลืมบอกปายว่า เขากำหนด x0 มาด้วยอ่าคั...

งง โจทย์ฟังก์ชั่นจาก A ไป B

พี่ ค่ะหนูอ่านโจทย์ข้อ 4 6 7 8 งงอ่าค่าโดยเฉพาะข้อ 4 กับ 6 และ 8 แต่ข้อแปดหนูเดาถูก ช่วยขยายความข้อ 4 กับ 6 ให้ด้วยนะค่ะพี่โต๋ หนูอ่านโจทย์กี่รอบก็งง ขอบคุณล่วงหน้าน...

โจทย์ปัญหาฟังก์ชันม.4่ค่ะ

ชายคนหนึ่งมีเชือกยาว100เมตร ถ้าเขาต้องการนำเชือกเส้นนี้มากั้นเป็นคอกรูปสี่เหลี่่ยมมุมฉาก โดยมีด้านหนึ่งติดอยู่ริมรั้วไม่ต้องขึงเชือก 5.1จงหาความสัมพันธ์ของพื้นที่กับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ 5.2จงหาค่าxที่มากที่สุดที่ทำให้ได้พื้นที่มากที่สุดเท่าไร

PAT1 ออกเรื่องอะไรบ้าง

ใกล้สอบ PAT1 กันแล้วนะ เหลืออีกเพียง 22 วันเท่านั้น!!! สำหรับ PAT1 ครั้งที่ 1/2560 จะสอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ค่ะ ข้อสอบ PAT1 มี 45 ข้อ ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเ...

โดเมน เรนจ์ ของความสัมพันธ์

ตรงจุดที่พี่สอนวิธีลัดคับ เวลาที่โจทย์ให้มาเป็นเศษส่วนอ่ะคับ โดเมน ก็คือ สปส หน้า y และเรนจ์ คือ สปส หน้า x ใช่ไหมครับ อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับพี่โต๋...?

การบ้านความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลค่ะ

1.เรื่องนี้เรื่องอะไร 2.ทำไม่เป็นค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ สอนอยู่ในคลิปนี้ค่ะ เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล https://www.dektalent.com/vdo/198-relation-of-data/ มาดูข้อที่น้องเอามาถ...

.. กดกันก่อนค่ะ หนังสือสภาพนางฟ้าค่ะ !! ..

ติดต่อหลังไมค์ที่ ayok.com@hotmail.com ค่ะ ที่ขายเพราะ เราต้องเอาตังไปลงเรียนปิดเทอมนี้อ่ะค่ะ โดยเห็นว่า หนังสือที่ขายไม่ค่อยได้อ่านแล้ว และสภาพดีมากๆค่ะ ทุกรายการมี...

ลำดับและอนุกรม

ทำยังไงค่ะ ช่วยด้วยนะค่ะ จะฝึกไปสอบค่ะ ลองเขียนออกมาก่อนนะ a1 = ? a2 = ? a3 = ? เขียนไปจนเห็นความสัมพันธ์ค่ะ เอาซักถึง a6 ก็น่าจะพอเห็นแล้ว แล้วลองดูว่า a40 คือเท่าไหร่ พี...

พี่โต๋ครับ ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ

ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ คำถาม: ให้ A = {x|x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 5} ถ้าความสัมพันธ์ r = {(x,y)AxA| y2x - 1} เขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้ดังข้อใด อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ตรง...

ถามโจทย์สถิติค่ะ

ระดับมลพิษของอากาศ(x) และอัตราการตาย(y) ของประชากรในเขตนครหลวง 6 เขตมีดังรูปภาพที่แนบมานี้ ถ้า n=6, u= -340, v=-555, uv=53,500, u2=38,600, v2=91,725 สมการเส้นตรงที่ประมาณความสัมพันธ์ระหว่างระ...

แก้โจทย์ให้หน่อยครับ ความสัมพันธ์ และการหาเรนจ์

ความสัมพันธ์จาก R ไป R คือ ในคู่อันดับ สมาชิกตัวหน้าและหลังเป็น จำนวนจริง ค่ะ หาเรนจ์ จากสมการ y = x2 + 1 y - 1 = x2 x2 0 เสมอ y-1 0 ด้วย คิดค่า y ต่อก็จะได้เรนจ์แล้วค่ะ ข้อนี้จะใช้วิธีวาดรูปก็ได้ค่ะ สมการเป็นพาราโบลา

ช่วยหน่อยครับ เรื่องฟังก์ชัน

***ถ้า A = {xI | |x2 – 2| < 8} และ B = {xR| 1 + 1x > 0} แล้วเซตของความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชันจาก AB ไป B

10 วิธีที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น

10 วิธีที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น Don't cram วิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกการเร่งดูหนังสือในเวลาอันสั้นๆจะทำให้คุณเหนื่อยเปล่า คุณควรเตรียมตัวอ่านและทบทวนหลายๆ...

ความสัมพันธ์เเละฟังชันต์

เวลาโจทย์ กำหนด แบบว่า บอกเงื่อนไขสมาชิกมา มีหลักการยังงัยในการ แก่สมการเพื่อหา ค่าของสมาชิกบ้างครับ จับหลักไม่ได้เลย ครับ ว่าจะเริ่มหาจากไหนดีแทนอะไรใส่ในไหนดี YY EX. r = {(x'y)lxy=1}

คลิปมาใหม่ครับ สรุปสถิติของคอร์ส Intensive Talent

คลิปมาใหม่ครับ! สรุปสถิติ ม.6 เรื่อง "ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล" ของคอร์ส Intensive Talent มาแล้ว พร้อมข้อสอบสถิติอีก 6 ข้อ พร้อมให้เรียนแล้ววันนี้ครับ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล https://www.dektalent.com/vdo/362-statistics-sarub-d/ ข้อสอบสถิติมาใหม่ครับ คลิปละ 3 ข้อครับ https://www.dektalent.com/vdo/363-statistics-quiz-d/ https://www.dektalent.com/vdo/371-statistics-quiz-e/

การบ้านความน่าจะเป็น

กำหนด a={a ,b, c} และ b={4,5} ถ้า r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b จงหาความน่าจะเป็นที่ r จะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b >>>>>เกี่ยวกับความน่าจะเป็น P(E) =n(s) n(e)

โครงการ Tour KMUTT (15 ธันวาคม 2554)

หลักการและเหตุผล แม้ว่าปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาล...

ความสัมพันธ์

ลองดูคลิปนี้ค่ะ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ (ตัวอย่างเพิ่มเติม 3) c61 ดูตัวอย่างที่ 3 ข้อ 2 นะคะ โจทย์คล้ายกันเลย ลองดูก่อนนะ

ถามโจทย์เรื่องฟังก์ชันทีีัครับ

ลองเขียนดูค่ะ เอาให้อยู่ในเงื่อนไข ความสัมพันธ์ใน A ลองดูนะ เดี๋ยวบอกว่า ผิด หรือ ถูก

ม.4 เทอม2 แนวทางการดูเริ่มจากบทไหน

จะเรียนก่อนเปิดเทอม2ค่ะแต่ไม่รู้ต้องเริ่มดูเรื่องไหนก่อน แนะนำหน่อยค้าถ้าตามหลักสูตรปกตินะคะ ความสัมพันธ์ > ฟังก์ชัน > เรขาคณิตวิเคราะห์ > ภาคตัดกรวย > ...

สอนการบ้านฟังก์ชันม.4หน่อยค่ะ

โจทย์ :เจ้าของหอพักแห่งหนึ่งพบว่าผลกำไรมีความสัมพันธ์กับจำนวนห้องดังนี p=-20s^2+880s เมื่อpเป็นกำไร s เป็นจำนวนห้อง จงหาจำนวนห้องที่ทำให้กิจการหอพักนี้มีกำไร //ปล.ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จุฬาฯชนบท เมทริกซ์ จะออกเนื่องไมเนอร์ โคแฟคเตอร์ไหมครับ

พี่โต๋ครับข้อสอบเอ็นเรื่อง เมตริก จะออกเรื่องไมเนอร์ โคเฟคเตอร์มั้ยอ่าครับ คือในครอสอินเทนซีฟที่สอนผมยังจำไม่ค่อยได้อ่าครับ ทำไงดีคราบบบบบบบบ ตอนนี้ผม...

โจทย์Functionค่ะ

หนูไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมพี่โต๋ถึงเฉลยโจทย์ที่ถามว่า พิจารณาความสัมพันธ์ที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันหรือไม่ r = {(x,y)∈NxN | x = y2 กับ พิจารณาความสัมพันธ์ที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันหรือไม่ r = {(x,y)∈NxN | |x + y| = 6} ว่าเป็นฟังก์ชันละคะ ทั้งๆที่ทั้ง2ข้อนี้หนูคิดแล้วx 1 ค่า จะได้ y 2ค่า นะคะ

ถามเลขสถิติอีกข้อค่ะ

โจทย์ข้อนี้หนูไม่ค่อยแน่ใจตัวเลขน่ะค่ะ ตรงตัวเลขปริมาณการผลิตของปี2543 ตรงเลข80น่ะคะ หนูไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นเลข 80หรือ60 และมีจุดอื่นอีกค่ะ ตามที่หนูวงกลมสีแด...

20 สาขาวิชาสุดแปลก ที่มีอยู่จริง!!

20 สาขาวิชาสุดแปลก สอนจริง...เรียนจริง ปริญญามิกกี้เม้าส์!!! แนะนำครับ ส่งลูกส่งหลานเรียน :lol::lol: ลูกใครหลานใครหรือท่านใด ยังไม่รู้จะเรียนอะไร พิจารณาคณะพวกนี้ดู...

เรื่องความสัมพันธ์ งงนิดหน่อยค่ะ

ตรงบรรทัดที่เขียนว่า y-5 = -2lx+4l ทำไมเราไม่เอา -2 ย้ายมาตรง y คะ ทำไมต้องย้ายข้างทั้งหมด มาเป็น 2lx+4l = 5-y

ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง

หาสมการของเส้นตรงที่ผ่านจุด (7, 5) และขนานกับเส้นตรงx+2y+12=0

ข้อนี้ทำไงเหรอคับ

1.(2x4(4เป็นยกกำลังนะคับ) – 5x3(3เป็นยกกำลังนะคับ) – x2(2เป็นยกกำลังนะคับ) + 3x + 1) (2x + 1) เรื่องทฤษฎีเศษเหลืออะคับ งงมากมายเลยคับ 2.แล้วก้อินเวอร์สอย่างเดียวคืออะไรเหรอคับ ข้อ...

สอบ O-net เรียนคอร์สไหนดี ?

เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ลำดับและอนุกรม (จำกัด) ความน่าจะเป็น สถิติ แนะนำให้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ด้วยค่ะ เพราะเป็นเรื่องที่ควรเรียนก่อนเรื่องฟังก์ชัน

สถิติ3ค่ะ

สงสัยค่ะ ตอนความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันอ่ะคะ สมการปกติของเอกซโปเนนเซียล logy = logbx+nloga คือว่าสมการนี้ n คืออะไรหรอคะ ขอบคุนคะ

ระหว่างแผนที่เนื้อหา กับ ตามหนังสือ สสวท ครับ

ขอบคุณครับพี่โต๋ ตอนแรกก็ลังเลว่าจะจัดแบบไหนดี จะได้ปริ้นเอกสารประกอบการเรียนครับ ได้รับคำแนะนำแบบนี้ผมเรียนตามเนื้อหาแผนที่ที่ทางพี่จัดไว้นะครับ ส่วนตัวรู้สึกชอบเพราะเห็นความสัมพันธ์กันชัดเจนดี พอดีผมจบปริญญาตรีแล้ว เลยจำไม่ได้ว่าเนื้อหามอไหนเป็นเรื่องอะไรอย่างไรบ้างตอนนี้ตั้งใจจะเตรียมสอบ กสพท ครับ เลยเอามารื้อฟื้นใหม่หมด ขอบคุณทางพี่ๆมากนะครับ ที่จัดทำแผนที่เนื้อหาให้ มีประโยชน์มากๆครับ

อินเวิร์สฟังก์ชั่นของค่าสมบูรณ์

ตามหลักของ การหา f-1 ก็ให้สลับที่กันระหว่าง x กับ y ค่ะ ก็จะได้สมการแล้ว แต่พอมันเป็น ค่าสัมบูรณ์ พอสลับที่แล้วบางข้อ y ก็จะเข้าไปอยู่ในค่าสัมบูรณ์ค่ะ ซึ่งถ้าไม่ชอบก็สามารถทำได้อีกวิธี เช่น y = |x| แปลค่าตามนิยามออกมาเป็น 2 สมการก่อน y = -x เมื่อ x < 0 y = x เมื่อ x 0 แล้วค่อยสลับที่ก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ ยังใช้เรื่องกราฟของความสัมพันธ์อธิบายได้ค่ะ น้องลองวาดกราฟดูค่ะ จะเห็นภาพมากขึ้นค่ะ

เรื่องบทเรียนฟังก์ชั่นค่ะ

โดเมน เรนจ์ สอนอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์จ้า ลองดูนะ

โจทย์ ความสัมพันธ์

ข้อนี้หา โดเมน กับ เรน ยังไงครับ

พี่โต๋ถามโจทย์ความสัมพันธ์หน่อยครับ

จากโจทย์ข้อ5หน้า7ของชีทเพิ่มเกรดอ่ะคับ คืออย่างข้ออื่น โดเมนของ r inverse ผมก็หาจากสมการ r inverse ได้แล้วก็เท่ากับ range ของสมการ r แต่ข้อนี้พอจัดรูป r inverse ซึ่งกลับไปเหมือนกับตัวเดิมของมัน พอลงหา domain จาก r inverse มันเหมือนที่ได้จาก domain ของ r อ่ะคับ งงๆไม่รู้ทำผิดตรงไหนคับ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเอกโพแนนเชียล

ลองกลับรูปก่อน เดี๋ยวมาทำให้นะ ยาวเลยแต่ไม่ยาก

จากเรื่องฟังก์ชั่นค่ะ

แก้นะคะ จากรื่องความสัมพันธ์ค่ะ

ทำความเข้าใจกราฟ ม.3

พี่โต๋คะ มันมีการบ้านข้อนึงอ่ะค่ะ ไม่รู้ถามได้รึป่าว โจทย์กำหนดว่า "จงเขียนกราฟแสดงค่าสัมพันธ์ระหว่างปริมาณในแต่ละข้อต่อไปนี้ ความสัมพันธ์ที่กำหนดให้เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือไม่ >ความยาวของรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าเป็น2เท่าของความกว้าง< มันหาค่ายังไงอ่ะคะ

ไม่เข้าใจ Q-882 เรื่องความสัมพันธ์ Rr = { y | y > 0 }

หนูไม่เข้าใจค่ะว่าทำไม Rr = { y | y > 0 } ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยค่ะ

อนุกรมเรขาคณิตค่ะ

ข้อนี้คิดไม่ได้จริงค่ะ ช่วยหน่อยได้มั้ยค่ะ เขียนอนุกรมออกมาก่อนค่ะ เขียนตามโจทย์บอกเลย วันเเรก 10 บาท วันที่สอง 20 บาท วันที่สาม 80 บาท วันที่สี่ 160 บาท .... วันที่ส...

ม.4 เรื่องความสัมพันธ์ หน้า 69 ตย.ที่1 ข้อ 2 ย่อยค่ะ

คือหนูงงอ่ะมี่พี่โต๋เฉลย เปนเซตว่าง แต่กนูลองหาแล้วมันมีอยุ่ตัวนึง คือ (2,8) ดังนั้นก้ไม่เปนเซตว่างสิค้ะ

ยุวทูตท่องเที่ยวอาเซียน-ญี่ปุ่นจับมือตะลอนทัวร์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พาเยาวชนไทยและอาเซียน-ญี่ปุ่นตะลอนทัวร์กับกิจกรรม “ยุวทูตท่องเที่ยวอาเซียน-ญี่ปุ่น” ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ...

เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...

ข้อสอบความสัมพันธ์

ให้ และ เป็นฟังก์ชั่นจากเซตของจำนวนจริงไปจำนวนจริงโดยที่ (x)=x-1x2-4 และ (x)= (x) - x-1 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้1) โดเมนของ = (2,)2) ค่าของ x>0 ที่ทำให้ (x)=0 มีเพียง 1ค่าเท่านั้นขอแสด...

สงสัยจัง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

ไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะตรงที่วงไว้ งงค่ะ ว่า ทำไมถึงมีเศษ 19 ได้ หนูคิดออกมาเป็นแบบนี้ 10 = 13 (1819)+4c 1013= (1819)+4c (1013)(19)= 18 +4c 19013-18 = 4c 190-23413 = 4c -4413x14= c ได้ -4452 = c ตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำได้ -1113 = c แต่ใน...

ช่วยบอกข้อนี้หน่อยคะทำไง

แนะนำให้สมัครเรียนคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ค่ะ ที่เอามาถามอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ https://www.dektalent.com/lesson/4-relation/

เปิดคลิปแล้ว วีดีโอไม่ play ค่ะ T.T

ในเรื่องความสัมพันธ์ คลิปที่ 5 ตัวผกผันอ่ะค่ะ เปิดแล้วมันไม่เล่น แต่พอเปิดคลิปอื่นก็เล่นปกติค่ะ

บทความสัมพันธ์ เริ่มไม่ถูก

พาราโบลา หาดูได้ในบทเรียนเรื่อง ภาคตัดกรวยค่ะ เรื่องกราฟในความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นนะ แต่ว่าช่วงแรกๆ ต้องมีดูกราฟเป็นบ้าง เช่น รู้ว่าสมการแบบไหน เป็นกราฟเส้นตรง หริอ กราฟเส้นโค้งค่ะ ถ้าแบบเส้นตรงก็หาดูได้จากเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ แต่ถ้าเป็นพวกเส้นโค้งลองดูที่ภาคตัดกรวยค่ะ

เพิ่มคลิปเฉลยเเบบฝึกหัด เรื่องสถิติ

เรื่อง สถิติ ที่เรียนตอน ม.ปลาย ในคอร์สเพิ่มเกรดจะมีด้วยกัน 3 บท คือ สถิติเบื้องต้น - เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ค่ากลาง สถิติ 2 - เรียนเกี่ยวกับ ควอไทล์ เดไซด์ และ เปอ...

เรื่อง Dr Rr

หา Dr และ Rr ของความสัมพันธ์นี้ค่ะ { (x,y) R×R / x=y2-4y }

โจทย์ ความสัมพันธ์ ครับ

ข้อ19ใช้วิธีไหนครับ รุสึกงงๆ

การบ้านตรรกศาสตร์ ยากมากค่ะ

การหาโดเมน อยู่ในบทเรียนเรื่องความสัมพันธ์ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/4-relation/

ความสัมพันธ์ ม.4

{(X,y)ly=x-4} หาโดเมนและเรนจ์

โดเมนและเรนจ์

พี่สอนไว้ในคลิปตามลิงค์ข้างค่ะ ลองไปดูก่อนนะ มี 3 คลิป เรื่องความสัมพันธ์ค่ะ https://www.dektalent.com/vdo/59-domain-and-range-of-relations/ https://www.dektalent.com/vdo/60-domain-and-range-of-relations-2/ https://www.dektalent.com/vdo/61-domain-and-range-of-relations-3/

ถามเรื่องความสัมพันธ์แบบมุม-ด้าน-มุม

พี่โต๋คะ พอดีครูให้ใบงานมาทำแต่หนูพิสูจน์ข้อนี้ไม่ได้อะค่ะ

ถามการบ้านเรื่องลำดับค่ะ

โจทย์ให้ห 3 พจน์ถัดไป ทำข้อ 5 6 7 8 ไม่ได้ค่ะ ไม่รู้ว่า d เท่าไหร่ อย่างข้อ 5 d=4 5 อยู่ๆมาเป็น -2 12 ก็เลยงงค่ะ TT ค่า d หาได้จาก เอาพจน์ที่ n+1 ลบด้วยพจน์ที่ n พูดง่าย ๆ ก็ เอา a2 - a1 ห...

ช่วยแก้โจทย์ข้อนี้หน่อยครับ

ข้อบน พี่ลองดูให้แล้ว ไม่ใช่อนุกรมที่มีความสัมพันธ์เลย แค่บวกเลขธรรมดาเองนะคะ

รบกวนถามโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ

ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิต (x) หน่วยเป็นล้านบาทกับปริมาณการผลิต (y) หน่วยเป็นตัน ของสินค้าชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นกราฟเส้นตรง ซึ่งมีความชันเป็น 1.2 และกราฟตัดแกน y ที่จุด (0,4) ถ้าสินค้าชนิดนี้มีต้นทุนการผลิต 1.3 ล้านบาท จะมีปริมาณการผลิตเท่ากับเท่าใด

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ความสัมพันธ์ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.122 วินาที