คอร์สเรียนออนไลน์ > > ความสัมพันธ์ ม.4

ความสัมพันธ์ ม.4

แบบฝึกหัด 52 ข้อ

ความสัมพันธ์ เป็นเรื่องพื้นฐานควรเรียนก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชัน ในบทเรียนจะเริ่มจากรู้จักคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์ การหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ และกราฟของความสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาไม่มาก แต่นิยมนำไปออกข้อสอบร่วมกับบทเรียนอื่นๆ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


คู่อันดับ

วีดีโอ 4.18 นาที

อธิบายเรื่อง คู่อันดับ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์(คู่อันดับ) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์(คู่อันดับ) ชุดที่ 1


ผลคูณคาร์ทีเชียน (Cartesian Product)

วีดีโอ 8.29 นาที

อธิบายเรื่อง ผลคูณคาร์ทีเชียน สมบัติของผลคูณคาร์ทีเชียน พร้อมตัวอย่าง


ความสัมพันธ์ (Relation)

วีดีโอ 6.37 นาที

อธิบายเรื่อง นิยามของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1


โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

วีดีโอ 16.05 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของความสัมพันธ์ r การหาโดเมน การหาเรนจ์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ชุดที่ 1


โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 12.34 นาที

ตัวอย่างที่ 2 ของการหาโดเมนและเรนจ์ เป็นคลิปต่อจากโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์


แบบฝึกหัดเรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ (ตัวอย่างเพิ่มเติม 2) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ (ตัวอย่างเพิ่มเติม 2) ชุดที่ 1


โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวอย่างที่ 3

วีดีโอ 10.29 นาที

ตัวอย่างที่ 3 ของการหาโดเมนและเรนจ์ เป็นคลิปต่อจากโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์


แบบฝึกหัดเรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ (ตัวอย่างเพิ่มเติม 3) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ (ตัวอย่างเพิ่มเติม 3) ชุดที่ 1


ตัวผกผันของความสัมพันธ์ (Inverse of Relation)

วีดีโอ 26.20 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของตัวผกผันของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


กราฟของความสัมพันธ์

วีดีโอ 8.27 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของกราฟของความสัมพันธ์ วิธีเขียนกราฟของอสมการ ความหมายของกราฟของอินเวอร์ของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 2

ความสัมพันธ์ ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนความสัมพันธ์ ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 ตุลาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนความสัมพันธ์ ม.4 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.125 วินาที