คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 > ความสัมพันธ์ ม.4

ความสัมพันธ์ ม.4

วีดีโอ 8 บทเรียน (212 นาที) แบบฝึกหัด 52 ข้อ

ความสัมพันธ์ เป็นเรื่องพื้นฐานควรเรียนก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชัน ในบทเรียนจะเริ่มจากรู้จักคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์ การหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ และกราฟของความสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาไม่มาก แต่นิยมนำไปออกข้อสอบร่วมกับบทเรียนอื่นๆ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


คู่อันดับ

วีดีโอ 4.18 นาที 66,221

อธิบายเรื่อง คู่อันดับ พร้อมตัวอย่าง


ผลคูณคาร์ทีเชียน (Cartesian Product)

วีดีโอ 8.29 นาที 51,905

อธิบายเรื่อง ผลคูณคาร์ทีเชียน สมบัติของผลคูณคาร์ทีเชียน พร้อมตัวอย่าง


ความสัมพันธ์ (Relation)

วีดีโอ 6.37 นาที 29,085

อธิบายเรื่อง นิยามของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

วีดีโอ 16.05 นาที 62,064

อธิบายเรื่อง ความหมายของความสัมพันธ์ r การหาโดเมน การหาเรนจ์ พร้อมตัวอย่าง


โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 12.34 นาที 49,937

ตัวอย่างที่ 2 ของการหาโดเมนและเรนจ์ เป็นคลิปต่อจากโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์


โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวอย่างที่ 3

วีดีโอ 10.29 นาที 38,150

ตัวอย่างที่ 3 ของการหาโดเมนและเรนจ์ เป็นคลิปต่อจากโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์


ตัวผกผันของความสัมพันธ์ (Inverse of Relation)

วีดีโอ 26.20 นาที 36,162

อธิบายเรื่อง ความหมายของตัวผกผันของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


กราฟของความสัมพันธ์

วีดีโอ 8.27 นาที 32,003

อธิบายเรื่อง ความหมายของกราฟของความสัมพันธ์ วิธีเขียนกราฟของอสมการ ความหมายของกราฟของอินเวอร์ของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความสัมพันธ์ ชุดที่ 2

ความสัมพันธ์ ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนความสัมพันธ์ ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

ความสัมพันธ์ ม.4.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 25 มิถุนายน 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนความสัมพันธ์ ม.4 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที