บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น สมการกำลังสอง


สมการกำลังสอง ม.2

ก่อนเรียนสมการกำลังสอง น้องๆ ควรจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองมาก่อน เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ซึ่งในชั้น ม.2 จะเน้นการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ สำหรับวิธีอื่นๆ เช่นการจัดรูปให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ และการใช้สูตรเป็นเรื่องที่เสริมให้ค่ะและจะได้เรียนอีกครั้งในระดับ ม.3


สมการกำลังสอง ม.3

ก่อนเรียนสมการกำลังสอง น้องๆ ควรจะมีความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ การจัดรูปให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ และการใช้สูตร นอกจากนี้จะได้เรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองอีกด้วยค่ะ


สรุปสมการกำลังสอง ม.ต้น

สรุปสมการกำลังสอง ม.ต้น การแก้สมการกำลังสองใช้พื้นฐานจากเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม สูตรกำลังสองสมบูรณ์ สูตรผลต่างกำลังสอง และสูตรสำหรับการแก้สมการกำลังสองที่ได้สรุปไว้ให้แล้วด้วย นอกจากนี้สมการกำลังสองยังเป็นพื้นฐานของเรื่องพาราโบลาอีกด้วย


สมการกำลังสอง ม.2

ก่อนเรียนสมการกำลังสอง น้องๆ ควรจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองมาก่อน เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ซึ่งในชั้น ม.2 จะเน้นการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ สำหรับวิธีอื่นๆ เช่นการจัดรูปให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ และการใช้สูตรเป็นเรื่องที่เสริมให้ค่ะและจะได้เรียนอีกครั้งในระดับ ม.3


สมการกำลังสอง ม.3

ก่อนเรียนสมการกำลังสอง น้องๆ ควรจะมีความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ การจัดรูปให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ และการใช้สูตร นอกจากนี้จะได้เรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองอีกด้วยค่ะ

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น สมการกำลังสอง


 

การแก้สมการ

อธิบายเรื่อง การแก้สมการ การแยกตัวประกอบของพหุนาม สูตรสำหรับการแก้สมการกำลังสอง พร้อมตัวอย่าง


 

สมการกำลังสอง

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการกำลังสอง


 

การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์


 

การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร


 

ตัวอย่างการแก้สมการกำลังสอง แบบยาก

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวอย่างการแก้สมการกำลังสอง แบบยาก


 

โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง


 

สมการกำลังสอง

เนื้อหาเรื่องสมการกำลังสอง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์

เนื้อหาเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

เนื้อหาเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

ตัวอย่างการแก้สมการกำลังสอง แบบยาก

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้สมการกำลังสอง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้สมการกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น สมการกำลังสอง


 

ข้อสอบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

ข้อสอบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

โจทย์ปัญหาสมการ คณิตศาสตร์ของ ม.2

สวัสดีค่ะครูโต๋ หนูมีเรื่องปรึกษาค่ะอนากให้ครูสอน คำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

สมการกำลังสองสองตัวแปร

คิดไม่เป็นอ่ะครับ -,- ใช้การแยกตัวประกอบเสร็จก็ไม่รู้จะทำไงต่อแล้วครบ ไปไม่ถูกกลัวผิด

โจทย์ปัญหาฟังก์ชันแบบที่ว่า มากที่สุดเท่าไหร่ สูงสุดเท่าไหร่

ถ้าใช้เรื่องฟังก์ชันก็คือ ให้ตั้งเป็นสมการค่ะ โจทย์ลักษณะนี้เป็นสมการกำลังสอง หรือพาราโบลานั่นเองค่ะ น้องจะวาดกราฟช่วยเพื่อหาคำตอบก็ได้ ง่ายเหมือนกันค่ะ

สอบถามสูตรครับ

ถ้าจะแยกตัวประกอบ ที่ว่ามาก็คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะ ดูในนี้ได้ https://www.dektalent.com/vdo/320-factorization/ แต่ถ้าพูดถึงการแก้สมการ พวกสมการกำลังสอง จะมีอีกสูตรนึงค่ะ เรียนได้ในเรื่องสมการกำลังสองค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/137-quadratic-equation-m3/

ถามการบ้านครับ.​ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง

อธิบายวิธีทำและตรวจคำตอบด้วยครับ.ขอบพระคุณ​ครับ​

ถามการบ้านเรื่องสมการกำลังสอง ม.2 ค่ะ

1.สนามแห่งหนึ่งกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร รอบนอกสนามทำเป็นถนนที่มีความกว้างเท่ากันตลอด ถ้าถนนมีพื้นที่ 104 ตาราเมตร จงหาความกว้างของถนน 2.บีซื้อไก่มา 5 ตัว ซื้อเป็ดมา 2 ตัว รวมกันเป็นเงิน 200 บาท ถ้าขายไก่ได้กำไร 20% ขายเป็ดขาดทุน 10% แต่รวมแล้วได้กำไร 16 บาท จงหาว่าเป็ดราคาตัวละเท่าไร 3.ผลบวกของกำลังสองของเลขคี่สองจำนวนเรียงกันได้ 650 เลขจำนวนน้อยเท่ากับเท่าใด

ถามการบ้านเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวค่ะ

เศษ 1 ส่วน 5 ของจำนวนจำนวนหนึ่งมีค่าเท่ากับ20จงหาจำนวนนั้น

โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

จงหาจำนวนจำนวนเต็มสองจำนวน ต่างกันอยู่4 และผลบวกของกำลังสองของจำนวนทั้งสองเป็น106

ถามเรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ม.2 ค่ะ

คืองงมากๆเลยค่ะ ไม่เคยเข้าใจเลยแงงง

ถามการบ้านเรื่องจำนวนเชิงซ้อนม.5ค่ะ

จงหาเซตคำตอบของสมการ x^2+3x+5=0เวลามีสมการกำลังสอง ax2 + bx + c = 0 ใช้สูตรนี้หาคำตอบได้ค่ะ x = -b b2 - 4ac 2a แทนค่า จะได้คำตอบของสมการค่ะ ลองทำดูนะ ...

โจทย์เรื่องพีชคณิตของฟังก์ชั่นครับ

หา fg ก่อนค่ะ ก็เอา f(x) กับ g(x) คูณกันเลยแบบนี้ >> (2x – 1)(x + 2)=?? หน้าตาที่ได้จะเป็นสมการกำลังสอง ก็คือพาราโบลานั่นเอง ลองวาดรูปดู วาดเสร็จแล้วเอาโดเมนเขียนใส่ลงไปค่ะ โดเมน fg ได้มาจาก เอา Df Dg พอวาดโดเมนลงไปก็ดูว่าค่า y เป็นไปได้ช่วงไหนบ้าง นั่นคือค่าเรนจ์แล้วค่ะ ลองทำดูตามที่บอก ติดตรงไหนมาว่ากันต่อค่ะ ^^

ถามหน่อยครับ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาครับ

อ๋ออถ้ายังอยู่ ม.4 งั้นใช้อีกวิธีค่ะ พอเราได้สมการแล้ว สมการจะเป็นสมการกำลังสอง หรือว่าก็คือ พาราโบลา นั่นเอง ให้จัดรูปสมการแล้ววาดรูป หาจุดยอด ค่า x ตรงจุดยอดนี่ล่ะ ก็คือ ต้องผลิตกี่ตัวจึงจะได้กำไรมากสุดค่ะ

แก้สมการกำลังสอง

มีน้องถามมาใน Facebook ค่ะ เอามาทำให้ดูกัน น้องเค้าถามข้อ 6 - 7 นะคะ ข้ออื่นๆ ใครอยากลองทำก็ได้เลย

ถามการบ้านค่ะ เรื่องโจทย์สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ม.2 ค่ะ

1.ผลคูณของจำนวนคี่บวก สองจำนวนเรียงกันเป็น 675 จงหาทั้งสองจำนวน 2.จำนวนเต็มสองจำนวนเรียงกัน คูณกันได้ 380 จงหาทั้งสองจำนวนนั้น 3.ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนเรียงกันเท่ากับ 323 จงหาทั้งสองจำนวนนั้น

เรื่องระบบจำนวนจริง

รบกวนนะค่ะพอดีต้องส่งวันอังคารนี้นะค่ะ 1.จงหาคำตอบของสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้(โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์) 1.1 xกำลัง2+6x+5 = 0 xกำลัง2+2(3)x = -5 xกำลัง+2(3)x+……… = -5+……………… (x+3)กำล...

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

มีสอนสมการกำลังสองตัวแปรเดียวมั้ยค่ะ

แก้สมการหา k

ถ้าสมการ x^2-2kx+3k-2=0มีคำตอบเเป็นจำนวนจริง 2 คำตอบแล้วค่าของ k อยู่ในช่วงไหน เราหาอะไรก่อนค่ะ ตอบยังไงค่ะx2 - 2kx + 3k - 2 = 0 เป็นสมการกำลังสอง เข้าตามรูปนี้ ax2 + bx + c = 0 ที่ทำสีไว้ ค...

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาด 4*6 ตารางหน่วย เมื่อความกว้างและความยาวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่เท่ากัน ทำให้พื้นที่เป็นสามเท่าของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเดิม จงหาขนาดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใหม่ โดยตอบเป็นทศนิยมสอง ตำแหน่ง

พี่โต๋ช่วยด้วยครับ เซตคำตอบของอสมการ

ที่ถามคือเรื่องการแก้สมการกำลังสองค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/137-quadratic-equation-m3/ ใช้พื้นฐานจากเรื่องเเยกตัวประกอบ มีสอนอยู่ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 https://www.dektalent.com/course-math-grade-talent-2.php และคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 https://www.dektalent.com/course-math-grade-talent-3.php

จงแสดงว่า -2 เป็นคำตอบซ้ำ 2 ครั้งของสมการพหุนาม

ใช้วิธีหารสังเคราะห์ค่ะ ใช้ -2 เป็นตัวหาร 2 ครั้งเลย หารครั้งแรกจะเหลือ สมการกำลังสาม เอา -2 หารอีกครั้ง จะเหลือสมการกำลังสอง ถ้า -2 เป็นคำตอบซ้ำสองครั้งจริง ต้องหารได้ทั้งสองครั้งค่ะ พอเหลือสมการกำลังสอง ก็แยกตัวประกอบหรือถ้าแยกไม่ออกก็ใช้สูตรก็ได้ ก็จะได้คำตอบตัวที่เหลือแล้วจ้า

แก้สมการโดยใช้สูตร

เรื่องแก้สมการกำลังสอง ใช้ความรู้จากการแยกตัวประกอบ จะเรียกว่าเทคนิคก็ได้ค่ะ ลองไปดู https://www.dektalent.com/lesson/48-factorization/

ระบบสมการกำลังสอง ม.3

ช่วยแก้ระบบสมการข้อนี้ด้วยนะคะ แก้ยังไงก็ไม่ได้ซักที x2-2x+y2 = 40 2x+3y = 9

หลักสูตร ม.3

พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกำลังสอง พาราโบลา นี่คือหลักสูตรกระทรวงฯ บางโรงเรียนไม่เป็นตามนี้ ขึ้นอยู่กับโรงเรียนด้วยค่ะ

ถามหน่อยนะครับพี่โต๋ หลายๆๆเรื่องอะ

1.ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC เมื่อ a b c มีพิกัด (0,0,0),(3,2,1),(4,3,2)ตามลำดับ ข้อ 2.นะครับ จากลำดับ -3,-2,2,9,19,...แล้วพจน์ที่40เท่ากับข้อใด 1.ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปพื้นท...

ถามเรื่องการแยกตัวประกอบครับ

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าโจทย์ไหนควรใช้สูตรอะไรในการแยกตัวประกอบครับ ถ้ามีแนวการสังเกตช่วยบอกที่ครับ - ส่วนใหญ่ทำวิธีง่ายสุดก่อนค่ะ คือ ดึงตัวร่วม ใช้ร่วมก...

รบกวนหน่อยค่ะ ^^!!! Q-917 กะ Q-922

หลักการคือ จะต้องตั้งสมการให้ได้ก่อนค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นสมการกำลังสอง ส่วนโจทย์ล้อมรั้วพี่มีสอนวิธีพิเศษอยุ่นะ ลองดูก่อนมั๊ยคะ

ปั่นงาน สมการกำลังสอง ม.3

เรื่องสมการกำลังสองคะ 1. จำนวนจำนวนหนึ่งมีสองหลัก เลขโดดในหลักสิบมากกว่าเลขโดดในหลักหน่วยอยู่ 3 และจำนวนนี้มีค่าน้อยกว่าผลบวกของกำลังสองของเลขโดดในหลักหน่วยเเละเลขโดดในหลักสิบอยู่ 4 จงาว่าจำนวนดังกล่าวคือจำนวนใด 2.รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีความยาวรอบรูปเท่ากับ 48 เซนติเมตร เเละมีพื้นที่เท่ากับ 135 ตารางเซนติเมตร จงหาความกว้างเละความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ พี่โต๋คะ ช่วยเเสดงวิธีทำให้ดูหน่อยได้มั้ยคะ !!!!!!!!!!

อยากเรียนเรื่องในบทเหล่านี้ครับ

พอดีที่ รร.มีสอน เรื่องอื่นผมหาที่เรียนได้หมดแล้วแต่ไม่มีที่ไหนสอนเรื่องนี้เลยครับ เรื่อง " อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน " เรื่อง " สมการ , สมการเชิ...

Q-1428 ช่วยหน่อยคับบ

จงหาสมการพหุนามดีกรี 3 ที่มี –3, –1, 4 เป็นคำตอบ และ P(2) = 5 ตัวP(2) = 5 คืออะไรอับ สมการพหุนาม จะเขียนสัญลักษณ์เป็น P(x) และจากโจทย์บอก สมการพหุนามดีกรี 3 แปลว่า มี 3 คำตอบ ซึ่ง...

โจทย์ขายแอปเปิ้ล

การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้วิธีผลต่างกำลังสอง 4x²-25=0 ข้อดีทำยังไงหรอคะ พี่โต๋

สมการกำลังสองตัวเเปรเดียว

ที่ดินบ้านนาย ก เป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้า ล้อมรั้วโดยใช้ซีเมนต์บล็อก เขาทาสีรั้วภายในคิดเป็นพื้นที่ 752 ตารางเมตร ถ้ารั้วด้านยาวยาวกว่าสองเท่าของรั้วด้านกว้างอยู่ 2 เมตร และมีความสูงน้อยกว่าความยาวของด้านกว้าง เมตร บ้านนาย ก. ปลูกบนเนื้อที่กี่ตารางเมตร

ระบบสมการกำลังสอง ม.3

แก้สมการข้อนี้ไม่ได้ค่ะ กำจัดตัวแปรก็ไม่ได้ ก็ยังเหลือตัวแปรอีกสองตัวเหมือนเดิม แล้วมาตันตอนแยกตัวประกอบก็ไม่ได้ เพราะมีตัวแปรสองตัวยกกำลังสองอีก ดึงตัวร่วมก็ไม่ได้ค่ะ 3x2 + y2 = 16 ------ (1) 11x2 - 2y2 = 14 ----(2)

ช่วยแก้โจทย์ปัญหาสมการกำลังสองหน่อยค่า

ถ้าราคาน้ำตาลชนิดที่หนึ่งมีค่ามากกว่าน้ำตาลชนิดที่สองกิโลกรัมละ 5 บาท และถ้าเงิน 1 บาท ซื้อน้ำตาลชนิดที่หนึ่งได้น้อยกว่าน้ำตาลชนิดที่สอง 10 กรัม จงหาราคาน้ำตาลทรายแต่ละชนิด ขอบคุณค่า

ถามการบ้าน เรื่องโจทย์ปัญหาสมการกำลังสองค่ะ

ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ วาดรูปช่วยค่ะ ข้อ 1 สมมติให้ด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรุปเล็ก ยาว x ดังนั้น เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก = 4x โจทย์บอกว่า เส้นรอบรูปต่า...

สมการกำลังสองตัวเเปรเดียว

ที่ดินบ้านนาย ก เป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้า ล้อมรั้วโดยใช้ซีเมนต์บล็อก เขาทาสีรั้วภายในคิดเป็นพื้นที่ 752 ตารางเมตร ถ้ารั้วด้านยาวยาวกว่าสองเท่าของรั้วด้านกว้างอยู่ 2 เมตร และมีความสูงน้อยกว่าความยาวของด้านกว้าง 7 เมตร บ้านนาย ก. ปลูกบนเนื้อที่กี่ตารางเมตร

สมการกำลังสอง

ช่วยอธิบายข้อนี้หน่อยค่ะโจทย์จากหนังสือนะคะ จำนวนสองจำนวนต่างกันอยู่ 2 ถ้าผลต่างของกำลังสองของสองจำนวนนั้นเท่ากับ 80 จงหาจำนวนทั้งสองจำนวนนั้น

ถามโจทย์logค่ะ

ถ้าเป็นแบบ B คูณด้วย log x ตลอด จะกลายเป็นสมการกำลังสองค่ะ แล้วแก้โดยการแยกตัวประกอบ

สอบถามหน่อยครับ ม.3

นี่เป็นคลิปเรื่อง การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร ค่ะ ลองไปดูนะคะ https://www.dektalent.com/vdo/709-solving-quadratic-equation/

ถามการบ้านน่อยค่ะ

จงแก้สมการกำลังสองโดยวิธีแยกตัวประกอบ 6x^2-x-12=0

ถามการบ้านคะ(เรื่องการแก้สมการกำลังสองสมบูณร์)

3m^2-7m-1 = 0 ไม่ค่อยเข้าใจคะ จากที่ดูในตัวอย่างแล้ว เป็น m^2 - 7/3m - 1/3 = 0 จากนั้นเป็น [m^2 - 7/3m + (7/6)^2] - (7/6)^2 - 1/3 = 0 ตรง (7/6)^2 ตรงนี่ละคะที่หนูไม่เข้าใจมันจากไหนเหรอคะ ปล.หนูพิมพ์เป็นเลขยกกำลังไม่เป็นเลยเขียนแบบนี้ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

ถามโจทย์การบ้านเรื่อง สมการกำลังสองค่ะ

รบกวนช่วยอธิบายข้อ 2 3 5 6 7หน่ิยค่ะ

แก้ระบบสมการกำลังสอง ม.3

คำถามจาก น้องนา เจอแบบนี้ใช้วิธีแทนค่าค่ะ 4y2 + xy + x + 2y - 1 = 0 -----(1) x - 4y = 4 -----(2) จาก (2) ย้ายข้างจะได้ x = 4 + 4y ------(3) แทน (3) ใน (1) จะได้ 4y2 + (4 + 4y)y + 4 + 4y + 2y - 1 = 0 ตรงวงเล็บ คูณกระจายก่อนค่ะ 4y2 + 4y + 4y2 + 4 + 4y + 2y - 1 ...

โจทย์ปัญหาสมการกำลังสองม.3 #NAmI

ข้อที่ 1 บริเวณสวนครัวคุณครูเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ต้องการทำทางเท้าภายในรอบสวนครัวกว้างเท่ากันโดยตลอด ทำให้ทางเท้ามีพื้นที่ 32 ตารางเมตร จงหาความกว้างของทางเท้า ข้อที่ 2 3[2x]-[1]-4*3+9=0 ,x=?

ช่วยหน่อยค่ะ

1.อีก15ปีข้างหน้าฉันจะอายุเท่ากับ15ปีที่แล้วของพ่อ ปัจจุบันอายุรวมกันเท่ากับ58อายุแต่ละคนเท่าไหร่ ข้อนี้หนูตอบ 30 ถูกมั้ยคะ 2. หรมและครนของ 9 12 15 เท่ากับเท่าไหร่ ข...

ถามการบ้านค่ะ เรื่องสมการกำลังสองค่ะ

X(x-2a) =(8a^4/x^2-2ax) +7a^2 ผลบวกรากสมการตรงกับข้อใด

สมการกำลังสองม.3

ใช้สูตรได้ไหมแบบนี้

อยากจะทราบ วิธีทำ ครับ

เรียกสมการกำลังสองค่ะ แก้ด้วยการแยกตัวประกอบ หรือถ้าแยกไม่ลงตัวก็ใช้สูตรได้ 2x2 - 9x = 5 2x2 - 9x - 5 = 0 (2x + 1)(x - 5) = 0 จับแต่ละวงเล็บเท่ากับศูนย์ จะได้ x = -12 , 5 ตอบค่ะ

แยกตัวประกอบ,สมการกำลังสอง

แยกตัวประกอบแบบเพิ่มเข้าลบออก ใช้วิธีสูตรกำลังสองสมบูรณ์ แล้วการแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ โดยทั้งสองใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์ทำไมมันทำไม่เ...

เนื้อหาม.2 3ต่างกันแค่ไหน

พี่โต๋ครับ ผมอยากรู้ว่าเนื้อหาม.2และม.3ต่างกันมากแต่ไหนครับ -มีเรื่องอะไรที่เรียนตอนม.3แต่ไม่มีในม.2 -เรื่องไหนเรียนต่อยอดเพิ่มจากเดิม -เรื่องไหนในม.3ที่เรียน...

พอจะมีแยกขายบทเกี่ยวกับพหุนามทั้งหมด

แล้วก็เรื่องเลขยกกำลัง และสมการกำลังสอง มีไหมค่ะ พอดีไหมมีพื้นฐานเรื่องนี้ทำให้เรียน ม.ปลายลำบากมากค่ะ ถ้าเปิดขายคอร์สแยกม.ต้นจะดีมากค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 26 กันยายน 2563   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com สมการกำลังสอง - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.098 วินาที