คอร์สเรียนออนไลน์ > > สมการกำลังสอง ม.3

สมการกำลังสอง ม.3

วีดีโอ 5 บทเรียน (140 นาที) แบบฝึกหัด 35 ข้อ

ก่อนเรียนสมการกำลังสอง น้องๆ ควรจะมีความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ การจัดรูปให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ และการใช้สูตร นอกจากนี้จะได้เรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองอีกด้วยค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สมการกำลังสอง

วีดีโอ 12.23 นาที

เนื้อหาเรื่องสมการกำลังสอง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง ชุดที่ 2


การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์

วีดีโอ 13.40 นาที

เนื้อหาเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

วีดีโอ 14.11 นาที

เนื้อหาเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร ชุดที่ 1


ตัวอย่างการแก้สมการกำลังสอง แบบยาก

วีดีโอ 14.37 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้สมการกำลังสอง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้สมการกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

วีดีโอ 12.24 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องสมการกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 4

สมการกำลังสอง ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สมการกำลังสอง ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนสมการกำลังสอง ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสมการกำลังสอง ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.11 วินาที