คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 > สมการกำลังสอง ม.3

สมการกำลังสอง ม.3

วีดีโอ 5 บทเรียน (141 นาที) แบบฝึกหัด 35 ข้อ

ก่อนเรียนสมการกำลังสอง น้องๆ ควรจะมีความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ การจัดรูปให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ และการใช้สูตร นอกจากนี้จะได้เรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองอีกด้วยค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สมการกำลังสอง

วีดีโอ 12.23 นาที 27,095

เนื้อหาเรื่องสมการกำลังสอง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์

วีดีโอ 13.40 นาที 35,080

เนื้อหาเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

วีดีโอ 14.11 นาที 26,345

เนื้อหาเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการแก้สมการกำลังสอง แบบยาก

วีดีโอ 14.37 นาที 22,752

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้สมการกำลังสอง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้สมการกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

วีดีโอ 12.24 นาที 28,866

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องสมการกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 4

สมการกำลังสอง ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สมการกำลังสอง ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนสมการกำลังสอง ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

สมการกำลังสอง ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนสมการกำลังสอง ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที