คอร์สเรียนออนไลน์ > > สมการกำลังสอง ม.2

สมการกำลังสอง ม.2

แบบฝึกหัด 35 ข้อ

ก่อนเรียนสมการกำลังสอง น้องๆ ควรจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองมาก่อน เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ซึ่งในชั้น ม.2 จะเน้นการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ สำหรับวิธีอื่นๆ เช่นการจัดรูปให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ และการใช้สูตรเป็นเรื่องที่เสริมให้ค่ะและจะได้เรียนอีกครั้งในระดับ ม.3

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สมการกำลังสอง

วีดีโอ 12.23 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการกำลังสอง


แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมการกำลังสอง ชุดที่ 2


การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์

วีดีโอ 13.40 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์


การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

วีดีโอ 14.11 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร ชุดที่ 1


ตัวอย่างการแก้สมการกำลังสอง แบบยาก

วีดีโอ 14.37 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวอย่างการแก้สมการกำลังสอง แบบยาก


โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

วีดีโอ 12.24 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง ชุดที่ 4

สมการกำลังสอง ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สมการกำลังสอง ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนสมการกำลังสอง ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสมการกำลังสอง ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.128 วินาที