คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ค่าสัมบูรณ์


 

ค่าสัมบูรณ์

อธิบายเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) นิยาม สมบัติของค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ พร้อมตัวอย่าง


 

การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ พร้อมตัวอย่าง


 

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

อธิบายเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน สมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนนี้สอนเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว (Polar form) พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาจำนวนจริง

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนจริงสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนจริงนี้สอนเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ อสมการค่าสัมบูรณ์ สมบัติของจำนวนเต็มและขั้นตอนการหาร พร้อมตัวอย่าง


 

ค่าสัมบูรณ์

อธิบายเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) จำนวนตรงข้าม จำนวนตรงข้ามของ 0อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ค่าสัมบูรณ์


 

สมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก

อธิบายเรื่อง สมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จักอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์สมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก


 

สรุปเนื้อหาจำนวนจริง

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนจริงสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนจริงนี้สอนเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ อสมการค่าสัมบูรณ์ สมบัติของจำนวนเต็มและขั้นตอนการหาร พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนนี้สอนเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว (Polar form) พร้อมตัวอย่าง


 

ค่าสัมบูรณ์

อธิบายเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) จำนวนตรงข้าม จำนวนตรงข้ามของ 0อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ค่าสัมบูรณ์

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ค่าสัมบูรณ์


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง อสมการค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง อสมการค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์


โจทย์ลิมิต

พี่โต๋ช่วยทำวิธีทำโจทย์ลิมิตอันนี้ให้้ดูหน่อยได้ไหมค่ะว่ามันทำยังไง คือหนูลองทำแล้วค่ะ แต่ งงๆ อยากให้เฉลยให้ที ค่ะ ในบทเรียน มีสอนการดิฟ ไหมคะ นี่ด้วยน...

แบบฝึกหัดจำนวนเชิงซ้อน

ถามข้อนี้ค่ะ แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเชิงซ้อน Q-1382 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ 23 - iลบกับ 52 + 2i บวกกับ 1i ทำเป็นแต่แบบที่เศษส่วนสองอันบวกลบกันน่ะค่ะ แต่พอเจอแบบนี้มันมีสามแบ...

การทำผลสำเร็จเลขยกกำลัง

ช่วยน่อยนะคะ ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ข้อ 1 ต้องบวกเศษส่วน เราก็ทำส่วนให้เท่ากันค่ะ ดังนั้นทำส่วนเป็น 3 ทุกตัวค่ะ พจน์ตรงกลาง อยากให้ส่วนเป็น 3 ให้คูณ 3 เข้าไปทั้...

เฉลยเรื่อง จำนวนจริง หัวข้อ การแก้อสมการค่าสมบูรณ์

พี่ฮะ รบกวนขอเฉลยเรื่อง จำนวนจริง หัวข้อ การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ข้อ Q-1628 หน่อยฮะพี่ สับสนมากมาย |x-1|-1|x-1| 23 ย้ายข้างมาลบกัน |x-1|-1|x-1| - 23 0 หา ครน (คูณไขว้เลย) 3|x-1|-3 - 2|x-1|3|x-1| 0 ตัวส่ว...

Q-1388 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

Q-1388 จงหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน Z = 5i(5 - 12i)(1 - 3 i) คือโจทย์ให้หา |Z| จะได้แบบนี้เลยค่ะ Z = 5i(5 - 12i)(1 - 3 i) |Z| = |5i(5 - 12i)(1 - 3 i)| แล้วแต่ละวงเล็บมันคูณกันอยู่ ดังนั้นกระจายตัวค่าสัมบูรณ...

โดเมนและเรนจ์ ม.4

ช่วยอธิบายการหาโดเมนและเรนจ์ให้เข้าใจหน่อยคะ หาโดเมน จัดรูป y = เทอม x ค่ะ จะได้ |x| - |y - 1| = 2 |x| - 2 = |y -1| เขียนกลับด้าน จะได้ดูง่าย |y - 1| = |x| - 2 ทางซ้ายเป็น ค่าสัมบูรณ์ จะ 0 เสมอค...

งงเรื่องโดเมน เรนจ์ตรงนี้ค่ะ

หนูงงอ่าค่ะ ทำไม -2 หน้า | x+4 | ถึงไม่ย้ายไปหาร y-5 อ่ะคะ แล้วทำไมต้องทำให้มัน กลายเป็นบวกด้วยอ่าค่ะ โจทย์คือ y = -2|x+4|+5 ค่ะเอามาจากคลิปไหนคะ จะได้ตามไปอธิบายถูก ...

ถามการบ้านเรื่องถอดแอพสรูดม.2

คือไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันทำไง เครียดมาก พยามหาหลายๆที่ก็ งงอยู่ดี ชอบสงใสว่าแต่ละอย่างทำไมๆ อะไรแบบนี้ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ. งงตั้งแต่ข้อ 2.8. ขึ้นไปค่าถ้าไม่เข...

เลขยกกำลัง (กรณฑ์) เฉลยการบ้านให้หน่อยครับ

ช่วยเฉลยให้ทีครับทำไม่ได้หลายข้อเลย ถามเป็นข้อๆไปดีกว่านะ ทำแล้วติดตรงไหน บางจุดเข้าใจแล้วก็ทำได้อีกหลายข้อเลยค่ะ พี่ช่วยแนะได้ค่ะ แต่ให้เฉลยทั้งหมดค...

ค่าสัมบูรณ์ค่ะ

นี่ไม่ใช่เรื่องค่าสัมบูรณ์นะคะ เป็นการบวกลบจำนวนเต็ม เรียนได้เองที่บทนี้ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/101-integer-system-m1/ เรียนตั้งแต่คลิปเรื่องการบวกจำนวนเต็มขึ้นไป ค่ะ

ถามการบ้าน เรื่องการหาเรนจ์ ม.4ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

x < 0 เอามาใช้ตรงถอดค่าสัมบูรณ์ค่ะ ถ้า x < 0 จะได้ |x| = -x เช่น ถ้า x = -2 จะได้ |-2| = - (-2) = 2 แบบนี้ค่ะ มาจากนิยามค่าสัมบูรณ์เลย ส่วน x ตัวที่เศษ ไม่เกี่ยวกับการถอดค่าสัมบูรณ์ค่ะ

โจทย์ถามว่า จำนวนเต็มบวกที่หารเศษส่วนนี้ลงตัว ทำอย่างไรคะ

ถามหน่อยค่ะ หาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนช่วยหน่อยค่ะ (3+4)^2 ----------- (8+6i)(12-5i)

Q-3350 ค่าสัมบูรณ์ ม.1

Q-3350 จงหาค่า x จากสมการ |x + 4| = x + 10 แปลค่าค่ะ จะได้ 2 กรณี x + 4 = x + 10 หรือ x + 4 = -(x + 10) แยกคิดทีละกรณีนะ กรณี 1 คือ x + 4 = x + 10 ย้าย x มาจะลบกันหมดไปเหลือสมการเป็น    4 = 10 ซึ่งไม่จริง ดังนั้น กรณีนี้ไม่มีคำตอบ กรณีที่ 2 คือ x + 4 = - (x + 10) x + 4 = -x - 10 x + x = -10 - 4    2x = -14     x = -142     x = -7 #ตอบค่ะ

เรื่องค่าสมบูรณ์

โจทย์ Q-1823 อะครับ ทำไมรูท48ลบรูท50ถึงเป็นลบอะ มันมีแอบโซรูดอยู่ด้วยไม่ใช่หรอครับ ค่าลบแล้วมีแอบโซรูทคลุมอีกทีมันก็ต้องออกมาเป็นบวกสิครับและผมก็ขอถามเรื่อง...

แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ ใช้สูตรหาระยะระหว่างจุดกับเส้นค่ะ เส้นตรงจัดรูปดีๆ ก่อน จะได้ 3x - 4y - 2 = 0 จุด คือ (-1,k) ระยะที่ต้องการคือ 4 หน่วย เข้าสูตรเลยค่ะ d = |Ax...

โจทย์อสมการข้อนี้ ทำยังไงครับ

ในชีทพิมผิดน่ะค่ะ จริงๆ ต้องเป็น 2 แต่ถ้าเป็นศูนย์ ข้อนี้จะได้ x = 3 แค่ตัวเดียว คือเป็นกรณีที่ได้ 00 เพราะว่าค่าสัมบูรณ์เป็นบวกเสมอค่ะ ปล. พี่ชื่อโต๋นะ สะกดด้วย ไม้จัตวาค่ะ

สงสัยกับการบ้านเรื่อง ลิมิต ครับ

ข้อ 1-2 จะเห็นว่าถ้าแทนค่าตรงๆ ไม่ได้ ก็ต้องดูว่าลิมิตเข้าใกล้ -5 ทางด้านซ้ายหรือขวาค่ะ ถ้า x เข้าใกล้ -5ทางซ้าย แปลว่า เกือบๆถึง -5 เช่น -5.0001 ถ้า x เข้าใกล้ -5ทางขวา แปลว่า x มีค่ามากว่า -5 ไปนิดนึง เช่น -4.9999 ต้องลองแทนในค่าสัมบูรณ์ดูว่าออกมาเป็นบวกหรือลบค่ะ ข้อ 1 ในค่าสัมบูรณ์ของตัวส่วน ออกมาจะได้ค่าเป็นบวก สรุปแล้วจะได้ลิมิต = 1 ข้อ 2 ในค่าสัมบูรณ์ของตัวส่วน ออกมาจะได้ค่าเป็นลบ สรุปแล้วจะได้ลิมิต = -1

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

พี่คะหนูสงสัยอ่ะค่ะว่าจาก |5 + 2i|=  25+144  =  169  = 13 แล้วทำไมถึงไม่ตอบ13 อ่ะคะ

ค่าสัมบูรณ์ การบ้าน

ขอให้ช่วยแสดงวิธีคิดหน่อยค่ะ คิดเลขในค่าสัมบูรณ์ก่อน แล้วค่อยถอดค่าสัมบูรณ์ค่ะ พอดีว่า จะยากตรงในค่าสัมบูรณ์ไม่ใช่ บวกลบเศษส่วนแบบธรรมดา ต้องคิดเครื่อ...

ช่วยเฉลยโจทย์แคลคูลัสหน่อยค่า

ข้อ 3 เหมือนข้อ 2 เลย ตั้งสมการก่อน แต่ข้อนี้ถามมากที่สุด ก็หาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ค่ะ ข้อ 4 ดิฟค่าสัมบูรณ์ ให้แปลค่า ออกเป็น 2 กรณี ตามนิยามเลยค่ะ y = x2 - 4 เมื่อ x 0 หรือ y = -x2 + 4 เมื่อ x 0 แล้วดิฟปกติเลย แต่ว่าใส่เงื่อนไขค่า x ไว้ด้วย

โจทย์การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ครับ

พี่โต๋ช่วยแสดงวีธีคิดหาคำตอบข้อนี้ทีครับ |1 - x| = |x - 1| นะ เปลี่ยนได้เลยจะได้ดูง่ายขึ้นค่ะ ข้อนี้ใช้วิธีแปลค่า กรณีที่ 1 ถ้า x - 1 [ 0 จะได้ x 1 แล้วสมมติเลขในช่วงนี้แทนลง...

ขอถามเรื่องเซตค่ะ

หาเซตคำตอบของ 1. X2 — 4X - 32 ≥ 0 2.|2X + 4|≤8 รบกวนด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องจำนวนจริงนะคะ ข้อ 1 แก้อสมการ ทำ 3 ขั้น - แยกตัวประกอบ - ตีเส้นจำนวน - เลือกช่วงของคำตอบ มีคลิปสอนในเรื่องจ...

จำนวนเชิงซ้อน

จงหาค่าสัมบูรณ์ของรากของสมการz^2(1-z^2)=16คำว่า รากของสมการ หมายถึง คำตอบของสมการค่ะ จากสมการ z2(1 - z2) = 16 คูณกระจาย z2 - z4 = 16 ย้ายมาไว้ข้างเดียวกัน จะย้ายไปขวานะ z4 จะได้เป็นบ...

ช่วยอธิบายข้อสอบo-netข้อนี้ทีค่ะพลีสๆ

ข้อนี้จำได้แม่นเลยเพราะคลิปเฉลยเพิ่งขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเอง ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบข้อที่ 9 ของข้อสอบ O-net คณิต กพ.'54 ครับ มีคลิปเฉลยละเอียดในระบบอยู่แล้ว ไอดี Q-2303 ครับ ข้อสอบข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของ คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต (https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=602) เอามาแจกข้างนอกไม่ได้จ๊ะ แต่ใบ้ให้ได้ว่าเป็นเรื่องอสมการค่าสัมบูรณ์ ยังไงลองดูรูปนี้น่าจะได้ไอเดียนะครับ

เรื่อง สถิติ ค่ะ เกี่ยวกับทฤษฎี

ค่า y แต่ละตัวเกิดจาก 2-3x ใช้ความรู้เรื่อง SD นะคะ ถ้าข้อมูลถูกคูณเพิ่มทุกตัว ค่า SD ใหม่ จะเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของค่าคงที่คูณกับ SD เดิม แต่ถ้าเป็นการบวกเพิ่มให้ข้อมูลทุกตัว SD จะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ

ค่าสัมบูรณ์ งงอ่ะค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

ข้อQ-560 โจทย์เป็น |x|=5 นะคะ ที่ได้ x สองค่า คือ 5,-5 เพราะว่าตามนิยาม ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a ใดๆ หมายถึง ระยะห่างระหว่าง 0 (ศูนย์) กับจุด a บนเส้นจำนวน ดังนั้น โจทย์ |x|=5 ก็คือระยะห่างระหว่าง 0 (ศูนย์) กับ x บนเส้นจำนวน ที่ได้เท่ากับ 5 ก็มีสองตัวค่ะ คือ -5, 5 น้องลองแทนค่าก็ได้ค่ะ ไม่ว่าจะแทนที่ x ด้วย 5 หรือ -5 ก็จะได้ค่าเท่ากับ 5 ค่ะ

Q-556 เฉลยหน่อยค่ะ

วิธีถูกแล้ว คิดเลขผิดป่าว บรรทัดแรก ค่าสัมบูรณ์อีกตัวเป็น |x+5| นะ ผิดตรงนี้แหล่ะค่าา เอาใหม่ๆ

โจทย์เรื่องจำนวนจริง คอร์สอินเทนซีฟ

เราไม่ได้หาค่าว่าแทนแล้วได้เท่าไหร่ค่ะ แต่อยากรู้ว่า แทนแล้วได้เครื่องหมายอ่ะไร จะได้ถอดค่าสัมบูรณ์ถูกค่ะ เพราะว่าในค่าสัมบูรณ์ยังมีตัวแปรอยู่เราจึงใช้วิธีนี้ พี่อธิบายไว้ในข้อนี้ล่ะค่ะ ลองฟังซ้ำหลายๆ รอบค่ะ

โจทย์จำนวนจริงค่าาาาา

เป็นตามนิยามของ ค่าสัมบูรณ์ค่ะ เวลาเจอ |x|= a แล้วก็มาคิดว่าเป้นได้ 2 กรณีคือ x = a หรือ x = -a อย่างด้านซ้ายคือกรณีที่เป็นบวกก็เลยบอกว่า มันคือ x0 ลองดูตรงที่สมมติให้ดูว่า |x|=5 แล้วแปรค่าได้ยังไงบ้างน่ะค่ะ

ถามเรื่อง จำนวนจริงครับ

ถอดเลยไม่ได้ค่ะ ยังติด x อยู่เลย ไม่รู้ด้วยว่า x เป็นบวกหรือลบ เลยต้องคิดเป็นกรณีๆ ไป ถ้าสมมุติไปเจอ |x+5| = |x-3| อย่างนี้ไม่ต้องคิดเป็นกรณี แต่ก็ถอดค่าสัมบูรณ์เลยไม่ได้นะ ให้ยกกำลังสองสองข้าง ค่าสัมบูรณ์จะหายไป แต่โจทย์ข้อนี้ |x-5|+3 = |2x+5| ยกกำลังสองสองข้างแล้วไม่จบ เพราะว่าจะยังเหลือค่าสัมบูรณ์อีก ก็เลยทำแบบแยกเป็นกรณีค่ะ พอเข้าใจขึ้นมั๊ย

ถ้าเจอโจทย์แบบนี้อะครับ

1. กำหนดให้ S = { x | lxl3 = 1 } เซตในข้อใดต่ไปนี้เป็นเซตของเซต S มันจะมีคำตอบให้เลือก 1. { x | x3 = 1} 2. { x | x3 = -1} 3. { x | x2 = 1} 4. { x | x4 = x} ถ้าเจอแบบนี้จะทำยังไงหรอครับ มันอยู่ในเรื่องเซตรึป่าว แล้...

Q-3351 ค่าสัมบูรณ์ ม.1

|x + 5| = x - 15 แปลค่าได้ x + 5 = x - 15 หรือ x + 5 = -(x - 15) คิดทีละ สมการค่ะ x + 5 = x - 15 5 = - 15 ไม่จริง ดังนั้น สมการนี้ไม่มีคำตอบ อีกสมการนึง x + 5 = - (x - 15) x + 5 = -x + 15 2x = 15 - 5 2x = 10 x = 102 x = 5 #เก็บไว้ก่อน แต่ย้อนกลับไป...

การบ้านหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

ช่วยหน่อยนะค่ะข้อสามค่ะ

ช่วยดูโจทย์ ข้อ 15 เรื่องจำนวนจริง ในคอร์สอินเทนซีฟ ให้หน่อยค่ะ

น้องออยคะ พี่ขอคำถามละเอียดกว่านี้อีกนิดนึงค่ะ พี่เข้าไปดูมาแล้ว ข้อนี้เป็นอสมการค่าสัมบูรณ์ค่ะ แปลความหมายตามนิยามเลย ตรงไหนคือที่น้องถามว่า ทำไม เป็นเครืองหมาย แล้ว ชี้ไปทางเครื่องหมายบวก ละค่ะ

ค่าสัมบูรณ์ มีข้อสงสัยค่ะ

ข้อ 1- 2 ลองไปดูคลิปนี้ค่ะ จะอธิบายเรื่องค่าสัมบูรณ์ไว้ มีสมบัติ มีหลักการ นิยาม ใส่แล้วได้ยังไง รวมถึงการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ค่ะ ลองไปดูค่ะ https://www.dektalent.com/vdo/15-absolute-value/ ข้อ 3 เรื่องเซต ต้องวาดรูป เดี๋ยวมาทำให้นะคะ

อินเวิร์สฟังก์ชั่นของค่าสมบูรณ์

ตามหลักของ การหา f-1 ก็ให้สลับที่กันระหว่าง x กับ y ค่ะ ก็จะได้สมการแล้ว แต่พอมันเป็น ค่าสัมบูรณ์ พอสลับที่แล้วบางข้อ y ก็จะเข้าไปอยู่ในค่าสัมบูรณ์ค่ะ ซึ่งถ้าไม่ชอบก็สามารถทำได้อีกวิธี เช่น y = |x| แปลค่าตามนิยามออกมาเป็น 2 สมการก่อน y = -x เมื่อ x < 0 y = x เมื่อ x 0 แล้วค่อยสลับที่ก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ ยังใช้เรื่องกราฟของความสัมพันธ์อธิบายได้ค่ะ น้องลองวาดกราฟดูค่ะ จะเห็นภาพมากขึ้นค่ะ

ถามการบ้าน แก้อสมการค่าสมบูรณ์ค่ะ

1. x+7 |x-5| ได้คำตอบเป็น [a,b] แล้ว a+bเท่ากับเท่าไหร่ 2. จงแก้อสมการ |x|x -8 < x ทำยังไงคะข้อ 1 รูทคลุมถึงไหนคะ แบบที่ 1 x + 7 |x - 5| หรือ แบบที่ 2 x + 7 |x - 5| ...

โจทย์ ความสัมพันธ์

และก็กรณีที่ มีค่าสัมบูรณ์เป็นตัวส่วนอะครับ

Q-891, Q-889 เป็นฟังก์ชันหรือเปล่าครับ

Q-891,Q-889 ถ้าหากเป็นจำนวนนับ เราจะตอบว่า เป็นฟังก์ชัน เลยหรอครับ หรือข้อยกเว้นอีก?ไม่จำเป็นค่ะ ดูโจทย์เป็นข้อๆ ไป ยึดตามนิยามฟังก์ชัน คือ ถ้าคู่อันดับตัวหน้า(x) ซ...

พี่ โต๋ครับบบบ ~~~~

Q-827 ปลดล็อกก่อน แล้วจะได้เป็น อสมการค่าสัมบูรณ์ แล้วแก้ด้วยการแปลค่าตามนิยามค่ะ สมมติ |x| < 2 จะแปลได้เป็น -2 < x < 2 ค่ะ ตรงที่ปลดล้อก ทางขวาจะได้(13)-2 ก็กระจายเลขชี้กำลังก่อน ก็จะได้เป็น 13-2 = 32 = 9 นะค่ะ

รบกวนสอนวิธีการคิดกราฟค่าสัมบูรณ์หน่อยนะคะ

แทนค่า พล็อตจุดเลยค่ะ กราฟค่าสัมบูรณ์จะเป็นกราฟเส้นตรงแล้วหัก เดี๋ยวพี่เพิ่มให้ในคลิปนะคะ

Q-1390,Q1392 ช่วยหน่อยค่า

ช่วยแสดงวิธีคิดให้หน่อยค่ะ หนูได้คำตอบไม่ตรงกับเฉลยง่า ทั้งสองข้อ ให้กระจายค่าสัมบูรณ์เข้าไปที่ทุกวงเล็บได้เลยค่ะ Q-1390 จะได้เป็น |Z| = |3+4i||(4 - 2i)||(1 + i)||(1 + 2i)| แล้วก็ใช้...

ถามเรื่องการแก้สมการค่าสมบูรณ์ค่ะ

ย้ายข้างให้ข้างนึงเหลือแต่ค่าสัมบูรณ์แล้วแปลค่าตามนิยามค่ะ |x + 3| - 2 = 1 |x + 3| = 1 + 2 |x + 3| = 3 แปลค่าได้ว่า x + 3 = 3 หรือ x + 3 = - 3 x = 3 - 3 หรือx = -3 - 3 x = 0 หรือ x = -6 ตอบค่ะ

การบ้านสถิติครับ

ข้อ 3 การบวกลบไม่ทำให้ SD เปลี่ยน แต่การคูณ SD เปลี่ยน สังเกตข้อมูลชุดใหม่ มี -3 คูณทุกตัวเลย ดังนั้น SDใหม่ = |-3|SDเดิม = 3p ใส่ค่าสัมบูรณ์ด้วยนะคะ

แก้โจทย์limไม่ได้เลยค่ะ

ข้อนี้อ่ะค่ะงงมาก ข้อนี้ด้วยค่ะ ...

ถามการบ้าน เรื่อง การหาโดเมนและเรนจ์ครับ

หาโดเมนกับเรนจ์ครับหาโดเมน จัด y ในเทอม x โจทย์จัดมาให้อยู่แล้ว ก็พิจารณาค่า x ได้เลย เป็นเศษส่วน ส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์ค่ะ จะได้ |x| - 1 0 |x| 1 x 1 ----- > นี่คือ โดเมนแล้...

Q-1387 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

Q-1387 จงหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน Z = (2 + 3i) + (4 + 5i) บวกกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยหาค่าสัมบูรณ์ ส่วนจริงบวกส่วนจริง ส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพ Z = 2 + 3i + 4 +5i Z = 6 + 8i |Z| = a2 + b2 จะได้ |Z...

Q-3346 สมการค่าสัมบูรณ์

Q-3346 |2x - 3| = 7 แปลค่าออกมาได้ 2x - 3 = -7 หรือ 2x - 3 = 7 แล้วแก้ทีละสมการค่ะ ค่า x ที่ได้ ก็คือคำตอบ สมการอันแรก 2x - 3 = -7 2x = -7 + 3 2x = -4 x = -2 #นี่คือคำตอบ อีกสมการ 2x - 3 = 7 2x = 7 + 3 2x = 10 x = 5 #นี่ได้อีกคำตอบ สรุปตอบ x = 5, -2

เรื่องฟังก์ชั่น

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ f(x) ดูจากรูปสมการค่ะ เป็นพาราโบลาคว่ำ สามารถเอาไปเขียนแบบนี้ได้ y = -x2 + 6x - 5 พอดีว่าเป็นพาราโบลาคว่ำ ตรงจุดยอด คือ จุดที่สูงสุด ...

พี่โต๋คะ คือหนูอยากถามว่า ถ้าเจอโจทย์แบบนี้

พี่โต๋คะ คือหนูอยากถามว่า ถ้าเจอโจทย์แบบนี้ 6[1/3]+(3√3)/2-7√27 ให้แสดงวิธีทำยังไงอ่ะคะ ?? สอนวิธีทำหนูหน่อยได้มั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ----------------------------- พี่เดาว่าโจทย์น้อ...

ข้อ Q-320 กับ Q-321 งงนิดหน่อยค่ะ

คือว่า ข้อQ-320 อ่ะค่ะ ทำไม x ต้องใส่ค่าสัมบูรณ์อ่ะคะ เพราะมันเป็นราก หรืออะไรยังไงอ่า แล้วข้อ Q-321 เนี่ย ทำไม x กำลัง6 กลายมาเป็น x กำลัง 2 อ่ะคะ

เรขาคณิตวิเคราะห์ หน้า125 ตัวอย่างที่1 ข้อ6ค่ะ

วิธีได้ค่ะ แต่น้องแทนค่าผิด นิดนึง ในค่าสัมบูรณ์ ตามสูตรคือ |c1 - c2| พอแทนแล้วจะต้องได้ | -7 - 133| คิดเลขในค่าสัมบูรณ์ใหม่ก็จะได้คำตอบเท่ากับของพี่ค่ะ

การบ้าน

แต่จริงๆ ข้อนี้ย้ายไปก็ไม่ได้อะไร เพราะว่า |x - 4| = |4 - x| อยู่แล้ว ก็ให้มาคิดแบบแปลค่าแทน ค่าสัมบูรณ์ 2 ตัว เท่ากันบวกกันแล้วได้ 0 แปลว่า ทั้งสองตัว ออกมาเป็น 0 ทั้งคู่ จะได้เลยค่ะว่า x = 4

อยากทราบวิธีทำ Q-3977, Q-3978

ดูเฉลยแล้วแต่ยังไม่เข้าใจค่อยๆ ทำให้ดูทีละจุดค่ะ โจทย์ - 32 + (4 - |- 1|)2 + (- |- 5| - 1)1 - 2 x 2 ถอดค่าสัมบูรณ์ก่อนนะ = - 32 + (4 - 1)2 + (- 5 - 1)1 - 2 x 2 ทำในวงเล็บก่อน = - 32 + (3)2 + (-6)1 - 2 x 2 คิดเลขยกกำลัง = - 9 + 9 + (-6)1 - 2 x...

ตรวจคำตอบไม่ได้ค่ะ -_-

การแก้สมการในรูปค่าสัมบูรณ์ จงแก้สมการต่อไปนี้ |x2 -3x-6|=4 คือหนูตรวจคำตอบของ สามการที่ได้คำตอบติดรู๊ดไม่ได้อ่ะค่ะ ช่วยตรวจคำตอบให้ดูทีหน่อยได้ไหมคะ

สมการค่าสัมบูรณ์

ถอดค่าสัมบูรณ์ จะได้ x + 4 = -7 หรือ x + 4 = 7 แล้วก็แก้สมการทั้งสองอันค่ะ

ครูจะออกข้อสอบแนวนี้แต่หนูทำการบ้านไม่ได้เลยพี่ๆช่วยหน่อยนะค่ะ

ทุกข้อใช้การแปลค่าหมดเลย แปลค่าเป็นยังไง ดูได้จากนิยามของค่าสัมบูรณ์ โจทย์ที่ให้มาไม่ยากนะ แค่เริ่มต้นเอง ถ้าไม่เข้าใจทั้งหมดไปเรียนดีกว่าค่ะ https://www.dektalent.com/vdo/15-absolute-value/

ฟังก์ชัน ม.4

หาคำตอบของสมการยังไงคะ ข้อ6นะคะ อธิบายแบบละเอียดหน่อยนะคะ ช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะ ...

ถามการบ้าน

พอยกกำลังสองทั้งสองข้าง ค่าสัมบูรณ์จะหายไปค่ะ

อยากรู้วิธีทำค่ะ T_T

1.กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งเป็น 16,19,14,15,a,18,22 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 18 แล้วมัธยฐานและฐานนิยมมีค่าต่างกันเท่าใด 2.จงหาเซตคำตอบของอสมการ |12-5x| 7 3.ถ้า sin A =35 เ...

ถามการบ้าน

การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ สอนอยู่ในบทจำนวนจริง คลิปนี้ค่ะ https://www.dektalent.com/vdo/15-absolute-value/

การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์

การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ พี่สอนหน่อยได้ค่ะ ทบทวนหน่อยค่ะ

ถามพี่โต๋เกี่ยวกับการกำหนดกรณีตอนแก้อสมการหน่อยครับ

อยากถามพี่โต๋ว่าตอนที่เราจะแก้อสมการค่าสัมบูรณ์อ่าครับ ถ้าเกิดเราต้องแบ่งเป็นกรณีๆ เช่น โจทย์ข้อนี้ x^3 - 2x = l x l กรณีแรก x มากกว่าเท่ากับ 0 ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงหรอครับว่าต้องเป็นมากกว่าเท่ากับ ทำไมมันถึงไม่เป็นแค่มากกว่าเฉยๆอ่าครับ แล้วมีกรณีไหนบ้างที่เป็นมากกว่า หรือน้อยกว่าเฉยๆบ้างครับ ขอบคุณมากครับ

ถามเรื่อง แคลคูลัสหน่อยค่ะ

ข้อ 2 เเทนค่าก่อนเลย ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ ก็ไม่ต้องจัดรูปค่ะ เเทน เเล้วคิดออกมาได้เลย เอา x เข้าใกล้ 5 ทางซ้าย คือ น้อยกว่า 5 นิดๆ คิดว่าเป็น 4 กว่าๆ เลยได้ค่ะ เเทนในค่าสัมบูรณ์เเล้วก็เป็นบวก ดังนั้นจะตัดได้เลยนะ เหลือเเค่นี้ = limx5- 1 = 1 #ตอบค่ะ

การบ้าน เรื่อง รากที่สอง คูณ-หาร

อันนี้ทำไม่ได้จิงๆๆค่ะ อธิบายทีละตัวนะ 0.0289a2 ตรง a2 โจทย์บอกว่า a > 0 แปลว่า ถอดออกมาแล้วไม่ต้องใส่ค่าสัมบูรณ์ไว้ก็ได้ เป็นบวกแน่นอน เพราะโจทย์กำหนดมาแล้ว ตัวเล...

Q-3366, Q-3381, Q-3427 จำนวนเต็ม

Q-3366 ทำในวงเล็บก่อน (- 27) - (32 - 45) = (-27) - (-13) คิดเครื่องหมายซ้อนกัน ตัวหน้าถอดวงเล็บทิ้งได้ ไม่มีผลอะไร = -27 + 13 ึิคิดเลข = -14 ตอบค่ะ ---------------------------------------------- Q-3381 ทำในวงเล็บก่อนค่ะ - [(-3 - 8) + (3 - 1...

สอบถามเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น การหาครน.ม.4 ค่ะ

ข้อ 2 สัญลักษณ์ ( , ) หมายถึง หรม สัญลักษณ์ [ , ] หมายถึง ครน มีสูตรอยู่ว่า หรม ครน = ค่าสัมบูรณ์ของเลขสองจำนวนคูณกัน 24 864 = m 216 m = 24864216 m = 96 ตอบค่ะ

คลิปผิด บทจำนวนจริงเรื่องการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์

คอร์สม.4 บทจำนวนจริง คลิปเกี่ยวกับเรื่องค่าสัมบูรณ์และเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น กดเข้าไปเรียนแล้วเนื้อหาในคลิปเป็นเรื่องอื่นครับ

ถามการบ้านเรื่องภาคตัดกรวย(วงกลม) ม.4 ค่ะ

1.จงหาสมการกราฟวงกลมที่สัมผัสเส้นตรง x+2y-5=0 ที่จุด (1,2) และวงกลมนี้มีรัศมียาว √(5) หน่วยเวลาทำเรื่องภาคตัดกรวย แนะนำให้วาดรูปคร่าวๆ ประกอบไปด้วย จะได้เห็นภาพมากข...

Q-3442, Q-3446 จำนวนเต็ม ม.1

Q-3446 [- {- 3 + (- 5)} - |- 4| - {- 6 - (- 4)}] ทำในวงเล็บก่อนเสมอ ดูวงเล็บที่อยู่ในสุดๆ คิดเครื่องหมายที่ซ้อนกัน = [- {- 3 - 5} - |- 4| - {- 6 + 4}] คิดเลขค่ะ = [- { -8 } - |- 4| - { -2}] ค่าสัมบูรณ์ ถอดได้เลยนะ |- 4| = 4 ค่ะ แทนเลยจะได้ = [- { -8 } - 4 - { -2}] คิดเครื่องหมายซ้อนกัน = +8 - 4 + 2 คิดเลข = 6 แต่ โจทย์ถามจำนวนตรงข้าม จำนวนตรงข้ามของ 6 คือ -6 สรุป ตอบ -6 ค่ะ

คำตอบให้ด้วยครับ

โจทย์แบบนี้นะ |15 x (- 20)| (- 30) คิดในค่าสัมบูรณ์ก่อน = | -300 | (-30) ถอดค่าสัมบูรณ์ = 300 (-30) คิดเครื่องหมาย จำนวนบวก หารด้วยจำนวนลบได้ จำนวนลบค่ะ และคิดเลข สรุปได้ = - 10 ตอบค่ะ ตามนี้นะ ลองดูใหม่ค่ะ

ถามการบ้านเรื่องการแก้อสมการค่าสมบูรณ์ค่ะ

ข้อนี้มันต้องทำยังไงเหรอคะ รบกวนแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะ แก้อสมการค่าสัมบูรณ์ใช้วิธีแปลค่าค่ะ วิธีแปลค่าดูคลิปนี้ได้ค่ะ https://www.dektalent.com/vdo/1760/ จากโจทย์แบ่งไ...

ถามการบ้าน เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล ครับ

เป็นกราฟ expo ครับ แต่จะแยกสมการตรงค่าสัมบูรณ์เป็น 2 กรณีอย่างไรครับ งงตรงเครื่องหมาย - ทั้งหลายครับ

ถามการบ้าน เรื่องเซต

รบกวนเเสดงวิธีทำให้ดูเป็นเเนวทางหน่อยน่ะครับ ขอบคุณมากครับ ขั้นแรกต้องหาสมาชิกของแต่ละเซตก่อน เซต A ต้องแก้อสมการค่าสัมบูรณ์เป็นค่ะ แก้ทั้งสองอสมการ แล้...

ถามเรื่องค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 เมษายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ค่าสัมบูรณ์ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.127 วินาที