บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น ลิมิต


ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ม.6

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ในบทเรียนนี้จะได้เรียนเรื่องลิมิต ซึ่งเป็นการศึกษาค่าของ x เมื่อ x เข้าใกล้ จำนวนจริงค่าใดค่าหนึ่ง และเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เนื้อหาบทนี้ค่อนข้างง่าย และมักนำมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย


สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน PAT1

สรุปเนื้อหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ในบทเรียนนี้จะได้ทบทวนเรื่องลิมิต ซึ่งเป็นการศึกษาค่าของ x เมื่อ x เข้าใกล้ จำนวนจริงค่าใดค่าหนึ่ง และเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชัน พร้อมฝึกทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เนื้อหาบทนี้ค่อนข้างง่าย และมักนำมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย


ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ม.6

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ในบทเรียนนี้จะได้เรียนเรื่องลิมิต ซึ่งเป็นการศึกษาค่าของ x เมื่อ x เข้าใกล้ จำนวนจริงค่าใดค่าหนึ่ง และเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เนื้อหาบทนี้ค่อนข้างง่าย และมักนำมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ลิมิต


 

ลิมิตเบื้องต้น

อธิบายเรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน ทฤษฏีของลิมิต พร้อมตัวอย่าง


 

ลำดับและอนุกรมอนันต์

อธิบายเรื่อง ลิมิตของลำดับ ทฤษฏีของลิมิต พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาลำดับ-อนุกรม

vdo สรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม นี้สอนเรื่อง ลิมิตของลำดับ และทฤษฎีของลิมิต พร้อมตัวอย่าง


 

ลิมิตเบื้องต้น

อธิบายเรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน ทฤษฏีของลิมิต พร้อมตัวอย่าง


 

แนะนำบทเรียนเรื่องลิมิต

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องลิมิต แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


 

สรุปเนื้อหาลิมิต

vdo สรุปเนื้อหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันนี้สอนเรื่อง ลิมิต พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

vdo สรุปเนื้อหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันนี้สอนเรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


 

แสดงวิธีทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุด A

แสดงวิธีทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน จำนวน 5 ข้อ Q-1787, Q-1794, Q-Q1795, Q-2073, และ Q-2470


 

แสดงวิธีทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุด B

แสดงวิธีทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน จำนวน 5 ข้อ Q-2466, Q-2467, Q-2468, Q-2469, และ Q-2232


 

สรุปเนื้อหาลำดับ-อนุกรม

vdo สรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม สำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม นี้สอนเรื่อง ลิมิตของลำดับ และทฤษฎีของลิมิต พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ลิมิต


 

ข้อสอบเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดท


 

ข้อสอบเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดท


 

ข้อสอบเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดท


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 3

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับลิมิต


โจทย์ลิมิต

ดูดีๆ หมิวทำไม่ได้เพราะไม่เอาเลขบวกกันนะ อย่าตื่นเต้นดิ ฮิฮิ ปล. เรื่องลิมิตนี้ คูณสังยุคเพื่อจะตัด ตัวปัญหาออกไป ระวังอย่าเพิ่งคูณกันหมด ไม่งั้นหาที่ตัดไม่เจอค่าาา

การหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ค่าอนันต์

ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยค่ะ หรือจะแสดงตัวอย่างให้ดูสักข้อหนึ่งก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะข้อ 1 อยู่ในรูปเศษส่วนพหุนาม อยู่ดีๆ กระจายลิมิตเข้าไปไม่ได้ เพราะบางตัวยัง...

ความต่อเนื่องของฟังก็ชัน

จงหา k ที่ทำให้ฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง (-∞,∞) f(x) = 7x-2 เมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับ 1 kx^2 เมื่อ x มากกว่า 1 ช่วยทีครับ ผมเหมือนจะทำได้แต่ก็ไปไม่ถูก5555รอยต่ออยู่ตรง x = 1 งั้นเราจะห...

จะเรียนแคลคูลัสต้องมีพื้นฐานเรื่องอะไรบ้างครับ

พวกฟังก์ชัน จำนวนจริง แก้สมการ แยกตัวประกอบ ภาคตัดกรวย(ส่วนของพาราโบลา) ค่ะ แล้วก็มีพวกลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันด้วยค่ะ เรื่องแคลคูลัสนี้ส่วนใหญ่เรียน ม.6 ก็จะใช้พื้นฐานจากหลายเรื่องค่ะ และคณะทางสายวิทย์ส่วนใหญ่เรียนไปยันปี 3-4 เลยจ้าาา

ถามโจทย์ในแบบทดสอบค่ะ แคลเบื้องต้น==

พี่ขาข้อนี้ทำอย่างไร ? คำถาม: ความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส เปลี่ยนจาก 10 เซนติเมตรไปเป็น 15 เซนติเมตร จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเทียบ...

เรื่องแฟคทอเรียล

Q-1140 กับ Q-1142 มันทำยังไงหรอครับ Q-1140 โจทย์ต้องใช้ความรู้ 2 เรื่อง คือ เรื่องแฟกทอเรียล กับเรื่องลิมิต หา n ก่อน แล้วค่อยเอาไปหาลิมิตนะคะ n!(n-2)(n-4)! = 168 กระจาย n! n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)!(n-2)(n-4)! = 168...

ถามการบ้านลำดับอนันต์หน่อยค่ะ

ข้อ4กับ5ค่ะ วิธีหาลิมิตอนันต์ มีสูตรลัดอยู่ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจมาก่อนเลย แนะนำให้ไปเรียนก่อนนะคะ มีรายละเอียดเยอะค่ะ เรื่องลำดับอนันต์มีคลิปสอนที่นี่ค่ะ https://www...

ถามการบ้านค่ะ

ถามการบ้านหน่อยครับเรื่องการหาลิมิต เป็นลู่เข้าหรือลู่ออก มันติดรูทก็เลยงงมากครับ ข้อ 1.8 1.9 1.11 ครับ

ถามโจทย์ Calculus เรื่อง limit หน่อยคับ

ข้อนี้ทำยังไงครับ หาลิมิต x2 แทนค่า x = 2 เลย แทนแล้วไม่มีปัญหาอะไร คิดเลขก็ตอบได้เลยค่ะ จะได้ = (2)2 + 4(2) + 6 2(2)2 + 1 = 4 + 8 + 68 + 1 = 189 = 2 ตอบค่ะ ...

ถามการบ้านหน่อยค่ะ

ข้อ26ค่ะทำไม่ถูกค่ะข้อ 26 หา A ก่อนนะ จาก A = limx0x2 + xx สรุปคือให้หาลิมิตนั่นเอง limx0x2 + xx เวลาหาลิมิต ให้แทนค่าเลย จะเห็นว่าพอแทน x = 0 แล้วทำให้ส่วนเป็น 0 ดังนั้นต้องจัดรูปก่...

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังชัน

ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไม ตรงจุดที่ชี้อ่ะค่ะ ทำไมมันถึงเป็นหกเลย มีวิธีคิดยังไงคะ งงค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อ่อ ถามเพิ่มเติมอีกนิดค่ะ หนูทำโจทย์ ข้อนี้ไม่ได้ทั้...

สอบถาม

น้อง ดีดี เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เรียนได้ที่นี่ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/21-limit-and-continuity-of-function/

แบบฝึกหัดลิมิต

ขอวิธีทีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ

พี่โต๋เพิ่มโจทย์ ลิมิตให้หนูด้ไหมค่ะหรือหาให้ในทู้ก็ได้

ทำข้อนี้ไม่เป็น ข้ออื่นถูกหมดเลย ช่วยหน่อย ค่ะ T T

เพ่ โต๋ เพ่ หนึ่ง ขออะไรสักอย่างสิ ช่วยเพิ่มคลิป อนุพันธ์ของ Implicit Fun

พี่ครับ ไม่ค่อยเข้าใจเลย เพิ่มสัก 5 ข้อได้ไหม ตัวอย่าง Implicit Function ผมไม่ค่อยเข้าใจเลย ทำข้อสอบก้อได้น้อยมากๆ เห็นแก่อนาคตผมเถอะ อ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจอยู่นะ ข...

ตัวอย่างการใช้ BBEquation

ตัวอย่างการใช้ BBEquation ฉบับใช้งานจริง ไม่มีสลิง ไม่มีสตั๊น โพสต์จริง ใช้งานจริง หากน้องๆยังใหม่อยู่ให้ลองอ่านวิธีการใช้งาน BBEquation ก่อนนะครับ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=10 สม...

ลิมิต

พี่โต๋ หนูคิดออกแล้ว ถ้าหนูไม่ได้ข้อนี้หนูนอนไม่หลับแน่ มันถูกมั๊ยคะ แล้วมีวิธีที่ง่ายกว่านี้มั้ยคะ

การหาลิมิตของรากที่สอง

ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวา ไม่เท่ากัน จะบอกว่า ไม่มีลิมิต ที่ x-5 ค่ะ

การบ้านแคลคูลัสตรีโกณมิติ

รบกวนช่วยคิดหน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะ หาลิมิตให้แทนค่า ถ้าแทนแล้วมีปัญหา เช่น ส่วนเป็นศูนย์ค่อยจัดรูปค่ะ ปรากฏว่า ข้อนี้ แทน x = 0 แล้วส่วนเป็นศูนย์ งั้นต้องจัดรู...

การหาค่าลิมิตของฟังชัน อยู่ในส่วนไหนของคลิปแคลลูลัสครับ

แยกบทออกมาเลยค่ะอยู่เรื่องลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชัน

มีเรื่องอยากถามพี่โต๋ครับ เกี่ยวกะ sin cos tan

sin cos tan ดูที่เรื่องตรีโกณมิติได้เลยค่ะ น้องเรียนเพิ่มเกรดอยู่ ก็เรียนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ก่อน แล้วค่อยไปต่อ ตรีโกณฯประยุกต์ ค่ะ เรื่องแคลคูลัส ลองเรียนเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันก่อนค่ะ นอกจากนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ พวกภาคตัดกรวยบ้าง เวลาวาดรูปจ้าา

ดูเฉลยข้อสอบแบบละเอียดยังไงค่ะ

หนูทำแบบทดสอบแล้ว บางข้อที่หนูผิิดคือหนูต้องการจะรู้ว่ามันทำยังไง ตอนนี้หนูเรียนเรื่องแคลคูลัสอยู่ ตอนแรกๆก็มี แต่พอมา อนุพันธ์ฟังก์ชันคอมโพสิท ไม่มีเ...

อยากถามเกี่ยวกับการบ้านลิมิตค่ะ

ขออธิบายแบบละเอียดหน่อยค่ะพอดีต้องทบทวนหนักเลยค่ะ

พรีแคลคูลัสต้องเรียนไรบ้างคะ?

เรื่องแคลคูลัสที่เรียนตอน ม.ปลาย เป็นแคลฯ เบื้องต้นเท่านั้นค่ะ ส่วนใหญ่ความรุ้ที่ต้องมี ก่อนที่จะเรียนแคลฯ ก็เป็นพวก จำนวนจริง ฟังก์ชัน ลิมิต นอกจากนี้ก็มีเรื่องอื่นๆ อีก น้องลองตรวจสอบที่หลักสูตรของโรงเรียน จะครบถ้วนกว่านะคะ เพราะที่จุฬาภรฯ จะมีหลักสูตรต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ค่ะ

ลิมิตของฟังก์ชัน ม.6

พี่โต๋ช่วยอธิบายข้อนี้ให้หน่อยคับคือไปไม่เป็นจริงๆคับ หาลิมิต x2 แทน x = 2 เลย แต่ปรากฏว่าแทนแล้วส่วนเป็นศูนย์ เลยต้องจัดรูปก่อน ข้อนี้จัดรูปโดยการแยกตัวประ...

ถามการบ้าน ลิมิต ม.6 ค่ะ

ขอวิธีทำหน่อยค่ะพี่โต๋ อันนี้หนูไม่เข้าใจ

พี่โต๋ หนูคิดคำตอบได้เเล้วค่ะ เเต่อยากให้เฉลยว่าถูกไหม

ดูคลิปเรื่อง ลิมิต เลยค่ะ อยู่ที่หน้าห้องเรียนค่ะ

เรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

มีจ้าา มันคือเรื่องลิมิตของลำดับ อยู่คลิป

ลิมิตยังคาใจ

A = limn2nk(1+8+27+..+n3) กำหนดให้ A เป็นจำนวนจริงบวก จงหาค่า A คุ้นใช่มั้ยครับ อยากถามว่ามันตอบอะไรอ่ะครับ 2 หรือ 8 ถ้าตอบ 8 8นี้ มาได้ยังไงครับ

การหาลิมิตของลำดับ

การหาลิมิตของลำดับ อยู่ในเรื่องไหนอ่ะคะ

สงสัย ทำไมทำผิด คิดอย่างไรคะ

ข้อ1 ทำไมถึงเป็น 0.1 มันคิดยังไงอ่ะคะ ข้อ4 ทำมาถูกก็จริงแต่อยากรู้หลักการ ว่าหาค่าไม่ได้เพราะอะไร ข้อ6 ทำไมถึงเป็น -8 คิดยังไงอ่ะคะ ข้อ9 หนูตอบไปว่าไม่มีลิมิต แต...

สอบถามเรื่องลิมิต

ข้อ Q-468 ข้อนี้หนูสงสัยอ่ะค่ะ ว่าทำไมถึงทำผิด อาจจะเป็นเพราะว่าแยกตัวประกอบด้านบน ตรงที่หนูทำลูกศรชี้ไว้แน่เลยค่ะ อาจจะแยกผิด เลยอยากรู้ว่า ตกลงคิดยังไง เพราะไม่เข้าใจจริงๆค่ะ อยากรู้วิธีคิดค่ะ

ถามการบ้านเรื่องลิมิตคะ

ขอดูวิธีคิดหน่อยคะ โจทย์บอกว่า ฟังก์ชันต่อเนื่อง ที่ x = 4 แปลว่า f(4) = limx4 f(x) หา f(4) ใช้สมการบน เพราะมีเท่ากับ จะได้ f(4) = 2(4) + k = 8 + k ----- เก็บไว้ก่อน ต่อไปหาลิมิต แบบนี้ต้องแยกค...

พี่โต๋คะ

ข้อนี้หนูคิดออกมาแล้วน่าจะเป็น เก้าส่วนหกไม่ใช่หรอคะ หรือว่าหนูคิดผิด ทำยังไง ถามอีก ข้อนี้อ่ะ เฉลยตอบว่า ได้ สาม แต่หนูคิดไม่ออกจริงๆว่ามันจะแยกตัวประก...

โจทย์ลิมิต

คือหนูอยากรู้ว่าเราจะหาวิธีมาคิดยังไงคะพี่ เราเอาบวกเก้าลบเก้ามาจากสูตรไหนหรอคะ

เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...

รบกวนช่วยเรื่องฟังก์ชั่นหน่อยนะครับTT

ต้องดูที่โจทย์กำหนดมาค่ะ ว่าต้องการค่าอย่างไรบ้าง แล้วก็เขียนนิยามให้เป็นไปตามที่โจทย์สั่ง ลองแทนค่าดูก็ได้ว่าถูกหรือป่าว เช่น ลองดูที่ สมการของ 1 คือ y = 2x เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะ ถ้า x+ จะทำให้ลิมิตหาค่าไม่ได้ ต้องใช้เป็น x- ถึงจะหาค่าได้

แก้โจทย์limไม่ได้เลยค่ะ

ข้อนี้อ่ะค่ะงงมาก ข้อนี้ด้วยค่ะ ...

การแยกตัวประกอบลิมิตแยกยังไงครับ

พี่โต๋ช่วยแยกลิมิตตัวประกอบให้ดูหน่อยได้ไหมครับ

ถามการบ้านเรื่องลิมิตคะ

ทำเเล้วไม่เเน่ใจคำตอบคะ ข้อที่ 1 หาลิมิต ฟังก์ชันจะมีลิมิต xa ได้ ลิมิตซ้าย (xa-) ต้องเท่ากับลิมิตขวา(xa+ รู้อย่างนี้ น่าจะตอบได้แล้วนะ ลองเอาที่ทำมาดูค่ะ ได้อะไรบ...

โหลดชีท ลิมิต intensive ไม่ได้ครับ แล้ว ยังไม่หมดเวลาเรียนแต่ดูไม่ได้ครับ

ขอบคุณที่แจ้งครับ ทีมงานกำลังตรวจสอบอยู่ครับ เนื้อหาเรื่องลิมิตของ intensive เพิ่งอัพเมื่อค่ำๆที่ผ่านมาครับ มีเหตุขัดข้องอะไรขออภัยด้วยนะครับ

ถามโจทย์ ลิมิต ค่ะ

ถามโจทย์ค่ะ กำหนดให้สำหรับจำนวนจริงบวก a ใดๆ lim ‎n√a =1 แล้ว lim n√2 -1 หาร 3n√2 -1 เท่ากับเท่าไหร่

การหาค่าลิมิตอนันต์

อยากได้แนวคิดการหาค่าลิมิตข้อนี้อ่ะคะ อันนี้ไม่ใช่ ลิมิตอนันต์นะคะ ข้อนี้ แทนค่าเลย 3+ หมายความว่า 3 นิดๆๆๆ ลองคิดว่า แทน 3 นิดๆๆ ไปที่ x = 1(3 นิดๆๆ - 3)3 - 7 = 1(0นิดๆ)3 - 7 0 นิ...

สอบถามค่ะ

ลิมิต แคลคูลัส ลำดับและอนุกรม ยังไงลองดูเนื้อหาของที่ รร ด้วยนะคะ

ขอถามโจทย์ลิมิตหน่อยครับ

ข้อนี้ตอบอะไรหรอครับ

ถามการบ้านเรื่องลิมิตตรีโกณ

ช่วยเฉลยหน่อยนะคะ

ลิมิต Q-2458

ช่วยอธิบายวิธีทำ Q-2458 หน่อยค่าาา

ถามการบ้าน เรื่องลิมิตคะ

ข้อนี้ไม่เคยเจอเลยคะ

ลิมิต

รบกวนข้อ3ด้วยค่า

พี่โต่ หนูงงโจทย์ลิมิตที่ครูที่โรงเรียนสอนค่ะ

พี่โต๋หนูไม่เข้าใจอะค่ะ ลิมิตข้างบนมันคือxเข้าใกล้-2 แต่ทำไมลิมิตข้างล่างถึงกลายมาเป็นลิมิตxเข้าใกล้2 ได้ละค่ะ หนูงงมากเลยค่ะ

ถามแคลคูลัสครับ

เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องฟังก์ชัน ง่ายมาก มีสอนอยู่แล้วในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6 ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/21-limit-and-continuity-of-function/

โจทย์ปัญหา ลิมิตของฟังก์ชั่นครับ

ไม่เข้าใจข้อนี้เท่าไหร่ TT กราบขอบคุณด้วยนะครับ

ถามเรื่อง ลิมิตหน่อยครับ

ข้อนี้กระจายลิมิตไม่ได้ เพราะส่วน พอกระจายแล้วได้ ไม่มีลิมิต งั้นมองภาพรวม -ถ้าแทน x เป็นจำนวนคี่ จะได้ออกมา ติดลบ -ถ้าแทน x เป็นจำนวนคู่ จะได้ออกมา เป็นบวก แค่นี้ก็ไม่ได้เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งค่ะ

ลิมิตของตรีโกณมิติ

พวกนี้ด้วยนะคะ

ช่วยทำข้อนี้ให้หน่อยคะ

คิดยังไงคะ ข้อนี้ จะมีลิมิตได้ ลิมิตซ้ายจะต้องเท่ากับลิมิตขวา ข้อนี้ใช้ตรงนี้ค่ะ ทำทีละอัน ตรงที่ x เข้าใกล้ 2 จะได้ limx2- ax + b = limx2+ x22 2a + b = 222 2a + b = 2 ------(สมการที่1) ต่อไปทำตรง...

ถามแบบฝึกหัด ข้อ Q2466

หนูดูเฉลยแล้วค่ะ คือ ข้อ ก บอกเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x=0 ซึ่งถูกต้อง แต่ ข บอก ลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวา ที่x=0 ก็ยังคงเป็นฟังก์ชันต่อเน่องใช่ไหมคะ คือหนูเทียบมาจาก หน้า 192 แล้วไม่ค่อยเข้าใจ หนูน่าจะเข้าใจผิด ไปนิดนึงแน่เลย

อธิบายวิธีทำข้อนี้ให้หน่อยค่ะ

หลักการข้อแรกคือ ให้แทน x โดยตรงในฟังก์ชันของลิมิตเลย หนูลองทำตามแล้วได้คำตอบแบบนี้ค่ะ ไม่แน่ใจว่าถูกรึเปล่า ถ้าถูกตอบแบบนี้เลยได้มั้ยค่ะ เพราะหารากที่2ของ14ไม่ได้

ถามเรื่องลิมิตครับ

ถามเรื่องลิมิตครับ มีค่าเท่ากับเท่าไร...

โจทย์ลิมิต

อีกข้อคัฟ...................

ถามการบ้านผลบวกอนุกรมครับ

ช่วยทีนะครับ งงกับข้อนี้มาก Sn = 31222 + 52232+ 73242 ... + 2n+1n2(n+1)2 Sn = 314 + 549 + 7916+ ... + 2n+1n2(n+1)2 เขียนแยกแต่ละพจน์ให้อยู่ในรูปการลบ จะได้ Sn = 11 - 14 + 14 - 19 + 19 - 116 +... + 1n2 - 1(n+1)2 -------------------------------- ลองดูสีที่ทำไว้ แต่ละพ...

ถามการบ้านเรื่องอนุกรมอนันต์ ม.6 ค่ะ

ทำข้อนี้ไม่ได้เลยค่ะ นั่งคิดนานมาก โจทย์ : จงหาผลบวก n พจน์แรกและผลบวกอนันต์ของอนุกรม ต้องพยายามจัดรูปค่ะ ต่อจากโจทย์ จัดรูปใหม่ได้ = 2 - 1 1 2 + 3 - 2 2 3 + 4 - 3 3 4 + ... + n+1 - n n n+1 เขี...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 20 กันยายน 2563   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ลิมิต - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.095 วินาที