คอร์สเรียนออนไลน์ > > ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ม.6

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ม.6

แบบฝึกหัด 50 ข้อ

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ในบทเรียนนี้จะได้เรียนเรื่องลิมิต ซึ่งเป็นการศึกษาค่าของ x เมื่อ x เข้าใกล้ จำนวนจริงค่าใดค่าหนึ่ง และเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เนื้อหาบทนี้ค่อนข้างง่าย และมักนำมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ลิมิตเบื้องต้น

วีดีโอ 21.12 นาที

อธิบายเรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน ทฤษฏีของลิมิต พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลิมิตเบื้องต้น ชุดที่ 3


ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

วีดีโอ 15.10 นาที

อธิบายเรื่อง นิยามความต่อเนื่องของฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ม.6 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ม.6?

เริ่มเรียนบทเรียนลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ม.6 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ม.6 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.075 วินาที