คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

วีดีโอ 4 บทเรียน (94 นาที) แบบฝึกหัด 5 ข้อ

สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ในบทเรียนนี้จะได้ทบทวนเรื่องลิมิต ซึ่งเป็นการศึกษาค่าของ x เมื่อ x เข้าใกล้ จำนวนจริงค่าใดค่าหนึ่ง และเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชัน พร้อมฝึกทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เนื้อหาบทนี้ค่อนข้างง่าย และมักนำมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สรุปเนื้อหาลิมิต

วีดีโอ 21.29 นาที

vdo สรุปเนื้อหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันนี้สอนเรื่อง ลิมิต พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

วีดีโอ 12.18 นาที

vdo สรุปเนื้อหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันนี้สอนเรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


แสดงวิธีทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุด A

วีดีโอ 16.43 นาที

แสดงวิธีทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน จำนวน 5 ข้อ Q-1787, Q-1794, Q-Q1795, Q-2073, และ Q-2470


แสดงวิธีทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุด B

วีดีโอ 23.32 นาที

แสดงวิธีทำข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน จำนวน 5 ข้อ Q-2466, Q-2467, Q-2468, Q-2469, และ Q-2232


ข้อสอบเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ

สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 03 มีนาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.059 วินาที