บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น ตรีโกณมิติ


ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ชื่อเก่า:ตรีโกณมิติประยุกต์) ในบทเรียนนี้จะได้เรียนเรื่อง ตรีโกณมิติในวงกลม วงกลมหนึ่งหน่วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกและมุมผลต่าง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติจากผลบวกหรือผลต่างเป็นผลคูณ สูตรมุม ครึ่งเท่า มุมสองเท่า มุมสามเท่า การพิสูจน์เอกลักษณ์ อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการตรีโกณมิติ กฎของ sin และ cosine และนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการหาระยะทางและความสูง


อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5

อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นการนำสามเหลี่ยมมุมฉากมาใช้อธิบายเรื่องตรีโกณมิติ ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก สูตรพื้นฐานของตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา เทคนิคการหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้มือ การนำตรีโกณมิติไปประยุกต์ในการแก้โจทย์ปัญหา และปูพื้นฐานเรื่องตรีโกณมิติในวงกลม


สรุปตรีโกณมิติ

สรุปตรีโกณมิติแบบเข้มข้น เนื้อหาของบทนี้จะรวมเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ กับ ตรีโกณมิติและการประยุกต์เข้าไว้ด้วยกัน ในบทนี้จะได้ทบทวนเรื่องตรีโกณมิติทั้งหมด เริ่มจากตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก ตรีโกณมิติในวงกลม สูตรต่างๆ ของเรื่องตรีโกณมิติ การแก้สมการตรีโกณมิติ อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ พร้อมทำข้อสอบตรีโกณมิติ


ข้อสอบ O-Net อัตราส่วนตรีโกณมิติ

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน อัตราส่วนตรีโกณมิติ มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


สรุปตรีโกณมิติ PAT1

สรุปเนื้อหาตรีโกณมิติแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทตรีโกณมิติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องตรีโกณมิติ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


ตรีโกณมิติ ม.3

ตรีโกณมิติในระดับชั้น ม.3 เป็นเนื้อหาพื้นฐานของการเรียนตรีโกณในระดับชั้น ม.ปลายต่อไปค่ะ เน้นที่อัตราส่วนตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก และอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา นอกจากนี้จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก


สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น

สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น เป็นการเรียนพื้นฐานของตรีโกณมิติ โดยเน้นที่ตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก ใช้พื้นฐานจากเรื่องทฤษฎีบทพิทากอรัส และการแก้สมการ ในบทนี้น้องจะได้ฝึกการหาค่าตรีโกณมิติของมุม 30,45 และ 60 องศาโดยใช้มือ สนุกมากค่ะ


ตรีโกณมิติ ม.3

ตรีโกณมิติในระดับชั้น ม.3 เป็นเนื้อหาพื้นฐานของการเรียนตรีโกณในระดับชั้น ม.ปลายต่อไปค่ะ เน้นที่อัตราส่วนตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก และอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา นอกจากนี้จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก


อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4

อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นการนำสามเหลี่ยมมุมฉากมาใช้อธิบายเรื่องตรีโกณมิติ ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก สูตรพื้นฐานของตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา เทคนิคการหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้มือ การนำตรีโกณมิติไปประยุกต์ในการแก้โจทย์ปัญหา และปูพื้นฐานเรื่องตรีโกณมิติในวงกลม


ตรีโกณมิติประยุกต์ ม.5

ตรีโกณมิติประยุกต์ ในบทเรียนนี้จะได้เรียนเรื่อง ตรีโกณมิติในวงกลม วงกลมหนึ่งหน่วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกและมุมผลต่าง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติจากผลบวกหรือผลต่างเป็นผลคูณ สูตรมุม ครึ่งเท่า มุมสองเท่า มุมสามเท่า การพิสูจน์เอกลักษณ์ อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการตรีโกณมิติ กฎของ sin และ cosine และนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการหาระยะทางและความสูง

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ตรีโกณมิติ


 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

อธิบายเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากที่ควรจำ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 6 อัตราส่วนสำคัญ พร้อมตัวอย่าง


 

สูตรพื้นฐานตรีโกณมิติ 8 สูตร

อธิบายเรื่อง สูตรพื้นฐาน 8 สูตร พร้อมตัวอย่าง


 

อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา

อธิบายเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30°,45°,60° อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 45° สามเหลี่ยมด้านเท่า อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30° อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 60° สรุป การหาค่าตรีโกณฯ โดยใช้มือ พร้อมตัวอย่าง


 

Extra: การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยมือ

อธิบายเรื่อง การหาค่าตรีโกณฯ โดยใช้มือ(มือจริง) พร้อมตัวอย่าง


 

การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้

อธิบายเรื่อง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ มุมก้มและมุมเงย พร้อมตัวอย่าง


 

ตรีโกณมิติในวงกลม

อธิบายเรื่อง ตรีโกณมิติในวงกลม ข้อตกลง วงกลมหนึ่งหน่วย การคิดเครื่องหมายของแต่ละควอแดรนท์ มุม 30 องศา มุม 45 องศา มุม 60 องศา พร้อมตัวอย่าง


 

การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอแดรนท์ที่ 1

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอแดรนท์ ที่ 1 เมื่อยึดแกน x เป็นหลัก เมื่อยึดแกน y เป็นหลัก พร้อมตัวอย่าง


 

วงกลมหนึ่งหน่วย

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 17:32 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอแดรนท์ที่ 1

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอดรันท์ที่1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก พร้อมตัวอย่าง


 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ตรีโกณมิติ


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

ข้อสอบ O-Net เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 2

ข้อสอบ O-Net เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 2


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 3

ข้อสอบ O-Net เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 3


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 4

ข้อสอบ O-Net เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 4


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 5

ข้อสอบ O-Net เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 5


 

ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 3


 

ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 4


 

ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 5

ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 5

บทสนทนาเกี่ยวกับตรีโกณมิติ


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

กระดาษคำตอบ O-NET 2554 มาแล้ว เติมคำตอบเพียบบบบ

ONET ข้อสอบจะไม่ยากมากค่ะ เนื้อหาตามลิสด้านล่างเลยค่ะ เซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การให้เหตุผล --->> ดูจากตรรกศาสตร์ เลขยกกำลัง --->> ให้ดูที่ expo ตรีโกณมิติ สถิติ 1-2 (การหาค่ากลาง, การวัดตำแหน่งของข้อมูล, การการกระจายของข้อมูล) ลำดับและอนุกรมจำกัด ความน่าจะเป็น (ควรเรียน เรียงสับเปลี่ยนก่อนด้วย โจทย์จะไม่ซับซ้อนมากค่ะ) ปล. ถ้าพบว่ามีไรเพิ่มเติมจะมาโพสบอกอีกรอบค่ะ

[UPDATE] คลิปเฉลยแบบฝึกหัด ตรีโกณมิติ ม.4 ม.5 มาใหม่ร้อยกว่าข้อครับ

สรุปแบบฝึกหัดในเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ในคลังข้อสอบตอนนี้ครับ

tan A = 2 จงหาค่าของ sin A + cos A

ถ้า tan A = 2 จงหาค่าของ sin A + cos A อย่างนี้หายังไงหรอค่ะ (วิธีหาค่า tan A = 2 ไปแทนค่าในรูปสามเหลียมยังไงหรอค่ะ)เขียนเป็นแบบนี้ค่ะ tan A = 2 1 tan คือ ข้าม ชิด วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ...

แบบฝึกหัดท้ายบทของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง

แบบฝึกหัดท้ายบทของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง ข้อ 8 Q-1454 ข้อ 10 Q-1453 เพราะว่า 2 ข้อนี้ คิดไม่ตรงสักช้อยล์ค่ะ แต่ข้อ 8 มั่วถูก ข้อ 10 ผิด ขอบคุณค่ะ

ถามการบ้านโจทย์​ปัญหาตรีโกณมิติ​ม.3ค่ะ

คือหนูเทียบกับtanได้เลยหรือต้องหาด้านbeก่อนคะหรือหนูวาดรูปผิด

ถามวิธีคิดข้อนี้ค่ะ เรื่องตรีโกณมิติประยุกต์

แบบฝึกหัดท้ายบทของ 5.การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ(ผลบวกหรือผลต่าง --> ผลคูณ) ข้อ 10 Q-1492 ให้ sin 15 + sin 55 = x และ cos 15 + cos 55 = y แล้ว จงหาค่า (x + y)2 – 2xy ขอบคุณค่ะ

เรื่องค่าสมบูรณ์

โจทย์ Q-1823 อะครับ ทำไมรูท48ลบรูท50ถึงเป็นลบอะ มันมีแอบโซรูดอยู่ด้วยไม่ใช่หรอครับ ค่าลบแล้วมีแอบโซรูทคลุมอีกทีมันก็ต้องออกมาเป็นบวกสิครับและผมก็ขอถามเรื่อง...

ตรีโกณมิติและการประยุกต์

ใครก็ว่ายากกันนะคะ เรื่องนี้ บางคนกลัว บางคนไม่อยากแม้แต่จะมอง ใจเย็นๆ นะคะ สูตรอะไรที่ว่าเยอะ นับแล้วก็ 50 กว่าๆ แต่มันก็มีวิธีจำอยู่ ทุกสูตรมีที่มา ที่ไป เรารู้แค่ ไม่กี่สูตร ก็แตกออกเป็นสูตรอื่น ๆ ได้อีกเพียบค่ะ ไม่ต้องจำท้้งหมด แรกสุดต้องทำความเข้าใจกับ วงกลมหนึ่งหน่วยก่อนค่ะ รายละเอียดมีอีกมาก เอามาชิมๆ แค่นี้ก่อนนะคะ

กิจกรรม “โพสต์รูปชิงรางวัลกับ Dektalent.com”

ชวนน้องๆ มาโพสต์รูปชิงรางวัล เพียงถ่ายรูปร่วมกับ Dektalent.com จะแปลก แหวกแนว เรียบร้อย เนี๊ยบ หรือเก๋ ก็ได้ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงโพสต์รูปบน Facebook Fan Page ของ Dektalent.com ตามกติกาด้...

PAT1 ออกเรื่องอะไรบ้าง

ใกล้สอบ PAT1 กันแล้วนะ เหลืออีกเพียง 22 วันเท่านั้น!!! สำหรับ PAT1 ครั้งที่ 1/2560 จะสอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ค่ะ ข้อสอบ PAT1 มี 45 ข้อ ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเ...

มีเทคนิคในการช่วยจำตรีโกณมิติไหมคะ !!!

สวัสดีค่ะพี่โต๋ มีเทคนิคในการช่วยจำตรีโกณมิติง่ายๆไหมคะ สูตรมันเยอะมากๆเลย หรือมีเคล็ดลับ อะไรดีๆแนะนำไหมคะ เวลาใช้มักจะผิดบ่อย จำได้บ้างแหละค่ะ แต่ไม่หมด หรือถ้าใครมีเทคนิคดีๆก็มาแชร์กันได้นะจ้า Thankyou Varymuch

ตัวอย่างการใช้ BBEquation

ตัวอย่างการใช้ BBEquation ฉบับใช้งานจริง ไม่มีสลิง ไม่มีสตั๊น โพสต์จริง ใช้งานจริง หากน้องๆยังใหม่อยู่ให้ลองอ่านวิธีการใช้งาน BBEquation ก่อนนะครับ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=10 สม...

โครงงานคณิตศาสตร์

พี่โต๋ค่ะคือหนูต้องทำโครงงานคณิตอ่ะค่ะ หนูอยากลองทำเกี่ยวกับตรีโกณมิติอ่ะค่ะ แต่หนูไม่รู้จะเริ่มต้นด้วยหัวข้ออะไรดีนะค่ะ พี่โต๋ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะหรือว่าจะมีโครงงานอะไรอย่างอื่นแนะนำไหมค่ะ ข่วยหนูด้วยค่ะ

การหาคำตอบระยะทาง

โจทย์ขอนี้ผมยัง งง อยู่ครับคือถ้าเราใช้ สูตรตรีโกณมิติ โจทย์จะต้องกำหนดค่ามุมมา 2 มุม เราจึงจะสามารถหาคำตอบมุมตรงข้ามได้ แต่ข้อนี้กำหนดมาให้แค่มุมเดียวคือBC=20กม. ผมก็เลยไม่รู้จะหาคำตอบอย่างไร ขอพี่ช่วยอธิบายหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

ประกาศด่วน ศธ.เลื่อนเปิดเทอมทุกโรงเรียนใน กทม.เป็น 24 พ.ค.

บางโรงเรียนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ แต่พี่ดูจากหนังสือ สสวท. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรียน 1) ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม 2) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 3) เวกเตอร์ในสามมิติ อันนี้สำหรับเทอม 1 นะจ๊ะ ว่าแต่ตอนนี้ได้หนังสือของที่โรงเรียนแล้วหรือยัง ดูตามนั้นน่าจะโอสุดค่ะ ของม. อื่นๆ จะเอามาโพสไว้ให้เป็นกระทู้ใหม่ค่ะ ^^

การบ้านแคลคูลัสตรีโกณมิติ

รบกวนช่วยคิดหน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะ

ขอสอบถามเรื่องเรียน ม.5 หน่อยค่ะ

พี่ ค่ะ ม.5 ควรเรียนเลขยกกำลัง กับ อัตราส่วนตรีโกณมิติ มาก่อน ถึงค่อยจะมาเรียน เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม กับ ตรีโกณมิติประยุกต์ ใช่ไหมค่ะ แล้วในบทเรียนเลขยกกำลังอ่ะค่ะมีสอนเปง แบบเศษส่วนด้วยป่ะค่ะ ถ้างั้นเราควรลงคอร์สเพิ่มเกรด ม.4-5-6 ดีกว่า คอร์สเพิ่มเกรด ม.5 ใช่ไหมค่ะ (โทดทีนะค่ะที่ถามยาวไปหน่อย ^^)

มีเรื่องอยากถามพี่โต๋ครับ เกี่ยวกะ sin cos tan

sin cos tan ดูที่เรื่องตรีโกณมิติได้เลยค่ะ น้องเรียนเพิ่มเกรดอยู่ ก็เรียนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ก่อน แล้วค่อยไปต่อ ตรีโกณฯประยุกต์ ค่ะ เรื่องแคลคูลัส ลองเรียนเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันก่อนค่ะ นอกจากนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ พวกภาคตัดกรวยบ้าง เวลาวาดรูปจ้าา

การบ้านตรีโกณมิติ

ถามการบ้านหน่อยค้า ข้อ5.ทำอย่างไรหรอคะ

ม.4 เทอม2 แนวทางการดูเริ่มจากบทไหน

จะเรียนก่อนเปิดเทอม2ค่ะแต่ไม่รู้ต้องเริ่มดูเรื่องไหนก่อน แนะนำหน่อยค้าถ้าตามหลักสูตรปกตินะคะ ความสัมพันธ์ > ฟังก์ชัน > เรขาคณิตวิเคราะห์ > ภาคตัดกรวย > ...

เรื่องตรีโกณมิติค่ะ ช่วยดว้ยค่ะ!

ช่วยเราพิสํจน์หน่อยนะ คิดไม่ได้งะ งง มาก 1.cot2θ + tanθ = cosec2θ 2. cos3θ = 4cos3θ - 3cosθ 3.cos4θ = 8cos4θ - 8cos2θ + 1 4.tan3θ = 3tanθ - tan3θ / 1-3tan2θ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ตรีโกณมิติ คับ

รบกวนพี่โต๋ ช่วยเฉลยหน่อยนะครับ Q-1457 ถ้า cos A + cos B = a และ sin A + sin B = b แล้ว จงหาค่าของ cos (A + B) Q-1446 จงหาค่าของ sin 120°cos 20° – cos50° sin 20°

สอบ O-net เรียนคอร์สไหนดี ?

เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ลำดับและอนุกรม (จำกัด) ความน่าจะเป็น สถิติ แนะนำให้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ด้วยค่ะ เพราะเป็นเรื่องที่ควรเรียนก่อนเรื่องฟังก์ชัน

20 สาขาวิชาสุดแปลก ที่มีอยู่จริง!!

20 สาขาวิชาสุดแปลก สอนจริง...เรียนจริง ปริญญามิกกี้เม้าส์!!! แนะนำครับ ส่งลูกส่งหลานเรียน :lol::lol: ลูกใครหลานใครหรือท่านใด ยังไม่รู้จะเรียนอะไร พิจารณาคณะพวกนี้ดู...

ในโปรไฟล์ แบบทดสอบบางเรื่องไม่ได้ทำ แต่มันขึ้นคะแนนให้ค่ะ

ลงคอร์สเพิ่มเกรด ม.5 ค่ะ ทำแบบทดสอบไปแค่ตรีโกณมิติประยุกต์กับจำนวนเชิงซ้อน แต่ทำไมมันขึ้นคะแนนของ เซตกับฟังก์ชัน ที่เป็นของ ม.4 ที่ไม่ได้ลงคอร์สเอาไว้ เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม กับสถิติ2 เป็นของ ม.5 ไม่ได้ทำแบบทดสอบ 2 บทนี้ แต่มันขึ้นคะแนนให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถาม เรื่องเซตค่ะ

หนู ไม่เข้าใจเรื่อง ตรีโกณมิติเลยค่ะ

การบ้านตรีโกณมิติ

ถามข้อนี้หน่อยค่ะ กำหนด sin A = 0.6 จงหาค่าของ cos A , tan A ข้อนี้ทำอย่างไรคะ?

แจ้งคลิปครับ

คลิปC00260 ตรีโกณมิติอ่ะครับพี่หนึ่งหายยาวเลยพี่

เลขง่ายในคอร์สอินเทนซีฟ

พี่ๆคะ คือว่าหนูลงคอร์สอินเทนซีฟ เพื่อเตรียมสอบ onet อ่ะค่ะ แต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วหนูงงอ่ะค่ะ ว่าคลิปไหนเป็นเลขง่ายเลขยาก เพราะว่ามันปนกันอยู่ในแต่ละบทอ่ะคะ...

ปัญหาที่ คลิป C-105 ตรีโกณมิติประยุกต์ครับ

ผมสงสัยใน 15:55 นาที ในตัวอย่างที่ 2 น่ะครับ ผมงงว่า ทำไม sinB = sin[(A+B)-A] ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ตรีโกณมิติ

ค่า cos จะเท่ากับ ค่าsin เมื่อ

โจทย์ให้มาไม่ครบค่ะ

ข้อนี้ค่ะ แบบฝึกหัดท้ายบทของ 5.การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ(ผลบวกหรือผลต่าง --> ผลคูณ) ข้อ 2 Q-1491 จงหาค่าของ sin + sin 50

ถามเรื่องสูตร ตรีโกณมิติครับ

sin2A = 2tanA 1+tan^2A พิสูจน์ยังไงหรอครับ

เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...

ทำไมไม่มีคลิปเฉลยอ่า T^T

เรื่องตรีโกณมิติประยุกต์อ่าพี่ T^T

ถามอัตราส่วนตรีโกณมิติหน่อยค่ะ

อืมคือว่าไม่เข้าใจเลแบบฝึกหัดเรื่อง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ ชุด2 ช่วยอธิบายหน่อยนะค่ะ ถ้าอธิบายแบบว่าวิธีทำรวมทุกข้อจะดีมากเรยค่ะเพราะทำได้แค่ข้อสองข้อเองค่ะ

ตรีโกณมิติ

ช่วยสอน2ข้อนี้ทีคับครูโต๋

หาตัว อย่างการ์พิสูตร เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

เอาง่าย ๆๆ อะ ครับผม จะเอาไป ส่ง อาจารย์ อะครับ

ทำเลขโจทย์ไม่ได้

หนูเรียนอยู่ชั้น ม.1 มีปัญหาในการทำเลขโจทย์ค่ะ คือหนูไม่รู้ว่าจะต้องคิดอย่างไร อยากให้พี่ช่วยสอนหรือแนะนำเทคนิคการแก้ปัญหาเลขโจทย์ให้หน่อยค่ะ เพราะเครี...

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4

ถ้าน้องเอา sinและcos กระจายเข้าแบบนี้ -1+sin( + / 6 ) - cos(2 - /3 = -1+sin+sin/6-cos2+/3 แบบนี้ถูกหรือครับบบ

ถามเรื่องตรีโกณมิติครับ

ข้อนี้ทำยังไงครับ

ลิมิตของตรีโกณมิติ

พวกนี้ด้วยนะคะ

ตรีโกณมิติ ม.5

ถ้าโจทย์ให้มาแบบนี้ทำยังไงหรอคะ

คอร์สเรียน intensive talent

พี่ครับ พวกโจทย์ที่เอาแต่ละเรื่องมาผสมกัน เช่น โจทย์เรื่องเซตแต่เอาพวก จำนวนจริง หรือ ตรรกศาสตร์ โจทย์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เอาเรื่องตรีโกณมิติ มาคิดด้วย มีในคอร์สนี้ไหมครับ

การบ้าน เรื่อง ตรีโกณมิติครับ

ถ้า cos A = 0.2 จงหาค่าของ sec A ทำยังไงครับ

สอบถามพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับป.ตรี

พอดีผมจบสายอาชีวะมา แล้วกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับป.ตรี ในคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขา วศ.คอมพิวเตอร์ ผมกังวลเรื่องความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของผม เนื่องจากเรียนสา...

โจทย์ตรีโกณมิติ

รบกวนแนะนำด้วยครับพี่ขอบคุณครับ

ถามการบ้านเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติม.5ค่ะ

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยนะคะ

ถามเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 ค่ะ

หาคาบและแอมพลิจูดของฟังก์ชัน y = 1/2sinx

หนังสือเรียนที่สั่งซื้อมีไม่ครบตามคลิปม.4

ขาดหายเรื่อง -อัตราส่วนตรีโกณมิติ -เมตริกซ์ -การให้เหตุผล ช่วยผมเรื่องหนังสือด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ถามโจทย์ตรีโกณครับ

ยังไม่เข้าใจข้อนี้สักเท่าไหร่ครับ ช่วยอํิบายให้หน่อยนะครับ ข้อ 6 จากที่โจทย์บอกว่า cot = 37 และจากที่เรารู้เรื่องตรีโกณในสามเหลี่ยมมุมฉาก ว่า cot = ชิดข้าม เอาไปว...

หาค่าตรีโกณมิติ

อยากให้มีคลิปสอนหาค่าของตรีโกณในรูปแบบองศาแบบลบครับ

ตรีโกณมิติ

ทำไมอันนี้พี่ทำเป็นเศษ1 ครับ เพราะในตัวอย่างพี่ไม่ทำให้เป็นเศษ1

ถามเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 ค่ะ

หาคาบและแอมพลิจูดของฟังก์ชัน

ถามการบ้านเรื่องตรีโกณมิติครับ

รบกวนเเสดงวิธีทำให้หน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ

เนื้อหาม.2 3ต่างกันแค่ไหน

พี่โต๋ครับ ผมอยากรู้ว่าเนื้อหาม.2และม.3ต่างกันมากแต่ไหนครับ -มีเรื่องอะไรที่เรียนตอนม.3แต่ไม่มีในม.2 -เรื่องไหนเรียนต่อยอดเพิ่มจากเดิม -เรื่องไหนในม.3ที่เรียน...

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5

เขียนกราฟข้อ 2 กับ 5 หน่อยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 26 ตุลาคม 2563   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ตรีโกณมิติ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.109 วินาที