คอร์สเรียนออนไลน์ > > ตรีโกณมิติ ม.3

ตรีโกณมิติ ม.3

แบบฝึกหัด 40 ข้อ

ตรีโกณมิติในระดับชั้น ม.3 เป็นเนื้อหาพื้นฐานของการเรียนตรีโกณในระดับชั้น ม.ปลายต่อไปค่ะ เน้นที่อัตราส่วนตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก และอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา นอกจากนี้จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


อัตราส่วนตรีโกณมิติ

วีดีโอ 13.37 นาที

อธิบายเรื่อง รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อัตราส่วนสามเหลี่ยมมุมฉากที่ควรจำ ส่วนกลับของอัตราส่วนตรีโกณมิติ สูตรพื้นฐาน 8 สูตรอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ


แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


โจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ

วีดีโอ 13.24 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


โจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ แบบยาก

วีดีโอ 12.13 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45, 60 องศา

วีดีโอ 3.36 นาที

อธิบายเรื่อง ตารางค่าตรีโกณมิติ การหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้มือ


โจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30,45,60 องศา

วีดีโอ 11.12 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30,45,60 องศา สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30,45,60 องศาแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องมุม 30,45,60 องศา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องมุม 30,45,60 องศา ชุดที่ 1


การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้

วีดีโอ 12.16 นาที

อธิบายเรื่อง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ มุมก้มและมุมเงย รูป 45 องศา รูป 30 องศาอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้


แบบฝึกหัดเรื่องการนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 3

ตรีโกณมิติ ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ตรีโกณมิติ ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนตรีโกณมิติ ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนตรีโกณมิติ ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.14 วินาที