คอร์สเรียนออนไลน์ > > ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5

วีดีโอ 13 บทเรียน (559 นาที) แบบฝึกหัด 105 ข้อ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ชื่อเก่า:ตรีโกณมิติประยุกต์) ในบทเรียนนี้จะได้เรียนเรื่อง ตรีโกณมิติในวงกลม วงกลมหนึ่งหน่วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกและมุมผลต่าง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติจากผลบวกหรือผลต่างเป็นผลคูณ สูตรมุม ครึ่งเท่า มุมสองเท่า มุมสามเท่า การพิสูจน์เอกลักษณ์ อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการตรีโกณมิติ กฎของ sin และ cosine และนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการหาระยะทางและความสูง

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


วงกลมหนึ่งหน่วย

วีดีโอ 17.32 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 17:32 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอแดรนท์ที่ 1

วีดีโอ 21.31 นาที

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอดรันท์ที่1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก พร้อมตัวอย่าง


ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง

วีดีโอ 18.03 นาที

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง ชุดที่ 3


การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลคูณ --> ผลบวกหรือผลต่าง)

วีดีโอ 19.22 นาที

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ ผลคูณเป็นผลบวก พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลคูณ --> ผลบวกหรือผลต่าง) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลคูณ --> ผลบวกหรือผลต่าง) ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลคูณ --> ผลบวกหรือผลต่าง) ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลคูณ --> ผลบวกหรือผลต่าง) ชุดที่ 2


การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลบวกหรือผลต่าง --> ผลคูณ)

วีดีโอ 10.54 นาที

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ ผลคูณเป็นผลบวก พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลบวกหรือผลต่าง --> ผลคูณ) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลบวกหรือผลต่าง --> ผลคูณ) ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลบวกหรือผลต่าง --> ผลคูณ) ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ผลบวกหรือผลต่าง --> ผลคูณ) ชุดที่ 2


สูตรมุม 2 เท่า, มุม 3 เท่า, และมุมครึ่งเท่า

วีดีโอ 11.28 นาที

อธิบายเรื่อง สูตรมุม 2 เท่า 3 เท่า และครึ่งเท่า พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สูตรมุม 2 เท่า, มุม 3 เท่า, และมุมครึ่งเท่า ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สูตรมุม 2 เท่า, มุม 3 เท่า, และมุมครึ่งเท่า ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง สูตรมุม 2 เท่า, มุม 3 เท่า, และมุมครึ่งเท่า ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สูตรมุม 2 เท่า, มุม 3 เท่า, และมุมครึ่งเท่า ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง สูตรมุม 2 เท่า, มุม 3 เท่า, และมุมครึ่งเท่า ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สูตรมุม 2 เท่า, มุม 3 เท่า, และมุมครึ่งเท่า ชุดที่ 3


การพิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

วีดีโอ 18.30 นาที

อธิบายเรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

วีดีโอ 18.43 นาที

อธิบายเรื่อง อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินเวอร์สของ Sine อินเวอร์สของ Cos อินเวอร์สของ Tan พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชุดที่ 3


สมการอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

วีดีโอ 12.25 นาที

อธิบายเรื่อง สมการอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ พร้อมตัวอย่าง


สมการตรีโกณมิติ

วีดีโอ 16.11 นาที

อธิบายเรื่อง สมการตรีโกณมิติ พร้อมตัวอย่าง


กฎของไซน์และโคไซน์

วีดีโอ 10.12 นาที

อธิบายเรื่อง กฎของ Sine และ Cosine พร้อมตัวอย่าง


การหาระยะทางและความสูง

วีดีโอ 9.10 นาที

อธิบายเรื่อง การหาระยะทางและความสูง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ พร้อมตัวอย่าง


การหาระยะทางและความสูง ภาค2

วีดีโอ 18.07 นาที

อธิบายเรื่อง การหาระยะทางและความสูง ภาค2 พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 3

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5?

เริ่มเรียนบทเรียนฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.236 วินาที