คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 > ตรีโกณมิติ ม.3

ตรีโกณมิติ ม.3

วีดีโอ 6 บทเรียน (66 นาที) แบบฝึกหัด 40 ข้อ

ตรีโกณมิติในระดับชั้น ม.3 เป็นเนื้อหาพื้นฐานของการเรียนตรีโกณในระดับชั้น ม.ปลายต่อไปค่ะ เน้นที่อัตราส่วนตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก และอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา นอกจากนี้จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


อัตราส่วนตรีโกณมิติ

วีดีโอ 13.37 นาที 33,709

อธิบายเรื่อง รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อัตราส่วนสามเหลี่ยมมุมฉากที่ควรจำ ส่วนกลับของอัตราส่วนตรีโกณมิติ สูตรพื้นฐาน 8 สูตรอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ


โจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ

วีดีโอ 13.24 นาที 29,668

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ แบบยาก

วีดีโอ 12.13 นาที 24,842

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติ แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45, 60 องศา

วีดีโอ 3.36 นาที 29,183

อธิบายเรื่อง ตารางค่าตรีโกณมิติ การหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้มือ


โจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30,45,60 องศา

วีดีโอ 11.12 นาที 34,920

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30,45,60 องศา สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30,45,60 องศาแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้

วีดีโอ 12.16 นาที 30,266

อธิบายเรื่อง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ มุมก้มและมุมเงย รูป 45 องศา รูป 30 องศาอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้


แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ ชุดที่ 3

ตรีโกณมิติ ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ตรีโกณมิติ ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนตรีโกณมิติ ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

ตรีโกณมิติ ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนตรีโกณมิติ ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที