คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น

สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น

วีดีโอ 7 บทเรียน (123 นาที) แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น เป็นการเรียนพื้นฐานของตรีโกณมิติ โดยเน้นที่ตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก ใช้พื้นฐานจากเรื่องทฤษฎีบทพิทากอรัส และการแก้สมการ ในบทนี้น้องจะได้ฝึกการหาค่าตรีโกณมิติของมุม 30,45 และ 60 องศาโดยใช้มือ สนุกมากค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สรุปอัตราส่วนตรีโกณมิติ

วีดีโอ 4.55 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สรุปอัตราส่วนตรีโกณมิติ อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ต้น ที่เรียนเรื่อง สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น ในคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ จะได้เรียนเรื่อง สรุปอัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 4:55 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


สรุปการหาค่าตรีโกณมิติจากสามเหลี่ยมมุมฉาก

วีดีโอ 7.2 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปการหาค่าตรีโกณมิติจากสามเหลี่ยมมุมฉาก เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปการหาค่าตรีโกณมิติจากสามเหลี่ยมมุมฉาก เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 7:20 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


สรุปการหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้มือ

วีดีโอ 2.58 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปการหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้มือ เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปการหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้มือ เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 2:58 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


สรุปโจทย์ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1

วีดีโอ 11 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปโจทย์ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปโจทย์ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 11:00 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


สรุปโจทย์ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2

วีดีโอ 15.5 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปโจทย์ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปโจทย์ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 15:50 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


สรุปการนำความรู้ตรีโกณมิติไปใช้

วีดีโอ 12.47 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปการนำความรู้ตรีโกณมิติไปใช้ เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปการนำความรู้ตรีโกณมิติไปใช้ เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:47 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


สรุปโจทย์ปัญหาตรีโกณมิติ

วีดีโอ 17.33 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปโจทย์ปัญหาตรีโกณมิติ เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปโจทย์ปัญหาตรีโกณมิติ เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 17:33 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


ข้อสอบตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

ข้อสอบตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2565   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปตรีโกณมิติ ม.ต้น ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.082 วินาที