คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรด > อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4

วีดีโอ 7 บทเรียน (290 นาที) แบบฝึกหัด 86 ข้อ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นการนำสามเหลี่ยมมุมฉากมาใช้อธิบายเรื่องตรีโกณมิติ ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก สูตรพื้นฐานของตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา เทคนิคการหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้มือ การนำตรีโกณมิติไปประยุกต์ในการแก้โจทย์ปัญหา และปูพื้นฐานเรื่องตรีโกณมิติในวงกลม

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 10.28นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/5]

อธิบายเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากที่ควรจำ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 6 อัตราส่วนสำคัญ พร้อมตัวอย่าง


สูตรพื้นฐานตรีโกณมิติ 8 สูตร

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 21.38นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/5]

อธิบายเรื่อง สูตรพื้นฐาน 8 สูตร พร้อมตัวอย่าง


อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 16.11นาที

อธิบายเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30°,45°,60° อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 45° สามเหลี่ยมด้านเท่า อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30° อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 60° สรุป การหาค่าตรีโกณฯ โดยใช้มือ พร้อมตัวอย่าง


Extra: การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยมือ

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 2.49นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/6]

อธิบายเรื่อง การหาค่าตรีโกณฯ โดยใช้มือ(มือจริง) พร้อมตัวอย่าง


การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 11.25นาที

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ [คะแนน 0/10]

อธิบายเรื่อง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ มุมก้มและมุมเงย พร้อมตัวอย่าง


ตรีโกณมิติในวงกลม

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 16.38นาที

อธิบายเรื่อง ตรีโกณมิติในวงกลม ข้อตกลง วงกลมหนึ่งหน่วย การคิดเครื่องหมายของแต่ละควอแดรนท์ มุม 30 องศา มุม 45 องศา มุม 60 องศา พร้อมตัวอย่าง


การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอแดรนท์ที่ 1

ม.4 เทอม2 วีดีโอ 19.48นาที

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอแดรนท์ ที่ 1 เมื่อยึดแกน x เป็นหลัก เมื่อยึดแกน y เป็นหลัก พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ [คะแนน 0/10]

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ [คะแนน 0/10]

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 2

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนอัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 03 ธันวาคม 2559   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2559 DekTalent.com บทเรียนอัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที