คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 > อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4

วีดีโอ 7 บทเรียน (290 นาที) แบบฝึกหัด 86 ข้อ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นการนำสามเหลี่ยมมุมฉากมาใช้อธิบายเรื่องตรีโกณมิติ ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก สูตรพื้นฐานของตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา เทคนิคการหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้มือ การนำตรีโกณมิติไปประยุกต์ในการแก้โจทย์ปัญหา และปูพื้นฐานเรื่องตรีโกณมิติในวงกลม

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


อัตราส่วนตรีโกณมิติ

วีดีโอ 10.28 นาที 157,645

อธิบายเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากที่ควรจำ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 6 อัตราส่วนสำคัญ พร้อมตัวอย่าง


สูตรพื้นฐานตรีโกณมิติ 8 สูตร

วีดีโอ 21.38 นาที 36,055

อธิบายเรื่อง สูตรพื้นฐาน 8 สูตร พร้อมตัวอย่าง


อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา

วีดีโอ 16.11 นาที 39,593

อธิบายเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30°,45°,60° อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 45° สามเหลี่ยมด้านเท่า อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30° อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 60° สรุป การหาค่าตรีโกณฯ โดยใช้มือ พร้อมตัวอย่าง


Extra: การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยมือ

วีดีโอ 2.49 นาที 56,453

อธิบายเรื่อง การหาค่าตรีโกณฯ โดยใช้มือ(มือจริง) พร้อมตัวอย่าง


การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้

วีดีโอ 11.25 นาที 36,764

อธิบายเรื่อง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ มุมก้มและมุมเงย พร้อมตัวอย่าง


ตรีโกณมิติในวงกลม

วีดีโอ 16.38 นาที 44,016

อธิบายเรื่อง ตรีโกณมิติในวงกลม ข้อตกลง วงกลมหนึ่งหน่วย การคิดเครื่องหมายของแต่ละควอแดรนท์ มุม 30 องศา มุม 45 องศา มุม 60 องศา พร้อมตัวอย่าง


การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอแดรนท์ที่ 1

วีดีโอ 19.48 นาที 25,974

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอแดรนท์ ที่ 1 เมื่อยึดแกน x เป็นหลัก เมื่อยึดแกน y เป็นหลัก พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 2

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนอัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนอัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4 - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที