บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น จำนวนเต็ม


ระบบจำนวนเต็ม ม.1

จำนวนเต็มเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม แบ่งออกเป็นจำนวนเต็มลบ ศูนย์ และจำนวนเต็มบวก ในบทนี้จะเน้นให้เข้าใจเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ นอกจากนี้จะได้เรียนเรื่องจำนวนตรงข้าม ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มอีกด้วย


ระบบจำนวนเต็ม ม.1

จำนวนเต็มเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม แบ่งออกเป็นจำนวนเต็มลบ ศูนย์ และจำนวนเต็มบวก ในบทนี้จะเน้นให้เข้าใจเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ นอกจากนี้จะได้เรียนเรื่องจำนวนตรงข้าม ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มอีกด้วย

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น จำนวนเต็ม


 

สรุปเนื้อหาจำนวนจริง

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนจริงสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนจริงนี้สอนเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ อสมการค่าสัมบูรณ์ สมบัติของจำนวนเต็มและขั้นตอนการหาร พร้อมตัวอย่าง


 

การคำนวณเบื้องต้น

ทบทวนเนื้อหาเรื่องหลักการคำนวณเบื้องต้น จำนวนต่างๆเบื้องต้น จำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนคู่ จำนวนคี่ การบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม


 

จำนวนเต็ม

อธิบายเรื่อง จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มบนเส้นจำนวน ข้อสังเกตุอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์จำนวนเต็ม


 

ตัวอย่างจำนวนเต็ม

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


 

การบวกจำนวนเต็ม

อธิบายเรื่อง การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็มอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การบวกจำนวนเต็ม


 

เทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม

อธิบายเรื่อง เทคนิคการคิดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์เทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม


 

ตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


 

การคูณจำนวนเต็ม

อธิบายเรื่อง การคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ สรุปการคูณจำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม สรุปการหารจำนวนเต็มอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การคูณจำนวนเต็ม


 

สมบัติของจำนวนเต็ม

อธิบายเรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ สมบัติการแจกแจง สมบัติของศูนย์และหนึ่งอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์สมบัติของจำนวนเต็ม


 

ตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น จำนวนเต็ม


 

แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

บทสนทนาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม


โจทย์ปัญหาสมการ คณิตศาสตร์ของ ม.2

จำนวนเต็มสองจำนวน ซึ่งต่างกันอยู่ 4 และผลบวกของกำลังสองของจำนวนทั้งสองนั้นเป็น 106 จงหาจำนวนทั้งสองจำนวนนั้น

การบ้านคณิต ความน่าจะเป็น

มีตำแหน่งต่างๆกันว่างอยู่3ตำแหน่ง แต่มีคนมาสมัคร5คนจะมีวิธีคัดเลือกคนเข้าทำงานได้กี่วิธี 1.60 2.80 3.100 4.120 ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยน้ะค้า ขอบคุณค่ะตำแหน่งแรก เลือก...

ลำดับเลขคณิตประยุกต์

ตัวอย่างที่ 1 งง ตรง ข้อ 5 ย่อย ค่า รบกวนพี่โต๋ช่่วยหน่อยค่า ตัวอย่างที่1โจทย์ถามว่า มีจำนวนเต็มระหว่าง 100 - 500 จงหา 5. มีทั้งหมดกี่จำนวนที่ 3 หรือ 4 หารลง มีโต๋บอกว่า ...

ขอถามโจทย์เรื่องเซตหน่อยนะค่ะ

มันเป็นโจทย์แบบสมการมานะค่ะ(แบบแจกแจงสมาชิก) 1.)เซตของจำนวนนับที่สอดคล้องกับสมการ xยกกำลัง2+4x=0 2.)เซตของจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการxยกกำลัง3-1=0 3.)เซตของจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับสมการxยกกำลัง2=2x 4.)เซตของจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการ3xยกกำลัง2-x-2=0 ไม่เข้าใจนะค่ะช่วยอธิบายหน่อยนะค่ะ//ขอบคุณค่ะ^^

การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

การประยุกต์ของจำนวนเต็ม เรียนในบทระบบจำนวนเต็มค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/101-integer-system-m1/ การประยุกต์เลขยกกำลัง ก็จะอยู่ในเรื่องเลขยกกำลังค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/102-power-m1/ เนื้อหาที่สอนจะรวมแล้วทั้งคณิตฯพื้นฐาน และคณิตฯเพิ่มเติมค่ะ

อนุกรมเลขคณิต

คำถาม จงหาผลบวกของจำนวนเต็มที่เปนจำนวนคี่บวก 100 จำนวน ทำยังไงคะ

เรื่องนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณค่ะ

จงหานิเสธของข้อความต่อไปนี้ 1.x[x+20] ตอบ x[x+2>0] 2.x[x0]x[>0] ตอบ[x[x=0]^x[x0] 3.x[x2<0x<0] ตอบx[x20^x0] 4.x[(x>2)v(x+11)] ตอบx[(x2)^(x+1<1)] 5.x[p(x)^q(x)] ตอบ x[p(x)vq(x)] 6.จำนวนตรรกยะทุกจำนวนเป็นจำนวนจริง ตอบจำนวนตรรกยะบางจำนว...

เฉลยเรื่อง จำนวนจริง หัวข้อ การแก้อสมการค่าสมบูรณ์

พี่ฮะ รบกวนขอเฉลยเรื่อง จำนวนจริง หัวข้อ การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ข้อ Q-1628 หน่อยฮะพี่ สับสนมากมาย |x-1|-1|x-1| 23 ย้ายข้างมาลบกัน |x-1|-1|x-1| - 23 0 หา ครน (คูณไขว้เลย) 3|x-1|-3 - 2|x-1|3|x-1| 0 ตัวส่ว...

ถามการบ้านเรื่องลำดับเเละอนุกรมค่ะ

จำนวนเต็มบวกที่เป็นเลขสามหลักที่หารด้วย5หรือ11ลงตัวมีทั้งหมดกี่จำนวน ขอบคุณมากกค่ะ

ช่วยเฉลยให้ดูหน่อยคะ

ข้อ Q-68 จงเขียนเซตที่กำหนดให้ แบบแจกแจงสมาชิก เซตของจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ 2xยกกำลัง2 – 5x – 12 = 0 Q-70 จงเขียนเซตที่กำหนดให้ แบบแจกแจงสมาชิก เซตของจำนวนเต็มลบที่สอดคล้องกับสมการ 3xยกกำลัง2 – 5x – 12 = 0 ช่วยหน่อยค่ะ หนูไม่รู้ว่าแยกสองวงเล็บแล้วจะเอาอะไรมาบวกลบกัน

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เมือนำ50ไปลบออกจากผลบวกของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งกับ18น้อยกว่า6จงหาจำนวนนั้น ตอบให้หนูหน่อยคะ

โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

จงหาจำนวนจำนวนเต็มสองจำนวน ต่างกันอยู่4 และผลบวกของกำลังสองของจำนวนทั้งสองเป็น106สมมติตัวแปรก่อน ให้จำนวนเต็มทั้งสอง คือ x กับ y ให้ x เป็นจำนวนที่มากกว่า แล้...

ถามการบ้านค่ะ เรื่องโจทย์สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ม.2 ค่ะ

1.ผลคูณของจำนวนคี่บวก สองจำนวนเรียงกันเป็น 675 จงหาทั้งสองจำนวน 2.จำนวนเต็มสองจำนวนเรียงกัน คูณกันได้ 380 จงหาทั้งสองจำนวนนั้น 3.ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนเรียงกันเท่ากับ 323 จงหาทั้งสองจำนวนนั้น

ช่วยสอนการบ้านข้อนี้หน่อยคะ เรื่องเลขยกกำลัง ม.2

ช่วยแสดงวิธีและอธิบายให้ดูหน่อยคะ ไม่เข้าใจเลยคะ ทำเรื่องเลขยกกำลัง ต้องรู้สูตรของเลขยกกำลัง ถ้าไม่รู้เลย ก็จะงงนะคะ ลองไปดูคลิปนี้ได้ เป็นคลิปสำหรับทบ...

โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ซื้อส้มราคากิโลกรัมละ 10 บาท ซื้อมังคุด ราคากิโลกรัมละ 12 บาท นำมาผสมกันแล้วขายกิโลกรัมละ 14 บาท ปรากฎว่าได้กำไร 25% จงหาอัตราส่วนน้ำหนักของส้มและมังคุดในการผสม ...

สอบถามการบ้าน เรื่องโจทย์ปัญหาสมการ ม.3 ครับ

ช่วยหน่อยนะครับ จำนวนเต็มบวกสองหลัก มีผลบวกของเลขโดดในหลักหน่วยเเละหลักสิบเท่ากับ12เเละเลขโดดในหลักหน่วยเป็นกำลังของเลขในหลักสิบ จงหาจำนวนเต็มบวกนั้น

โจทย์อสมการ

จากโจทย์ กำหนดให้ I เป็นเซตของจำนวนเต็ม A = {xI l lx-1l-1lx-1l23} จำนวนสมาชิกของเซต A คือ ?( ตอบ 6) ที่สงสัยคือ จากบรรทัดนี้ >> 3lx-1l-3 2lx-1l มาเป็นบรรทัดนี้ได้ไงคะ >> lx-1l 3 บลาๆๆๆ ขอบคุณค่...

ประวัตินักคณิตศาสตร์ ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์

ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ (Pierre de Fermat) คริสตศักราช 1601-1665 ประวัติปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ Pierreเกิดติดเมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1601 และสิ้นชีวิตที่เมือง Castres ในปี 1665 บิดาเป็นคนค้าขายเ...

ทำยังไงอ่ะค่ะ งงจัง

ผลบวกของจำนวนเต็มสองจำนวนเป็น-61 ถ้าจำนวนหนึ่งน้อยกว่าสามเท่าของอีกจำนวนหนึ่งอยู่-17 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น

ค่าสัมบูรณ์ค่ะ

นี่ไม่ใช่เรื่องค่าสัมบูรณ์นะคะ เป็นการบวกลบจำนวนเต็ม เรียนได้เองที่บทนี้ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/101-integer-system-m1/ เรียนตั้งแต่คลิปเรื่องการบวกจำนวนเต็มขึ้นไป ค่ะ

ลำดับเลขคณิต ม.6

1.จงหาลำดับของจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง 100และ500 ซึ่ง 9 หารลงตัวกี่พจน์ 2.จงหาพจน์กลาง 5 พจน์ของลำดับเลขคณิตซึ่งอยู่ระหว่าง 25 และ 13ข้อ 2 ตอบแล้วที่นี่ค่ะ https://www.dektalent.com/board/...

ถามการบ้าน โจทย์วิชาคณิตครับ

อยากให้ทำตรงไหนดีคะ เพราะที่เอามาโพสก็คือเฉลยที่เค้าทำให้ดูแล้วนะจ๊ะ สงสัยตรงไหน บอกมาเป็นจุดๆ ไปดีกว่าค่ะ ไม่ค่อยได้เรื่องการคำนวณเบื้องต้น ลองไปดูคลิปนี้ได้ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/90-basic-calculation/ หรือจะเรียนทั้งหมดตั้งแต่ต้นอยู่ในบท ระบบจำนวนเต็ม ม.1 เทอม 1 ค่ะ https://www.dektalent.com/course/math-m1t1/

Q-4111, Q-4113 เลขยกกำลังของจำนวนเยอะๆ

จะเขียนให้อยู่ในรูป A10n เมื่อ 1 A < 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม Q-4111 จงหาผลคูณของ (2.56 x 10- 6) x (0.004 x 1015) (2.56 x 10- 6) x (0.004 x 1015) คูณกันหมดแบบนี้ถอดวงเล็บได้เลยนะ = 2.56 x 10- 6 x 0.004 x 1015 เขียนสลับที่นิดหน่อย =...

ช่วยสอนการบ้านเรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.2หน่อยค่ะ

7,856.3x10ยกกำลัง7 น้องไม่ได้ก็อบส่วนของโจทย์มา ไม่รู้ว่าจริงๆ อยากให้ทำอะไรนะคะ พี่คิดเอาเองว่า อยากให้จัดรูปเป็น A 10n โดยที่ 1 A < 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม งั้นก็ตามนี้น...

ถามการบ้านเรื่องลำดับและอนุกรมครับ

จงหาจำนวนของจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 200 และ 800 ที่หารด้วย 2 ลงตัวแต่หารด้วย 3 ไม่ลงตัว

Q-3400 บวกลบจำนวนเต็ม

Q-3400 กำหนด M = [- (a - c) - {(b + d) - (-c + d)}] จงหาค่า M เมื่อกำหนดค่า a = - 2, b = - 3, c = - 4, d = - 1 จาก M = [- (a - c) - {(b + d) - (-c + d)}] จะแทนค่า a = - 2, b = - 3, c = - 4, d = - 1 เริ่มนะ M = [- ( (-2) - (-4) ) - {( (-3) + (-1) ) - ( -(-4) + (-1) )}] ค่อยๆ ทำในวงเล็บก่อน คิดพวกเครื่องหมายซ้อนกัน ระวังมากๆ M = [- ( -2+ 4 ) - {( -3 - 1 ) - ( +4 - 1 )}] M = [- (2) - {( -4 ) - ( 3 )}] ตรงไหนถอดวงเล็บได้ ถอดเลย M = [- 2 - {- 4 - 3}] ยังคงทำในวงเล็บก่อนเสมอ M = [- 2 - {- 4 - 3}] M = [- 2 - {- 7}] M = [- 2 + 7] M = 5 ตอบค่ะ

โจทย์ถามว่า จำนวนเต็มบวกที่หารเศษส่วนนี้ลงตัว ทำอย่างไรคะ

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายวิธีทำข้อนี้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ เขียนพวกติดรูทใหม่ ให้เป็นเลขชี้กำลังเศษส่วนแทน เลขยกกำลังฐานเหมือนกัน คูณกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันไ...

เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1423 และอื่นๆ

ข้อ Q-1423 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4 + 2x2 – 15 = 0 Q-1427 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี 2 – 3 i และ 3i เป็นคำตอบ ข้อ Q-1429 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มี 2i, 2,...

โจทย์ปัญหาอสมการ

แดงมีสมุดเป็นสองเท่าของดำ ดำมีสมุดมากกว่าเขียว 3 เล่ม ถ้าทั้งสามคนมีสมุดรวมกันมากกว่า 90 เล่ม แต่ไม่ถึง100 เล่ม จงหาว่าเขียวมีสมุดกี่เล่มสมมติตัวแปรก่อน ตามเ...

ถามการบ้านครับ

ผลบวกของกำลังสองของจำนวนเต็มบวกสองจำนวนเรียงกันเท่ากับ 685 ให้หาจำนวนเต็มสองจำนวนนี้

สงสัยค่ะ จากอินเทนซีฟ

จากคลิป C290 ตามรูปนะคะ จากที่ใช้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนช่วย ว่าเอา-ไม่เอา ก็จะได้เป็น 2x2x2x2 = 16 จำนวน คือ หนูสงสัยว่า เราไม่ต้องเอา 16-1(ลบวิธีที่เราเลือกที่จะไม่เอา...

สอบถาม

ขอถามอะไรหน่อยค่ะ พอดีไม่เข้าใจ เรื่องการประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง อยากจะขอเนื้อหา ขอแบบเยอะยิ่งดี

โจทย์ฟังก์ชันพหุนาม

พี่ครับ ข้อ3นี่ทำยังไงครับ เหมือนจะลืมๆ c เป็นคำตอบ แทนค่า c จะได้ 0 = c3 + 3c2 + ck - 9 ย้ายข้าง จะหา k ค่ะ 9 -3c2 - c3c = k จัดรูปอีกนิดหน่อย เขียนแยกหารย่อย 9c - 3c2c - c3c = k ดูซ้ายสุดที่ทำสีเข...

ถามการบ้านเรื่อง อสมการ ครับ

1.มณีอ่านหนังสือวันแรกได้ ⅓ ของเล่ม วันต่อมาอ่านได้อีก 30 หน้า รวมสองวันอ่านได้มากว่าครึ่งเล่ม หนังสือเล่มนี้มีอย่างมากกี่หน้า 2.รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง...

ถามหน่อยครับ โจทย์ความน่าจะเป็น

1.มีลูกบอลสีแดง 5 ลูก สีขาว 4 ลูก และสีเขียว 3 ลูก ต้องการจัดลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 2 ลูก และสีขาว 2 ลูก และสีเขียว 2 ลูก มาเรียงเป็นวงกลม จะจัดได้กี่วิธี 2.ในการสัมภาษ...

เรื่องเซตเอกภาพสัมพัทธ์้ป็นเซตจำนวนเต็ม

ถามเรื่องเอกภาพสัมพัทธ์คือเซตจำนวนเต็ม ตรงนี้ก็อยากขอให้พี่ช่วยอธิบายวิธีหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

การบ้านเศษส่วน ม.1

สงสัยเรื่องการตัดทอนค่ะ การตัดทอนสามารถใช้กับบวกลบได้มั้ยคะ และตัดทอนก่อนแปลงให้ส่วนเท่ากันได้หรือป่าวคะ หนูลองทำแบบตัดทอนก่อนและยังไม่ตัดทอนและคำตอ...

เครียดมากคะ เกรดน้อยมาก

ก็คือตอนนี้อยู่ม.4เทอม1อะคะ เกรดออกมาน้อยมากได้2.45 กลัวว่าจะไปแอดที่ไหนไม่ได้เลยอะ จะไปสอบไหนก็ไม่ได้เลย คืออยากเข้ามช.คะ แต่กลัวคะแนนแอดไม่ถึง เพราะเราห่ว...

การบ้านคณิตเรื่องเซต ค่ะ

คือ คูณครูให้เขียนเป็นแบบเงื่อนไขค่ะ ไม่รู้ว่าควรเขียนแบบไหนดี โจทย์คืิอ {1,4,9,16,25,36,...} ช่วยอทิบายให้หน่อยค่าาต้องสังเกตเอาว่าตัวเลขเพิ่มยังไง 1 , 4, 9, 16, 25, 36,... ลองเขี...

พี่โต๋ครับ ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ

ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ คำถาม: ให้ A = {x|x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 5} ถ้าความสัมพันธ์ r = {(x,y)AxA| y2x - 1} เขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้ดังข้อใด อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ตรง...

แจ้งข้อผิดค่ะ !!!

1.คลิปที่พบว่าผิด: C2 2.นาทีที่ผิด: 02.48-02.58 3.สิ่งที่ผิด: คำตอบของสมการ จาก {8} เพราะเงื่อนไขบอกว่าเป็นจำนวนเต็ม ไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวก 4.แก้เป็น: {-4,8} แต่ตอบว่าไม่เ...

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

จำนวนเต็มบวกสองหลักจำนวนหนึ่ง มีเลขโดด ในหลักหน่วยเท่ากับกำลังสองของเลขโดในหลักสิบ ถ้าสลับหลักเลขโดนี้ จะทำให้ค่าของจำนวนสองหลักนี้มากกว่าเดิมอยู่54 จงหาผลบวกของจำนวนเดิมกับจำนวนที่สลับหลัก

ช่วยหน่อยครับ เรื่องฟังก์ชัน

1.ถ้า A = {–2, –1, 0, 1, 2} แล้วจำนวนทั้งหมดของฟังก์ชัน f:AA ซึ่งมีสมบัติว่า f(x) > 0 สำหรับ x < 0 และ f(x) < 0 สำหรับ x > 0 เท่ากับข้อใด 2.ถ้า A = {xI | |x2 – 2| < 8} และ B = {xR| 1 + 1 x > 0} แล้วเซตของความสัมพันธ์...

อ่านกระทู้นี้ ก่อนถามการบ้านนะคะ

สวัสดีค่ะ น้องๆ สมาชิก Dektalent.com ที่น่ารักทุกคน ในเวบบอร์ดมีน้องๆ ถามการบ้านกันหลายคนเลย ส่วนใหญ่ก็จะตั้งชื่อกระทู้ว่า "ถามการบ้านค่ะ " "ถามการบ้านค่า " "...

เลขยกกำลังเยอะๆ

อีกข้อนะครับ จำนวนเต็มกี่จำนวนที่หาร 246ยกกำลัง3 - 109ยกกำลัง3 - 137ยกกำลัง3 ลงตัว

แบบฝึกหัดเมทริกซ์

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ คำว่า A เป็นเมตริกซ์เอกฐาน หมายถึง det A = 0 ค่ะ ข้อนี้ก็ไปหา det A มาก่อน แล้วจับเท่ากับศูนย์ แก้สมการ แล้วตอบเฉพาะ x ที่เป็นจำนวนเต...

ถามโจทย์จำนวนเชิงซ้อนค่ะ

จงหาสมการพหุนามกำลังสามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี 2 , i , -i เป็นคำตอบของสมการ

ถามการบ้านการเลื่อนขนาน

ถามการบ้านอนุกรมเลขคณิตค่ะ จงหาผลบวกของจำนวนเต็มที่เปนจำนวนคี่บวก 100 จำนวน ทำยังไงคะ

ถามเรื่องจำนวนจริง

-สามมารถทำเหมือนข้อ 9 เรื่องจำนวนจริงได้ไหม แล้วทำยังไงคะ อยากให้เหลือเศษ 24 ดังนั้น เอาเศษลบออกก่อนนะคะ จะได้ 3399 - 24 = 3375 เอา 3375 ไปหาว่ามีจำนวนเต็มบวกอะไรหารลงตัว...

ความสัมพันธ์เเละฟังชันต์

เวลาโจทย์ กำหนด แบบว่า บอกเงื่อนไขสมาชิกมา มีหลักการยังงัยในการ แก่สมการเพื่อหา ค่าของสมาชิกบ้างครับ จับหลักไม่ได้เลย ครับ ว่าจะเริ่มหาจากไหนดีแทนอะไรใส...

ช่วยสอนแฟกทอเรียลหนูหน่อยค่ะ งงมากๆ

จงหาค่า n (2n)! = 72(2n-3)! ช่วยหน่อยนะคะ ไม่ได้จริงๆมีคลิปสอนอยู่แล้วนะคะ ง่ายนะเรื่องนี้ https://www.dektalent.com/vdo/175-factorial-n/ (2n)! = 72(2n - 3)! เขียนกระจาย เอาเท่าที่จะตัดได้ (2n)(2n-1)(2n-2)(2n-3)! = 72(2n - 3)! ย้ายพวก...

โจทย์คณิตศาสตร์ pre quota

ขอพี่ๆช่วยเฉลย โจทย์อัตนัย10ข้อ pre quota ให้หน่อยได้มั้ยคะ พอดีเพิ่งสอบที่รร.มา ทำไม่เป็นเลย ขอบคุณมากค่ะ :) v ...

ระบบจำนวนจริง ของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคร้าบ

มีจำนวนเต็มที่มากกว่า-1 แต่น้อยกว่า1 มีค่ะ คือ 0 ค่ะ 0 เป็นจำนวนเต็มศูนย์

การแก้อสมการ

ขอถามอีกข้อนะค่ะ คิดไม่ออกจริงๆง่ะ คำถาม Q-1628 ให้ I เป็นเซตของจำนวนเต็มและ A={xI||x–1|–1|x–1|23 จำนวนสมาชิกของเซต A เท่ากับเท่าไหร่

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

Q-1020 Q-1027 คือว่าทำไมหาคำตอบไม่ตรงอย่างที่เฉลยเลยค่ะ ช่วยเฉลยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ อีกข้อนะคะ Q-1046 ทำไมคำตอบมันเป็นบวกลบล่ะคะ มันน่าจะเป็นลบอย่างเดียวหนิคะ ...

ขอถามโจทย์เรื่องอสมการค่ะ

Aอายุมากกว่าB2ปี Bอายุมากกว่าC7ปี อายุของคนทั้งสามรวมกันได้มากกว่า34 จงหาอายุของทั้ง3 คนจากโจทย์ Aอายุมากกว่า B 2 ปี เขียนได้แบบนี้ A = B + 2 --------(1) B อายุมากกว่า C 7 ปี เขียนไ...

ถามการบ้านเรื่องลำดับเลขคณิต ม.5

ถ้า p เป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่100ถึง1500ที่ ห.ร.ม ของpกับ21 มีค่าเท่ากับ1กับp ทั้งหมดกี่จำนวน

ถามการบ้านค่ะเรื่องโจทย์ปัญหาของบทประยุกของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

จำนวนเต็มสองจำนวนจำนวนแรกน้อยกว่าจำนวนที่สองอยู่15ถ้าคูณจำนวนแรกด้วย3แล้วบวกด้วยสองเท่าของจำนวนที่สองจะได้ผลลัพธ์เป็น80จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น

ทศนิยมซ้ำ แปลงเป็นเศษส่วน

เรื่องการแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน น้องๆ จะได้เรียนในบทเรียนชื่อจำนวนจริงค่ะ ใน ม.4 ลองดูข้อนี้นะคะ สังเกตบนเลข 9 มีจุด อยู่นะ แสดงว่าเป็นทศนิยมซ้ำเลข 9 เขียน...

ถามโจทย์เรื่องฟังก์ชันทีีัครับ

ให้ A= {1,33} ความสัมพันธ์ใน A ในข้อใดไม่เป็นฟังก็ชั่น 1.เท่ากับ 2.ไม่เท่ากับ 3.หารลงตัว 4.หารไม่ลงตัว ผมงงกับช๊อยอะครับว่ามันคืออะไร - -* เท่ากับ ไม่เท่ากับ หารลงตัว หาร...

แบบฝึกหัดเซต

ช้อยที่มี 0 ใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าโจทย์บอกเอาจำนวนเต็มบวก (จำนวนเต็มบวกเริ่มที่ 1 ค่ะ 0 เป็นจำนวนเต็มศูนย์) 2 ใช้ได้เพราะว่า หารด้วย 7 แล้วได้ 0 ครั้ง เหลือเศษ 2 ค่ะ

ช่วยหาผลบวกอนุกรมหน่อยค่ะ

1.ผลบวกของแนุกรม 1+4/5+7/25+10/125+....เท่ากับเท่าไร 2.ผลบวกของอนุกรม2+9+28+65+...+1332 ข้อ 1 สังเกตว่าเป็นอนุกรมผสม เลขคณิต- เรขาคณิต ใช้วิธีลบทะแยงค่ะ Sn = 1 + 45 + 725 + 10125 + ... ----- (1) ดูที่ส่วน อัตราส่...

มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนตั้งแต่ 1-2551

ช่วยแนะหน่อยครับพี่ 1. มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนตั้งแต่ 1 - 2551 ซึ้งไม่มี3หรือ5เป็นตัวประกอบ 2.มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนตั้งแต่ 1 - 2551 ซึ้งมี3หรือ5เป็นตัวประกอบ 3.มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนตั้งแต่ 1 - 2551 ซึ้งมี3เป็นตัวประกอบ 4.มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนตั้งแต่ 1 - 2551 ซึ้งไม่มีมี3เป็นตัวประกอบ

Q-4517, Q-4518 โจทย์ปัญหาสมการ ม.1

เวลาทำโจทย์ปัญหานะ อ่านโจทย์ สมมติตัวแปร ตั้งสมการ (จะต้องมีประโยคภาษาที่บอกว่า ว่าจะตั้งสมการว่าอะไรค่ะ) ตอบให้ตรงคำถาม Q-4517 จำนวนเต็มสามจำนวนเรียงกัน ให้ส...

อินเทนซีฟ-จำนวนจริง

ข้อ 5 คิดแบบนี้ได้ไหมคะ จาก ab = 1 เศษ 24 24b = 1 เศษ 12 จะได้ a = b+24 24 = b+12 ---------------- a-b = 24 ...1 b = 12 ...2 1+2 : a = 36 แทนค่าได้ b = 12 หรม. ขอบ a,b ได้ 12 ตอบเหมือนกันเลย สำหรับสมการที่มี b อยู่ เพราะว่าเค้าบอก b >...

ฟังก์ชัน ช่วยอธิบาย หน่อยค่ะ งงมากๆๆๆ

Q-912 ต้องแก้อสมการหาสมาชิกของ เซต A กับ B มาก่อน ดูที่โจทย์สั่งด้วยว่า ของเซต A เอาเฉพาะที่เป็นจำนวนเต็มค่ะ แต่เซต B เป็นจำนวนจริง เสร็จแล้วไปหา AB แล้วค่อยมาดูคำตอบ โจทย์อยากได้ที่เป็นฟังก์ชันจาก AB ไป B แปลว่า คู่อันดับ ตัวหน้าจะต้องมาจากเซต AB ตัวหลังมาจากเซต B ไม่ยากนะ ติดตรงแก้อสมการหรือป่าววคะ

ข้อ 6 Q-1016

กำหนดจำนวนเต็มตั้งแต่ 100 ถึง 800 จงหาว่าจำนวนที่หารด้วย 4 หรือ 6 ลงตัวมีกี่จำนวน 233 จำนวน 234 จำนวน 235 จำนวน 236 จำนวน เฉลยหน่อยค่ะ

เซตแบบแจกแจง ม.4

เซตแบบแจกแจงสมาชิก เซตของจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย7แล้วเหลือเศษ2 อธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมคะ งงคะ ดูคลิปหลายรอบแต่ก็ยังงงคะให้หาเลข ที่เป็นจำนวนเต็มบวก ท...

ช่วยทำโจทย์หน่อยค่ะ

1.มีจำนวนเต็ม k ทั้งหมดกี่จำนวนที่ทำให้ x^2 + 100 > kx และ x^2 + k^2 > 12x สำหรับทุกจำนวนจริง x 2.มีกรวย ปริมาตร 18พายลูกบาศก์หน่วย มีความยาวรอบรูปของฐานเป็น 6พาย หน่วย ถ้าตัดกรวยนี้ด้วยระนาบที่ขนานกับฐาน โดยมีความสูงขึ้นมาจากฐาน 4 หน่วยถ้าพื้นที่ผิวของส่วนที่ตัดออกอยู่ในรูป (a+bรูท5) จงหาค่าของ a+b

คณิต สอวน. คับ

ให้mเป็นจำนวนเต็มบวกจาก1ถึง1000 หรม.ของmกับ39 เท่ากับ1 mมีจำนวนเท่าไร คิดไงคับ

ชีทสรุปสูตร

จะเห็นว่าทุกข้อก็หารด้วย 7 แล้วเหลือเศษ 2 หมดเลย แต่ว่าจากโจทย์ ต้องการเซตของจำนวนเต็มบวก ดังนั้น มี 0 ไม่ได้ 0 ไม่ใช่ จน เต็มบวก และต้องเริ่มจาก 2 เป็นตัวแรกค่ะ 7 หาร 2 ได้ 0 ครั้ง เหลือเศษ 2

การแก้โจทย์สมการ

สมมติตัวแปรค่ะ จากที่บอกว่า ถ้าจำนวนหนึ่งน้อยกว่าอีกจำนวนอยู่ 20 ให้   จำนวนหนึ่งเป็น x       อีกจำนวนเป็น x - 20 แล้วตั้งสมการจากประโยคนี้ค่ะ ผลบวกของจำนวนเต็มสองจำนวนเป็น -130 x + (x - 20) = -130 แก้สมการค่ะ พอได้ x แล้ว ย้อนกลับไปดูที่สมมติไว้ แล้วตอบให้ตรงคำถาม ทำต่อเองนะคะ

ถามเฉลยค่ะ

ใช่ค่ะ จำนวนนับ เริ่มจาก 1,2,3,4,... ไม่มีติดลบค่ะ หรือก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเอง

จำนวนจริง

C290 ข้อ9 นาทีที่ 2.23 แค่มีตัวใดตัวหนึ่งก็หารลงตัว แล้วสับเปลี่ยนจัดหมู่มันก็ได้ ตัวหละ2วิธี เอากะไม่เอา อย่างงี้ไม่เอาหมดเลนก็ได้อะสิคะแล้วจะหารลงตัวหรอ มันต...

สงสัยค่ะ

ข้อ 3 ไม่ได้บอกว่า n เป็นจำนวนอะไร ก็จะหมายถึงจำนวนจริงค่ะ แต่ข้อนี้ถ้าเป็นจำนวนจริง จะไม่ได้ตามเซตที่กำหนดค่ะ (เช่น n = 0.1) ถ้าจะให้ถูกจะต้องกำหนดด้วย แบบจะเอาจำนวนเต็ม จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนนับ ประมาณนี้ เขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข บางข้อเขียนไม่เหมือนกันก็ได้นะคะ ขึ้นอยู่กับว่ากำหนดเงื่อนไขอย่างไรค่ะ ขอให้ครอบคลุมก็พอ อย่างข้อนี้ ก็ดูจากช้อยด้วยค่ะ แต่ถ้าเป็นข้อสอบเติมคำ แต่ละคนก็อาจตอบต่างกันไปค่ะ

Q-4565, Q-4568 โจทย์ปัญหาสมการ ม.1

Q-4565 อ่านโจทย์แล้วสมมติตัวแปรก่อนเลยค่ะ ให้นีน่ามีเงิน x บาท ตั้งสมการจากประโยคนี้ ถ้าห้าเท่าของเงินของนีน่ารวมกับเงินที่พ่อและแม่ให้ เป็นเงิน 350 บาท จะได้ 5x + ...

Q-3844 จำนวนและตัวเลข

โจทย์ถามว่า ข้อใดหารด้วย 8 ลงตัว ซึ่งแต่ละช้อยที่ให้มา เป็นเลขฐาน 8 หมดเลย ต้องแปลงให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อนค่ะ แต่แค่เขียนให้อยู่ในรูปการกระจายก็พอ ถ้าคิดเลขออก...

สอบถามเรื่องเซตครับ

แยกตัวประกอบ x2 - 3x - 4 = 0 ให้ได้ก่อนค่ะ แล้วตอบ x ที่เป็นจำนวนเต็ม เรียนแยกตัวประกอบได้ที่นี่ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/48-factorization/

ช่วยอธิบายให้หน่อยคับ ต้องถ่ายวิดีโอส่งครูแต่อธิบายไม่ถูก :(

จำนวนวิธีเลือกจำนวนเต็มที่ต่างกัน 2 จำนวน จากเซต {1,2,3,…,300} ซึ่งผลต่างของจำนวนที่นี้หารด้วย 3 ลงตัว ทั้งหมดได้กี่วิธี

ไม่เข้าใจกราฟและสมการค่ะ

ไม่เข้าใจว่ายังไงบ้างคะ ที่พี่สอนนี้จะสำหรับน้องๆ ม.ปลายนะคะ ถึงจะเป็นการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ แต่ก็เป็นการสอนก่อนเรียนม.ปลายค่ะ ถ้าน้องยังเรียนไม่ถึง แล้วข้ามมาเรียนแบบนี้เลย อาจจะทำให้พื้นฐานไม่แน่นนะคะ น้องเคยเรียนเรื่องจำนวนเต็มมาหรือยังคะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 03 มีนาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com จำนวนเต็ม - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.122 วินาที