บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น จำนวนเต็ม


ระบบจำนวนเต็ม ม.1

จำนวนเต็มเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม แบ่งออกเป็นจำนวนเต็มลบ ศูนย์ และจำนวนเต็มบวก ในบทนี้จะเน้นให้เข้าใจเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ นอกจากนี้จะได้เรียนเรื่องจำนวนตรงข้าม ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มอีกด้วย


ระบบจำนวนเต็ม ม.1

จำนวนเต็มเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม แบ่งออกเป็นจำนวนเต็มลบ ศูนย์ และจำนวนเต็มบวก ในบทนี้จะเน้นให้เข้าใจเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ นอกจากนี้จะได้เรียนเรื่องจำนวนตรงข้าม ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มอีกด้วย

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น จำนวนเต็ม


 

สรุปเนื้อหาจำนวนจริง

vdo สรุปเนื้อหาจำนวนจริงสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาจำนวนจริงนี้สอนเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ อสมการค่าสัมบูรณ์ สมบัติของจำนวนเต็มและขั้นตอนการหาร พร้อมตัวอย่าง


 

การคำนวณเบื้องต้น

ทบทวนเนื้อหาเรื่องหลักการคำนวณเบื้องต้น จำนวนต่างๆเบื้องต้น จำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนคู่ จำนวนคี่ การบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม


 

จำนวนเต็ม

อธิบายเรื่อง จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มบนเส้นจำนวน ข้อสังเกตุอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์จำนวนเต็ม


 

ตัวอย่างจำนวนเต็ม

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


 

การบวกจำนวนเต็ม

อธิบายเรื่อง การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็มอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การบวกจำนวนเต็ม


 

เทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม

อธิบายเรื่อง เทคนิคการคิดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์เทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม


 

ตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


 

การคูณจำนวนเต็ม

อธิบายเรื่อง การคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ สรุปการคูณจำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม สรุปการหารจำนวนเต็มอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การคูณจำนวนเต็ม


 

สมบัติของจำนวนเต็ม

อธิบายเรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ สมบัติการแจกแจง สมบัติของศูนย์และหนึ่งอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์สมบัติของจำนวนเต็ม


 

ตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น จำนวนเต็ม


 

แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่องเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

บทสนทนาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม


โจทย์ปัญหาสมการ คณิตศาสตร์ของ ม.2

จำนวนเต็มสองจำนวน ซึ่งต่างกันอยู่ 4 และผลบวกของกำลังสองของจำนวนทั้งสองนั้นเป็น 106 จงหาจำนวนทั้งสองจำนวนนั้น

การบ้านคณิต ความน่าจะเป็น

มีตำแหน่งต่างๆกันว่างอยู่3ตำแหน่ง แต่มีคนมาสมัคร5คนจะมีวิธีคัดเลือกคนเข้าทำงานได้กี่วิธี 1.60 2.80 3.100 4.120 ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยน้ะค้า ขอบคุณค่ะตำแหน่งแรก เลือก...

ลำดับเลขคณิตประยุกต์

ตัวอย่างที่ 1 งง ตรง ข้อ 5 ย่อย ค่า รบกวนพี่โต๋ช่่วยหน่อยค่า ตัวอย่างที่1โจทย์ถามว่า มีจำนวนเต็มระหว่าง 100 - 500 จงหา 5. มีทั้งหมดกี่จำนวนที่ 3 หรือ 4 หารลง มีโต๋บอกว่า ...

ขอถามโจทย์เรื่องเซตหน่อยนะค่ะ

มันเป็นโจทย์แบบสมการมานะค่ะ(แบบแจกแจงสมาชิก) 1.)เซตของจำนวนนับที่สอดคล้องกับสมการ xยกกำลัง2+4x=0 2.)เซตของจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการxยกกำลัง3-1=0 3.)เซตของจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับสมการxยกกำลัง2=2x 4.)เซตของจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการ3xยกกำลัง2-x-2=0 ไม่เข้าใจนะค่ะช่วยอธิบายหน่อยนะค่ะ//ขอบคุณค่ะ^^

การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

การประยุกต์ของจำนวนเต็ม เรียนในบทระบบจำนวนเต็มค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/101-integer-system-m1/ การประยุกต์เลขยกกำลัง ก็จะอยู่ในเรื่องเลขยกกำลังค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/102-power-m1/ เนื้อหาที่สอนจะรวมแล้วทั้งคณิตฯพื้นฐาน และคณิตฯเพิ่มเติมค่ะ

อนุกรมเลขคณิต

คำถาม จงหาผลบวกของจำนวนเต็มที่เปนจำนวนคี่บวก 100 จำนวน ทำยังไงคะ

เรื่องนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณค่ะ

จงหานิเสธของข้อความต่อไปนี้ 1.x[x+20] ตอบ x[x+2>0] 2.x[x0]x[>0] ตอบ[x[x=0]^x[x0] 3.x[x2<0x<0] ตอบx[x20^x0] 4.x[(x>2)v(x+11)] ตอบx[(x2)^(x+1<1)] 5.x[p(x)^q(x)] ตอบ x[p(x)vq(x)] 6.จำนวนตรรกยะทุกจำนวนเป็นจำนวนจริง ตอบจำนวนตรรกยะบางจำนว...

ถามการบ้านเรื่องลำดับเเละอนุกรมค่ะ

จำนวนเต็มบวกที่เป็นเลขสามหลักที่หารด้วย5หรือ11ลงตัวมีทั้งหมดกี่จำนวน ขอบคุณมากกค่ะ

เฉลยเรื่อง จำนวนจริง หัวข้อ การแก้อสมการค่าสมบูรณ์

พี่ฮะ รบกวนขอเฉลยเรื่อง จำนวนจริง หัวข้อ การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ข้อ Q-1628 หน่อยฮะพี่ สับสนมากมาย |x-1|-1|x-1| 23 ย้ายข้างมาลบกัน |x-1|-1|x-1| - 23 0 หา ครน (คูณไขว้เลย) 3|x-1|-3 - 2|x-1|3|x-1| 0 ตัวส่ว...

ช่วยเฉลยให้ดูหน่อยคะ

ข้อ Q-68 จงเขียนเซตที่กำหนดให้ แบบแจกแจงสมาชิก เซตของจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ 2xยกกำลัง2 – 5x – 12 = 0 Q-70 จงเขียนเซตที่กำหนดให้ แบบแจกแจงสมาชิก เซตของจำนวนเต็มลบที่สอดคล้องกับสมการ 3xยกกำลัง2 – 5x – 12 = 0 ช่วยหน่อยค่ะ หนูไม่รู้ว่าแยกสองวงเล็บแล้วจะเอาอะไรมาบวกลบกัน

ถามการบ้านค่ะ เรื่องโจทย์สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ม.2 ค่ะ

1.ผลคูณของจำนวนคี่บวก สองจำนวนเรียงกันเป็น 675 จงหาทั้งสองจำนวน 2.จำนวนเต็มสองจำนวนเรียงกัน คูณกันได้ 380 จงหาทั้งสองจำนวนนั้น 3.ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนเรียงกันเท่ากับ 323 จงหาทั้งสองจำนวนนั้น

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เมือนำ50ไปลบออกจากผลบวกของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งกับ18น้อยกว่า6จงหาจำนวนนั้น ตอบให้หนูหน่อยคะ

โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

จงหาจำนวนจำนวนเต็มสองจำนวน ต่างกันอยู่4 และผลบวกของกำลังสองของจำนวนทั้งสองเป็น106สมมติตัวแปรก่อน ให้จำนวนเต็มทั้งสอง คือ x กับ y ให้ x เป็นจำนวนที่มากกว่า แล้...

สอบถามการบ้าน เรื่องโจทย์ปัญหาสมการ ม.3 ครับ

ช่วยหน่อยนะครับ จำนวนเต็มบวกสองหลัก มีผลบวกของเลขโดดในหลักหน่วยเเละหลักสิบเท่ากับ12เเละเลขโดดในหลักหน่วยเป็นกำลังของเลขในหลักสิบ จงหาจำนวนเต็มบวกนั้น

ช่วยสอนการบ้านข้อนี้หน่อยคะ เรื่องเลขยกกำลัง ม.2

ช่วยแสดงวิธีและอธิบายให้ดูหน่อยคะ ไม่เข้าใจเลยคะ ทำเรื่องเลขยกกำลัง ต้องรู้สูตรของเลขยกกำลัง ถ้าไม่รู้เลย ก็จะงงนะคะ ลองไปดูคลิปนี้ได้ เป็นคลิปสำหรับทบ...

โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ซื้อส้มราคากิโลกรัมละ 10 บาท ซื้อมังคุด ราคากิโลกรัมละ 12 บาท นำมาผสมกันแล้วขายกิโลกรัมละ 14 บาท ปรากฎว่าได้กำไร 25% จงหาอัตราส่วนน้ำหนักของส้มและมังคุดในการผสม ...

โจทย์อสมการ

จากโจทย์ กำหนดให้ I เป็นเซตของจำนวนเต็ม A = {xI l lx-1l-1lx-1l23} จำนวนสมาชิกของเซต A คือ ?( ตอบ 6) ที่สงสัยคือ จากบรรทัดนี้ >> 3lx-1l-3 2lx-1l มาเป็นบรรทัดนี้ได้ไงคะ >> lx-1l 3 บลาๆๆๆ ขอบคุณค่...

ประวัตินักคณิตศาสตร์ ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์

ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ (Pierre de Fermat) คริสตศักราช 1601-1665 ประวัติปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ Pierreเกิดติดเมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1601 และสิ้นชีวิตที่เมือง Castres ในปี 1665 บิดาเป็นคนค้าขายเ...

ทำยังไงอ่ะค่ะ งงจัง

ผลบวกของจำนวนเต็มสองจำนวนเป็น-61 ถ้าจำนวนหนึ่งน้อยกว่าสามเท่าของอีกจำนวนหนึ่งอยู่-17 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น

ค่าสัมบูรณ์ค่ะ

นี่ไม่ใช่เรื่องค่าสัมบูรณ์นะคะ เป็นการบวกลบจำนวนเต็ม เรียนได้เองที่บทนี้ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/101-integer-system-m1/ เรียนตั้งแต่คลิปเรื่องการบวกจำนวนเต็มขึ้นไป ค่ะ

ลำดับเลขคณิต ม.6

1.จงหาลำดับของจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง 100และ500 ซึ่ง 9 หารลงตัวกี่พจน์ 2.จงหาพจน์กลาง 5 พจน์ของลำดับเลขคณิตซึ่งอยู่ระหว่าง 25 และ 13ข้อ 2 ตอบแล้วที่นี่ค่ะ https://www.dektalent.com/board/...

ถามการบ้าน โจทย์วิชาคณิตครับ

อยากให้ทำตรงไหนดีคะ เพราะที่เอามาโพสก็คือเฉลยที่เค้าทำให้ดูแล้วนะจ๊ะ สงสัยตรงไหน บอกมาเป็นจุดๆ ไปดีกว่าค่ะ ไม่ค่อยได้เรื่องการคำนวณเบื้องต้น ลองไปดูคลิปนี้ได้ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/90-basic-calculation/ หรือจะเรียนทั้งหมดตั้งแต่ต้นอยู่ในบท ระบบจำนวนเต็ม ม.1 เทอม 1 ค่ะ https://www.dektalent.com/course/math-m1t1/

Q-4111, Q-4113 เลขยกกำลังของจำนวนเยอะๆ

จะเขียนให้อยู่ในรูป A10n เมื่อ 1 A < 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม Q-4111 จงหาผลคูณของ (2.56 x 10- 6) x (0.004 x 1015) (2.56 x 10- 6) x (0.004 x 1015) คูณกันหมดแบบนี้ถอดวงเล็บได้เลยนะ = 2.56 x 10- 6 x 0.004 x 1015 เขียนสลับที่นิดหน่อย =...

ช่วยสอนการบ้านเรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.2หน่อยค่ะ

7,856.3x10ยกกำลัง7 น้องไม่ได้ก็อบส่วนของโจทย์มา ไม่รู้ว่าจริงๆ อยากให้ทำอะไรนะคะ พี่คิดเอาเองว่า อยากให้จัดรูปเป็น A 10n โดยที่ 1 A < 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม งั้นก็ตามนี้น...

โจทย์ถามว่า จำนวนเต็มบวกที่หารเศษส่วนนี้ลงตัว ทำอย่างไรคะ

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายวิธีทำข้อนี้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ เขียนพวกติดรูทใหม่ ให้เป็นเลขชี้กำลังเศษส่วนแทน เลขยกกำลังฐานเหมือนกัน คูณกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันไ...

ถามการบ้านเรื่องลำดับและอนุกรมครับ

จงหาจำนวนของจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 200 และ 800 ที่หารด้วย 2 ลงตัวแต่หารด้วย 3 ไม่ลงตัว

Q-3400 บวกลบจำนวนเต็ม

Q-3400 กำหนด M = [- (a - c) - {(b + d) - (-c + d)}] จงหาค่า M เมื่อกำหนดค่า a = - 2, b = - 3, c = - 4, d = - 1 จาก M = [- (a - c) - {(b + d) - (-c + d)}] จะแทนค่า a = - 2, b = - 3, c = - 4, d = - 1 เริ่มนะ M = [- ( (-2) - (-4) ) - {( (-3) + (-1) ) - ( -(-4) + (-1) )}] ค่อยๆ ทำในวงเล็บก่อน คิดพวกเครื่องหมายซ้อนกัน ระวังมากๆ M = [- ( -2+ 4 ) - {( -3 - 1 ) - ( +4 - 1 )}] M = [- (2) - {( -4 ) - ( 3 )}] ตรงไหนถอดวงเล็บได้ ถอดเลย M = [- 2 - {- 4 - 3}] ยังคงทำในวงเล็บก่อนเสมอ M = [- 2 - {- 4 - 3}] M = [- 2 - {- 7}] M = [- 2 + 7] M = 5 ตอบค่ะ

เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1423 และอื่นๆ

ข้อ Q-1423 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4 + 2x2 – 15 = 0 Q-1427 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี 2 – 3 i และ 3i เป็นคำตอบ ข้อ Q-1429 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มี 2i, 2,...

ถามการบ้านครับ

ผลบวกของกำลังสองของจำนวนเต็มบวกสองจำนวนเรียงกันเท่ากับ 685 ให้หาจำนวนเต็มสองจำนวนนี้

โจทย์ปัญหาอสมการ

แดงมีสมุดเป็นสองเท่าของดำ ดำมีสมุดมากกว่าเขียว 3 เล่ม ถ้าทั้งสามคนมีสมุดรวมกันมากกว่า 90 เล่ม แต่ไม่ถึง100 เล่ม จงหาว่าเขียวมีสมุดกี่เล่มสมมติตัวแปรก่อน ตามเ...

สงสัยค่ะ จากอินเทนซีฟ

จากคลิป C290 ตามรูปนะคะ จากที่ใช้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนช่วย ว่าเอา-ไม่เอา ก็จะได้เป็น 2x2x2x2 = 16 จำนวน คือ หนูสงสัยว่า เราไม่ต้องเอา 16-1(ลบวิธีที่เราเลือกที่จะไม่เอา...

สอบถาม

ขอถามอะไรหน่อยค่ะ พอดีไม่เข้าใจ เรื่องการประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง อยากจะขอเนื้อหา ขอแบบเยอะยิ่งดี

ถามการบ้านเรื่อง อสมการ ครับ

1.มณีอ่านหนังสือวันแรกได้ ⅓ ของเล่ม วันต่อมาอ่านได้อีก 30 หน้า รวมสองวันอ่านได้มากว่าครึ่งเล่ม หนังสือเล่มนี้มีอย่างมากกี่หน้า 2.รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง...

โจทย์ฟังก์ชันพหุนาม

พี่ครับ ข้อ3นี่ทำยังไงครับ เหมือนจะลืมๆ c เป็นคำตอบ แทนค่า c จะได้ 0 = c3 + 3c2 + ck - 9 ย้ายข้าง จะหา k ค่ะ 9 -3c2 - c3c = k จัดรูปอีกนิดหน่อย เขียนแยกหารย่อย 9c - 3c2c - c3c = k ดูซ้ายสุดที่ทำสีเข...

ถามหน่อยครับ โจทย์ความน่าจะเป็น

1.มีลูกบอลสีแดง 5 ลูก สีขาว 4 ลูก และสีเขียว 3 ลูก ต้องการจัดลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 2 ลูก และสีขาว 2 ลูก และสีเขียว 2 ลูก มาเรียงเป็นวงกลม จะจัดได้กี่วิธี 2.ในการสัมภาษ...

เรื่องเซตเอกภาพสัมพัทธ์้ป็นเซตจำนวนเต็ม

ถามเรื่องเอกภาพสัมพัทธ์คือเซตจำนวนเต็ม ตรงนี้ก็อยากขอให้พี่ช่วยอธิบายวิธีหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

การบ้านคณิตเรื่องเซต ค่ะ

คือ คูณครูให้เขียนเป็นแบบเงื่อนไขค่ะ ไม่รู้ว่าควรเขียนแบบไหนดี โจทย์คืิอ {1,4,9,16,25,36,...} ช่วยอทิบายให้หน่อยค่าาต้องสังเกตเอาว่าตัวเลขเพิ่มยังไง 1 , 4, 9, 16, 25, 36,... ลองเขี...

การบ้านเศษส่วน ม.1

สงสัยเรื่องการตัดทอนค่ะ การตัดทอนสามารถใช้กับบวกลบได้มั้ยคะ และตัดทอนก่อนแปลงให้ส่วนเท่ากันได้หรือป่าวคะ หนูลองทำแบบตัดทอนก่อนและยังไม่ตัดทอนและคำตอ...

เครียดมากคะ เกรดน้อยมาก

ก็คือตอนนี้อยู่ม.4เทอม1อะคะ เกรดออกมาน้อยมากได้2.45 กลัวว่าจะไปแอดที่ไหนไม่ได้เลยอะ จะไปสอบไหนก็ไม่ได้เลย คืออยากเข้ามช.คะ แต่กลัวคะแนนแอดไม่ถึง เพราะเราห่ว...

พี่โต๋ครับ ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ

ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ คำถาม: ให้ A = {x|x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 5} ถ้าความสัมพันธ์ r = {(x,y)AxA| y2x - 1} เขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้ดังข้อใด อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ตรง...

แจ้งข้อผิดค่ะ !!!

1.คลิปที่พบว่าผิด: C2 2.นาทีที่ผิด: 02.48-02.58 3.สิ่งที่ผิด: คำตอบของสมการ จาก {8} เพราะเงื่อนไขบอกว่าเป็นจำนวนเต็ม ไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวก 4.แก้เป็น: {-4,8} แต่ตอบว่าไม่เ...

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

จำนวนเต็มบวกสองหลักจำนวนหนึ่ง มีเลขโดด ในหลักหน่วยเท่ากับกำลังสองของเลขโดในหลักสิบ ถ้าสลับหลักเลขโดนี้ จะทำให้ค่าของจำนวนสองหลักนี้มากกว่าเดิมอยู่54 จงหาผลบวกของจำนวนเดิมกับจำนวนที่สลับหลัก

แบบฝึกหัดเมทริกซ์

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ คำว่า A เป็นเมตริกซ์เอกฐาน หมายถึง det A = 0 ค่ะ ข้อนี้ก็ไปหา det A มาก่อน แล้วจับเท่ากับศูนย์ แก้สมการ แล้วตอบเฉพาะ x ที่เป็นจำนวนเต...

ช่วยหน่อยครับ เรื่องฟังก์ชัน

1.ถ้า A = {–2, –1, 0, 1, 2} แล้วจำนวนทั้งหมดของฟังก์ชัน f:AA ซึ่งมีสมบัติว่า f(x) > 0 สำหรับ x < 0 และ f(x) < 0 สำหรับ x > 0 เท่ากับข้อใด 2.ถ้า A = {xI | |x2 – 2| < 8} และ B = {xR| 1 + 1 x > 0} แล้วเซตของความสัมพันธ์...

อ่านกระทู้นี้ ก่อนถามการบ้านนะคะ

สวัสดีค่ะ น้องๆ สมาชิก Dektalent.com ที่น่ารักทุกคน ในเวบบอร์ดมีน้องๆ ถามการบ้านกันหลายคนเลย ส่วนใหญ่ก็จะตั้งชื่อกระทู้ว่า "ถามการบ้านค่ะ " "ถามการบ้านค่า " "...

เลขยกกำลังเยอะๆ

อีกข้อนะครับ จำนวนเต็มกี่จำนวนที่หาร 246ยกกำลัง3 - 109ยกกำลัง3 - 137ยกกำลัง3 ลงตัว

ขอถามโจทย์เรื่องอสมการค่ะ

Aอายุมากกว่าB2ปี Bอายุมากกว่าC7ปี อายุของคนทั้งสามรวมกันได้มากกว่า34 จงหาอายุของทั้ง3 คนจากโจทย์ Aอายุมากกว่า B 2 ปี เขียนได้แบบนี้ A = B + 2 --------(1) B อายุมากกว่า C 7 ปี เขียนไ...

ถามการบ้านการเลื่อนขนาน

ถามการบ้านอนุกรมเลขคณิตค่ะ จงหาผลบวกของจำนวนเต็มที่เปนจำนวนคี่บวก 100 จำนวน ทำยังไงคะ

ถามโจทย์จำนวนเชิงซ้อนค่ะ

จงหาสมการพหุนามกำลังสามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี 2 , i , -i เป็นคำตอบของสมการ

ถามเรื่องจำนวนจริง

-สามมารถทำเหมือนข้อ 9 เรื่องจำนวนจริงได้ไหม แล้วทำยังไงคะ อยากให้เหลือเศษ 24 ดังนั้น เอาเศษลบออกก่อนนะคะ จะได้ 3399 - 24 = 3375 เอา 3375 ไปหาว่ามีจำนวนเต็มบวกอะไรหารลงตัว...

ช่วยสอนแฟกทอเรียลหนูหน่อยค่ะ งงมากๆ

จงหาค่า n (2n)! = 72(2n-3)! ช่วยหน่อยนะคะ ไม่ได้จริงๆมีคลิปสอนอยู่แล้วนะคะ ง่ายนะเรื่องนี้ https://www.dektalent.com/vdo/175-factorial-n/ (2n)! = 72(2n - 3)! เขียนกระจาย เอาเท่าที่จะตัดได้ (2n)(2n-1)(2n-2)(2n-3)! = 72(2n - 3)! ย้ายพวก...

ความสัมพันธ์เเละฟังชันต์

เวลาโจทย์ กำหนด แบบว่า บอกเงื่อนไขสมาชิกมา มีหลักการยังงัยในการ แก่สมการเพื่อหา ค่าของสมาชิกบ้างครับ จับหลักไม่ได้เลย ครับ ว่าจะเริ่มหาจากไหนดีแทนอะไรใส...

โจทย์คณิตศาสตร์ pre quota

ขอพี่ๆช่วยเฉลย โจทย์อัตนัย10ข้อ pre quota ให้หน่อยได้มั้ยคะ พอดีเพิ่งสอบที่รร.มา ทำไม่เป็นเลย ขอบคุณมากค่ะ :) v ...

ระบบจำนวนจริง ของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคร้าบ

มีจำนวนเต็มที่มากกว่า-1 แต่น้อยกว่า1 มีค่ะ คือ 0 ค่ะ 0 เป็นจำนวนเต็มศูนย์

ถามการบ้านเรื่องลำดับเลขคณิต ม.5

ถ้า p เป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่100ถึง1500ที่ ห.ร.ม ของpกับ21 มีค่าเท่ากับ1กับp ทั้งหมดกี่จำนวน

การแก้อสมการ

ขอถามอีกข้อนะค่ะ คิดไม่ออกจริงๆง่ะ คำถาม Q-1628 ให้ I เป็นเซตของจำนวนเต็มและ A={xI||x–1|–1|x–1|23 จำนวนสมาชิกของเซต A เท่ากับเท่าไหร่

ถามการบ้านค่ะเรื่องโจทย์ปัญหาของบทประยุกของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

จำนวนเต็มสองจำนวนจำนวนแรกน้อยกว่าจำนวนที่สองอยู่15ถ้าคูณจำนวนแรกด้วย3แล้วบวกด้วยสองเท่าของจำนวนที่สองจะได้ผลลัพธ์เป็น80จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

Q-1020 Q-1027 คือว่าทำไมหาคำตอบไม่ตรงอย่างที่เฉลยเลยค่ะ ช่วยเฉลยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ อีกข้อนะคะ Q-1046 ทำไมคำตอบมันเป็นบวกลบล่ะคะ มันน่าจะเป็นลบอย่างเดียวหนิคะ ...

ทศนิยมซ้ำ แปลงเป็นเศษส่วน

เรื่องการแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน น้องๆ จะได้เรียนในบทเรียนชื่อจำนวนจริงค่ะ ใน ม.4 ลองดูข้อนี้นะคะ สังเกตบนเลข 9 มีจุด อยู่นะ แสดงว่าเป็นทศนิยมซ้ำเลข 9 เขียน...

ถามโจทย์เรื่องฟังก์ชันทีีัครับ

ให้ A= {1,33} ความสัมพันธ์ใน A ในข้อใดไม่เป็นฟังก็ชั่น 1.เท่ากับ 2.ไม่เท่ากับ 3.หารลงตัว 4.หารไม่ลงตัว ผมงงกับช๊อยอะครับว่ามันคืออะไร - -* เท่ากับ ไม่เท่ากับ หารลงตัว หาร...

แบบฝึกหัดเซต

ช้อยที่มี 0 ใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าโจทย์บอกเอาจำนวนเต็มบวก (จำนวนเต็มบวกเริ่มที่ 1 ค่ะ 0 เป็นจำนวนเต็มศูนย์) 2 ใช้ได้เพราะว่า หารด้วย 7 แล้วได้ 0 ครั้ง เหลือเศษ 2 ค่ะ

ช่วยหาผลบวกอนุกรมหน่อยค่ะ

1.ผลบวกของแนุกรม 1+4/5+7/25+10/125+....เท่ากับเท่าไร 2.ผลบวกของอนุกรม2+9+28+65+...+1332 ข้อ 1 สังเกตว่าเป็นอนุกรมผสม เลขคณิต- เรขาคณิต ใช้วิธีลบทะแยงค่ะ Sn = 1 + 45 + 725 + 10125 + ... ----- (1) ดูที่ส่วน อัตราส่...

มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนตั้งแต่ 1-2551

ช่วยแนะหน่อยครับพี่ 1. มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนตั้งแต่ 1 - 2551 ซึ้งไม่มี3หรือ5เป็นตัวประกอบ 2.มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนตั้งแต่ 1 - 2551 ซึ้งมี3หรือ5เป็นตัวประกอบ 3.มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนตั้งแต่ 1 - 2551 ซึ้งมี3เป็นตัวประกอบ 4.มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนตั้งแต่ 1 - 2551 ซึ้งไม่มีมี3เป็นตัวประกอบ

Q-4517, Q-4518 โจทย์ปัญหาสมการ ม.1

เวลาทำโจทย์ปัญหานะ อ่านโจทย์ สมมติตัวแปร ตั้งสมการ (จะต้องมีประโยคภาษาที่บอกว่า ว่าจะตั้งสมการว่าอะไรค่ะ) ตอบให้ตรงคำถาม Q-4517 จำนวนเต็มสามจำนวนเรียงกัน ให้ส...

เซตแบบแจกแจง ม.4

เซตแบบแจกแจงสมาชิก เซตของจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย7แล้วเหลือเศษ2 อธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมคะ งงคะ ดูคลิปหลายรอบแต่ก็ยังงงคะให้หาเลข ที่เป็นจำนวนเต็มบวก ท...

อินเทนซีฟ-จำนวนจริง

ข้อ 5 คิดแบบนี้ได้ไหมคะ จาก ab = 1 เศษ 24 24b = 1 เศษ 12 จะได้ a = b+24 24 = b+12 ---------------- a-b = 24 ...1 b = 12 ...2 1+2 : a = 36 แทนค่าได้ b = 12 หรม. ขอบ a,b ได้ 12 ตอบเหมือนกันเลย สำหรับสมการที่มี b อยู่ เพราะว่าเค้าบอก b >...

ฟังก์ชัน ช่วยอธิบาย หน่อยค่ะ งงมากๆๆๆ

Q-912 ต้องแก้อสมการหาสมาชิกของ เซต A กับ B มาก่อน ดูที่โจทย์สั่งด้วยว่า ของเซต A เอาเฉพาะที่เป็นจำนวนเต็มค่ะ แต่เซต B เป็นจำนวนจริง เสร็จแล้วไปหา AB แล้วค่อยมาดูคำตอบ โจทย์อยากได้ที่เป็นฟังก์ชันจาก AB ไป B แปลว่า คู่อันดับ ตัวหน้าจะต้องมาจากเซต AB ตัวหลังมาจากเซต B ไม่ยากนะ ติดตรงแก้อสมการหรือป่าววคะ

ข้อ 6 Q-1016

กำหนดจำนวนเต็มตั้งแต่ 100 ถึง 800 จงหาว่าจำนวนที่หารด้วย 4 หรือ 6 ลงตัวมีกี่จำนวน 233 จำนวน 234 จำนวน 235 จำนวน 236 จำนวน เฉลยหน่อยค่ะ

ช่วยทำโจทย์หน่อยค่ะ

1.มีจำนวนเต็ม k ทั้งหมดกี่จำนวนที่ทำให้ x^2 + 100 > kx และ x^2 + k^2 > 12x สำหรับทุกจำนวนจริง x 2.มีกรวย ปริมาตร 18พายลูกบาศก์หน่วย มีความยาวรอบรูปของฐานเป็น 6พาย หน่วย ถ้าตัดกรวยนี้ด้วยระนาบที่ขนานกับฐาน โดยมีความสูงขึ้นมาจากฐาน 4 หน่วยถ้าพื้นที่ผิวของส่วนที่ตัดออกอยู่ในรูป (a+bรูท5) จงหาค่าของ a+b

คณิต สอวน. คับ

ให้mเป็นจำนวนเต็มบวกจาก1ถึง1000 หรม.ของmกับ39 เท่ากับ1 mมีจำนวนเท่าไร คิดไงคับ

การแก้โจทย์สมการ

สมมติตัวแปรค่ะ จากที่บอกว่า ถ้าจำนวนหนึ่งน้อยกว่าอีกจำนวนอยู่ 20 ให้   จำนวนหนึ่งเป็น x       อีกจำนวนเป็น x - 20 แล้วตั้งสมการจากประโยคนี้ค่ะ ผลบวกของจำนวนเต็มสองจำนวนเป็น -130 x + (x - 20) = -130 แก้สมการค่ะ พอได้ x แล้ว ย้อนกลับไปดูที่สมมติไว้ แล้วตอบให้ตรงคำถาม ทำต่อเองนะคะ

ชีทสรุปสูตร

จะเห็นว่าทุกข้อก็หารด้วย 7 แล้วเหลือเศษ 2 หมดเลย แต่ว่าจากโจทย์ ต้องการเซตของจำนวนเต็มบวก ดังนั้น มี 0 ไม่ได้ 0 ไม่ใช่ จน เต็มบวก และต้องเริ่มจาก 2 เป็นตัวแรกค่ะ 7 หาร 2 ได้ 0 ครั้ง เหลือเศษ 2

Q-4565, Q-4568 โจทย์ปัญหาสมการ ม.1

Q-4565 อ่านโจทย์แล้วสมมติตัวแปรก่อนเลยค่ะ ให้นีน่ามีเงิน x บาท ตั้งสมการจากประโยคนี้ ถ้าห้าเท่าของเงินของนีน่ารวมกับเงินที่พ่อและแม่ให้ เป็นเงิน 350 บาท จะได้ 5x + ...

ถามเฉลยค่ะ

ใช่ค่ะ จำนวนนับ เริ่มจาก 1,2,3,4,... ไม่มีติดลบค่ะ หรือก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเอง

สงสัยค่ะ

ข้อ 3 ไม่ได้บอกว่า n เป็นจำนวนอะไร ก็จะหมายถึงจำนวนจริงค่ะ แต่ข้อนี้ถ้าเป็นจำนวนจริง จะไม่ได้ตามเซตที่กำหนดค่ะ (เช่น n = 0.1) ถ้าจะให้ถูกจะต้องกำหนดด้วย แบบจะเอาจำนวนเต็ม จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนนับ ประมาณนี้ เขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข บางข้อเขียนไม่เหมือนกันก็ได้นะคะ ขึ้นอยู่กับว่ากำหนดเงื่อนไขอย่างไรค่ะ ขอให้ครอบคลุมก็พอ อย่างข้อนี้ ก็ดูจากช้อยด้วยค่ะ แต่ถ้าเป็นข้อสอบเติมคำ แต่ละคนก็อาจตอบต่างกันไปค่ะ

จำนวนจริง

C290 ข้อ9 นาทีที่ 2.23 แค่มีตัวใดตัวหนึ่งก็หารลงตัว แล้วสับเปลี่ยนจัดหมู่มันก็ได้ ตัวหละ2วิธี เอากะไม่เอา อย่างงี้ไม่เอาหมดเลนก็ได้อะสิคะแล้วจะหารลงตัวหรอ มันต...

Q-3844 จำนวนและตัวเลข

โจทย์ถามว่า ข้อใดหารด้วย 8 ลงตัว ซึ่งแต่ละช้อยที่ให้มา เป็นเลขฐาน 8 หมดเลย ต้องแปลงให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อนค่ะ แต่แค่เขียนให้อยู่ในรูปการกระจายก็พอ ถ้าคิดเลขออก...

ถามการบ้านเรื่องโจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปรครับ

โจทย์มีอยู่ว่า 1.ก้องเลี้ยงไก่และหมูรวมกันได้ทั้งหมด 200 ตัว ถ้านับขาหมูและขาไก่รวมกันจจะได้ 540 ขา ก้องเลี้ยงหมูและไก่อย่างละกี่ตัว 2.จำนวนเต็มสองจำนวนบวกกันได้เท่ากับ 178 จำนวน มากกว่าจำนวนน้อยอยู่ 36 จงหาจำนวนทั้งสองจำนวน ปล.งงตรงการแทนค่าสมการครับ

สอบถามเรื่องเซตครับ

แยกตัวประกอบ x2 - 3x - 4 = 0 ให้ได้ก่อนค่ะ แล้วตอบ x ที่เป็นจำนวนเต็ม เรียนแยกตัวประกอบได้ที่นี่ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/48-factorization/

ช่วยอธิบายให้หน่อยคับ ต้องถ่ายวิดีโอส่งครูแต่อธิบายไม่ถูก :(

จำนวนวิธีเลือกจำนวนเต็มที่ต่างกัน 2 จำนวน จากเซต {1,2,3,…,300} ซึ่งผลต่างของจำนวนที่นี้หารด้วย 3 ลงตัว ทั้งหมดได้กี่วิธี

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com จำนวนเต็ม - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.115 วินาที