คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > ระบบจำนวนเต็ม ม.1

ระบบจำนวนเต็ม ม.1

วีดีโอ 10 บทเรียน (105 นาที) แบบฝึกหัด 180 ข้อ

จำนวนเต็มเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม แบ่งออกเป็นจำนวนเต็มลบ ศูนย์ และจำนวนเต็มบวก ในบทนี้จะเน้นให้เข้าใจเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ นอกจากนี้จะได้เรียนเรื่องจำนวนตรงข้าม ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มอีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


จำนวนเต็ม

วีดีโอ 10.29 นาที 19,178

อธิบายเรื่อง จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มบนเส้นจำนวน ข้อสังเกตุอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์จำนวนเต็ม


ตัวอย่างจำนวนเต็ม

วีดีโอ 12.37 นาที 21,016

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


ค่าสัมบูรณ์

วีดีโอ 7.43 นาที 26,075

อธิบายเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) จำนวนตรงข้าม จำนวนตรงข้ามของ 0อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ค่าสัมบูรณ์


สมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก

วีดีโอ 12.43 นาที 34,390

อธิบายเรื่อง สมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จักอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์สมบัติของค่าสัมบูรณ์ที่ควรรู้จัก


การบวกจำนวนเต็ม

วีดีโอ 8.48 นาที 21,000

อธิบายเรื่อง การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็มอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การบวกจำนวนเต็ม


เทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม

วีดีโอ 8.45 นาที 24,525

อธิบายเรื่อง เทคนิคการคิดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์เทคนิคการบวกลบจำนวนเต็ม


ตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม

วีดีโอ 10.23 นาที 26,151

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างการบวกลบจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


การคูณจำนวนเต็ม

วีดีโอ 14.52 นาที 27,327

อธิบายเรื่อง การคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ สรุปการคูณจำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม สรุปการหารจำนวนเต็มอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การคูณจำนวนเต็ม


สมบัติของจำนวนเต็ม

วีดีโอ 11.56 นาที 28,757

อธิบายเรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ สมบัติการแจกแจง สมบัติของศูนย์และหนึ่งอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์สมบัติของจำนวนเต็ม


ตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม

วีดีโอ 8.40 นาที 32,391

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็ม สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างสมบัติของจำนวนเต็มแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 5

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 5


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 6

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 6


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 7

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 7


แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 8

แบบฝึกหัดระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 8

ระบบจำนวนเต็ม ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนระบบจำนวนเต็ม ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

ระบบจำนวนเต็ม ม.1.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนระบบจำนวนเต็ม ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.008 วินาที