บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น แคลคูลัส


แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6

แคลคูลัสเบื้องต้น ในบทนี้จะได้เรียนเรื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของimplicit function ความชันของเส้นโค้ง การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ การหาระยะทาง ความเร็ว และความเร่ง การอินทิเกรต การหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง


สรุปแคลคูลัสเบื้องต้น

สรุปแคลคูลัส ในบทนี้จะได้ทบทวนเพื่อเตรียมสอบเรื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของimplicit function ความชันของเส้นโค้ง การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ การหาระยะทาง ความเร็ว และความเร่ง การอินทิเกรต การหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง พร้อมทำข้อสอบแคลคูลัส


สรุปแคลคูลัสเบื้องต้น PAT1

สรุปเนื้อหาแคลคูลัสเบื้องต้นแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทแคลคูลัสเบื้องต้น พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัส ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6

แคลคูลัสเบื้องต้น ในบทนี้จะได้เรียนเรื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของimplicit function ความชันของเส้นโค้ง การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ การหาระยะทาง ความเร็ว และความเร่ง การอินทิเกรต การหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น แคลคูลัส


 

แคลคูลัสเบื้องต้น

อธิบายเรื่อง นิยามอัตราการเปลี่ยนแปลง พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาแคลคูลัส

vdo สรุปเนื้อหาแคลคูลัสสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความหมายของอนุพันธ์ สูตรเกี่ยวกับความเร็วและความเร่ง พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาแคลคูลัส

vdo สรุปเนื้อหาแคลคูลัสสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาแคลคูลัสนี้สอนเรื่อง การประยุกต์อนุพันธ์ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาแคลคูลัส

vdo สรุปเนื้อหาแคลคูลัสสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาแคลคูลัสนี้สอนเรื่อง การอินทิเกรต (Integration) พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาแคลคูลัส

vdo สรุปเนื้อหาแคลคูลัสสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาแคลคูลัสนี้สอนเรื่อง พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง พร้อมตัวอย่าง


 

แสดงวิธีทำข้อสอบแคลคูลัส ชุด A

vdo เฉลยข้อสอบ แคลคูลัส ชุด A ข้อ 1-6 ข้อสอบแคลคูลัสทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบแคลคูลัส ชุด B

vdo เฉลยข้อสอบ แคลคูลัส ชุด B ข้อ 7-12 ข้อสอบแคลคูลัสทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบแคลคูลัส ชุด C

vdo เฉลยข้อสอบ แคลคูลัส ชุด C ข้อ 13-20 ข้อสอบแคลคูลัสทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แนะนำบทเรียนเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


 

สรุปเนื้อหาแคลคูลัส

vdo สรุปเนื้อหาแคลคูลัสสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปนี้สอนเรื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความหมายของอนุพันธ์ สูตรเกี่ยวกับความเร็วและความเร่ง พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น แคลคูลัส


 

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 3


 

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 4


 

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 5

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 5


 

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 6

ข้อสอบเรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 6


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 2

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 2


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 3

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 3


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 4

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง แคลคูลัส ชุดที่ 4

บทสนทนาเกี่ยวกับแคลคูลัส


บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

มาแล้ว! ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ version.2

Download ชีทเป็น PDF รวมทุกบท คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 จะสอบบทไหนเลือก print เฉพาะบทนั้นได้เลย แจกฟรีครับ ^^ ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหา: คณิตพื้นฐาน * คณิตเพิ่มเติม * ม.4 * ม.5 * ม.6...

โจทย์ปัญหาฟังก์ชันแบบที่ว่า มากที่สุดเท่าไหร่ สูงสุดเท่าไหร่

เรื่องโจทย์ปัญหาฟังก์ชันค่ะ แบบที่ว่า มากที่สุดเท่าไหร่ สูงสุดเท่าไหร่ แบบนี้ค่ะ Q-918 ชาวนาต้องการกั้นรั้วรอบที่ดินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยมีไม้สำห...

จะเรียนแคลคูลัสต้องมีพื้นฐานเรื่องอะไรบ้างครับ

จะเรียนแคลคูลัสต้องมีพื้นฐานเรื่องอะไรบ้างครับ

อนุพันธ์อันดับสูง

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่า T3T ดิฟระยะทาง(s)ได้ ความเร็ว (v) ดิฟความเร็ว ได้ความเร่ง (a) ค่ะ ข้อนี้โจทย์ให้ระยะทางมาแล้ว ดิฟเลยค่ะ s = t22 + 4tt+1 พจน์แรกดิฟปกติเลย พี่เขียน ส...

หาผลคูณที่มากที่สุดยังไงครับ

จงหาผลคูณที่มากที่สุดของจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกเท่ากับ 20 ถ้าจะคิดด้วยเรื่องแคลคูลัสก็ได้ สมมติเป็นตัวแปรไปเลย แบบนี้ สมมติ ตัวแรกเป็น x อีกตัวเป็น 20 - x แล้วก็ไปตั้งสมการ y = x(20 -x) แล้วก็ทำแบบหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ นี่คือคิดแบบ ม. ปลายนะ แต่โจทย์แบบนี้ก็เจอใน ม.ต้น ได้เหมือนกัน คิดแบบ ม.ต้น ก็คือไล่แทนค่าเลย เหมือนข้อข้างบน x =1, y = 19 ผลคูณก็ได้ 19 ไล่ไปนะ สุดท้าย ตอบ x = 10 , y = 10 ผลคูณได้ 100 อันนี้แหล่ะมากสุด

[สาระ] การศึกษาเด็กนอกกับเด็กไทย (อ่านยาว)

มีหลายคนมักตั้งคำถามว่า ทำไมเด็กนอกเรียนไม่เห็นหนักเท่าไทย ทำไมเค้าถึงฉลาดกว่าเรา? ตอนบ่ายเค้าเล่นกีฬา เล่นดนตรี ตอนเช้าเค้าก็ไปเรียน เค้าเรียนกันยังไง...

โจทย์แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6

1.กำหนดให้ f เป็นฟังชันอนุพันธ์ และ F(x) =   (f(x))3+ 15   ถ้า F(1) = (1) = 4 แล้ว F'(1) มีค่าเท่าใด 2.พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y = x2-3x+2 จาก x=0ถึงx=2 เฉพาะส่วนที่เหนือแกน x เท่ากับเท่าใด

ถาม Q-1329 Q-1324 Q-1325 แคลคูลัสครับ

กำหนดให้ L เป็นเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ 2 และเส้นตรง L นี้สัมผัสกับเส้นโค้ง y = x2 + 2 ถ้าจุด (a , b) เป็นจุดอยู่บนเส้นตรง L ที่อยู่ใกล้จุดกำเนิดมากที่สุดแล้ว จงหา a + b อยากถามว่า ใกล้จุดกำเนิดสุดเป็นยังไงอะคับคิดไม่ออก เส้นตรงเส้นหนึ่งสัมผัสโค้ง y = x3 – 6x2 – 15x ที่จุด (0 , 0) เส้นสัมผัสดังกล่าว จะไปตัดเส้นโค้งอีกจุดหนึ่งที่จุด (a , b) จงหาค่า a + b งงว่าเส้นโค้ง เส้นผ่านจุดสัมผัสแล้วไปตัดตรงไหน เส้นโค้ง y = ax2 + bx + c ผ่านจุด (1 , 2) และสัมผัสกับเส้นตรง y = x ที่จุดเริ่มต้น แล้วจงหาค่า a – b – c ที่จุดเริ่มต้นใช่(0,0) รึเปล่าคับ

เพาเวอร์เซต ไม่เข้าใจเลยค่ะ

พื้นฐานที่ใช้ในการเรียนแคล1มีไรมั่งค่ะ พื้นฐานเป็นเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นที่เราเรียนกันตอน ม ปลาย ค่ะ แต่ว่า เรียนมหาวิทยาลัย ต้องประยุกต์มากขึ้นค่ะ

The squeeze principle คืออะไรคะ

ที่ dektalent เปิดสอน ม.1 - ม.6 ค่ะ ที่น้องเอามาถามเป็นเนื้อหาแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย ที่เว็บไม่ได้สอนจ้า

ถามหน่อยครับ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาครับ

1.ถ้าต้นทุนในการผลิตตุ๊กตา x ตัว ราคาตัวละ 3x + 25 บาท นำไปขายทั้งหมดเป็นเงิน x2 + 95x บาท จะต้องผลิตตุ๊กตากี่ตัวจึงจะได้กำไร 2.ถ้าข้าวสารราคาถุงละ 27 + 6x – x2 บาท แล้วข้าวสาร...

การบ้านแคลคูลัสตรีโกณมิติ

รบกวนช่วยคิดหน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะ

กิจกรรม “โพสต์รูปชิงรางวัลกับ Dektalent.com”

ชวนน้องๆ มาโพสต์รูปชิงรางวัล เพียงถ่ายรูปร่วมกับ Dektalent.com จะแปลก แหวกแนว เรียบร้อย เนี๊ยบ หรือเก๋ ก็ได้ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงโพสต์รูปบน Facebook Fan Page ของ Dektalent.com ตามกติกาด้...

เนื้อหาคณิตสายศิลป์

พี่โต๋ค่ะ สงสัยว่าคณิตของสายศิลป์ต้องเรียนแคลคูลัสเบื้องต้นไหมคะ แล้วต้องเรียนเนื้อหาอะไรบ้างหรอคะ

PAT1 ออกเรื่องอะไรบ้าง

ใกล้สอบ PAT1 กันแล้วนะ เหลืออีกเพียง 22 วันเท่านั้น!!! สำหรับ PAT1 ครั้งที่ 1/2560 จะสอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ค่ะ ข้อสอบ PAT1 มี 45 ข้อ ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเ...

ชีท ลำดับ อนุกรม

พี่โต๋ พี่หนึ่ง ขอชีทแคลคูลัสด้วยจ้า ^^

แคลคูลัส ln กับ e

ขอนี้ ทำยังไงอะครับ รบกวนด้วยนะครับ ^^

เพ่ โต๋ เพ่ หนึ่ง ขออะไรสักอย่างสิ ช่วยเพิ่มคลิป อนุพันธ์ของ Implicit Fun

พี่ครับ ไม่ค่อยเข้าใจเลย เพิ่มสัก 5 ข้อได้ไหม ตัวอย่าง Implicit Function ผมไม่ค่อยเข้าใจเลย ทำข้อสอบก้อได้น้อยมากๆ เห็นแก่อนาคตผมเถอะ อ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจอยู่นะ ข...

ช่วยเฉลยโจทย์แคลคูลัสหน่อยค่า

1. กล่องบรรจุน้ำยาทรงสี่เหลียมมุมฉากมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 3 ฟุต สูง 20 ฟุต ถ้าปล่อยน้ำยาลงกล่องอัตรา 36 ลบ.ฟุตต่อนาที ระดับน้ำยาจะสูงขึ้นในอัตรากี่ฟุตต่อนาที เมื่อน้ำนาอยู่สูง 10 ฟุต 2. มีลวดยาว L ฟุต ตัดออกเป็น 2 ส่วนส่วนที่หนึ่งขดเป็นวงกลม อีกส่วนขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจุตรัสให้ผลบวกของพื้นที่รูปทั้งสองมีค่าน้อยสุด จะต้องตัดลวดส่วนที่หนึ่งยาวกี่ฟุต 3. มีลวดยาว 20 ม. ต้องการนำมาขดเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง ความยาวของรัศมีของสามเหลี่ยมฐานโค้งเป็นกี่เมตรจึงจะทำให้มีพื้นที่มากที่สุด 4. y= f(x) = lx2-4l

[ Calculus week ]

นี่คือหัวข้อย่อบของเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นที่จะเรียนกันค่ะ มันเบื้องต้นจริงๆ นะ แคลคูลัสที่เราเรียนตอน ม.ปลาย เดี๋ยวขึ้นมหา'ลัย เจออีกเพียบเลย

แคลคูลัส กฏลูกโซ่

ถ้าเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเลย แนะนำให้เรียนทั้งบทดีกว่าค่ะ พี่มีคลิป VDO ที่สอนเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะ มีแบบฝึกหัด คลิป VDO เฉลยก็มี สอนตั้งแต่ง่ายไปยาก เรื่องแคลคูลัสฯ อยู่ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6 ไปสมัครเรียนนะคะ จะได้เข้าใจ https://www.dektalent.com/course-math-grade-talent-6.php

ถามข้อนี้แคลคูลัส

ทำไมข้อนี้ใช้สูตรกำลังสามแล้วคิดออกมาได้ไม่เหมือนเฉลยคะ

แจ้งข้อผิดค่ะ !!!

แคลคูลัสคลิปแรกแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ต้องขอโทษด้วย ผิดพลาดทางเทกกะนิกนิดหน่อยครับ

พรีแคลคูลัสต้องเรียนไรบ้างคะ?

คืองี้ค่ะพี่โต๋ หนูกำลังขึ้นม.4 ต่อที่รร.จุฬาภรค่ะแล้วรร.จะให้หนูเรียน precalculus อ่ะค่ะ หนูจะต้องเรียนเนื้อหาล่วงหน้าอะไรบ้างคะ? #อยากได้เกรดดีๆในรั้วรร.นี้ค่ะ555

สอบถามเรื่องคอร์สอินเทนซีทค่ะ

ชีทที่ไม่มีตอนนี้ -แคลคูลัส -ลำดับและอนุกรม -สถิติ 1-3

มาร่วมแสดงความประทับใจกันดีกว่า ^^

แคลคูลัสพี่โต๋เพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนหมาดๆเลยครับน้องมาย

แบบฝึกหัดท้ายบท ชุดที่2 เรื่องเเคลคูลัสเบื้องต้น Q-1275, Q-1276 , Q-1277, Q

มีน้องถามมาค่ะ แบบฝึกหัดท้ายบท แคลคูลัส ข้อ 1 - 3 (Q-1275 - Q1277) 3 ข้อนี้โจทย์ถามแบบเดียวกันเลยค่ะ ถามอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ x ใดๆ ใช้สูตร นี้เลยค่ะ limh0 f(x + h) - f(x)h Q-1275 limh0 [(x + h)2 + 6] - (x2 + ...

ดูเฉลยข้อสอบแบบละเอียดยังไงค่ะ

หนูทำแบบทดสอบแล้ว บางข้อที่หนูผิิดคือหนูต้องการจะรู้ว่ามันทำยังไง ตอนนี้หนูเรียนเรื่องแคลคูลัสอยู่ ตอนแรกๆก็มี แต่พอมา อนุพันธ์ฟังก์ชันคอมโพสิท ไม่มีเฉลยเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเส้นโค้ง

จงหาเส้นตรงที่ตั้งฉากกับดส้นสัมผัสเส้นโค้ง y=2xกำลังสาม - 1ส่วนสแควรูทx ที่จึดx=1ข้อนี้ลองวาดรูปคร่าวๆ ก่อน จะเห็นภาพดีขึ้นค่ะ จะสร้างเส้นตรง ต้องรู้ 2 อย่าง 1. จุ...

แคลคูลัส

รบกวนถามวิธีคิด ข้อ Q-1336 หน่อยคับ^^

มีเรื่องอยากถามพี่โต๋ครับ เกี่ยวกะ sin cos tan

คือว่า ผมอยากจะทวนเรื่องที่มันมี sin cos tan อะครับ ควรดูคลิปตรงไหนดีครับ แล้วก็อีกเรื่อง คือว่า ผมจะเรียน แคลคูลัส แล้วต้องเตรียมเนื้อหาอะไรก่อนมั้ยครับ หรือไปดูคลิปเรื่องแคลคูลัสได้เลยอะครับ ขอบคุณครับ

Help Me การบ้าน แคลคูลัส ประยุกต์ TT

1. สี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านหนึ่งอยู่บนแกนX ส่วนจุดยอดอีก2จุดอยู่บนเส้นตรง y=2x และ 3x+y+30=0 สี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่มากที่สุกเท่าไร ??? 2. จงหาจุดบนเส้นโค้ง y=x^2 /2 ที่อยู่ใกล้จุด (6,0) มากที่สุด ??? การบ้านครับ งง ช่วยด้วยครับ

อยากทราบเกี่ยวกับโจทย์ครับ

คืออยากถามว่า ถ้าจะเรียน intensive แล้วยังไม่เคยเรียน เรื่องของ ม.6 พวกแคลคูลัส มาก่อน จะลงได้เลยมั้ยคับ

สอบถามเรื่องคอร์สเรียน

ไม่ทราบว่า ทางสถาบัน มีคอร์สแคลคูลัส 1 และ แคลคูลัส 2 ระดับมหาวิทยาลัยมั้ยครับ ?

แคลคูลัส.. ฟังชั่นแฝง

คือเฟิร์นไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาที่เราดิพเสร็จแล้วยังต้องติดตัวแปลอีกล่ะคะ อย่างแบบ x2 พอดิพแล้วก็น่าจะได้แค่ 2x เฉยๆ แต่กลับติด 2xdxdx ด้วยละคะ? ปล.intensive ไม่มีสอนเรื่องนี้อ่ะค่ะ

เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...

แคลคูลัสค้างค่ะ

แคลคูลัสค้างค่ะ คลิป: C00139 ค้างนาทีที่ 18.12 ขอบคุณค่ะ ^^

โจทย์แคลคูลัส

ข้อนี้ทำยังไงอะครับ?

ข้อสอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ม.4

ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบมิทเทอมที่ผ่านมาค่ะ เป็นข้อสอบฟิสิกส์ ข้อนี้ 1 คะแนน แสดงวิธีทำ ข้อนี้หนูไม่ได้ทำอ่ะค่ะ ไม่รู้จะเริ่มยังไง กำหนด y = 2cos(2x) จงหาค่าต่อไปนี้โดยใช้วิธีการทางแคลคูลัส 1. ความชันของฟังก์ชัน ณ จุด x = π 2. จงหาพื้นที่ใต้กราฟในช่วง x = -π/2 ถึง x = π/2

มีเฉลยละเอียดข้อสอบ Pat 1 พ.ย. 2557 ไหมครับ

อยากได้เฉลยละเอียดข้อสอบ Pat 1 พ.ย. 2557 โดยเฉพาะเรื่องแคลคูลัสครับ

โจทย์หาฟังก์ชั่น

ให้ลองวาดรูปก่อน สมมติตัวที่ไม่รู้ แล้วตั้งสมการ วิธีคล้ายๆ กันค่ะ จะใช้วิธีแบบเรื่องฟังก์ชัน หรือเรื่องแคลคูลัสก็ได้

ฟังก์ชันพหุนาม

เพราะเป็นตรงจุดเปลี่ยนโค้งพอดีค่ะ จริงๆ ดูรูปก็จะเข้าใจเลย ถ้าสงสัยตรงนี้ อยากให้ไปดูเนื้อหาก่อนนะ เรื่องแคลคูลัสมีคลิปสอนที่นี่ค่ะ https://www.dektalent.com/course/math-calculus/

คือว่าเรียนคณิตไม่เก่งเลยอะครับคณิตได้1.80เองทั้ง5เทอม

คือว่าเรียนคณิตไม่เก่งเลยอะครับคณิตได้1.80เองทั้ง5เทอม ม.ต้น แล้วม ปลายจะเรียนคณิตได้ดีหรือเปล่าครับ ถ้าตั้งใจได้แน่นอนค่ะ แต่ช่วงปิดเทอมนี้น้องควรจะทบทวน...

เรื่องอินทิกรัล

อินทิกรัล-อินทิเกรต เป็นเรื่องเดียวกันครับ แต่เขียนได้หลายแบบ เป็นเนื้อหาในบทเรียนแคลคูลัสเบื้องต้นครับ ก่อนเรียนเรื่องอินทิเกรตแนะนำให้เรียนเรื่องอนุพันธ์ก่อนนะครับเพราะเป็นพื้นฐานของการอินทิเกรต https://www.dektalent.com/lesson/15-calculus/

Q-1316 แคลคูลัส ความชันของเส้นโค้งณจุดใดๆ

พี่คะ หนูอยากทราบว่าทำไมอยู่ดีๆพี่ถึงใช้คอมโพสิทลงไปในโจทย์คะ หลังจากที่พี่เปลี่ยนจาก f(u)เป็นf(x)แล้วน่ะค่ะ

อยากเรียนคอร์สเพิ่มอีก

ได้ค่ะ แต่เลขที่เรียนในมหาวิทยาลัย จะไม่เน้นทำโจทย์เยอะๆ จะเน้นเข้าใจ concept แล้วพิสูจน์ให้ได้มากกว่าค่ะ และส่วนใหญ่จะเรียนแคลคูลัสค่ะ ซึ่งเนื้อหาจะต่อยอดจากแคลคูลัสที่เรียนกันตอน ม.6 ค่ะ

แคลคูลัสเบื้องต้น แบบฝึกหัดที่2

ผมไม่เข้าใจละไม่สามารถทำได้ผมอยากรู้ว่ามีหลักยังไงครับละผมทำผิดหมดเลยไม่มีเฉลยอธิบายหรอครับผมอยากทำได้ครับ

แคลคูลัสสสสสสสสสสสสส

ถ้ามันมาเป็น ฟังชั้น fog(x) ต้องแก้ยังไงครับ

สอบถามค่ะ

ลิมิต แคลคูลัส ลำดับและอนุกรม ยังไงลองดูเนื้อหาของที่ รร ด้วยนะคะ

สอบถามพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับป.ตรี

พอดีผมจบสายอาชีวะมา แล้วกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับป.ตรี ในคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขา วศ.คอมพิวเตอร์ ผมกังวลเรื่องความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของผม เนื่องจากเรียนสา...

ถามแคลคูลัสครับ

อยากได้วิธีทำ แล้วคำตอบ ครับ ขอบคุณครับ

ถามการบ้าน เรื่องแคลคูลัสครับ

ข้อที่ 112ครับ ขอบคุณครับ

เรียน วิศวะ แต่ไม่มีพื้นฐานเลขเลย งงพวกแคลคูลัสเวคเตอร์ ควร ปูพื้นฐานตัวไหน

cos sin tan ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับ ผมควรลงเรียนตัวไหนดี T^T

สอบถามเรื่อง การหาร และ การแยกตัวประกอบครับ

1. การหาร กรณีที่ ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหาร ใช้วิธีใดในการหาคำตอบครับ เช่น 1/4 = 0.25 2.การแยกตัวประกอบ กรณีที่ไม่สามารถแยกแฟกเตอร์ออกมาเป็นจำนวนเต็มได้ มีวิธีใดในการ...

ผมอยากทราบวิธีทำครับ

โจทย์คือแบบนี้ครับ f(x3+2x+2) = 15x2 + 2 จงหา f ' (5) ผมไม่ทราบนิยามครับ อยากทราบวิธี หา f(x) ด้วยครับใช้ฟังก์ชันคอมโพสิทช่วย ให้ g(x) = x3 + 2x + 2 g'(x) = 3x2 + 2 จากเรื่องดิฟฟังก์ชันคอมโพสิท ส...

ถามเรื่องแคลคูลัส ค่ะ

มี 2 ข้อค่ะ หาคำตอบไม่ได้เลยค่ะ หา lim จัดรูปก่อนได้ค่ะ limx4 x - 4 x2+ 9 - 5 คูณด้วยสังยุคของส่วน = limx4 x - 4 x2+ 9 - 5 x2 +9 + 5 x2 +9 + 5 ที่ส่วนจะได้ตามสูตรผลต่างกำลังสอง = limx4 (x - 4)( x2 +9 + 5)x2+ 9 - 52 = limx4 (x - 4)( x2 +9 + 5)x2...

ถามโจทย์แคลคูลัส เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะ

ขอโทษค่ะพอดีรูปไม่ขึ้นน่าจะเพราะไฟล์ใหญ่ไป;-; นี่โจทย์ค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com แคลคูลัส - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.11 วินาที