บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น วงกลม


แผนภูมิรูปวงกลม ม.2

แผนภูมิรูปวงกลม เป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความน่าสนใจ ชัดเจน นิยมนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบ และจะมีการแสดงข้อมูลในรูปร้อยละ ดังนั้นควรมีพื้นฐานจากเรื่องร้อยละมาก่อน ในบทนี้เราจะได้เรียน การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม พร้อมโจทย์ตัวอย่างให้ได้ฝึกอ่านและเขียนแผนภูมิรูปวงกลมกัน


วงกลม ม.3

ในบทนี้จะได้ทราบส่วนประกอบต่างๆ ของวงกลม และเน้นเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลม และนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบคำถาม โจทย์จะกำหนดรูปวงกลมแล้วถามขนาดของมุมที่เหลือ สามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบ เป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะ


สรุปวงกลม ม.ต้น

สรุปวงกลม ม.ต้น ในบทนี้เน้นเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลม รวมทั้งรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบคำถาม โจทย์จะกำหนดรูปวงกลมแล้วถามขนาดของมุมที่เหลือ สามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบ เป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะ


แผนภูมิรูปวงกลม ม.2

แผนภูมิรูปวงกลม เป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความน่าสนใจ ชัดเจน นิยมนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบ และจะมีการแสดงข้อมูลในรูปร้อยละ ดังนั้นควรมีพื้นฐานจากเรื่องร้อยละมาก่อน ในบทนี้เราจะได้เรียน การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม พร้อมโจทย์ตัวอย่างให้ได้ฝึกอ่านและเขียนแผนภูมิรูปวงกลมกัน


วงกลม ม.3

ในบทนี้จะได้ทราบส่วนประกอบต่างๆ ของวงกลม และเน้นเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลม และนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบคำถาม โจทย์จะกำหนดรูปวงกลมแล้วถามขนาดของมุมที่เหลือ สามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบ เป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะ

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น วงกลม


 

วงกลม

อธิบายเรื่อง วงกลม สมการของวงกลม พร้อมตัวอย่าง


 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสมการวงกลม

Conic2-2 ตัวอย่างที่ 2 สมการวงกลม เป็นคลิปต่อจากสมการวงกลม


 

ตรีโกณมิติในวงกลม

อธิบายเรื่อง ตรีโกณมิติในวงกลม ข้อตกลง วงกลมหนึ่งหน่วย การคิดเครื่องหมายของแต่ละควอแดรนท์ มุม 30 องศา มุม 45 องศา มุม 60 องศา พร้อมตัวอย่าง


 

วงกลมหนึ่งหน่วย

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.5 ที่เรียนเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะได้เรียนเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 17:32 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม

อธิบายเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม พร้อมตัวอย่าง


 

วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนววงกลม

อธิบายเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนววงกลม พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง การเลื่อนแกน วงกลม พาราโบลา พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาตรีโกณมิติ

vdo สรุปเนื้อหาตรีโกณมิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย สูตรพื้นฐาน 8 สูตร การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่

vdo สรุปเนื้อหา เรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในแนววงกลม วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนวเส้นตรง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนววงกลม พร้อมตัวอย่าง


 

การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่

เนื้อหาเรื่องการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น วงกลม


 

แบบฝึกหัดเรื่อง วงกลม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง วงกลม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ตัวอย่างที่ 2 สมการวงกลม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ตัวอย่างที่ 2 สมการวงกลม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนววงกลม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนววงกลม ชุดที่ 1


 

ข้อสอบวงกลม ชุดที่ 1

ข้อสอบวงกลม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 3


 

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 4

บทสนทนาเกี่ยวกับวงกลม


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

เรียงสับเปลี่ยนวงกลม

คำถาม: จากอักษร A, A, A, B, C, D นำมาเรียงสับเปลี่ยนในแนววงกลม โดยให้อักษร D ต้องเรียงติดกับ A เสมอ จะทำได้กี่วิธี ยึด D เป็นหลัก เอา A มาติดกับ D A ตัวซ้ายได้ 3 วิธี (เพราะมี A ทั้งหมด 3 ตัว) ตัวที่ขวาได้ 2 วิธี ที่เหลือ สลับยังไงก็ได้ ได้ 3! อย่าลืมหารตัวซ้ำออก ก็คือ A 3 ตัว จะได้ 3x2x3!3! = 6 ดูรูปประกอบค่ะ

หาพื้นที่ ที่แรเงา พวกวงกลม

คำถามจากน้องขวัญ น้องขวัญ พี่ตอบให้ในกระทู้ใหม่ค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=3171...

โจทย์ปัญหาภาพเวนน์และออยเลอร์

1.ประชาชนในจังหวัดหนึ่งืางภาคอีสานพูดภาษาไทยได้ 72%,พูดลาวได้ 34%,พูดจีนได้ 22%พูดไทยหรือจีนได้ 79%,พูดไทยหรือพูดลาวได้ 92%,พูดภาษาจีนหรือภาษาลาวได้ 49%,พูดได้ทั้งสามภ...

โจทย์คณิตม.4 เรื่องเซตค่ะ

(โจทย์) จากการสอบถามความนิยมน้ำดื่ม2ยี่ห้อ คือดื่มดีกับเย็นชื่นใจ ของคนจำนวน 45 คนปรากฏว่า 25 คนนิยมดื่มดี 30 คนนิยมเย็นชื่นใจ และมี 35 คนนิยมอย่างน้อยหนึ่งยี่ห้อ...

หาพื้นที่วงกลมในสี่เหลี่ยม

ูช่วยเขียนเฉลยแบบละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ข้อ 1 หาพื้นที่สี่เหลี่ยมนอกสุดก่อน สูตรคือ ก x ย หาความยาว พี่ให้ วงกลมมีรัศมี x ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมมีความยาว 8x หน...

เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน

- ถ้าต้องการเลือกผลไม้ 3 ชนิด จาก 6 ชนิดคือ ส้ม ชมพู่ มังคุด ละมุด มะม่วง และน้อยหน่า โดยมีข้อแม้ว่า สำหรับมังคุดกับละมุดนั้น ถ้าเลือกจะต้องเลือกทั้งสองชนิด จะมีวิธีเลือกทั้งหมดกี่วิธี - กำหนดจุด 6 จุด บนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่ง จงหาจำนวนวิธีที่จะสร้างรูปหลายเหลี่ยมบรรจุภายในวงกลมโดยใช้จุดเหล่านี้เป็นจุดยอดมุม

โจทย์เรขาคณิตวิเคราะห์ 2 ข้อนี้ครับ

เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ โจทย์ ข้อ 1 จงหาจุดตัดของวงกลม x^2+y^2-x-3y = 0 และ เส้นตรง x+y = 1 ข้อ 2 จงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง x-7y-11=0 และผ่านจุดที่เส้นตรง x-7y-11=0 ตัดกับเส้...

ทริกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี

ก่อนสอบ 1. ทบทวน ท่อง ทฤษฎีบทหรือนิยาม ของบทเรียนที่จะมีการสอบ ให้ได้อย่างขึ้นใจ ชนิดที่ว่าแม้พิสูจน์โจทย์ข้อสอบนั้นไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถแสดงความสัมพันธ์...

การเรียงสับเปลี่ยน

1.เด็กชาย5คนแเละเด็กผู้หญิง5คนซึ่งแต่ละคนมีอายุไม่เท่ากัน ถ้าให้เด็กทั้งหมดออกมายืนเรียงแถวยาวจะได้วิธีการยืนกี่วิธี เมื่องต้องการให้ ถ้ามองจากหัวแถวไป...

เรียงสับเปลี่ยน นั่งสลับที่กัน ชาย หญิง

จากโจทย์ของน้องกระแต จงหาว่ามีกี่วิธีที่จะจัดชาย4คน หญิง4คน นั่งโต๊ะกลม โดยผู้หญิงแต่ละคนนั่งอยู่ระหว่างชาย 2 คน (แสดงวิธีทำ) ลองวาดรูปดูก่อน จะได้ว่า โจทย์ให้นั่งชายสลับหญิงค่ะ แล้วเวลานั่งเป็นวงกลมต้องมียึดหลักไว้ทีนึง ลองดูรูปของพี่ประกอบด้านล่างนะคะ สรุปตอบ จำนวนวิธี = 3!4! (3! คือ ชาย 4! คือ ญ)

ช่วยด้วย! ไม่เข้าใจเรียงสับเปลี่ยน+จัดหมู่ค่ะ

Pn,r ใช้กับเรียงสับเปลี่ยน Cn,r ใช้กับการจัดหมู่ บางข้อต้องใช้สองอย่างเลย ความต่างคือ วิธีจัดหมู่ จะไม่สนใจลำดับที่ของสิ่งของที่นำมาจัด วิธีเรียงสับเปลี่ยนจะสนใจลำดับที่ แต่ถ้าจำสูตร จะงง มากค่ะเรื่องนี้ ให้ทำโจทย์เยอะๆ logic จะต่างจากคณิตเรื่องอื่นๆ นะคะ สิ่งสำคัญคือ คิดถึงหลักความเป็นจริง เช่นเอาคนมานั่งเป็นวงกลม ก็วาดรูปออกมาเลยค่ะ ทำโจทย์เยอะๆ จะได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะ

เรื่อง สมการวงกลม

หาสมการวงกลมที่ผ่านจุด (2,3) และ (-1,1) และมีจุดผ่านศูนย์กลางอยู่บนเส้นตรง x-3y = 11

สมการวงกลม

ให้หาสมการวงกลมที่มี (-1,-3) เป็นจุดศูนย์กลาง และสัมผัสเส้นตรงที่ผ่านจุด (-2,4) และ (2,1)

ถามการบ้านเรื่องสมการกำลังสอง ม.2 ค่ะ

อธิบายวิธีทำให้หน่อยค่ะ ข้อนี้ด้วยค่ะ ...

ถามการบ้านเรื่องสมการวงกลมภาคตัดกรวยค่ะ

จงหาสมการของวงกลมที่ผ่านจุด (-5,3) สัมผัสเเกนxและมีจุดศูนย์กลางบนเส้นตรง x+y=1

ถามการบ้านคณิตครับ

ลากเส้นเชื่อมจุดศูนย์กลางของวงกลม จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 8 นิ้ว หาความสูงของสามเหลี่ยมด้านเท่า ได้จากเรื่องพิทากอรัส เอามาประกอบกับรัศมีอีก 2 รูปที่รู้ความยาวอยู่แล้ว จะได้ x ค่ะ ดูรูปประกอบนะคะ

หาสมการวงกลม ทำยังไงคะ

ให้หาสมการวงกลมที่มี (-1,1) เป็นจุดศูนย์กลาง และสัมผัสเส้นตรง 3x+3y-2=0ทำภาคตัดกรวยให้วาดรูปเสมอ จะได้เห็นภาพ มีคลิป VDO สอนที่นี่ค่ะ เป็นคอร์สแบบกลุ่มบท https://www.dektalent.com/course/m...

สอบวิชาสามัญแพทย์

พี่ช่วยแนะแนวข้อสอบแพทย์ให้บ้างได้หรือป่าวค่ะหรือวิธีคิดเลขแต่ละเรื่องให้เร็วๆๆจะได้ทำข้อสอบทันเวลาวิเคราะห์ แนวข้อสอบวิทย์เข้าแพทย์ กสพท 2554 ซุนวู เคย...

โจทย์ปัญหาเซต ที่ต้องวาดวงกลมน่ะค่ะ

ขอถามหน่อยค่ะ เรื่องเชต ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้าเกี่ยวกัยการใช้พัดลม พบว่า 60%ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45%ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ15%ใช้ทั้งสอ...

เรื่องค่าสมบูรณ์

และผมก็ขอถามเรื่องตรีโกณมิติในวงกลมด้วยครับ ทำไมฟังชั่นไซน์ คือ เซตของคู่อันดับ(ซีต้า,y)และ y=sinซีต้า และทำไมฟังชั่นโคไซน์ คือ เซตของคู่อันดับ (ซีต้า,x)และ x=cosซีต้า มันมาได้ยังไงผมงงทำไมพี่ไม่อธิบายอะไรเลย - -*

72เรื่องรู้ไว้รกสมอง ^^

1. เลือดไหลเวียนเข้าสู่สมองประมาณ 750.1000 มิลลิลิตร ทุก 1 นาที (ประมาณ 3 กระป๋องน้ำอัดลม) 2. คนหลงทางในทะเลทราย มักเดินหลงทางเป็นรูปวงกลม และจะวนกลับมาที่เดิม (ถ้าไม่...

Q-3591 หาพื้นที่เเรเงา วงกลมแนบในสี่เหลี่ยม

Q-3591 ดูรูปนะคะ ให้มองแยกตรงสีเขียวออกไปก่อนค่ะ พื้นที่ตรงสีเขียว คือ พื้นที่ครึ่งวงกลมนั่นเอง โจทย์ให้ความยาวด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส = 14 จะได้ เส้นผ่านศูนย์กล...

ตรีโกณมิติและการประยุกต์

ใครก็ว่ายากกันนะคะ เรื่องนี้ บางคนกลัว บางคนไม่อยากแม้แต่จะมอง ใจเย็นๆ นะคะ สูตรอะไรที่ว่าเยอะ นับแล้วก็ 50 กว่าๆ แต่มันก็มีวิธีจำอยู่ ทุกสูตรมีที่มา ที่ไป เรารู้แค่ ไม่กี่สูตร ก็แตกออกเป็นสูตรอื่น ๆ ได้อีกเพียบค่ะ ไม่ต้องจำท้้งหมด แรกสุดต้องทำความเข้าใจกับ วงกลมหนึ่งหน่วยก่อนค่ะ รายละเอียดมีอีกมาก เอามาชิมๆ แค่นี้ก่อนนะคะ

ตัดเค้กเป็นเส้นตรงให้ได้หลายชิ้น จะตัดเค้กได้มากที่สุดกี่ก้อน

งาน "คริสมาสต์" มีการเฉลิมฉลอง ด้วย "เค้ก 1 ก้อน" โดยมีหน้าตัดเป็นวงกลม เนื่องจากมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เลยต้องทำการตัดเป็นจำนวนชิ้นที่มากที่สุด เพื่อให้หลายๆคนได้กิน (ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน) ถ้าบังคับให้ใช้มีดตัดเค้กเป็นเส้นตรง ได้ 5 ครั้งเท่านั้น จะได้เค้กมากที่สุดกี่ก้อน?

ช่วยแสดงวิธีทำโจทย์ข้อนี้ให้ดูหน่อยคะ

ลูกฟุตบอลลูกหนึ่งวัดความยาวรอบวงกลมใหญ่ได้ 66ซม. ถ้าลูกฟุตบอลทำด้วยหนังหนา 0.5 ซม.จ จุลมได้กี่ ลบ.ซม. ขอวิธีทำแบบละเอียดหน่อยคะ เป็นเลข ม.สาม ตอนนี้ทำไม่เป็นแล้...

ความชันของเส้นตรง

ช่วยแสดงวิธีทำได้ไหมค่ะ จงหาความชันของเส้นตรง(a ,aส่วนb)และ(b, b ส่วนa)เมื่อa≠0 b≠0 และ a≠b ---------------------------- หาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (a , ab) กับ (b , ba) m = ab - ba a - b ที่เหลือก็คือ จัดร...

สมการวงกลม ม.4

ช่วยทำข้อ11ให้ดูหน่อยคะ มันต้องคิดยังไงคะ

อนุพันธ์ฟังก์ชันเพิ่ม-ลด

พี่โต๋รบกวนข้อ7หน่อยค่าคือหนูแก้อสมการมาละไม่ได้ค่า x ถ้าได้ค่า x มาแล้วต้องเขียนเส้นจำนวนยังไงบ้าง ช่วยด้วยค่าาาา โจทย์ให้ทำอะไรคะ...

ถามหน่อยครับ โจทย์ความน่าจะเป็น

1.มีลูกบอลสีแดง 5 ลูก สีขาว 4 ลูก และสีเขียว 3 ลูก ต้องการจัดลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 2 ลูก และสีขาว 2 ลูก และสีเขียว 2 ลูก มาเรียงเป็นวงกลม จะจัดได้กี่วิธี 2.ในการสัมภาษ...

การบ้านแคลคูลัสตรีโกณมิติ

รบกวนช่วยคิดหน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะ หาลิมิตให้แทนค่า ถ้าแทนแล้วมีปัญหา เช่น ส่วนเป็นศูนย์ค่อยจัดรูปค่ะ ปรากฏว่า ข้อนี้ แทน x = 0 แล้วส่วนเป็นศูนย์ งั้นต้องจัดรู...

แผนภาพเวนน์ & ออยเลอร์

ทั้งหมดจะมีวงกลม3วงซ้อนกันใช่มั้ยค่ะและ20คนที่ใช้ทั้งสามเครือข่ายจะอยู่ตรงกลาง แต่ที่หนูสงสัยก็คือ คำถามข้อที่สามอ่ะค่ะ ...คนที่ใช้บริการ DTAC และ TRUEMOVE เพียงเท่านั้น ......*คำว่าเพียงเท่านั้นคิดยังไงค่ะ? เพราะในโจทย์บอกไว้ว่า....14 คนใช้เครือข่าย DTAC และ TRUEMOVE ....คงไม่ได้นำสิ่งที่โจทย์บอกมาตอบใช่มั้ยค่ะ?

ลูกบาศก์

ถือว่าเป็นลูกบาศก์หน้าเกลี้ยงนะ เลือกสีก่อน ได้>> 8 เลือก 6 แล้วเลือก 2 สีที่จะทาหน้าตรงข้ามกัน(บนล่าง) >> 6 เลือก 2 เหลืออีก 4 สี ทารอบๆ ด้านข้าง(ต้องคิดแบบวงกลม) ได้ >> (4-1)! เอาทั้งหมดมาคูณกัน ก็จะได้คำตอบค่ะ ถ้าเป็นลูกบาศก์ลูกเต๋า จะคิดละแบบนะ เพราะลูกเต๋ามีเลขกำกับแต่ละหน้า

ทำไม่ได้เลยครับ โจทย์เซต

ส่วนข้อนี้ คำถาม: นักเรียนชั้นหนึ่งมี 40 คน ปรากฏว่า 8 คนไม่ชอบเล่นกีฬาชนิดใดเลย แต่มี 25 คน ชอบเล่นฟุตบอล และ 20 คนเล่นวอลเลย์บอล ดังนั้นนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลอย่างเดียวมีกี่คน ที่บอกว่าไปไม่เป็นเลย พี่แนะนำอย่างนี้ก่อนค่ะ โจทย์ที่บอก 8 คน ไม่ชอบเล่นกีฟาอะไรเลย คือ อยู่นอกวงกลมค่ะ แล้วน้องลองวาดรูปแล้วใส่ทุกอย่างที่รู้ลงไปก่อน ลองดูตัวอย่างในคลิป C7 ก่อนก็ได้ค่ะ เรื่องโจทย์ปัญหาเรื่องเซต

Q-3590 หาพื้นที่เเรเงา พวกวงกลม

ดูรูปนะ เอาสีเหลือง 2 ติ่งนั้นออกไปก่อน แล้วจับย้ายที่ใหม่ จะเห็นว่า จริงๆ ก็คือ วงกลมแนบในสี่เหลี่ยมค่ะ มีติ้งแบบสีเหลืองอยู่ 6 ชิ้น แต่ละชิ้น หาพื้นที่ได้...

งงว่าจุดที่วงกลมตัดเส้นตรงคืออะไรอะค่ะ T__T

คือจุด ที่สมการวงกลมกับสมการเส้นตรง ตัดกันค่ะ ต้องแก้ระบบสมการระหว่าง สมการวงกลม และ สมการเส้นตรงค่ะ เพื่อหาจุดตัด ให้ x2 + y2 - 10x = 0 ------ สมการที่ 1 4x + 3y = 20 ------ สมการที่ 2 แบบนี้ค่ะ ลองทำต่อนะ :)

ตรีโกณประยุกต์

sin 90 = 1 ค่ะ ลองดูที่วงกลมหนึ่งหน่วย ตรง 90 จะได้พิกัดจุดเป็น (0,1) sin คือ ค่า y ก็เลยได้ว่า sin 90 = 1 ค่ะ

เรียงสับเปลี่ยนเเนววงกลม

มีน้องถามมาค่ะ มีธงชาติต่างๆ5ผืน ชาติละ1ผืน และธงชาติไทยขนาดไม่เท่ากัน2ผืน นำมาจัดเรียงประดับรอบวงเวียนโดยไม่ให้ธงไทยอยู่ติดกันได้ทั้งหมดกี่วิธี คะ? ไม่เ...

ช่วยเฉลยโจทย์แคลคูลัสหน่อยค่า

1. กล่องบรรจุน้ำยาทรงสี่เหลียมมุมฉากมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 3 ฟุต สูง 20 ฟุต ถ้าปล่อยน้ำยาลงกล่องอัตรา 36 ลบ.ฟุตต่อนาที ระดับน้ำยาจะสูงขึ้นในอั...

การหาโดเมนและเรนจ์ครับ

ที่ถามในเฟซบุคครับพี่ หาโดเมนและเรนจ์ของสมการวงกลมครับ เช่น (x-3)2 + (y-4)2 = 4

เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม

2) ญ นั่งตรงข้ามกัน ก็ยึดผู้ ญ ไว้เลย บังคับให้นั่งตรงข้ามกัน มี ญ แค่ 2 คนพอดี ดูตามรูปนะคะ ผู้ ญ คนแรกจับยึดเป็นหลักไว้ อีกคนบังคับว่าต้องนั่งตรงข้าม ก็นั่งได้แค่ 1 วิธี ผู้ชายอีก 6 คนนั่งยังไงก็ได้ คิดได้ 6! สรุป จะได้ 1 x 6! = 6! ตอบแล้วค่ะ

มีคำถามเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ค่ะ

หลายข้อหน่อยนะคะ 1. จงหาสมการเส้นตรงที่ 1.1 ผ่านจุด (2,5) และขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด (-3,-2) และ (1,4) 1.2 ผ่านจุดตัดของเส้นตรง x+3y-2=0 และ 4x-5y-2=0 และผ่านจุด (1,5) 1.3 มีผลบวกส่วนตัดแกน x และ y เท่ากับ 5 และผ่านจุด (1,4) 2. วงกลมวงหนึ่งมีเส้นตรง 2x-y=-1 เป็นเส้นสัมผัสที่จุด (2,5) และจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่บนเส้นตรง x+y=9 จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางและขนานกับเส้นตรง 2x=y-1 และตัดแกน x ที่จุดใด 3. จงหาค่าความชัน CP เมื่อมีจุดศูนย์กลางที่จุด C ซึ่งอยู่บนเส้นตรง 2=y+1 และวงกลมนี้ผ่านจุด P(2,-1) Q(-2,0) รบกวนด้วยนะคะ

จำนวนเชิงซ้อน

ข้อนี้ทำไงครับ x6 - 16 = 0 x6 = 16 x = 6 16 x = 246 x = 223 พอได้อย่างนี้แล้วเอาไปวาดวงกลมจุด ศก.(0,0) รัศมี = 223 จะเห็นว่าโจทย์เป็น x6 ดังนั้นจะมี 6 รากนะคะ (6 คำตอบ) วาดวงกลมแล้วแบ่งออกเป็น 6 ส่ว...

เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่

ต้องวาดรูปค่ะ นั่งแบบวงกลม มันต้องหักออกที่นึงเป็นหลักไว้ โจทย์บอก สลับชาย 2 หญิง 2 น้องก็วาดเลย พี่ขอยึดผู้ชายเป็นหลักไว้คนนึง ตรงผู้ชายก็เหลือ 5!นะคะ นับแล้วก็ได้ 5!6!

ความน่าจะเป็น(การจัดลำดับ)

นั่งสลับที่แบบนี้มีเป็นสูตรเลยนะคะ (n-1)!n!k! เป็น n-1 เพราะนั่งเป็นวงกลม k คือจำนวนที่สลับ พี่ลองทำแบบไม่ใช้สูตรให้ดูนะ ดูตามรูปข้างล่างเลยค่ะ ช ได้ 5! ญ ได้ 6! ผู้ชายที่ยึดเป็นหลักนั่งสลับได้อีก 3 วิธีเลยคูณ 3 เข้าไปด้วย ตอบ 5!6!x3 ค่ะ

โจทย์อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย

ถ้ารังสีของจรวดนิวเคลียร์มีการแผ่กระจายเป็นวงกลมแล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่รังสีเทียบกับเส้นรัศมี จาก 3กม. เป็น 5 กม 1. อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉล...

เอ่อ ในบทเรื่องภาคตัดกรวย คลิปวงกลม2.2ไปไหนครับ

คลิป 2.2 เป็นคลิปเสริมสำหรับเรื่องวงกลมค่ะ ทีมงานกำลังแก้ไข และจะเปิดให้ดูได้อีกในเร็วๆ นี้ค่ะ

พี่โต๋ช่วยแสดงวิธีให้หน่อยนะคะ

1) วาดรูปก่อนค่ะ ใส่ทุกอย่างที่เรารู้ลงไป จะได้รูปแบบที่พี่วาดข้างล่างค่ะ 2) โจทย์บอก เรียนทั้งคณิตศาสตร์และอังกฤษ10คน ตรงนี้คือ ตรงอินเตอร์เซก 3) หาพื้นที่ส่วนอื่นได้ ตามรูปเลยค่ะ 4) ถามว่านักศึกษาที่ไม่เรียนวิชาใดเลยมีกี่คน ก็เอาตัวเลขข้างในวงกลมบวกกัน จะได้ 18 + 10 + 10 = 38 คนทั้งหมดมี 40 เพราะฉะนั้น มีข้างนอกวง หรือ พวกที่ไม่เรียนอะไรเลย 40 - 38 = 2 คน ค่ะ ตอบ 2 คน PS. ดูรูปประกอบด้านล่างด้วยค่ะ

ถามเลขสถิติอีกข้อค่ะ

โจทย์ข้อนี้หนูไม่ค่อยแน่ใจตัวเลขน่ะค่ะ ตรงตัวเลขปริมาณการผลิตของปี2543 ตรงเลข80น่ะคะ หนูไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นเลข 80หรือ60 และมีจุดอื่นอีกค่ะ ตามที่หนูวงกลมสีแด...

urgent! ภาคตัดกรวย

พี่โต๋ขาาาาาาาาาาาาาาาาา คลิปวงกลมที่หายไปอะค่ะ ยังแก้ไม่ได้เลยหรอค้าาาาา ถ้าลงคลิปไม่ได้พี่โต๋เฉลยในนี้เลยได้มั้ยคะ คือเวลาเรียนหนูมันจะหมดแล้วค่ะพี่ แล้วมันเหลือแค่เรื่องนี้จริงๆ เฉลยให้ทีนะค้าาาา

การแก้อสมการ

จงแก้อสมการ (3-x) (x+8) 0 วิธีแก้อสมการคือให้ แยกตัวประกอบแล้วตีเส้นจำนวน แบบนี้เราทำ สัมประสิทธิ์ของ x ให้เป็นบวกทั้งหมดก่อนค่ะ โดยการดึงเครื่องหมายลบออกจาก วงเล...

ถามโจทย์ความน่าจะเป็นครับ

ข้อ 37 คิดแบบปกติไม่สนว่าเป็นวงกลมรึเล่าครับ เพราะเลือกคนออกมา ไม่ได้จัดหมู่

ขอถามกฏการนับเบื้่องต้นครับ

(1) มีสีแตกต่างกัน 6 สี ต้องการทาสีบนหน้าลูกบาศก์สี่เหลี่ยมอันหนึ่ง โดยทาหน้าละสีไม่ซ้ำกัน จะทาสีได้ทั้งหมดกี่แบบ เฉลย 1x5x3! แต่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร แต่ให้เดา ข...

แจ้งคลิป

2.2วงกลมหายไป เมื่อไหร่จะได้คะขอให้ได้เร็วที่สุดเรยนะคะไม่เข้าใจอะได้แร้วบอกด้วยนะ

พี่ลืมเเสดงวิธีทำ (อีกเเล้ว)

คอสเพิ่มเกรด เรื่อง ภาคตัดกรวย (วงกลม) ตัวอย่างที่ 3- 5 หน้า 4-5 เอามาลงให้หน่อยคะครับ ด่วนนนน

คลิปต่างๆที่หายไปค่ะ

-ภาคตัดกรวย : ตัวอย่าง3 4 5เรื่องวงกลมอะค่ะที่พี่โต๋บอกว่าคลิปมันมีปัญหา -สถิติ1 : คลิปฐานนิยม ตัวอย่าง4 ที่หายไป -function : คลิป3 ตัวอย่าง5 ที่หายไป ช่วยเอาลงเร็วๆได้มั้ยคะ คือหนูเรียนครบหมดแล้ว เลยอยากจะเก็วตกพวกนี้ก่อนที่เวลาเรียนของหนูจะหมดอะค่ะ นะค้าาาาาาาาาาาาา Plzzzzzzzzzzzzzzz

พี่โต๋ลืมไม่ได้แสดงวิธีทำตัวอย่างค่ะ

ภาคตัดกรวยเรื่องวงกลมตัวอย่าง3 4 5หายไปไหนคะ

งงโจทย์ คณิตม.3

โจทย์เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 เรื่องทรงกระบอก ช่วยเฉลยให้หน่อยได้ไหมครับ งงหมดเลยครับ งงตรงเส้น รอบฐานอ่าครับ ว่ามันเท่าไร ...

พี่โต๋ช่วยด้วย

คลิป2.2วงกลมหายไปคะอยากดูมากๆจะสอบแล้วช่วยเพิ่มให้หน่อยนะคะ

ถามหน่อยครับ!! ข้อคิวQ-196 ในคอร์สเรียน456

พอได้ตัวเลขในวงกลมเสร็จแล้ว ตอนจะตอบอ่ะครับ

การหาสมการวางกลม

จากโจทยว่าถ้าลากเส้นตรงผ่านจุด(1,3)มีความชันเท่ากับ3/4สัมผัสวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยู่ที่จุด(3,5)จงหาสมการวงกลมนี้ อยากถามว่าข้อนี้หารัศมีแล้วหาสมการวงกลมตามปกติได้เลยไหมค่ะหรือต้องเอาความชันมาคิดด้วย แล้วถ้ารัศมีเป็นทศนิยมปัดขึ้นเลยหรือใช้แบบทศนิยมค่ะ

ถามหน่อยค่าา (:

สูตรเรียงสับเปลี่ยนวงกลม = (n-1)! ค่ะ ต้องยึดเป็นหลักไว้ที่นึง ข้อนี้จะได้ (5-1)!4! = 4!4! จ้าา

พี่ฮูกบัง มีเสียงฝึบฝับบ บ!

g) พี่ฮูกบัง หัวข้อ 1. วงกลมหนึ่งหน่วย คลิป: C00103 นาทีที่ 01.23ค่ะ แล้วก็ ตอนประมาณ นาทีที่08.10มันมีเสียงฝึบฝับบ บ! แล้วมันก็มาอีกทีตอน08.23ด้วยอ่ะค่ะ 55 5จริงๆน๊ะค๊ะ ตกจัยหมดเลย กำลังตั้งใจ♥555

ถามเกี่ยวกับโจทย์ให้ทำเป็นฟังก์ชั่นหน่อยค่ะ

โจทย์น่ะค่ะ หน้าต่าง norman ซึ่งประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและมีรูปครึ่งวงกลมอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมนั้น มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะยาวเท่ากับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ถ้าเส้นรอบรูปของหน้าต่างเท่ากับ L ฟุต จงหาขนาดของหน้าต่างที่สามารถรับแสงได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ L= 12 ช่วยหน่อยน่ะค่ะ จะส่งงานวันจันทร์นี้แล้วคิดไม่ออกเลย

งง คำตอบ ในคลิป C275 วิธีเรียงสับเปลี่ยน

โจทย์ นร.ชาย 3 คน หญิง 4 คน ครู 1 คน นั่งเป็นวงกลม ุ6. มีนร.ชาย หญิง คู่หนึ่งนั่งตรงข้ามกันเสมอ เฉลย 6! แต่ผมคิดว่าน่าจะตอบ 6! x 4 โดยที่ 4 มาจากจุดที่ ช-ญ ตรงข้ามกัน ที่ ญ. คนนั้นสามารถเป็นใครก็ได้ในผู้หญิง 4 คน

Q-2885,Q-2886,Q-2889,Q-2890 ทรงกระบอก ม.3

Q-2885 วาดรูป ถามพื้นที่ผิว เขียนสูตรออกมาก่อนเลยค่ะ เป็นทรงกระบอกนะ พื้นที่ผิวทรงกระบอก = พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐาน = (เส้นรอบฐาน x สูง) + พื้นที่วงกลม 2 อัน = 2rh + 2r2 ---------...

การหาโดเมนและเรนจากรูปภาพ ของกราฟ

การหาโดเมนและเรนจากรูปภาพ ของกราฟ นี่อยู่ในเรื่องไหนครับผมเจอแต่หาจาก เงื่อนไข และสมการ อีกคำถามครับ เรื่องเกี่ยวกับการวัดรัศมีวงกลม อยู่ในเรื่องไหนครับ ใช่ภาคตัดกรวย วงกลมไหมครับ

ตรีโกณมิติ

ข้อ 20 จากความรู้เรื่องมุมภายในของสามเหลี่ยมต้องได้ 180 องศา จะได้ว่า มุม A + มุม B + มุม C = 180. ซึ่งโจทย์บอก มุม B = มุม A + มุม C เอาไปแทนค่ะ จะได้ มุม A + มุม B + มุม C = 180 มุม B + มุม B = 180...

วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม

สามีภรรยา 5 คู่ นั่งเก้าอี้รอบโต๊ะกลม ดังนั้นความน่าจะเป็นที่สามีคนหนึ่งนั่งติดกับภรรยาของเขาเป็นเท่าใด เฉลยคือ 2/16 งงค่16มายังไง

Q-3593 การวัด ม.2 หาพื้นที่ที่เเรเงา

สังเกตจากรูป พื่นที่ตรงที่แรเงา = พื้นที่ครึ่งวงกลมใหญ่ + พื้นที่ครึ่งวงกลมสีส้ม - พื้นที่ครึ่งวงกลมสีเขียว ------------------------------- สูตร พื้นที่วงกลม = r2 ถ้าเป็นครึ่งวงกลม...

ถามการบ้านค่ะ ม.3

จงหาพื้นที่ฐานของกรวย ที่มีปริมาตร 100 ลูกบาศก์นิ้ว ความสูง 10 นิ้ว โจทย์ให้หาพื้นที่ฐานอ่ะค่ะ ทำไงคะ มึนเลย T^T...

Q-1994 ค่ะ

มาจากเรื่อง expo ค่ะ ค่า 0 < x < 1 เป็นฟังก์ชันลด ดูที่ค่าของมันเลยค่ะ ข้อนี้บอก x = sin65 , sin65 คือค่า y ซึ่งค่า y ในวงกลม 1 หน่วย Q1 จะอยู่ในช่วง (0,1) ดังนั้น x (0,1) ถ้าอยู่ใน Q ที่1 หรือ Q อื่นๆ จะเป็นฟังก์ชันลดหรือเพิ่ม ต้องดูด้วยว่าเป็นฟังก์ชันตรีโกณฯ อะไรค่ะ

Q-1182 กับ Q-1183 กับ Q-1186

Q-1182 กุหลาบวางตรงกลางได้ 4 วิธี แล้วเหลือกุหลาบ 3 เฟื่องฟ้า 3 เอาไปคิดวางสลับเป็นวงกลมค่ะ Q-1183 ตำแหน่งคี่จะมี ตำแหน่งที่ 1 3 5 7 คือมี 4 ตำแหน่งนะคะ มีเลขคี่ 4 ตัวพอดี แต่มีตัวซ้ำ ต้องหารออกด้วยค่ะ ตำแหน่งที่เหลือ ก้มีเลขเหลือ 3 ตัวพอดี แต่มีตัวซ้ำก็หารออกด้วยค่ะ Q-1186 D ต้องติดกับ A ล็อกตัว D ไว้เลย แล้วคิด A ก่อน ค่อยคิดตัวอื่นๆ ที่เหลือ ถ้ามีตัวซ้ำต้องหารออกด้วยค่ะ ลองทำดูนะคะ

รบกวนขอเฉลบหน่อยคับเตรียมสอบfinal

q-1131 q-1120 q-1197 q-1151 q-1204 q-1131 ขอบพระคุณล่วงหน้าคับQ-1120, Q-1197 ดูกระทู้ข้างล่างค่ะ พี่เคยตอบไว้ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=1141...

การถามโจทย์ปัญหา ถามได้เฉพาะวันเสาร์หรือเปล่าคะ?

หนูขออธิบายนิดนึงนะคะว่า หนูไปเจอโจทย์ของ ม.5 ซึ่งเขาใช้จุด 12 จุด รอบวงกลม ตามรูปที่ 1 เลยคะ หนูเห็นว่ายากเกินไปสำหรับหนู ก็เลยลองลดจุดลงเหลือ 4 จุด ตามรูปที่ 2 ซึ่งถ้าหนูใช้สูตรคิดตามรูปที่ 1 จะได้คำตอบเป็น 4 แต่หนูนั่งไล่ได้ 2 รูป ถ้าไม่นับรูปซ้ำ ถ้านับรูปซ้ำก็จะได้ 4 รูป โดยไม่นับรวมสามเหลี่ยมที่มีจุด A และ B หนูเลยสับสนค่ะว่า ที่ถูกควรต้องคิดยังไงคะ หนูทำผิดตรงไหนหรือเปล่า?

เรขาคณิตครับ

ช่วยหน่อยนะครับT__Tไม่รู้จะเริ่มยังไง เดี๋ยวมาทำให้ค่ะ ...

งงมากกับโจทย์มากเลยครับ

1.มีลูกเต๋าหกหน้า2ลูกโดยที่ลูกหนึ่งทำจากไม้ อีกลูกหนึ่งทำจากพลาสติกถ้านำเอาลูกเต๋า2ลูกนี้มาประกบติดกันจะได้แบบที่ประกบติดกันทั้งหมดกี่แบบ ข้อนี้ผมคิดไ...

ภาคตัดกรวย วงกลม

ช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์ม.4 เรื่อวงกลมหน่อยค่ะทำยังงัยก็ไม่เข้าใจ โจทย์: จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด(-1,1)และสัมผัสกับเส้นตรงซึ้งมีสมการเป็น 3x-2y+1...

แผนภูมิรูปวงกลม ม.2

อีกข้อนะ ข้อ 22

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com วงกลม - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.131 วินาที