คอร์สเรียนออนไลน์ > > วงกลม ม.3

วงกลม ม.3

วีดีโอ 10 บทเรียน (99 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้จะได้ทราบส่วนประกอบต่างๆ ของวงกลม และเน้นเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลม และนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบคำถาม โจทย์จะกำหนดรูปวงกลมแล้วถามขนาดของมุมที่เหลือ สามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบ เป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ส่วนประกอบของวงกลม ทฤษฎีบทที่ 1 - 5

วีดีโอ 9.23 นาที

เนื้อหาเรื่องส่วนประกอบของวงกลม ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม ทฤษฎีบทที่ 1 มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉาก ทฤษฎีบทที่ 2 ทฤษฎีบทที่ 3 ทฤษฎีบทที่ 4 บทแทรก ทฤษฎีบทที่ 5 อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


โจทย์วงกลมตัวอย่างที่ 1 ข้อ 1 - 12

วีดีโอ 10.25 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์วงกลมที่ 1 ข้อ 1 - 12 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์วงกลมที่ 1 ข้อ 1 - 12ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


โจทย์วงกลมตัวอย่างที่ 1 ข้อ 13 - 24

วีดีโอ 13.01 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์วงกลมที่ 1 ข้อ 13 - 24 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์วงกลมที่ 1 ข้อ 13 - 24ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ทฤษฎีบทที่ 6 - 10

วีดีโอ 9.33 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทที่ 6 - 10


โจทย์วงกลมตัวอย่างที่ 2 ข้อ 4 - 7

วีดีโอ 11.36 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์วงกลมที่ 2 ข้อ 4 - 7 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์วงกลมที่ 2 ข้อ 4 - 7ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


โจทย์วงกลมตัวอย่างที่ 2 ข้อ 8 - 10

วีดีโอ 8.37 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์วงกลมที่ 2 ข้อ 8 - 10 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์วงกลมที่ 2 ข้อ 8 - 10ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


วงกลม ตัวอย่างเพิ่มเติมที่ 3

วีดีโอ 10.01 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของวงกลม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องวงกลมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


วงกลม ตัวอย่างเพิ่มเติมที่ 4

วีดีโอ 9.23 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของวงกลม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องวงกลมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


วงกลม ตัวอย่างเพิ่มเติมที่ 4 ข้อ 5 - 10

วีดีโอ 14.19 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของวงกลม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องวงกลมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

วีดีโอ 13.16 นาที

เนื้อหาเรื่องรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า สมบัติของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

วงกลม ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง วงกลม ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนวงกลม ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนวงกลม ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.091 วินาที