คอร์สเรียนออนไลน์ > > แผนภูมิรูปวงกลม ม.2

แผนภูมิรูปวงกลม ม.2

แบบฝึกหัด 37 ข้อ

แผนภูมิรูปวงกลม เป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความน่าสนใจ ชัดเจน นิยมนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบ และจะมีการแสดงข้อมูลในรูปร้อยละ ดังนั้นควรมีพื้นฐานจากเรื่องร้อยละมาก่อน ในบทนี้เราจะได้เรียน การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม พร้อมโจทย์ตัวอย่างให้ได้ฝึกอ่านและเขียนแผนภูมิรูปวงกลมกัน

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


แผนภูมิรูปวงกลม

วีดีโอ 12.01 นาที

เนื้อหาเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างแผนภูมิรูปวงกลม

วีดีโอ 7.48 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของแผนภูมิรูปวงกลม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องแผนภูมิรูปวงกลมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ตัวอย่างเพิ่มเติมแผนภูมิรูปวงกลม

วีดีโอ 5.42 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของแผนภูมิรูปวงกลม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องแผนภูมิรูปวงกลมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

วีดีโอ 10.05 นาที

เนื้อหาเรื่องการเขียนแผนภูมิรูปวงกลม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

วีดีโอ 9.26 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการเขียนแผนภูมิรูปวงกลม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดแผนภูมิรูปวงกลม ชุดที่ 5

แผนภูมิรูปวงกลม ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนแผนภูมิรูปวงกลม ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนแผนภูมิรูปวงกลม ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.087 วินาที