บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น ภาคตัดกรวย


ภาคตัดกรวย ม.4

ภาคตัดกรวย เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นโค้งที่ได้จากการตัดพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบน ในบทเรียนนี้จะได้เรียนการสร้างสมการ และรู้จักส่วนต่างๆ ของ วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา ก่อนเรียนภาคตัดกรวยควรเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เนื่องจากมีสูตรที่ต้องนำมาใช้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนเรียนเรื่องภาคตัดกรวย


สรุปภาคตัดกรวย

สรุปภาคตัดกรวย ในบทเรียนนี้จะได้ทบทวนเรื่องวงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา เน้นไปที่สูตรการสร้างสมการของรูปร่างต่างๆ พร้อมทำข้อสอบเรื่องภาคตัดกรวย ก่อนเรียนภาคตัดกรวยควรเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เนื่องจากมีสูตรที่ต้องนำมาใช้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนเรียนเรื่องภาคตัดกรวย


สรุปภาคตัดกรวย PAT1

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทภาคตัดกรวย พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องภาคตัดกรวย ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


ภาคตัดกรวย ม.4

ภาคตัดกรวย เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นโค้งที่ได้จากการตัดพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบน ในบทเรียนนี้จะได้เรียนการสร้างสมการ และรู้จักส่วนต่างๆ ของ วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา ก่อนเรียนภาคตัดกรวยควรเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เนื่องจากมีสูตรที่ต้องนำมาใช้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนเรียนเรื่องภาคตัดกรวย

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ภาคตัดกรวย


 

สรุปเรื่องภาคตัดกรวย

อธิบายเรื่อง สรุปเรื่องภาคตัดกรวย พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง การเลื่อนแกน วงกลม พาราโบลา พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง วงรี ไฮเพอร์โบลา ไฮเพอร์โบลาชนิดแกนมุมฉาก พร้อมตัวอย่าง


 

แสดงวิธีทำข้อสอบภาคตัดกรวย ชุด A

vdo เฉลยข้อสอบ ภาคตัดกรวย ชุด A ข้อ 1-7 ข้อสอบภาคตัดกรวยทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบภาคตัดกรวย ชุด B

vdo เฉลยข้อสอบ ภาคตัดกรวย ชุด B ข้อ 8-13 ข้อสอบภาคตัดกรวยทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบภาคตัดกรวย ชุด C

vdo เฉลยข้อสอบ ภาคตัดกรวย ชุด C ข้อ 14-18 ข้อสอบภาคตัดกรวยทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบภาคตัดกรวย ชุด D

vdo เฉลยข้อสอบ ภาคตัดกรวย ชุด D ข้อ 19-23 ข้อสอบภาคตัดกรวยทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แนะนำบทเรียนเรื่องภาคตัดกรวย

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องภาคตัดกรวย แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


 

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง การเลื่อนแกน วงกลม พาราโบลา พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง วงรี ไฮเพอร์โบลา ไฮเพอร์โบลาชนิดแกนมุมฉาก พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ภาคตัดกรวย


 

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 3


 

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 4


 

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 5

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 5


 

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 6

ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 6


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 2

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 2


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 3

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 3


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 4

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 4

บทสนทนาเกี่ยวกับภาคตัดกรวย


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

มาแล้ว! ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ version.2

Download ชีทเป็น PDF รวมทุกบท คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 จะสอบบทไหนเลือก print เฉพาะบทนั้นได้เลย แจกฟรีครับ ^^ ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหา: คณิตพื้นฐาน * คณิตเพิ่มเติม * ม.4 * ม.5 * ม.6...

จะเรียนแคลคูลัสต้องมีพื้นฐานเรื่องอะไรบ้างครับ

พวกฟังก์ชัน จำนวนจริง แก้สมการ แยกตัวประกอบ ภาคตัดกรวย(ส่วนของพาราโบลา) ค่ะ แล้วก็มีพวกลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันด้วยค่ะ เรื่องแคลคูลัสนี้ส่วนใหญ่เรียน ม.6 ก็จะใช้พื้นฐานจากหลายเรื่องค่ะ และคณะทางสายวิทย์ส่วนใหญ่เรียนไปยันปี 3-4 เลยจ้าาา

หาจุดยอดของพาราโบลา

วันนี้เอาโจทย์เกี่ยวกับพาราโบลามาฝากให้คิดกันค่ะ พาราโบลา มี 4 แบบ - พาราโบลาหงาย - พาราโบลาคว่ำ - พาราโบลาตะแคงขวา - พาราโบลาตะแคงซ้าย จะดูว่าเป็นพาราโบลาแบบ...

ไฮเพอร์โบลา

จงหาสมการของไฮเพอร์โบลาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ 1. จุดยอด คือจุด ( 0 , -6 ) , (0 , 6 ) เส้นกำกับ y = 1 ส่วน 2 x 2. โพกัส คือจุด ( -3 , 0 ) , ( 3 , 0 ) ไฮเพอร์โบลาผ่านจุด ( 4 ,1 )...

ถามการบ้านเรื่องสมการวงกลมภาคตัดกรวยค่ะ

จงหาสมการของวงกลมที่ผ่านจุด (-5,3) สัมผัสเเกนxและมีจุดศูนย์กลางบนเส้นตรง x+y=1

โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

พาราโบลามีเรียนทั้งตอน ม.ต้น และ ม.ปลายค่ะ คลิป VDO เรื่องพาราโบลาของ ม.ต้น https://www.dektalent.com/lesson/138-parabola-m3/ คลิป VDO เรื่องพาราโบลา ที่เรียนตอน ม.ปลาย จะอยู่ในบทภาคตัดกรวยค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/9-conic-section/

หาสมการวงกลม ทำยังไงคะ

ให้หาสมการวงกลมที่มี (-1,1) เป็นจุดศูนย์กลาง และสัมผัสเส้นตรง 3x+3y-2=0ทำภาคตัดกรวยให้วาดรูปเสมอ จะได้เห็นภาพ มีคลิป VDO สอนที่นี่ค่ะ เป็นคอร์สแบบกลุ่มบท https://www.dektalent.com/course/m...

ภาคตัดกรวยพาราโบลา

หาความชัน m ค่ะ 3x-2y+5=0 ทำไมถึงได้ m=-2/3 แทน 3/2 หรอค่ะ หนูงงตรงนี้

ในสรุปสูตร ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีอ่ะครับ ไม่มีเรื่องภาคตัดกรวย ผมอยากได้ครับ

ในสรุปสูตร ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีอ่ะครับ ไม่มีเรื่องภาคตัดกรวย ผมอยากได้ครับ เพราะผมไม่ได้เรื่องนี้ครับ จำสูตรไม่ได้ ขอหน่อยนะครับ

โจทย์คณิตศาสตร์ pre quota

พื้นฐานไม่แน่นอะค่ะ ไม่ได้เรื่อง ภาคตัดกรวย กับตรีโกณ สูตรเยอะ จำไม่ได้ t^t

สรุปสูตร

Ten โพสต์: ไม่มี สรุปสูตรของ ภาคตัดกรวย หรอครับ ตอนนี้ชีทในส่วนสรุปสูตรมีแต่ของเทอมต้นครับ เรื่องภาคตัดกรวยอยู่ ม.4 เทอมสอง เดี๋ยวจะมีให้ download อีกทีก็ช่วงเปิดเทอมไปแล้วสักพักครับ แต่น้อง Ten เรียนอยู่ ลอง download ชีทของบทภาคตัดกรวยไปดูครับ (MT009CONIC.pdf) จะมีสูตรครบทุกสูตรอยู่แล้วครับ

ม.4 เทอม2 แนวทางการดูเริ่มจากบทไหน

จะเรียนก่อนเปิดเทอม2ค่ะแต่ไม่รู้ต้องเริ่มดูเรื่องไหนก่อน แนะนำหน่อยค้าถ้าตามหลักสูตรปกตินะคะ ความสัมพันธ์ > ฟังก์ชัน > เรขาคณิตวิเคราะห์ > ภาคตัดกรวย > ...

มีเรื่องอยากถามพี่โต๋ครับ เกี่ยวกะ sin cos tan

sin cos tan ดูที่เรื่องตรีโกณมิติได้เลยค่ะ น้องเรียนเพิ่มเกรดอยู่ ก็เรียนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ก่อน แล้วค่อยไปต่อ ตรีโกณฯประยุกต์ ค่ะ เรื่องแคลคูลัส ลองเรียนเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันก่อนค่ะ นอกจากนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ พวกภาคตัดกรวยบ้าง เวลาวาดรูปจ้าา

urgent! ภาคตัดกรวย

พี่โต๋ขาาาาาาาาาาาาาาาาา คลิปวงกลมที่หายไปอะค่ะ ยังแก้ไม่ได้เลยหรอค้าาาาา ถ้าลงคลิปไม่ได้พี่โต๋เฉลยในนี้เลยได้มั้ยคะ คือเวลาเรียนหนูมันจะหมดแล้วค่ะพี่ แล้วมันเหลือแค่เรื่องนี้จริงๆ เฉลยให้ทีนะค้าาาา

ถามการบ้าน calculus ครับ

กำหนดให้ f(x)=ax^2+12bx เมื่อ a,b เป็นจำนวนจริงและสัมผัสเส้นโค้ง y=f(x) ที่จุด(-2,16) ขนานกันแกน x จงหาช่วงที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันลดวาดรูปคร่าวๆ ก่อนค่ะ โจทย์บอก เส้นสัมผัสโค้ง ข...

พี่ลืมเเสดงวิธีทำ (อีกเเล้ว)

คอสเพิ่มเกรด เรื่อง ภาคตัดกรวย (วงกลม) ตัวอย่างที่ 3- 5 หน้า 4-5 เอามาลงให้หน่อยคะครับ ด่วนนนน

เรื่อง Dr Rr

หา Dr และ Rr ของความสัมพันธ์นี้ค่ะ { (x,y) R×R / x=y2-4y }สมการน่าจะเป็นแบบนี้นะ x = y2 - 4y ข้อนี้เราใช้วาดกราฟช่วยหา โดเมน เรนจ์ได้นะ จะง่ายกว่า จากรูปสมการเป็นพาราโบลาค่ะ ดูจาก...

แจ้งคลิป

คือว่าเรื่องภาคตัดกรวยในคลิปวงกลมมันไม่มีตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่4และตัวอย่างที่5อะช่วยดูให้ทีนะ

คลิปต่างๆที่หายไปค่ะ

-ภาคตัดกรวย : ตัวอย่าง3 4 5เรื่องวงกลมอะค่ะที่พี่โต๋บอกว่าคลิปมันมีปัญหา -สถิติ1 : คลิปฐานนิยม ตัวอย่าง4 ที่หายไป -function : คลิป3 ตัวอย่าง5 ที่หายไป ช่วยเอาลงเร็วๆได้มั้ยคะ คือหนูเรียนครบหมดแล้ว เลยอยากจะเก็วตกพวกนี้ก่อนที่เวลาเรียนของหนูจะหมดอะค่ะ นะค้าาาาาาาาาาาาา Plzzzzzzzzzzzzzzz

พี่โต๋ลืมไม่ได้แสดงวิธีทำตัวอย่างค่ะ

ภาคตัดกรวยเรื่องวงกลมตัวอย่าง3 4 5หายไปไหนคะ

เมตริก

Ten โพสต์: ขอถามเรื่อง ภาคตัดกรวยหน่อยครับ คือเกี่ยวกับหา ศูนย์กลาง+รัศมี คือผมไม่เข้าใจสมการ การเท่ากันอะครับ ว่ามันมีอะไรบ้าง มันอยู่ในบทไหนหรอครับ ก่อนเรียนภาคตัดกรวย พี่แนะนำให้เรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ก่อนนะคะ น้องลองยกตัวอย่างซักข้อก็ได้ค่ะว่าเป็นช่วงไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจ พี่จะได้ช่วยดูว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะ บอกเป็นเลขคลิป (Cxxx) แล้วบอกนาที ที่เท่าไหร่ ถึงเท่าไหร่ แบบนี้ก็ได้จ้า

เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...

การหาโดเมนและเรนจากรูปภาพ ของกราฟ

คำถามแรก สอนรวมๆ เลยค่ะ ไม่ได้แยกมาโดยเฉพาะ คำถามที่สอง อยู่ภาคตัดกรวย ค่ะ

ก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชัน

พี่ครับ ก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชัน ควรเรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะ์ และ ภาคตัดกรวยก่อนไหมครับ เห็นพี่พูดถึงเกี่ยวกับพาราโบลาด้วย

บทความสัมพันธ์ เริ่มไม่ถูก

พาราโบลา หาดูได้ในบทเรียนเรื่อง ภาคตัดกรวยค่ะ เรื่องกราฟในความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นนะ แต่ว่าช่วงแรกๆ ต้องมีดูกราฟเป็นบ้าง เช่น รู้ว่าสมการแบบไหน เป็นกราฟเส้นตรง หริอ กราฟเส้นโค้งค่ะ ถ้าแบบเส้นตรงก็หาดูได้จากเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ แต่ถ้าเป็นพวกเส้นโค้งลองดูที่ภาคตัดกรวยค่ะ

ภาคตัดกรวย วงกลม

ช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์ม.4 เรื่อวงกลมหน่อยค่ะทำยังงัยก็ไม่เข้าใจ โจทย์: จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด(-1,1)และสัมผัสกับเส้นตรงซึ้งมีสมการเป็น 3x-2y+18=0

ถามการบ้านเรื่องสมการวงรี

จงหาสมการวงรีซึ่งมีจุดยอดหนึ่งอยู่ที่(3, -6) แกนโทยาว4หน่วย และจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นตรง y=2วาดรูปก่อนเลย แล้วจะรู้ว่าเป็นวงรีตามแกน x หรือ แกน y ค่ะ ก็จะรู้ว่าต้...

สอบถามเรื่องภาคตัดกรวยค่ะ

กำหนดสมการ 4x2+y2+8y+12=0 ถ้าจุด A เป็นจุดบนวงรีซึ่งอยู่ห่างจากแกนโทเป็นระยะทาง 1 หน่วย จงหาระยะทางจากจุด A ไปยังแกนเอกวงรี รบกวนขอละเอียดนะคะ

สอบถามพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับป.ตรี

พอดีผมจบสายอาชีวะมา แล้วกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับป.ตรี ในคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขา วศ.คอมพิวเตอร์ ผมกังวลเรื่องความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของผม เนื่องจากเรียนสา...

บอกผมหน่อยครับพี่โต๋เกีย่วกับรูปสมการของกราฟต่างๆ

ต้องจำรูปสมการได้ค่ะ ถึงจะดูออก น้องต้นก็เรียนคอร์ส intensive ลองดูในเรื่องภาคตัดกรวยนะคะ https://www.dektalent.com/lesson/32-conic-section-intensive/ พี่ชื่อ โต๋ นะ ต เต่าค่ะ

ช่วยทำข้อนี้หน่อยค่ะเรื่องภาคตัดกรวย ขอบคุณนะคะ

กําหนดให้mเป็นจํานวนจริงท่ีทำใหเ้ส้นตรงy=mxตัดกับวงกลมx^2+y^2−2x−4y+3=0 ที่จุด AและจุดB โดยท่ีAB=2หนว่ย จงหาค่าของm เรื่องภาคตัดกรวยค่ะ

ถามการบ้านเรื่องภาคตัดกรวย(วงกลม) ม.4 ค่ะ

1.จงหาสมการกราฟวงกลมที่สัมผัสเส้นตรง x+2y-5=0 ที่จุด (1,2) และวงกลมนี้มีรัศมียาว √(5) หน่วย

แบบฝึกหัดเรื่องภาคตัดกรวย

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ///ขอบคุณค่ะ

เรียน วิศวะ แต่ไม่มีพื้นฐานเลขเลย งงพวกแคลคูลัสเวคเตอร์ ควร ปูพื้นฐานตัวไหน

cos sin tan ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับ ผมควรลงเรียนตัวไหนดี T^Tที่เว็บสอนเนื้อหา ม.ปลายค่ะ แคลคูลัส ในชั้นมหาวิทยาลัย กับ แคลคูลัส ของม.ปลาย ต่างกันมากนะ ใน ม.ปลาย เรียนแ...

ถามการบ้านเรื่องภาคตัดกรวยค่ะ (ข้อสอบโควตา)

สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีจุดยอดที่จุด (5,-12),(-3,14),(-1,26) โพรเจกชันของจุดยอดของสามเหลี่ยมรูปนี้บนเส้นตรง 5x-7y+39 =0 คือข้อใด ข้อนี้มีวิธีทำ วิธีหาคำตอบยังไงเหรอคะ-0-

ช่วยทำข้อนี้หน่อยค่ะเรื่องภาคตัดกรวย ขอบคุณนะคะ

กําหนดให้mเป็นจํานวนจริงท่ีทำใหเ้ส้นตรงy=mxตัดกับวงกลมx^2+y^2−2x−4y+3=0 ที่จุด AและจุดB โดยท่ีAB=2หนว่ย จงหาค่าของm เรื่องภาคตัดกรวยค่ะ

สอบถามโจทย์ภาคตัดกรวย ที่เป็นโจทย์ผสมค่ะ

1.สมการวงรีมีแกนโทยาว 4 หน่วย จุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นตรง x=-2 และจุดยอดหนึ่งอยู่ที่จุดยอดพาราโบลา X2-8x-2y+20=0 (xกำลังสอง-8x-2y+20=0) จงหาสมการของวงรี 2.จุด A(a,6),B(b,-2) โดยที่ความชันขอ...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ภาคตัดกรวย - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.089 วินาที