คอร์สเรียนออนไลน์ > > ภาคตัดกรวย ม.4

ภาคตัดกรวย ม.4

วีดีโอ 10 บทเรียน (593 นาที) แบบฝึกหัด 76 ข้อ

ภาคตัดกรวย เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นโค้งที่ได้จากการตัดพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบน ในบทเรียนนี้จะได้เรียนการสร้างสมการ และรู้จักส่วนต่างๆ ของ วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา ก่อนเรียนภาคตัดกรวยควรเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เนื่องจากมีสูตรที่ต้องนำมาใช้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนเรียนเรื่องภาคตัดกรวย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การเลื่อนแกน

วีดีโอ 15.24 นาที

อธิบายเรื่อง การเลื่อนแกน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การเลื่อนแกน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การเลื่อนแกน ชุดที่ 1


วงกลม

วีดีโอ 19.53 นาที

อธิบายเรื่อง วงกลม สมการของวงกลม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง วงกลม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วงกลม ชุดที่ 1


ตัวอย่างเพิ่มเติมสมการวงกลม

วีดีโอ 34.40 นาที

Conic2-2 ตัวอย่างที่ 2 สมการวงกลม เป็นคลิปต่อจากสมการวงกลม


แบบฝึกหัดเรื่อง ตัวอย่างที่ 2 สมการวงกลม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ตัวอย่างที่ 2 สมการวงกลม ชุดที่ 1


พาราโบลา

วีดีโอ 42.58 นาที

คลิปวีดีโอสอนเรื่อง พาราโบลา พร้อมตัวอย่าง นิยามของพาราโบลา สมการของพาราโบลา คว่ำ-หงาย การเลื่อนแกนของพาราโบลา เมื่อแกนของพาราโบลาขนานกับแกน X และ Y จุดยอดและจุดโฟกัส


แบบฝึกหัดเรื่อง สมการพาราโบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สมการพาราโบลา ชุดที่ 1


วงรี

วีดีโอ 34.50 นาที

อธิบายเรื่อง วงรี พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สมการวงรี ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สมการวงรี ชุดที่ 1


ตัวอย่างที่ 2 สมการวงรี

วีดีโอ 23.34 นาที

Conic4-2 ตัวอย่างที่ 2 สมการวงรี เป็นคลิปต่อจากสมการวงรี


ไฮเพอร์โบลา

วีดีโอ 44.30 นาที

อธิบายเรื่อง ไฮเพอร์โบลา พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สมการไฮเพอร์โบลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สมการไฮเพอร์โบลา ชุดที่ 1


ไฮเพอร์โบลาชนิดแกนมุมฉาก

วีดีโอ 21.25 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของไฮเพอร์โบลาชนิดแกนมุมฉาก พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สมการไฮเพอร์โบลาชนิดแกนมุมฉาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สมการไฮเพอร์โบลาชนิดแกนมุมฉาก ชุดที่ 1


สรุปเรื่องภาคตัดกรวย

วีดีโอ 30.42 นาที

อธิบายเรื่อง สรุปเรื่องภาคตัดกรวย พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สรุปเรื่องภาคตัดกรวย ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 11 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สรุปเรื่องภาคตัดกรวย ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 3

ภาคตัดกรวย ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ภาคตัดกรวย ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนภาคตัดกรวย ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนภาคตัดกรวย ม.4 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.162 วินาที