คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปภาคตัดกรวย

สรุปภาคตัดกรวย

วีดีโอ 6 บทเรียน (260 นาที) แบบฝึกหัด 28 ข้อ

สรุปภาคตัดกรวย ในบทเรียนนี้จะได้ทบทวนเรื่องวงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา เน้นไปที่สูตรการสร้างสมการของรูปร่างต่างๆ พร้อมทำข้อสอบเรื่องภาคตัดกรวย ก่อนเรียนภาคตัดกรวยควรเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เนื่องจากมีสูตรที่ต้องนำมาใช้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนเรียนเรื่องภาคตัดกรวย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

วีดีโอ 15.18 นาที

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง การเลื่อนแกน วงกลม พาราโบลา พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวย

วีดีโอ 19.01 นาที

vdo สรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาภาคตัดกรวยนี้สอนเรื่อง วงรี ไฮเพอร์โบลา ไฮเพอร์โบลาชนิดแกนมุมฉาก พร้อมตัวอย่าง


แสดงวิธีทำข้อสอบภาคตัดกรวย ชุด A

วีดีโอ 16.26 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ ภาคตัดกรวย ชุด A ข้อ 1-7 ข้อสอบภาคตัดกรวยทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบภาคตัดกรวย ชุด B

วีดีโอ 18.21 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ ภาคตัดกรวย ชุด B ข้อ 8-13 ข้อสอบภาคตัดกรวยทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบภาคตัดกรวย ชุด C

วีดีโอ 14.13 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ ภาคตัดกรวย ชุด C ข้อ 14-18 ข้อสอบภาคตัดกรวยทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบภาคตัดกรวย ชุด D

วีดีโอ 23.17 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ ภาคตัดกรวย ชุด D ข้อ 19-23 ข้อสอบภาคตัดกรวยทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบภาคตัดกรวย ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบภาคตัดกรวยในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบภาคตัดกรวย ชุดที่ 2 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบภาคตัดกรวยในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบภาคตัดกรวย ชุดที่ 3 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบภาคตัดกรวยในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบภาคตัดกรวย ชุดที่ 4 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบภาคตัดกรวยในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบภาคตัดกรวย ชุดที่ 5 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบภาคตัดกรวยในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง ภาคตัดกรวย ชุดที่ 6

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

ข้อสอบภาคตัดกรวย ชุดที่ 6 จำนวน 3 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบภาคตัดกรวยในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ

สรุปภาคตัดกรวย สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปภาคตัดกรวย?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปภาคตัดกรวย ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 14 มิถุนายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปภาคตัดกรวย ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.1 วินาที