บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น คู่อันดับ


คู่อันดับและกราฟ ม.1

ในบทนี้จะได้รู้จักคู่อันดับ การเขียนคู่อันดับ การเท่ากันของคู่อันดับ การเขียนเเผนภาพและการวาดกราฟของคู่อันดับ เนื้อหาไม่ยากค่ะเป็นอีกบทเรียนที่น้องๆ จะทำคะแนนได้ดี


คู่อันดับและกราฟ ม.1

ในบทนี้จะได้รู้จักคู่อันดับ การเขียนคู่อันดับ การเท่ากันของคู่อันดับ การเขียนเเผนภาพและการวาดกราฟของคู่อันดับ เนื้อหาไม่ยากค่ะเป็นอีกบทเรียนที่น้องๆ จะทำคะแนนได้ดี

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น คู่อันดับ


 

คู่อันดับ

อธิบายเรื่อง คู่อันดับ พร้อมตัวอย่าง


 

คู่อันดับ

เนื้อหาเรื่องคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

การเท่ากันของคู่อันดับ

เนื้อหาเรื่องการเท่ากันของคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

กราฟ

เนื้อหาเรื่องกราฟของคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

คู่อันดับ

เนื้อหาเรื่องคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

การเท่ากันของคู่อันดับ

เนื้อหาเรื่องการเท่ากันของคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

กราฟ

เนื้อหาเรื่องกราฟของคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

คู่อันดับ

อธิบายเรื่อง คู่อันดับ พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น คู่อันดับ


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์(คู่อันดับ) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์(คู่อันดับ) ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดคู่อันดับและกราฟ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดคู่อันดับและกราฟ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดคู่อันดับและกราฟ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดคู่อันดับและกราฟ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์(คู่อันดับ) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์(คู่อันดับ) ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับคู่อันดับ


หาจุดตัดของกราฟสมการ

โจทย์ 3x+4y = 7 และ 3x+2y+13 = 0 ทำยังไงค้ะ ด่วนๆๆๆๆเลยค้ะ ขอบคุนล่วงหน้าค้ะนี่พี่ทำไว้ เรื่องการแก้ระบบสมการ เวอร์ชั่นปรับพื้นฐานให้น้องๆ ก่อนเรียน ม.4 ลองไปดูนะคะ จะได้...

ระบบสมการข้อนี้ทำอย่างไรคะ

สมการข้อนี้ทำอย่างไรคะ คำถามจากน้อง Natcha T 4x - 5y = 33 -----(1) 3x - 2y = 16 -----(2) ทำสัมประสิทธิ์ของตัวแปรให้เท่ากัน ซักตัวนึง พี่จะทำ x นะ วิธีการทำสัมประสิทธิ์ให้เท่า คือ เอาเลขที่...

โจทย์โดเมนและเรนจ์

สวัสดีค่ะหนูเป็นน้องไหม่ค่ะ คือ คิดจนปวดหัวแล้วพี่ๆช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ โจทย์โดเมนและเรนจ์ ช่วยหนูหน่อยนะคะ การบ้านข้อนี้ยากสำหรับหนูมากT^T อยากให้พี่ๆช...

โจทย์เรขาคณิตวิเคราะห์ 2 ข้อนี้ครับ

เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ โจทย์ ข้อ 1 จงหาจุดตัดของวงกลม x^2+y^2-x-3y = 0 และ เส้นตรง x+y = 1 ข้อ 2 จงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง x-7y-11=0 และผ่านจุดที่เส้นตรง x-7y-11=0 ตัดกับเส้...

Q-1371 หาอินเวอร์สการคูณของจำนวนเชิงซ้อน

หาอินเวอร์สการคูณของ (1, 3 ) เขียน (1, 3 ) ในรูป a + bi จะได้ 1 + 3 i อินเวอร์สการคูณของ 1 + 3 i คือ 11 + 3 i แล้วก็ไปจัดรูปค่ะ คูณด้วยสังยุคของส่วน = 11 + 3 i x 1 - 3 i1 - 3 i = 1 - 3 i12 + 3 2 = 1 - 3 i4 = 1 4 - 3 i4 เขียนเป็นคู...

Q-2978 การแก้ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร ม.3

Q-2978 ทำสัมประสิทธิ์ให้เท่ากัน พี่จะทำที่ y 3x + y = 2 --------(1) 2x - 3y = 16 --------(2) (1) 3 จะได้ 9x + 3y = 6 --------(3) เอา (2) + (3) จะได้ 2x - 3y + 9x + 3y = 16 + 6 2x + 9x = 22 11x = 22 x = 2211 x = 2 เอา x = 2 ไปแทนสมการไหนก็ได้เพื่อหาค่า y เลือกเอาสม...

เรื่องค่าสมบูรณ์

และผมก็ขอถามเรื่องตรีโกณมิติในวงกลมด้วยครับ ทำไมฟังชั่นไซน์ คือ เซตของคู่อันดับ(ซีต้า,y)และ y=sinซีต้า และทำไมฟังชั่นโคไซน์ คือ เซตของคู่อันดับ (ซีต้า,x)และ x=cosซีต้า มันมาได้ยังไงผมงงทำไมพี่ไม่อธิบายอะไรเลย - -*

ถามเรื่องการบวกลบคู่อันดับฟังค์ชั่นครับ

คือผมเข้าใจถูกไหมครับ ถ้า ผมเอา f คือเซตของคู่อันดับฟังค์ชั่นหนึ่ง และg ก็คือคู่อันดับฟังค์ชั่นหนึ่งเหมือนกัน มาบวกลบคูณกันอะครับ ถ้าเราจะมาบวกลบกันเราก็ต้องเอาคู่อันดับของx ที่เหมือนกันทั้งคู่มากระทำกันใช่ไหมครับ โดยค่าxเหมือนเดิมเรากระทำแค่ค่าyใช่ไหมครับ

สงสัยค่ะ จากอินเทนซีฟ

จากคลิป C290 ตามรูปนะคะ จากที่ใช้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนช่วย ว่าเอา-ไม่เอา ก็จะได้เป็น 2x2x2x2 = 16 จำนวน คือ หนูสงสัยว่า เราไม่ต้องเอา 16-1(ลบวิธีที่เราเลือกที่จะไม่เอา...

คู่อันดับและกราฟ ม.1

ข้อนี้ผสมกับเรื่องการแก้ระบบสมการด้วยค่ะ โจทย์บอกคู่อันดับเท่ากัน จะได้ ตัวหน้า = ตัวหน้า , ตัวหลัง = ตัวหลัง เขียนเป็นสมการได้ตามนี้ค่ะ x + y = 1 ---------(1) 3x + 2y = 6 ---------(2) แก้...

โดเมน เรนจ์ ของความสัมพันธ์

ใช่ค่ะ f(x) = y มันเป็นสัญลักษณ์ ถ้าคู่อันดับที่กำหนดมาเป็น (x,y) ก็จะหมายถึงคู่อันดับตัวหลังค่ะ

ระบบสมการกำลังสอง

โจทย์ x - y2 = 0 -------(1) x + y = 2 -------(2) ให้หาค่า x,y ค่ะ ข้อนี้ใช้วิธีแทนค่าได้นะ จาก (2) ย้ายข้าง จะได้ x = 2 - y -------(3) เอา (3) ไปแทนใน (1) จะได้ 2 - y - y2 = 0 ย้ายข้างให้ y2 เป็นบวก จะได้ดูง่าย 0 = y2 + y - 2 แยกต...

พี่โต๋ครับ ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ

ไม่เข้าใจข้อนี้อะครับ คำถาม: ให้ A = {x|x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 5} ถ้าความสัมพันธ์ r = {(x,y)AxA| y2x - 1} เขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้ดังข้อใด อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ตรง...

แก้โจทย์ให้หน่อยครับ ความสัมพันธ์ และการหาเรนจ์

ความสัมพันธ์จาก R ไป R คือ ในคู่อันดับ สมาชิกตัวหน้าและหลังเป็น จำนวนจริง ค่ะ หาเรนจ์ จากสมการ y = x2 + 1 y - 1 = x2 x2 0 เสมอ y-1 0 ด้วย คิดค่า y ต่อก็จะได้เรนจ์แล้วค่ะ ข้อนี้จะใช้วิธีวาดรูปก็ได้ค่ะ สมการเป็นพาราโบลา

ช่วยหน่อยครับ เรื่องฟังก์ชัน

f(x) > 0 สำหรับ x < 0 f(x) คือ ค่า y ค่ะ เวลาเป็นฟังก์ชัน จะเป็นลักษณะเซตของคู่อันดับ (x,y) ที่โจทย์สั่งก็คือ เอา y ที่มากกว่า 0 ไปคู่กับ x ที่น้อยกว่า 0 y มากกว่า 0 ก็มี 1 กับ 2 x น้อยกว่า 0 ก้มี -1 ,-2 สมมุติเอา y =1 ก็จะคู่กับ x ได้ 2 วิธี คือ จะคู่กับ -1 หรือ -2 ประมาณนี้อ่ะค่ะ อีกประโยคนึง ก็กลับกันนะคะ ทำความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ก่อน แล้วค่อยเรียน ฟังก์ชัน นะคะ เนื้อหามันต่อกัน ดูคลิป ดูนิยามดีๆ ไม่ยากจ้า ทำได้แล้วจะชอบ ง่ายกว่าพวกรีโกณตั้งเยอะนะ สู้ๆ ค่ะ

ถามโจทย์เรื่องฟังก์ชันทีีัครับ

ข้อแรก ความสัมพันธ์ใน A คือ ตัวหน้ามาจากเซต A และ ตัวหลังมาจากเซต A ขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึง ก็คือ ความสัมพันธ์ มันจะเป็นคู่อันดับ (x,y) ตัว x พี่เรียกตัวหน้า y พี่เรียกตัวหลัง อย่างข้อนี้ ก็ต้องดูว่า ถ้า x มาจากเซต A ซึ่ง A = {1,33}                                     y มาจากเซต A ซึ่ง A = {1,33} แล้วความสัมพันธ์แบบช้อยไหนไม่เป็นฟังก์ชัน ช้อยแรก ความสัมพันธ์ เท่ากับ ก็ลองเขียนดู {(1,1),(33,33)} แบบเนี๊ยะ แล้วดูว่าเป็นฟังก์ชันหรือป่าว

โจทย์Functionค่ะ

สังเกตดูว่า คู่อันดับ (x,y)∈ NxN แปลว่า ค่าx กับค่า y ต้องเป็นจำนวนนับค่ะ ที่ว่าได้ สองค่า ก็คือค่านึงเป็นบวก อีกค่านึงเป็นลบ ค่าลบไม่ใช่จำนวนนับก็เลยใช้ไม่ได้จ้าา^^

ระบบสมการกำลังสอง ม.3

ช่วยแก้ระบบสมการข้อนี้ด้วยนะคะ แก้ยังไงก็ไม่ได้ซักที x2-2x+y2 = 40 2x+3y = 9ใช้วิธีแทนค่าค่ะ x2 - 2x + y2 = 40 ------(1) 2x + 3y = 9 3y = 9 - 2x y = 9-2x3 ------(2) แทน (2) ใน (1) x2 - 2x + (9-2x3)2 = 40 x2 - 2x + (81 - 36x + 4x29) = 40 กำจัดส่วน โดยการ เอา 9 ...

ฟังก์ชัน ช่วยอธิบาย หน่อยค่ะ งงมากๆๆๆ

ตอนนี้ปวดหัวมากเลยค่ะ ทำไม่เป็นค่ะ รบกวนช่วยอธิบายหน่อยน่ะค่ะ หลายข้อหน่อยน่ะค่ะ ไม่เข้าใจจริงๆ Q-913 Q-912 Q-909 คิดยังไงก้อไม่ตรงอ่ะค่ะ ขอบคุณมากๆๆๆค่ะQ-909 ให้ A = {1, 3, 5,...

ถามโจทย์ระบบสมการค่ะ

x2 + y2 = 13 ____สมการที่1 2x2 - 3y2 = 6____สมการที่2x2 + y2 = 13 ----------- (1) 2x2 - 3y2 = 6 ----------- (2) หลักการคือ ต้องทำให้ตัวแปรหายไปตัวนึงค่ะ เอา 2(1) จะได้ 2x2 + 2y2 = 26 ----------- (3) สังเกตว่า (2) กับ (3) สัมประสิทธิ์ของ x2 เท่ากั...

Q-891, Q-889 เป็นฟังก์ชันหรือเปล่าครับ

Q-891,Q-889 ถ้าหากเป็นจำนวนนับ เราจะตอบว่า เป็นฟังก์ชัน เลยหรอครับ หรือข้อยกเว้นอีก?ไม่จำเป็นค่ะ ดูโจทย์เป็นข้อๆ ไป ยึดตามนิยามฟังก์ชัน คือ ถ้าคู่อันดับตัวหน้า(x) ซ...

ช่วยตอบทีครับผมอยากรู้ผมเข้าใจถูกไหมครับ

คือผมเข้าใจถูกไหมครับ ถ้า ผมเอา f คือเซตของคู่อันดับฟังค์ชั่นหนึ่ง และg ก็คือคู่อันดับฟังค์ชั่นหนึ่งเหมือนกัน มาบวกลบคูณกันอะครับ ถ้าเราจะมาบวกลบกันเราก็ต้องเอาคู่อันดับของx ที่เหมือนกันทั้งคู่มากระทำกันใช่ไหมครับ โดยค่าxเหมือนเดิมเรากระทำแค่ค่าyใช่ไหมครับ หัวข้อนี้มีประโยชน์! แชร์เลย!

Q-2995, Q-2996 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

Q-2995 4x - 7y = 10 ------- (1) 3x + 2y = 22 ------- (2) แก้ระบบสมการค่ะ จะทำสัมประสิทธิ์ของ x ให้เท่ากัน จะทำให้เป็น 12 (1)3 12x - 21y = 30 ------- (3) (2)4 12x + 8y = 88 ------- (4) (4) - (3) จะได้ 12x + 8y - (12x - 21y) = 88 - 30 12x + 8y - 12x + 21y = 58 29y = 58 y = 5829 y = 2 เอา y ที่ได้ไป...

Q-2977 เเก้ระบบสมการ ม.3

2x + 3y - 9 = 0 --------(1) x - y + 8 = 0 --------(2) จากที่โจทย์ให้มา ย้ายข้างให้ตัวเลขไปอยู่ อีกฝั่งก่อนนะ ยังใช้ชื่อ สมการ (1), (2) เหมือนเดิมก่อนนะคะ เพราะยังไม่ได้ทำอะไรเลย 2x + 3y = 9 --------(1) x - y = -8 --------(2)...

คณิตศาสตร์

x+2y-5=0 1.มีความชัน ? 2.ผ่านจุด ? 3.ตัด x ที่ ? 4.ตัด y ที่ ? 5.ผ่านจตุภาคที่ ? ข้อนี้ทำยังไงค่ะ ...

โจทย์ระบบสมการที่อยู่ในรูปการคูณ

มีน้องเอาโจทย์นี้มาถามค่ะ โจทย์ให้แก้ระบบสมการ (x+5)(y+2) = 65 --------(1) xy = 24 --------(2) เริ่มทำเลย จัดรูปสมการ (2) ใหม่ จะได้ x = 24y ---------(3) แทนค่า (3) ใน (1) (24y+5)(y+2) = 65 คูณกระจาย จะได้ 24y(y) + 24y(2) + 5y + 10 = 65 ย้า...

คณิตม.1เรื่องไหนสำคัญที่สุดอะครับ

คณิตม.1เรื่องไหนสำคัญที่สุดอะครับ [color=blueสำคัญที่สุด คงตอบยากค่ะ เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับชั้นต่อไปแทบทั้งนั้น ตอบว่า เรื่องไหนได้ใช้อีกบ่อยๆ ในอนาคต(การเ...

สอบถามม.4 เทอม 2

คลิปบทที่ 6 ค่ะ เรื่องความสัมพันธ์ หัวข้อเรื่องคู่อันดับตัวอย่างที่ 1 ข้อ 2 นาที่ที่ 03:27 ค่ะ

Q-2940 กราฟเส้นตรง

Q-2940 คู่อันดับใดอยู่บนกราฟของสมการ y - 7x + 3 = 0 ให้เอาคู่อันดับในแต่ละช้อย ไปแทนค่ะ ถ้าอยู่บนกราฟ แทนแล้วสมการจะเป็นจริง เช่น ช้อย 1 คือ (- 1, 4) เอา (- 1, 4) ไปแทนใน y - 7x + 3 = 0 -1 คือ ค...

ถามการบ้าน เรื่องหาคู่อันดับค่ะ

ถ้า (2x+y,24) = (6,3x-y) ค่าของ (2x+2y,-x+y^2) คำตอบคืออะไรหรอคะ? ถ้าได้วิธีทำด้วยจะดีมากเลยค่ะจากที่โจทย์บอก คู่อันดับที่เท่ากัน (2x+y,24) = (6,3x-y) จะได้ 2x + y = 6 --------(1) 3x - y = 24 --------(2) แล้วแก้ระบบสมการ...

แก้ระบบสมการกำลังสอง ม.3

คำถามจาก น้องนา เจอแบบนี้ใช้วิธีแทนค่าค่ะ 4y2 + xy + x + 2y - 1 = 0 -----(1) x - 4y = 4 -----(2) จาก (2) ย้ายข้างจะได้ x = 4 + 4y ------(3) แทน (3) ใน (1) จะได้ 4y2 + (4 + 4y)y + 4 + 4y + 2y - 1 = 0 ตรงวงเล็บ คูณกระจายก่อนค่ะ 4y2 + 4y + 4y2 + 4 + 4y + 2y - 1 ...

สอนถามเกมคณิตค่ะ

มีเกมคณิตเกี่ยวกับ คู่อันดับ หรือ สมการเชิงเส้นไหมค่ะ พอดีครูให้พรีเซ้นค่ะ

ถามการบ้านเรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรค่ะ

ระดับกลางข้อที่2ใหญ่ ข้อ1-3ย้อย 2.1 y = 2x + 5 อยากได้คู่อันดับ 5 อันนะ เวลาทำคิดง่ายๆ ด้วยการสมมติค่า x ขึ้นมาค่ะ เลขอะไรก็ได้ ไม่ต้องเยอะมากจะได้คิดเลขไม่ยากค่ะ เอาค่...

สอบถามการแก้โจทย์เซตม.4ค่ะ

อธิบายข้อ 19 , 20 , 21 ให้หน่อยได้ไหมคะ ข้อ 19 เพาเวอร์เซต คือ เซตของสับเซต หาจำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซตได้จากสูตร จำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซต = 2n n คือ จำนวนสมาชิกของเซต...

เนื้อหาม.2 3ต่างกันแค่ไหน

พี่โต๋ครับ ผมอยากรู้ว่าเนื้อหาม.2และม.3ต่างกันมากแต่ไหนครับ -มีเรื่องอะไรที่เรียนตอนม.3แต่ไม่มีในม.2 -เรื่องไหนเรียนต่อยอดเพิ่มจากเดิม -เรื่องไหนในม.3ที่เรียน...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com คู่อันดับ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.072 วินาที