คอร์สเรียนออนไลน์ > > คู่อันดับและกราฟ ม.1

คู่อันดับและกราฟ ม.1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ในบทนี้จะได้รู้จักคู่อันดับ การเขียนคู่อันดับ การเท่ากันของคู่อันดับ การเขียนเเผนภาพและการวาดกราฟของคู่อันดับ เนื้อหาไม่ยากค่ะเป็นอีกบทเรียนที่น้องๆ จะทำคะแนนได้ดี

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


คู่อันดับ

วีดีโอ 4.51 นาที

เนื้อหาเรื่องคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การเท่ากันของคู่อันดับ

วีดีโอ 16.23 นาที

เนื้อหาเรื่องการเท่ากันของคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


กราฟ

วีดีโอ 5.50 นาที

เนื้อหาเรื่องกราฟของคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดคู่อันดับและกราฟ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดคู่อันดับและกราฟ ชุดที่ 1

คู่อันดับและกราฟ ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง คู่อันดับและกราฟ ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนคู่อันดับและกราฟ ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนคู่อันดับและกราฟ ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.056 วินาที