คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > คู่อันดับและกราฟ ม.1

คู่อันดับและกราฟ ม.1

วีดีโอ 3 บทเรียน (27 นาที) แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ในบทนี้จะได้รู้จักคู่อันดับ การเขียนคู่อันดับ การเท่ากันของคู่อันดับ การเขียนเเผนภาพและการวาดกราฟของคู่อันดับ เนื้อหาไม่ยากค่ะเป็นอีกบทเรียนที่น้องๆ จะทำคะแนนได้ดี

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


คู่อันดับ

วีดีโอ 4.51 นาที 22,459

เนื้อหาเรื่องคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การเท่ากันของคู่อันดับ

วีดีโอ 16.23 นาที 28,057

เนื้อหาเรื่องการเท่ากันของคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


กราฟ

วีดีโอ 5.50 นาที 18,341

เนื้อหาเรื่องกราฟของคู่อันดับ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดคู่อันดับและกราฟ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดคู่อันดับและกราฟ ชุดที่ 1

คู่อันดับและกราฟ ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง คู่อันดับและกราฟ ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนคู่อันดับและกราฟ ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

คู่อันดับและกราฟ ม.1.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนคู่อันดับและกราฟ ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.004 วินาที