บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น เลขยกกำลัง


เลขยกกำลัง ม.4

เลขยกกำลัง ใช้พื้นฐานเรื่องการคูณกันของจำนวน แล้วนำมาเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องเลขยกกำลัง การบวกลบคูณและหารเลขยกกำลัง สูตรต่างๆ ของเลขยกกำลัง การถอดรากที่ n ในระบบจำนวนจริง การหารากที่สองของจำนวนอตรรกยะ และการแก้สมการที่ติดเครื่องหมายราก เรื่องเลขยกกำลังเป็นพื้นฐานสำคัญของเรื่อง เอกซ์โพเนนเชียล และ ลอการิทึม


เลขยกกำลัง

สรุปเลขยกกำลัง ใช้พื้นฐานเรื่องการคูณกันของจำนวน แล้วนำมาเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในบทนี้จะได้ทบทวนเรื่องเลขยกกำลัง การบวกลบคูณและหารเลขยกกำลัง สูตรต่างๆ ของเลขยกกำลัง การถอดรากที่ n ในระบบจำนวนจริง การหารากที่สองของจำนวนอตรรกยะ และการแก้สมการที่ติดเครื่องหมายราก พร้อมทำข้อสอบเลขยกกำลัง


ข้อสอบ O-Net เลขยกกำลัง

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียนเลขยกกำลัง มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


เลขยกกำลังเบื้องต้น

เป็นเลขยกกำลังเป็นเรื่องที่ได้เรียนมาตั้งเเต่ตอน ม.ต้น และจะได้เรียนอีกครั้งตอน ม.4 เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนเรื่องเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม เนื้อหาอธิบายสูตรเลขยกกำลังที่เป็นพื้นฐานจำนวน 8 สูตร โดยอธิบายอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างเรื่องเลขยกกำลัง


เลขยกกำลัง ม.1

เมื่อนำจำนวนเดียวกันมาคูณกันหลายๆ ครั้ง จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ เนื้อหาเน้นการบวก ลบ คูณและ หารเลขยกกำลังรวมทั้งการนำเลขยกกำลังมาช่วยในการเขียนสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราจะได้เรียนเรื่องเลขยกกำลังกันอีกครั้งในระดับชั้น ม.ปลาย


สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น

สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น เป็นการสรุปสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเลขยกกำลัง การเขียนเลขยกกำลังในรูปสัญกรณ์คณิตศาสตร์ ซึ่งได้แบ่งลักษณะโจทย์ออกเป็นรูปแบบต่างๆที่มักจะพบในข้อสอบแข่งขัน เลขยกกำลังเป็นพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่นๆ มากมาย และเราจะได้เรียนอีกครั้งในระดับ ม.ปลาย


เลขยกกำลัง ม.2

เมื่อนำจำนวนเดียวกันมาคูณกันหลายๆ ครั้ง จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ เนื้อหาเน้นการบวก ลบ คูณและ หารเลขยกกำลังรวมทั้งการนำเลขยกกำลังมาช่วยในการเขียนสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราจะได้เรียนเรื่องเลขยกกำลังกันอีกครั้งในระดับชั้น ม.ปลาย


เลขยกกำลัง ม.1

เมื่อนำจำนวนเดียวกันมาคูณกันหลายๆ ครั้ง จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ เนื้อหาเน้นการบวก ลบ คูณและ หารเลขยกกำลังรวมทั้งการนำเลขยกกำลังมาช่วยในการเขียนสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราจะได้เรียนเรื่องเลขยกกำลังกันอีกครั้งในระดับชั้น ม.ปลาย


เลขยกกำลัง ม.2

เมื่อนำจำนวนเดียวกันมาคูณกันหลายๆ ครั้ง จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ เนื้อหาเน้นการบวก ลบ คูณและ หารเลขยกกำลังรวมทั้งการนำเลขยกกำลังมาช่วยในการเขียนสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราจะได้เรียนเรื่องเลขยกกำลังกันอีกครั้งในระดับชั้น ม.ปลาย


เลขยกกำลัง ม.4

เลขยกกำลัง ใช้พื้นฐานเรื่องการคูณกันของจำนวน แล้วนำมาเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องเลขยกกำลัง การบวกลบคูณและหารเลขยกกำลัง สูตรต่างๆ ของเลขยกกำลัง การถอดรากที่ n ในระบบจำนวนจริง การหารากที่สองของจำนวนอตรรกยะ และการแก้สมการที่ติดเครื่องหมายราก เรื่องเลขยกกำลังเป็นพื้นฐานสำคัญของเรื่อง เอกซ์โพเนนเชียล และ ลอการิทึม

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น เลขยกกำลัง


 

สมบัติของเลขยกกำลัง

อธิบายเรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง พร้อมตัวอย่าง


 

สมบัติของเลขยกกำลัง ตัวอย่างเพิ่มเติม

สมบัติของเลขยกกำลัง ตัวอย่างเพิ่มเติม


 

สรุปเนื้อหาเอกซ์โพ-ลอก (เลขยกกำลัง)

vdo สรุปเนื้อหาจากบท เลขยกกำลัง ซึ่งเป็นพื้นฐานของบทเรียนเรื่อง Expo-Log สรุปเนื้อหาสำคัญสำหรับเตรียมสอบเข้า พร้อมตัวอย่าง


 

แนะนำบทเรียนเรื่องเลขยกกำลัง

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


 

ทบทวนเลขยกกำลัง สูตรที่ 1-3

อธิบายสูตรเลขยกกำลัง สูตรที่ 1-3 พร้อมตัวอย่าง


 

ทบทวนเลขยกกำลัง สูตรที่ 4-8

อธิบายสูตรเลขยกกำลัง สูตรที่ 4-8 พร้อมตัวอย่าง


 

โจทย์เลขยกกำลัง (เบื้องต้น) ตัวอย่างที่ 1

อธิบายพร้อมแสดงวิธีทำโจทย์เลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 1


 

โจทย์เลขยกกำลัง (เบื้องต้น) ตัวอย่างที่ 2

อธิบายพร้อมแสดงวิธีทำโจทย์เลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 2


 

ความหมายของเลขยกกำลัง

เนื้อหาเรื่องความหมายของเลขยกกำลัง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

ตัวอย่างความหมายของเลขยกกำลัง

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของความหมายของเลขยกกำลัง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องความหมายของเลขยกกำลังก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น เลขยกกำลัง


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องเลขยกกำลัง ชุดที่ 1

ข้อสอบ O-Net เรื่องเลขยกกำลัง ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องเลขยกกำลัง ชุดที่ 2

ข้อสอบ O-Net เรื่องเลขยกกำลัง ชุดที่ 2


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องเลขยกกำลัง ชุดที่ 3

ข้อสอบ O-Net เรื่องเลขยกกำลัง ชุดที่ 3


 

ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 3


 

ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 4


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 3

บทสนทนาเกี่ยวกับเลขยกกำลัง


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

ถามเรื่องยกกำลังฐานติดลบ เลขชี้ก็ติดลบค่ะ

เช่น (-7)ยกกำลัง -2 ค่ะ กับ -7 ยกกำลัง -2 ค่ะ (-7)-2 = 1(-7)2 = 1(-7) x (-7) = 149 ----------------------- -7-2 = -172 = -17 x 7 = -149 ------------------------------- ตามนี้ค่ะ ไม่อธิบายนะ ให้ไปเรียนเอง มีคลิปสอนแล้วค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/92-basic-power-number/...

กระดาษคำตอบ O-NET 2554 มาแล้ว เติมคำตอบเพียบบบบ

ONET ข้อสอบจะไม่ยากมากค่ะ เนื้อหาตามลิสด้านล่างเลยค่ะ เซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การให้เหตุผล --->> ดูจากตรรกศาสตร์ เลขยกกำลัง --->> ให้ดูที่ expo ตรีโกณมิติ สถิติ 1-2 (การหาค่ากลาง, การวัดตำแหน่งของข้อมูล, การการกระจายของข้อมูล) ลำดับและอนุกรมจำกัด ความน่าจะเป็น (ควรเรียน เรียงสับเปลี่ยนก่อนด้วย โจทย์จะไม่ซับซ้อนมากค่ะ) ปล. ถ้าพบว่ามีไรเพิ่มเติมจะมาโพสบอกอีกรอบค่ะ

มาแล้ว! ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ version.2

Download ชีทเป็น PDF รวมทุกบท คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 จะสอบบทไหนเลือก print เฉพาะบทนั้นได้เลย แจกฟรีครับ ^^ ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหา: คณิตพื้นฐาน * คณิตเพิ่มเติม * ม.4 * ม.5 * ม.6...

การทำผลสำเร็จเลขยกกำลัง

ช่วยน่อยนะคะ ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง

เลขยกกำลังบวกลบกันในเศษส่วน ทำยังไงครับ

a-3 - b -3 a-1 - b-1 = ? ( 6+ 35 ) 32- ( 6- 35 )32 13 10 = ? ใครก้อได้ทำให้ดูหน่อย ของละเอียดนิดนึงนะครับ ทำไม่เป็น มั่วๆได้คำตอบแต่ไม่รู็ว่าถูกไหม - - #แต๊งกิ้วววว25 * 5 x = 36 * 6 x x = ? 18 8-4x = (54 2 )3x-2 x = ? อีก 2 ครับ ๆ ...

การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

การประยุกต์ของจำนวนเต็ม เรียนในบทระบบจำนวนเต็มค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/101-integer-system-m1/ การประยุกต์เลขยกกำลัง ก็จะอยู่ในเรื่องเลขยกกำลังค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/102-power-m1/ เนื้อหาที่สอนจะรวมแล้วทั้งคณิตฯพื้นฐาน และคณิตฯเพิ่มเติมค่ะ

เลขยกกำลัง ทำให้เป็นรูปอย่างง่าย

ต้องการทำให้เป็นรูปอย่างง่าย

แก้สมการเศษส่วนของพหุนามค่ะ

การแก้สมการเศษส่วนของพหุนามค่ะ ทำยังไงก็ไม่ได้ซักที ตรวจคำตอบให้ด้วยนะคะ 3x + 65 = 72จากสมการ 6ยกกำลัง 2x+5 =(27ยกกำลังx)(2ยกกำลังx+10) ค่าของ x +7 เท่ากับเท่าไรครับ . ช่วยแสดงว...

เลขยกกำลังสูตรที่1-3

เลขยกกำลัง ลองไปดูนี่ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/92-basic-power-number/ สอนสำหรับทบทวนนะคะ ถ้าเพิ่งเรียนอาจจะเร็วไปนิดหน่อย ถ้าอยากได้แบบของ ม.ต้น โดยเฉพาะ อยู๋ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 ค่ะ https://www.dektalent.com/course-math-grade-talent-1.php ชื่อบทเลขยกกำลัง https://www.dektalent.com/lesson/102-power-m1/

หารากที่ 2

ช่วยหารากที่ 2 หน่อยค่ะ หัวข้อนี้ คือ เรื่องการหารากที่สองของจำนวนอตรรกยะ อยู่ในเรื่องเลขยกกำลังค่ะ เรียนตอน ม.5 https://www.dektalent.com/course/math-expolog/ วิธีทำ สูตรมาจาก สูตรกำลังส...

Q-4106, Q-4107, Q-4108, Q-4109 เลขยกกำลัง ม.1

ทุกข้อเลย สังเกต จะมีตัวเลขธรรมดา กับ พวกเลขยกกำลัง ตัวเลขธรรมดาก็เอาคูณกัน พวกยกกำลังก็คูณกันไป คลิปนี้สอนไว้ค่ะ ตัวอย่างที่ 1 ข้อ 8 วิธีทำเหมือนกัน ต่างกั...

โจทย์ที่มีเลขยกกำลังเยอะๆ

ช่วยแนะโจทย์แนวนี้หน่อยครับ มีเทคนิควิธีคิดไหมครับพี่T_Tผมคิดออกมาไม่มีchoiceเลย

เลขยกกำลังม.5

ดูรูปนะ

ถามการบ้านเรื่องเลขยกกำลังม.1ค่ะ

ข้อ​ 4​ ใหญ่ทำยังไงเหรอคะ? พอจะมีวิธีทำไหมคะ?

ถามการบ้านเรื่องเลขยกกำลังค่ะ

ไม่เข้าใจว่าข้อนี้ควรทำยังไงค่ะ

ถาม วิธีทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายกับเซต

ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ รายละเอียดอยู่ในรูปถ่ายครับ มีโจทย์ 2 ข้อครับ ข้อ 1 พวกเลขยกกำลังที่เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วน สามารถเปลี่ยนเป็นรูปต...

เลขยกกำลัง ม.2

ทำไงคะ 2ยกกำลัง2 ยกกำลัง2 ยกกำลัง2 (((2)2)2)2 เลขยกกำลังค่ะ วงเล็บ2ยกกำลัง2 วงเล็บยกกำลัง2วงเล็บยกกำลัง2 ต้องขอโทษค่ะเขีนนโจทย์ไม่ได้

ช่วยสอนการบ้านข้อนี้หน่อยคะ เรื่องเลขยกกำลัง ม.2

ช่วยแสดงวิธีและอธิบายให้ดูหน่อยคะ ไม่เข้าใจเลยคะ ทำเรื่องเลขยกกำลัง ต้องรู้สูตรของเลขยกกำลัง ถ้าไม่รู้เลย ก็จะงงนะคะ ลองไปดูคลิปนี้ได้ เป็นคลิปสำหรับทบ...

ช่วยแสดงวิธีทำ รูทซ้อนรูท ข้อนี้ให้ผมดูหน่อยครับ

เขาเฉลยข้อ1 แต่ผมไม่เข้าใจวิธีทำครับถ้าเฉลย 5 เลข 3 กับ 4 เล็กๆ หน้ารูทต้องเป็นอันดับรากค่ะ พิมพ์แบบนี้ ก็จะเสี่ยงๆ เข้าใจผิดหน่อย คล้ายกับเลขยกกำลัง ตัวแรก 180 ...

รูทที่ตัวชี้กำลังหรือฐานติดลบ ทำยังไงคะ

การบ้านคนิตศาสตร์อะค่ะ ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหรถึงมาถามค่ะ เลขชี้กำลังติดลบ กับ ฐานติดลบ คนละเรื่องกัน ถ้าฐานติดลบ เช่น (-2)2 หมายถึง (-2)(-2) ข้อนี้ (-12)3 = (-12)(-12)(-12) ------------ ถ้าเร...

ถามการบ้านเรื่องถอดแอพสรูดม.2

คือไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันทำไง เครียดมาก พยามหาหลายๆที่ก็ งงอยู่ดี ชอบสงใสว่าแต่ละอย่างทำไมๆ อะไรแบบนี้ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ. งงตั้งแต่ข้อ 2.8. ขึ้นไปค่าถ้าไม่เข...

เลขยกกำลัง (กรณฑ์) เฉลยการบ้านให้หน่อยครับ

ช่วยเฉลยให้ทีครับทำไม่ได้หลายข้อเลย

สอบถามเรื่องโจทย์เลขยกกำลัง ม.5 ค่ะ

อยากทราบวิธีทำสองข้อนี้ค่ะ

ถามการบ้าน เรื่องเลขยกกำลังครับ

เจอโจทย์ลักษณะนี้ไปไม่เป็นเลยครับ

ถามการบ้านค่ะ

ถามการบ้านค่ะ ถามการบ้านอ่านกระทู้นี้ด้วยค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2568...

ถามเลขยกกำลังครับ

ถ้า (-33)6 จะได้เท่าไหรครับ

โจทย์ถามว่า จำนวนเต็มบวกที่หารเศษส่วนนี้ลงตัว ทำอย่างไรคะ

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายวิธีทำข้อนี้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ เขียนพวกติดรูทใหม่ ให้เป็นเลขชี้กำลังเศษส่วนแทน เลขยกกำลังฐานเหมือนกัน คูณกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันไ...

ถามเลขยกกำลังครับ

q-3991 q-3992 ขอเฉลยละเอียดครับ

สงสัยการดิฟรูทครับ

แปลงให้เป็นเลขยกกำลังก่อน ค่อยดิฟค่ะ

สอบถามการบ้าน เรื่องฟั่งชั่นลอกการิทึมครับ

อยากทราบวิธีทำอย่างละเอียดครับผม ข้อ 1 log 215 + log 217 - log 517 ทำจำนวนคละให้เป็นเศษส่วน = log115 + log157 - log367 ล็อกผลหาร เปลี่ยนเป็นล็อกลบล็อกได้ = log11 - log5 + log15 - log7 - (log36 - log7) = log11 - log5 + log(35) - log7 - log36 + log7 ล็...

วิชาคณิตศาสตร์ ครับ

ข้อนี้ทำวิธีทำยังไงครับ มุม 30 , 45, 60 เราหาค่าตรีโกณได้อยู่แล้ว จะหาโดยใช้มือ หรือจำตาราง หรือใช้รูปสามเหลี่ยมก็ได้ค่ะ ดังนั้นค่า y แทนค่าตรีโกณฯ ของแต่ละตัวลง...

แสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะ

ข้อ 6 กับ ข้อ 7 ค่ะข้อ 6 หาค่ามาแทนได้เลย ต่อจากโจทย์เลยนะคะ = 4 + 324 แล้วคิดเลขต่อ จะได้คำตอบค่ะ -------------------------- ข้อ 7 ทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกก่อน จากสูตร a-n = 1an = 133 + 134 135 คิดเรื่...

อธิบายโจทย์ข้อนี้หน่อยค่ะ

เรื่อง สมการเลขยกกำลังค่ะ

ถามเลขยกกำลังครับ

q-3995 q-3996 q-3997 q-3998 q-3999 q-4000 q-4001 q-4002 ขอเฉลยละเอียดครับ

ถามการบ้าน ม.2 ครับ

ให้ 3 กำลัง x เท่ากับ 4 กำลัง y เท่ากับ 5 กำลัง z เท่ากับ 3600 จงหาค่าของ 1 ส่วน x บวก 1 ส่วน y บวก 1 ส่วน z ครับก่อนอื่น ให้ลองเช็คโจทย์ก่อนว่าใช่แบบที่พี่พิมพ์ข้างล่างมั้ย คร...

เลขยกกำลัง 11-20

หนูว่าหนูน่าจะไม่พลาดนะคะข้อนี้ ถูกไหมคะ

สอบถาม

ขอถามอะไรหน่อยค่ะ พอดีไม่เข้าใจ เรื่องการประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง อยากจะขอเนื้อหา ขอแบบเยอะยิ่งดี

โจทย์อนุกรมค่ะ

ลองทำข้อแรกให้ดูก่อนนะ ให้หารูปแบบก่อนค่ะ ที่โจทย์ให้ 8 ,9 ,64 ,25 ,216, ... ลองเขียนใหม่ จะได้ 23 , 32 , 43, 52 , 63, ... จะเห็นว่า สามารถเขียนเป็นเลขยกกำลัง และฐานของเลขยกกำลังก็เรียงกัน เริ่มที่ 2,3,4,5,6,... ตัวถัดไปก็ต้อง 7 แน่ๆ แล้วก็เลขชี้กำลังก็ เรียงสลับกัน 3 2 3 2 ไปเรื่อยๆ จะได้พจน์ต่อไป คือ 72 = 49 ตอบค่ะ ข้ออื่นก็ประมาณนี้ ลองทำดูนะ ค่ำๆ พี่มาตอบให้อีกทีจ้า ^^

บวกลบเลขยกกำลังติดลบ จัดให้เป็นรูปอย่างง่าย

ข้อนี้ใช้ความรู้หลายอย่าง ทั้งเรื่องเลขยกกำลัง พหุนาม และแยกตัวประกอบของพหุนามค่ะ โจทย์ค่อนข้างยาก เหมาะกับน้อง ม.3 เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 แบบนี้มีวิดิโอสอนในคอร์สเข้าเตรียมฯ ค่ะ https://www.dektalent.com/course-math-triam.php

ตัวอย่างการใช้ BBEquation

ตัวอย่างการใช้ BBEquation ฉบับใช้งานจริง ไม่มีสลิง ไม่มีสตั๊น โพสต์จริง ใช้งานจริง หากน้องๆยังใหม่อยู่ให้ลองอ่านวิธีการใช้งาน BBEquation ก่อนนะครับ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=10 สม...

ถามเรื่องเลขยกกำลังที่มีตัวแปร

(-x + 7)2 เวลากระจาย ต้องกระจายตามสูตรกำลังสองสมบูรณ์ค่ะ ที่น้องกระจาย เลข 2 เข้าไปที่ -x กับ 7 แบบนี้ผิดนะ เราไม่มีสูตรกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปที่ผลบวกค่ะ ลองย้อนไปดูสูตรเรื่องเลขยกกำลังนะคะ

สมการยกกำลัง 3 ชั้น

จงเเก้สมการ 2ยกกำลัง 16 ยกกำลังx = 16 ยกกำลัง 2ยกกำลังx ยกกำลังแบบไหน เช็คโจทย์ก่อนนะ แบบที่ 1 (216)x = (162)x หรือแบบที่ 2 216x = 162x ...

ถามเรื่องเลขยกกำลังครับ

จากรูปนะครับ ผมสงสัยตรง 2 กำลัง -3n +4 อะครับ ผมเห็นตัวอื่นมันก็พลิกกลับหมดเวลาจะเอาขึ้นไปคูณกันอะครับแต่ทำไม 4ถึงไม่กลายเป็น -4 อะครับผม

เลขยกกำลัง จัดรูปพวกเลขชี้กำลังติดลบ

ช่วงนี้มีคำถามจากน้องๆ หลายคนเกี่ยวกับเลขชี้กำลังค่ะ เรื่องเลขยกกำลัง เราต้องรู้สูตรเลขยกกำลังก่อนค่ะ สำหรับกระทู้นี้ จะเน้นไปที่เลขชี้กำลังที่ติดลบโด...

ถามการบ้าน เลขยกกำลัง ม.4 ครับ

ถ้า a>0 และ a^n - a^-n =3 แล้ว a^2n - a^-2n =?? ช่วยเเสดงวิธีทำหน่อยนะครับ

โจทย์เลขยกกำลังข้อ 360 / 376 /315

ทำไม่ได้ครับ ข้อ 360/376/315 ขอบคุณครับ ......................................................

ช่วยเฉลยโจทย์แคลคูลัสหน่อยค่า

ข้อ 4 คือหาอนุพันธ์ของ y นะคะ ส่วน 2ข้างหลัง x คือเลขยกกำลังค่ะ >>> ค่าสัมบูรณ์ของ x กำลัง 2 บวก 4

สมการเลขยกกำลัง

แล้วในกรณีข้อ 1 2 5 ล่ะค่ะ

[ Expo& Log week ]

ก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชันเอ๊กซ์โพเนนเชียลและ ฟังก์ชันลอการิทึม พี่แนะนำให้เรียน เรื่องเลขยกกำลังก่อนนะจ๊ะ - ถ้าเป็นคอร์สเพิ่มเกรด เลขยกกำลัง จะแยกออกมาเป็นบทต่างหากเลยค่ะ - ถ้าเป็นคอร์สอินเทนซีฟ พี่รวมไว้ในบทเรียนเรื่อง ฟังก์ชันเอ๊กซ์โพเนนเชียลและ ฟังก์ชันลอการิทึม ค่ะ

ถามการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ค่ะ

หายังไงหรอค่ะจัดรูปก่อน ให้อยู่ในรูป 3 ยกกำลังให้หมดค่ะ จะได้เป็น 3133293327 ... เลขยกกำลังคูณกัน ฐานเหมือนกัน เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ 313 + 29 + 327+ ... ดูที่เลขชี้กำลัง จะ...

ถามเลขยกกำลังที่ติดลบค่ะ

ไม่เข้าใจตรงตัวแปรติดลบค่ะ ดูสูตรเลขยกกำลัง มีสูตรนึง คือ a-n = 1an นี่แหล่ะ เอาตรงนี้มาใช้ 8-k = 3 (23)-k = 3 2-3k = 3 ----- พักไว้ก่อน -------------- มาดูตรงที่โจทย์ถาม จัดรูปนะคะ 43k = (22)3k = 26k -----------...

เรื่องการดิฟ

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ ต้องจัดรูปก่อน ที่เป็น 3 2x2 - 1 เขียนให้เป็นเลขยกกำลังได้แบบนี้ค่ะ (2x2 - 1)13 แล้วพลิกกลับไปอยู่ที่เศษ เลขชี้กำลังจะติดลบค่ะ จะได...

จำนวนเชิงซ้อนทำไม่เป็นช่วยบอกที

1. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ _________10___________ i(i + 1)(i + 2)(i + 3)(i + 4) 2.จงทำให้เป็นผลสำเร็จ i15 + i16 + i17 +...+ i60 ที่เป็นตัวเลขคือเลขยกกำลังนะครับ

ทำไม่เป็นอ่ะค่ะข้อ2-4-6-8-9-10 ช่วยหน่อยค่ะ

ทำไม่เป็นค่ะ..ปวดหัวมากๆข้อ 2 493 x-4 y2 z74 x(y-1 z2)2 [7xy2]2(x2y-3)-1z จัดรูป 493 = (72)3 = 7 23 = 76 และก็ จัดการพวกเลขชี้กำลังซ้อนกันก่อนค่ะ กระจายเข้ามาในวงเล็บให้หมดค่ะ อันนี้ต้องรู้สูตรของเ...

เลขยกกำลัง

-16 แยกให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังต้องเขียนแบบไหน

เลขยกกำลังเยอะๆ

กำลังเรียนเรื่องการหาค่าต่างๆของเลขยกกำลังครับ ผมงงเลย

เลขยกกำลัง 3

ถูกใช่ไหมคะ

เลขยกกำลังฐานเป็นทศนิยมคิดยังไงค่ะ

พี่ค่ะเลขยกกำลังฐานเป็นทศนิยมคิดยังไงค่ะ

ถามเรื่องการดันกลับเข้าไปในรูทเรื่องเลขยกกำลังครับ

จากรูปครับ ผมงงว่าทำไมรูท 3 ดันกลับเข้าไปกลายเป็น 9 อะครับ

การบ้านปิดเทอม

ถ้า 169 กำลัง3-x =2197 กำลังx+2x และ 9กำลัง3+y = 81 กำลัง4+2y แล้ว xต่างกับ y เท่าไร1693- x = 2197x +2x และ 93+y = 814+2y แล้ว xต่างกับ y เท่าไร แบบนี้หรือป่าวคะ ...

ไม่เข้าใจเรื่อง ยกกำลังติดลบ ม.4 ที่ทำให้เป็นรูปอย่างง่ายค่ะ

เรื่องเลขยกกำลังมีคลิป VDO สอนอย่างละเอียดอยู่ใน คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 ค่ะ https://www.dektalent.com/course/math-m1/ และคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ค่ะ https://www.dektalent.com/course/math-m4/ มีเป็นคอร์สเรียนฟรี ที่พี่ทำไว้ให้ทบทวนกันด้วยนะคะ https://www.dektalent.com/lesson/92-basic-power-number/

คณิตศาสตร์ม.5 เรื่องเลขยกกำลังค่ะ

อยากทรายว่าตรง เครื่องหมาย ? หาจากไหนอะคะ คือคิดจากสมการแล้วติด x อะค่ะ

โจทย์อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย

ไม้กระดานแผ่นหนึ่งหนา 2 เซนติเมตร กว้าง 16 เซนติเมตร และยาว 128 เซนติเมตร จงหาว่าไม้กระดานแผ่นนี้ปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร (ให้เขียนคำตอบในรูปเลขยกกำลัง ) พอดีว่าหนูทำข้อนี้ไม่เป็นค้า

การบ้านเรื่องสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะ

พี่โต๋ค่ะ หนุอยากทราบวิธีทำค่ะ ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ การบ้านเรื่องสัญกรณ์วิทยาศาสตร์อะค่ะ ทำให้ดูนะคะ คูณกันหมด ถอดวงเล็บได้หมดเลย = 4 103 6 105 เอาตัวเลขมาคูณกัน พว...

Q-278 ข้อ7 เลขยกกำลังเบื้องต้น คลิปที่ 1 ครับ

โจทย์ข้อนี้ไม่มีเฉลยครับ ผมตอบ ข้อ 1 โจทย์บอกผิด ผมเลยมานั่งคิดใหม่ ไม่ทราบว่าผมคิดถูกไหมครับ ถ้าผิดผมควรตอบข้อไหนดีครับ ขอบคุณครับ ปล.ผมตั้งใจเรียนทุกวันเลยครับ

Q-637 เรื่อง ลอกการิทึมอะคับ เฉลยที

log3 4 *log4 5*log5 6 *...*log80 81 อะคับ ทำไมได้4ลองแยกเป็น log4log3log5log4log6log5...log81log80 จะเห็นว่าตัดกันได้ค่ะ เหลือเป็น log81log3 เขียนเป็นเลขยกกำลัง = log 34log3 เอากำลังมาไว้ข้างหน้าได้ ตามสูตรของ log = 4log 3log3 ต...

ขอสอบถามเรื่องเรียน ม.5 หน่อยค่ะ

พี่ ค่ะ ม.5 ควรเรียนเลขยกกำลัง กับ อัตราส่วนตรีโกณมิติ มาก่อน ถึงค่อยจะมาเรียน เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม กับ ตรีโกณมิติประยุกต์ ใช่ไหมค่ะ แล้วในบทเรียนเลขยกกำลังอ่ะค่ะมีสอนเปง แบบเศษส่วนด้วยป่ะค่ะ ถ้างั้นเราควรลงคอร์สเพิ่มเกรด ม.4-5-6 ดีกว่า คอร์สเพิ่มเกรด ม.5 ใช่ไหมค่ะ (โทดทีนะค่ะที่ถามยาวไปหน่อย ^^)

เลขยกกำลัง

-16 = -(4x4) หรือ -16 = (-4)x(4)

การบ้าน เลขยกกำลัง ม.1

โจทย์ ได้คำตอบเท่าไหร่คะ ทำแล้วไม่ได้ตามเฉลย ใช้วิธีเด้งแล้วก็ไม่เหมือนค่ะ เฉลยได้ = X = 16 / y = -10 / z = 2

โจทย์เลขยกกำลัง

ข้อนี้ควรเริ่มอย่างไรหรอคะ

ถามการบ้านเรื่องเลขยกกำลัง

สอนทำให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายให้หน่อยค่ะ

เกี่ยวกับเลขยกกำลัง

ถ้าเกิดมันเป็นทศนิยมแต่ยกกำลังจะทำมันยังไงคะ (0.008)ยกำลังลบ2ส่วน3 ตามรูปค่ะ

ถามโจทย์จำนวนจริง

สแควรูทใหญ่ 10 – 2 สแควรูท9 (งงเปล่าอ่าขอโทดนะค่ะพี่พอดีพิมพ์รูทไม่เป็นอ่ะ) คืออยากรู้วิธีคิดอ่ะค่ะว่าคิดไงถึงรู้ว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนตรรกยะ เป็นเรื่องการหา...

ถามการบ้านเรื่องฟังก์ชันเลขยกกำลัง

รบกวนตรวจข้อ9 ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

ถามการบ้านเรื่องเลขยกกำลัง

สอนทำให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายให้หน่อยค่ะ

พี่ๆครับ pat1ตุลา ที่จะถึงเนี่ย เรื่องไหนจะออกมากสุดครับพี่

คอร์สอินเทนซีฟ เรื่องเลขยกกำลัง รวมอยู่ในเรื่องฟังก์ชัน expo และ log ค่ะ น้องลองดูจะสอนไว้ตอนต้นเพราะต้องใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องฟังก์ชัน expo และ log ค่ะ ชีทก็รวมกันไปเลยจ้าา

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com เลขยกกำลัง - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.123 วินาที