คอร์สเรียนออนไลน์ > > เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง

แบบฝึกหัด 18 ข้อ

สรุปเลขยกกำลัง ใช้พื้นฐานเรื่องการคูณกันของจำนวน แล้วนำมาเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในบทนี้จะได้ทบทวนเรื่องเลขยกกำลัง การบวกลบคูณและหารเลขยกกำลัง สูตรต่างๆ ของเลขยกกำลัง การถอดรากที่ n ในระบบจำนวนจริง การหารากที่สองของจำนวนอตรรกยะ และการแก้สมการที่ติดเครื่องหมายราก พร้อมทำข้อสอบเลขยกกำลัง

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบ ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบ ชุดที่ 2 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

ข้อสอบ ชุดที่ 3 จำนวน 4 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

ข้อสอบ ชุดที่ 4 จำนวน 4 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ

เลขยกกำลัง สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เลขยกกำลัง?

เริ่มเรียนบทเรียนเลขยกกำลัง ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 13 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเลขยกกำลัง ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.057 วินาที