คอร์สเรียนออนไลน์ > > เลขยกกำลัง ม.1

เลขยกกำลัง ม.1

วีดีโอ 5 บทเรียน (384 นาที) แบบฝึกหัด 145 ข้อ

เมื่อนำจำนวนเดียวกันมาคูณกันหลายๆ ครั้ง จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ เนื้อหาเน้นการบวก ลบ คูณและ หารเลขยกกำลังรวมทั้งการนำเลขยกกำลังมาช่วยในการเขียนสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราจะได้เรียนเรื่องเลขยกกำลังกันอีกครั้งในระดับชั้น ม.ปลาย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ความหมายของเลขยกกำลัง

วีดีโอ 13.09 นาที

เนื้อหาเรื่องความหมายของเลขยกกำลัง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องความหมายของเลขยกกำลัง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องความหมายของเลขยกกำลัง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องความหมายของเลขยกกำลัง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องความหมายของเลขยกกำลัง ชุดที่ 2


ตัวอย่างความหมายของเลขยกกำลัง

วีดีโอ 8.44 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของความหมายของเลขยกกำลัง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องความหมายของเลขยกกำลังก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างความหมายของเลขยกกำลัง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างความหมายของเลขยกกำลัง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างความหมายของเลขยกกำลัง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างความหมายของเลขยกกำลัง ชุดที่ 2


การคูณและการหารของเลขยกกำลัง

วีดีโอ 13.44 นาที

เนื้อหาเรื่องการคูณและการหารของเลขยกกำลัง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารของเลขยกกำลัง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารของเลขยกกำลัง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารของเลขยกกำลัง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารของเลขยกกำลัง ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารของเลขยกกำลัง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารของเลขยกกำลัง ชุดที่ 3


การใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน

วีดีโอ 10.25 นาที

เนื้อหาเรื่องการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน ชุดที่ 2


ตัวอย่างการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน

วีดีโอ 13.21 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวนก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวน ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง ชุดที่ 4

เลขยกกำลัง ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เลขยกกำลัง ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนเลขยกกำลัง ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเลขยกกำลัง ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.157 วินาที