คอร์สเรียนออนไลน์ > > เลขยกกำลัง ม.4

เลขยกกำลัง ม.4

วีดีโอ 5 บทเรียน (454 นาที) แบบฝึกหัด 136 ข้อ

เลขยกกำลัง ใช้พื้นฐานเรื่องการคูณกันของจำนวน แล้วนำมาเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องเลขยกกำลัง การบวกลบคูณและหารเลขยกกำลัง สูตรต่างๆ ของเลขยกกำลัง การถอดรากที่ n ในระบบจำนวนจริง การหารากที่สองของจำนวนอตรรกยะ และการแก้สมการที่ติดเครื่องหมายราก เรื่องเลขยกกำลังเป็นพื้นฐานสำคัญของเรื่อง เอกซ์โพเนนเชียล และ ลอการิทึม

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


รากที่ n ในระบบจำนวนจริง

วีดีโอ 13.38 นาที

อธิบายเรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ พร้อมตัวอย่าง


รากที่ n ของจำนวนจริง ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 7.49 นาที

อธิบายเรื่อง รากที่ n ของจำนวนจริง ตัวอย่างที่ 2


สมบัติของรากที่ n

วีดีโอ 10.04 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติของรากที่ n


การบวกลบคูณจำนวนที่ติดราก

วีดีโอ 13.15 นาที

อธิบายเรื่อง การบวกลบคูณจำนวนที่ติดราก


การบวกลบคูณจำนวนที่ติดราก ตัวอย่างที่ 1

วีดีโอ 14.45 นาที

อธิบายเรื่อง การบวกลบคูณจำนวนที่ติดราก ตัวอย่างที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูป กรณฑ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูป กรณฑ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูป กรณฑ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูป กรณฑ์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูป กรณฑ์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 13 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูป กรณฑ์ ชุดที่ 3


สมบัติของเลขยกกำลัง

วีดีโอ 10.12 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง พร้อมตัวอย่าง


สมบัติของเลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 1

วีดีโอ 11.10 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 1


สมบัติของเลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 2 (ข้อ 1-4)

วีดีโอ 9.44 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 2


สมบัติของเลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 2 (ข้อ 5-8)

วีดีโอ 12.15 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น ชุดที่ 3


สมบัติของเลขยกกำลัง ตัวอย่างเพิ่มเติม

วีดีโอ 16.15 นาที

สมบัติของเลขยกกำลัง ตัวอย่างเพิ่มเติม


แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น (ตัวอย่างที่ 2) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น (ตัวอย่างที่ 2) ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น (ตัวอย่างที่ 2) ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น (ตัวอย่างที่ 2) ชุดที่ 2


การหารากที่สอง ของจำนวนอตรรกยะ

วีดีโอ 8.26 นาที

อธิบายเรื่อง การหารากที่สองของจำนวนอตรรกยะ พร้อมตัวอย่าง


การหารากที่สองของจำนวนอตรรกยะ ตัวอย่างที่ 4-6

วีดีโอ 11.05 นาที

อธิบายเรื่อง การหารากที่สองของจำนวนอตรรกยะ ตัวอย่างที่ 4-6


แบบฝึกหัดเรื่อง การหารากที่ 2 ของจำนวนอตรรกยะ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหารากที่ 2 ของจำนวนอตรรกยะ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การหารากที่ 2 ของจำนวนอตรรกยะ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การหารากที่ 2 ของจำนวนอตรรกยะ ชุดที่ 2


การแก้สมการที่ติดเครื่องหมายราก

วีดีโอ 12.41 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้สมการที่ติดเครื่องหมายราก พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการที่ติดเครื่องหมายราก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการที่ติดเครื่องหมายราก ชุดที่ 1


การแก้สมการเลขยกกำลัง

วีดีโอ 10.36 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้สมการเลขยกกำลัง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เลขยกกำลัง ชุดที่ 3

เลขยกกำลัง ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เลขยกกำลัง ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนเลขยกกำลัง ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเลขยกกำลัง ม.4 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.202 วินาที