คอร์สเรียนออนไลน์ > > เลขยกกำลังเบื้องต้น

เลขยกกำลังเบื้องต้น

วีดีโอ 4 บทเรียน (55 นาที) แบบฝึกหัด 10 ข้อ

เป็นเลขยกกำลังเป็นเรื่องที่ได้เรียนมาตั้งเเต่ตอน ม.ต้น และจะได้เรียนอีกครั้งตอน ม.4 เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนเรื่องเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม เนื้อหาอธิบายสูตรเลขยกกำลังที่เป็นพื้นฐานจำนวน 8 สูตร โดยอธิบายอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างเรื่องเลขยกกำลัง

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ทบทวนเลขยกกำลัง สูตรที่ 1-3

วีดีโอ 7.20 นาที

อธิบายสูตรเลขยกกำลัง สูตรที่ 1-3 พร้อมตัวอย่าง


ทบทวนเลขยกกำลัง สูตรที่ 4-8

วีดีโอ 7.27 นาที

อธิบายสูตรเลขยกกำลัง สูตรที่ 4-8 พร้อมตัวอย่าง


โจทย์เลขยกกำลัง (เบื้องต้น) ตัวอย่างที่ 1

วีดีโอ 12.35 นาที

อธิบายพร้อมแสดงวิธีทำโจทย์เลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 1


โจทย์เลขยกกำลัง

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

โจทย์ท้ายคลิป เรื่อง จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปเฉลยทุกข้อ


โจทย์เลขยกกำลัง (เบื้องต้น) ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 6.50 นาที

อธิบายพร้อมแสดงวิธีทำโจทย์เลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 2


แบบฝึกหัดเลขยกกำลังเบื้องต้น

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ

เลขยกกำลังเบื้องต้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เลขยกกำลังเบื้องต้น?

เริ่มเรียนบทเรียนเลขยกกำลังเบื้องต้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเลขยกกำลังเบื้องต้น ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.069 วินาที